×

Podpořte nás - text

Rudolf Adolf Kadlec

 (8.1.1903-11.4.1942)  někdy chybně uváděno datum úmrtí 13.4.1942. Výpis z matriky narozených zde. Vzdělával se na obecních školách ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Drahotuších u Hranic na Moravě. Od školního roku 1913/14 do školního roku 1919/20 studoval 1 - 6 ročník na reálném gymnázii v Hranicích na Moravě, od školního roku 1920/21  do školního roku 1921/22 studoval 7 - 8 ročník na reálném gymnázii v Lipníku nad Bečvou, kde složil tzv. "zkoušku z dospělosti" (maturitu). Dne 22. června byl na základě této zkoušky a většinou hlasu uznán ke studiu na vysoké škole technické.

1. ledna 1923 nastupuje jako pomocný učitel do trojtřídní školy v Hošťálkové, kde slouží do 31. srpna 1923. Od 1. září 1923 je ustanoven jako pomocný učitel na čtyřtřídní obecnou školu v Růžďce. V červnu 1924 složil zkoušku z učitelské dospělosti na  státní koed. ústavě učitelském ve Valašském Meziříčí jako externista, vysvědčení obdržel dne 20. června 1924.

1. září 1924 byl ustanoven zatímním učitelem v Růžďce, ale dne 1. října 1924 nastoupil vojenskou prezenční službu a nastoupil i na studium na vysoké škole pedagogické v Brně.

Po skončení vojenské prezenční služby nastupuje dne 1. dubna 1925 na místo zatímního učitele v Hošťálkové. Na vysokou školu učitelskou do Brna dojížděl vždy v sobotu a v neděli (čtyři semestry). 26. listopadu 1927 vykonal před zkušební komisí v Brně zkoušku učitelské způsobilosti a tentýž den obdržel dekretem zemské školní rady moravské, kterým byl ustanoven definitivním učitelem při obecné škole v Hošťálkové. Zde také zakládá Sokol.

30. června byl ustanoven definitivním učitelem na pětitřídní obecné škole v Hošťálkové.

16. listopadu byl ustanoven učitelem na lidové škole hospodářské v Hošťálkové. Odbornou zkoušku učitelskou pro tento druh školy složil dne 24. června 1936 po ukončení kurzu pro učitele lidových škol hospodářských.

Do Leskovce přichází na žádost místních učitelů a okresního školního inspektora místo stávajícího řídícího učitele Aloise Lacušky. Převzetí školy bylo provedena za přítomnosti předsedy místní školní rady (Martin Hrtáň, který byl neoprávněně popraven partyzány dne 22.2.1945 v Ústí viz zde) dne 4. srpna 1941. Od 7. srpna do 21. srpna 1941 navštěvoval kurz němčiny pro správce škol.    

Zatčen dne 8.10.1941 a posléze odvezen do Brna a následně do koncentračního tábora jako politický vězeň (sokolská organizace). Dne 11.4.1942 umírá v Osvětimi. Vězeňské číslo 21034.

Jeho urna by měla být uložena v sokolovně v Hošťálkové, kde strávil nejdelší čas své učitelské praxe.

Úmrtní list z KT

Fotografie z KT

Pamětní deska v Hošťálkové

Zápis v školní kronice

Zápis v školní kronice

Pamětní deska v Brně

Pamětní deska v Hošťálkové

TOP