×

kronika Juříčkového mlýna

kronika je vedena rodinou Juříčků z č.p. 102 od roku 1973. Při návštěvě u památníku obětí u torza Juříčkovy usedlosti je možno po dohodě se zapsat do této kroniky na adrese Leskovec č.p. 85 (dům naproti obchodu Jednota). Na této adrese je uložena i další kronika, dvě brožury jedna dokonce s podpisem Murzina zde a zde a žádost na zapsání "Juříčkova mlýna" do Ústředního seznamu kulturních památek MK ČT zde.
        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

TOP