×

Podpořte nás - text

Osvobození obce Malá Bystřice dne 5. 5. 1945

Vzpomínka na osvobození obce Malé Bystřice před 60 léty .

Počátkem května roku 1945 se vojska RA přibližovaly od Ostravy k Rožnovu a bylo slyšet střelbu z těžkých zbraní a v noci i záblesky. Přes obec přelétávaly svazy amerických letadel. Jedenástého dubna 1945 letadla bombardovala vlakové nádraží ve Val. Meziříčí. Bylo slyšet pískot padajících bomb. Při náletu bylo usmrceno několik cestujících.

Sovětská letadla přelétávala přes obec i v noci a kdo nemel zatemněná okna, tak do nich stříleli. Jednou osvětlovali terén stromečkovými světlicemi , které byly na padácích a v noci bylo světlo jak ve dne. Bylo nařízeno povinné zatemnění oken. U Melichaříků měli Němci děl. baterii. Z děl stříleli na postupující vojska RA. Při střelbě se okna otřásala a bylo vidět i vyletující děl. granáty.

Dne 2. května dojel do obce jako předvoj fronty oddíl 15 divize německých vojáků, která se blížila. Byli ubytováni u Bušů, Nováků a u Kočíbů. Vojenskou techniku měli rozmístěnou na obecní cestě. V té době byl vydán příděl potravin a kuřiva pro občany na měsíc dopředu.

Dne 5. května 1945 od časného rána bylo slyšet od Val. Bystřice střelbu z pěchotních zbraní. To vojáci jejihž domovem byl Kavkaz, Povolží, Ural, Ukrajina, pod velením generála Medvěděva postupovali z Val. Bystřice přes Boňkov, Grůň a Pohořelé směrem k Bušům. Němci kryti lesem a křovím před nimi ustupovali. Občané z obavy před frontou měli potraviny a cennější věci poschovávány. Přesto o některé věci při osvobozování přišli.

V sobotu 5. května 1945 v 9 hodin dopoledne se vojáci při postupu v obci zastavili u domku Jana Besedy č. 125 a velitelé po rozložení mapy hlásili vysílačkou do štábu osvobození obce Malé Bystřice. Vojáci postavili minomet a zahájili palbu na ustupující vojáky na silnici u Bušů a tím zabránili zničení mostu, který chtěli vojáci vyhodit. Při odzbrojování německých vojáků bylo střelivo a jiný voj. materiál naházen pod splav do vody. Při osvobozování obce nepřišel žádný občan o život.

Vojáci RA postavili u Bušů polní kuchyně a bylo vojákům vydáváno jídlo. Od Val. Bystřice po silnici přijíždělo velké množství vojska a bojové techniky. K uvítání osvoboditelů přišlo mnoho občanů. Byl pěkný sobotní den, kvetly šeříky. Okna domů dlouho zářily do noci. Za nimi občané s nadšením připravovali plány pro mírový život podle svého přání a představ těch, jejihž hroby ještě nezarostly trávou. Partyzánské chodníč­ky osiřely.

  1. května 1945 bylo rozpuštěno Obecní zastupitelstvo a byl utvořen pod vedením partyzána Kůrovce nový MNV jejímž prvním předsedou byl zvolen Karel Hrabec, který v době války býval na Košárech č. 25. Za války pomáhal úřadovat starostovi Novákovi a tajemníkovi Smyčkoví. Hovořil pěti jazyky. Kancelář MNV byla ve škole na Santově. Svou funkci předsedy vykonával do 21. října 1945. Byl povolán do jiné funkce v Brně. Dalším předsedou toho dne byl zvolen Karel Macháček č. 75 .

Od těch dob uplynulo 60 let. V životě společnosti je to nepatrný zlomek. Od té doby se naše obec změnila k nepoznání. Výstavba nových rod. domků, okresní silnice, požární zbrojnice, výstavba Obecního úřadu,  autobusových čekáren, místních asfalt. komunikací a jiných akcí.

Nezapomínejme na daň krve našich osvoboditelů, kteří nám přinesli svobodu, ani na ruce, které svou prací krásu dneška vytvářely.

Ze vzpomínek: M. Záruba.

 

Fotokopie popisu zde.

 

TOP