×

Tisk zmiňující se o Juříčkovém mlýnu a odboji na Valašsku

 1)     Články ze světa sovětu (1945):
Článek vydaný ve světě sovětů dne 12.října 1945. Tento článek byl napsán těsně po válce a je vněm několik nepřesností. 
 
2)    Článek z novin Průlom (1946):
Článek k 1 výročí tragédie vypálení Juříčkova mlýna vydané dne 30.března 1946 v novinách Průlom. Tento článek byl napsán těsně po válce a je vněm několik nepřesností. 
V novinách "Průlom" vyšel i v roce 1946 i článek se svědectvím paní Alice Vlčkové 
 
3)     Článek z týdeníku Zbrojovky Vsetín (1975):
Článek o přesunu D.B. Murzina z Juříčkového mlýna vydaný roku 1975. 
 
4)     Články z týdeníku Zbrojovky Vsetín (1977):
Článek o příchodu Kalabalina do Juříčkového mlýna vydaný roku 1977.   
                           
5)     Články z týdeníku Zbrojovky Vsetín (1977):
Druhý článek z tohoto roku.                              
 
6)     Články z týdeníku Nové Valašsko (1982):
Článek vydaný týdeníkem Nové Valašsko roku 1982.  
 
7)    Články z týdeníku Nové Valašsko (1983):
Článek vydaný týdeníkem Nové Valašsko roku 1983. 
 
8)     Články z týdeníku Zbrojovky Vsetín (1985):
Článek vydaný roku 1985 při příležitosti otevření pamětní síně. 
 
9)     Článek vydaný MNV Leskovec (1985)
Článek vydaný MNV Leskovec ze dne 1.3.1985. Tento samý článek vyšel i v týdeníku Nové Valašsko v dubnu 1985.
  
10)  Články z deníku Nová Svoboda (1985):
Článek vydaný deníku Nová Svoboda roku 1985. 
 
11)  Články z týdeníku Jalovec (2004):
Článek ze dne 30.3.2004. 
 
12)   Články z týdeníku Jalovec (2005):
Článek k 60 výročí tragédie vypálení Juříčkova mlýna vydané dne 12.dubna 2005 v týdeníku Jalovec.  
 
13)  Internetová stránka obce Leskovce (2005):
Internetovou stránku obce Leskovce        
      
14)  Bakalářská práce z historie od pana Ludvíka Kovaříka (2001):
Bohužel nemám spojení na pana Kovaříka a proto nemám odsouhlasené zda jeho práci mohu použít na těchto stránkách. Pokud by se mně pan Kovařík  mohl ozvat a dát mi souhlas k tomuto zveřejnění byl bych rád, protože považuji jeho bakalářskou práci za jednu z nejlépe zpracovaných  faktů o Juříčkovu mlýnu. V opačném případě pokud si to bude přát  budu jí muset smazat. Přepis bakalářské práce 
 15)   „Slavkovské memento“  (2011):
V roce 211 v soutěži „Slavkovské memento“ na téma „Války neválky“ získal nejvyššího ocenění student 2.A z gymnázia Bučovice Zdeňek Julínekz za práci „Valašský pomník cti a slávy“ o vypálení Juříčkova mlýna u Vsetína koncem 2.světové války.  Tato práce dostala ocenění (1. místo) v kategorii – próza studentů středních škol 
 
16)   Brožura (2015):
Brožura vydaná k 70 výročí vypálení Juříčkova mlýny  
 
17)   Článek z týdeníku 5plus2 (2015):
Článek z týdeníku 5plus2 ze 7.5.2015. V článku je několik nepřesností. Na fotografii není Maruška, ale její starší sestra Františka. Místní kronikář nemohl zaznamenat žádné záznamy, protože kronika Leskovce se od 30 let  20 století nepsala a obnovil ji až pan učitel Slováček někdy po roce 1950 a převzala to po něm jeho dcera paní Muchová, která vede kroniku do dnešních dní. Pokud se jedná o kroniku Juříčkova mlýna tak tu založil roku 1971 pan Josef Juříček, bývalý partyzán z Leskovce 102. Vojáci neobklíčili dům v noci 3.4.1945, ale v ranních hodinách 3.4.1945. Neprokopávali se do vnitř do mlýna, ale do bunkru (bývalého sklepa) pod světnicí 
 
18)   Dokument "Valašsko-kruté jaro 1945"  (2015):
část o Leskovci začíná okolo 12 min stopáže  
 
19)   Článek a reportáž na webu České televize  (2015):
Článek o vypálených obcích na Valašsku a reportáž do studia 6 ze dne 17.4.2015 
 
20)   Reportáž Regionální Televize (2016):
Reportáž uložená na YouTube  k 71 výročí Leskovské tragédie 
 
21)   Článek s deníku Naše Valašsko (2016):
 
Článek z deníku Naše Valašsko. V článku je několik nepřesností. Členové brněnského gestapa nastoupili na akci až dne 2.4.1945 ve večerních hodinách, jen 3 gestapáci jeli rádo domlouvat akci na sídlo gestapa ve Vsetíně. Prostřílet se pokoušel Sergej SOROKIN.  
TOP