×

Podpořte nás - text

Leskovjané za 2. světové války

 
 

Martin Hrtáň

(19.6.1902-22.2.1945)   

Leskovec 90 - popraven partyzány v Ústí u Vsetína za údajnou zradu, která se nikdy mepotvrdila. Popravu nebohého Martina Hrtáně provedl oddíl s Prlova vedený Antonínem Foltýnem1). Záznam o narození v matrice Dolního sboru ve Vsetíně.

Jan Juříček

(7.10.1889-31.8.1942)

Leskovec 102 - umučen v koncentračním táboře Osvětim (vězeň číslo 58762). Záznam o narození v matrice Horního sboru ve Vsetíně.

Jan Juříček

(10.2.1895-3.4.1945)

Leskovec 67 - zastřelen a následně upálen ve vlastním domě (stodole). Nejdříve zahrabán společně s ostatními oběťmi v jedné bedně v rohu Juříčkovy usedlosti, později exhumován a znovu pohřben dne 21.5.19452).  Záznam o narození v matrice Horního sboru ve Vsetíně.

Jan Juříček  ml.

(5.11.1926-3.4.1945) 

Leskovec 67 - udušen zplodinami z ohně a následně upálen v domě rodičů (stodole). Nejdříve zahrabán společně s ostatními oběťmi v jedné bedně v rohu Juříčkovy usedlosti, později exhumován a znovu pohřben dne 21.5.19452)

Františka Juříčková

(16.7.1902-3.4.1945)  

Leskovec 67 - zastřelena a následně upálena ve vlastním domě (stodole). Nejdříve zahrabán společně s ostatními oběťmi v jedné bedně v rohu Juříčkovy usedlosti, později exhumován a znovu pohřben dne 21.5.19452)

Františka Juříčková ml.

(13.3.1929-3.4.1945)  

Leskovec 67 - zastřelena a následně upálena v domě rodičů (stodole). Nejdříve zahrabán společně s ostatními oběťmi v jedné bedně v rohu Juříčkovy usedlosti, později exhumován a znovu pohřben dne 21.5.19452)

Marie Juříčková 

(10.5.1931-3.4.1945)   

Leskovec 67 - zastřelena a následně upálena v domě rodičů (stodole). Nejdříve zahrabán společně s ostatními oběťmi v jedné bedně v rohu Juříčkovy usedlosti, později exhumován a znovu pohřben dne 21.5.19452)

Rudolf Adolf Kadlec

(8.1.1903-11.4.1942) 

Leskovec 93 - narozen v Brně viz výpis z matriky zde , umučen v koncentračním táboře Osvětim. 31.8.1941 nastoupil na místo ředitele školy v Leskovci (přechází z obecné školy v Hošťálkové), dne 8.10.1941 zatčen a posléze odvezen do koncentračního tábora. (vězeň číslo 21034).

Jaroslav Mucha 

(6.6.1923-7.5.1945) 

Leskovec 97 - padl v boji v Rymicích u Holešova.

Ludvík Vachala

(25.8.1888-6.11.1941)

Leskovec 1 - narozen v Palkovicích u Místku, umučen v koncentračním táboře Osvětim (V Osvětimi zapsán jako Wachala Ludwig vězeň číslo 17102). Někdy chybně uváděn jako Adolf Váchal. Zatčen 7.4.1941 za protistátní řeči na základě udání.

Josef Vychopeň

(31.1.1922-4.5.1945)

Leskovec 62 - padl v Ústí u Vsetína bližší informace na stránkách obce Ústí u Vsetína . Ve školní kronice je uvedeno datum jeho narození 20.1.1922.

 
 

1)

Antonín Foltýn (12. 2. 1916 - ?) Ostrava Hrabová 69 - odbojář, dělník s Vítkovických železáren, předán Františkem Bednářem gestapu a na jeho radu podepsal spolupráci (dle gestapáka Cordese a Wagnera nepodal žádné zprávy). Ještě před zatčením prozradil nevědomky úkryt Karla Břenka u Arnošta Myslikovjana (více o Břenkově organizaci v knize Radomíra Sedi "Pět proti Gestapu"). Koncem roku 1944 poslán na kopání zákopů okolo Ostravy odkud uprchl. Od 4.1.1945 vstupuje do oddílu JŽ Prlov, od 15.3.1945 český zástupce velitele 2 sabotážního oddílu Kosti Kalabalina. 22.2.1945 se měl zúčastnit neoprávněné popravy Martina Hrtáně, která byla provedena  před obchodem v Ústí. Po válce měl krátkou dobu dělat správce Vizovických palíren. Po vypátrání jeho údajné udavačské minulosti z Ostravska byl zatknut a uvězněn v Ostravské věznici. Dle § 90 trestního řádu bylo proti němu zastaveno trestní řízení pro nedostatek důkazů. Zajímavostí je, že bydlel během války na stejné adrese jako Jan Juřička (zakladatel bunkru) u Gustava Vlčka, který kvůli židovskému původu své manželky schovával svoji dceru Alici u Anny Juříčkové v Leskovci.  Z odbojové činnosti se dobře znal i s Jiřinou Muchovou z Leskovce, která byla po válce odsouzena v Ostravě k 6 letům žaláře za spolupráci s gestapem. Ručně psanou výpověď o Antonínu Foltýnovi od Jindřicha Wagnera s Ostravského gestapa najdete zde.

2)

Ohledání exhumovaných těl provedl MuDr. Jan Tolar, těla byla samostatně uložena do dřevěných rakví a byla převezena na místní hřbitov a opětovně uložení do společné hrobky. Smuteční obřad vedl evangelický farář Vladimír Jerie  ze Vsetína viz. oddací a úmrtní matrika farnosti Leskovec  svazek č. 3 (1934-1949) uloženo na matrice MÚ ve Vsetíně. Do společného hrobu byli umístěni i Oldřich Kaňok, Alexandr Trofimovič Kotljarov a Sergej Sorokin. Poslední dva jmenovaní byli na základě žádosti Ruského velvyslanectví v Brně převezeni dne 26. února 1946 na vojenský hřbitov ve Frýdku-Místku. Tuto opětovnou exhumaci provedl taktéž MuDr. Jan Tolar.

TOP