×

rodinné dokumenty

Povolení vodního kola velká kniha1) Povolení vodního kola část A1) Povolení vodního kola část B1) Projekt vodního kola1) Projekt vodního kola1) Projekt vodního kola1) Projekt přístavby
             
Živnostenské povolení1) Sčítací arch z roku 19211) Sčítací arch z roku 19211) Třídní výkaz rok 1941-19421) Třídní výkaz rok 1942-19431) Třídní výkaz rok 1943-19441) Třídní výkaz rok 1944-19451)
             
Výkaz o docházce a prospěchu žatstva II třída 1941-19421)
Účty za stavbu hrobky a pohřbu rodiny Juříčkovy Soudní spis Jana Juříčka2) Soudní spis Františky Juříčkové2) Úmrtní list Jana Juříčka2) Úmrtní list Františky Juříčkové2) Úmrtní list Jana Juříčka ml.2)
             
   
  Úmrtní list Františky Juříčkové ml.2) Úmrtní list Marie Juříčkové Odvolání Jana Juříčka z finanční komiseobecní v Leskovci v roce 19311)
Zvolení finanční komise obecní v Leskovci v roce 19321)
Napomenutí Jana Juříčka z finanční komise obecní v Leskovci v roce 19341)  
             
1) Originály uvedených dokumentů jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně - Státním okresním archivu Vsetín a Okresním soudě ve Vsetíně.
2) Za možnost nahlédnutí do pozůstalostních spisů rodiny Juříčkovy a svolení k publikování děkujeme předsedovi Okresního soudu ve Vsetíně panu Mgr. Miroslavu Neuerovi, za pomoc a vyhledání spisů děkujeme pracovníkovi soudu panu Bc. Zbyňku Adamcovi.
TOP