×

Podpořte nás - text

Výpovědi svědků, poválečné šetření

Zde najdete výpovědi očitých svědků
1) Přepis výpovědi tehdejšího starosty obce  Josefa Labaje - Leskovec čp. 135  
2) Přepis výpovědi Josefa Vychopně - Leskovec čp. 52  
3) Přepis výpovědi Jana Lukáška - Leskovec čp. 91  
4) Přepis výpovědi Františky Machálkové - Leskovec čp. 53  
5) Přepis výpovědi Jana Martince - Leskovec čp. 91  
6) Přepis výpovědi Josefa Juříčka - Leskovec čp. 102  
7) Přepis výpovědi Pavla Muchy - Leskovec čp. 97 (převzato od paní kronikářky Muchové) 
8) Přepis výpovědi "Jardy7"  Jaroslava Paly s Ústí (převzato od paní kronikářky Muchové)
9) Svědectví Josefa Martince - Leskovec čp. 91 
10) Svědectví Josefa Martince - Leskovec čp. 91 výpis z kroniky školy v Leskovci 
11) Svědectví Oldřicha Bláhy  
12) Přepis výpovědi Pavla Muchy - Leskovec čp. 97 (převzato z knihy "Ploština v plamenech") 
13) Přepis výpovědi "Jardy7"  Jaroslava Paly s Ústí  (převzato z knihy "Ploština v plamenech") 
14) Svědectví Alice Tomoszkové rozené Vlčkové  
15) Překlad prohlášení ruského partyzána Konstantina Kalabalina zvaného "Kosťa"  
16) Svědectví Jana Cedidly Seninka čp. 50 o schování Rudolfa Gureckého a jeho rodiny  
17) Dopis Antonína Mynáře z Holešova adresovaný Karlu Schmitkemu z Palkovic  
18) Vypsání partyzánské činnosti Jardy  7 (Jaroslav Pala, Josef Juříček, Jan Juříček)  
Výpovědi jsou doslovně přepsány tedy i s chybami a tehdejší mluvou.
 
Poválečné výpovědi při šetření tragédie
Některé překlady výpovědi a protokoly byly vyhledány a následně přepsány panem Ludvíkem Kovaříkem a doloženy k jeho bakalářské práci.   Proto platí to samé jako u jeho zveřejněného článku v sekci "Články od jinud".
1)      Protokol sepsaný dne 4. března 1946 s Kurtem Leischkem
2)     Protokol sepsaný dne 5. března 1946 s Oldřichem Bláhou
3)      Protokol sepsaný dne 18. března 1946 s Antonínem Mynářem
4)     Protokol sepsaný dne 20. března 1946 s Josefem Juříčkem
5)     Protokol sepsaný dne 20. března 1946 s Josefem Martincem
6)     Protokol sepsaný dne 21. března 1946 s Josefem Řezníčkem
7)     Protokol sepsaný dne 21. března 1946 s Františkou Surovcovou
8)      Protokol sepsaný dne 17. dubna 1946 s Josefem Vychopněm
9)      Protokol sepsaný dne 17. dubna 1946 s Janem Machálkem 
10)  Protokol sepsaný dne 24. dubna 1946 s Antonínem Foltýnem a Jiřinou Muchovou
11)   Protokol sepsaný dne 26. dubna 1946 s panem Josefem Labajem
12)   Protokol sepsaný dne 26. dubna 1946 s panem Janem Jaškem 
13)   Protokol sepsaný dne 3. května 1946 s Aloisem Skřivánkem
14)   Protokol sepsaný dne 7. května 1946 s Josefem Sklenářem
15)   Protokol sepsaný dne 19. června 1946 s Kurtem Leischkem
16)  Protokol sepsaný dne 25. června 1946 s Alfrédem Wittmannem
17)   Protokol sepsaný dne 30. června 1946 s panem Josefem Martincem  
18)  Protokol sepsaný dne 3. července 1946 s Waltrem Marguertem
19)   Protokol sepsaný dne 3. července 1946 s Janem Peniasem
20)   Protokol sepsaný dne 12. července 1946 s Františkem Radifem
21)   Protokol sepsaný dne 12. července 1946 s Františkem Schwartzem
22)   Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Ottou Kriegischem
23)   Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Ludvíkem Mayhoferem
24)   Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Janem Trittnerem
25)   Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Alexem Wandahlem
26)   Protokol sepsaný dne 23. července 1946 s Janem Nowokem
27)   Protokol sepsaný dne 26. července 1946 s Maxem Rauschem
28)   Protokol sepsaný dne 4.října 1946 s Kurtem Leischkem (pan Kovařík chybně uvedl jako protokol Alfréda Wittmanna)  
29)   Protokol sepsaný dne 16. října 1946 s Karlem Wiedermerthem
30)    Překlad výpovědi Františka Schwarze
31)   Překlad výpovědi Ludvíka Mayerhofera
 
Poválečné šetření tragédie
1)      Šetření tragédie ze dne 22. února 1946 Ministerstvem vnitra
2)      Šetření tragédie ze dne 22. února 1946 Úřadovny státní bezpečnosti
3)     Šetření tragédie ze dne 29. března 1946 Sboru národní bezpečnosti
4)     Šetření tragédie ze dne 2. dubna 1946 Zemská ústředna státní bezpečnosti v Čechách
5)     Šetření tragédie ze dne 4. dubna 1946 zápis zhotovený v Praze s Oldřichem Bláhou
6)     Šetření tragédie ze dne 5. dubna 1946 Zemský národní výbor v Praze
7)     Šetření tragédie ze dne 6. dubna 1946 Zemská úřadovna státní bezpečnosti
8)     Šetření tragédie ze dne 19. dubna 1946 zpráva oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně
9)     Šetření tragédie ze dne 4. května 1946 zpráva sboru národní bezpečnosti v Brně
10)   Šetření tragédie ze dne 6. května 1946 Velitelskou stanicí ve Val. Polance
11)  Šetření tragédie ze dne 10. května 1946 zpráva sboru národní bezpečnosti v Novém Jičíně
12)   Šetření tragédie ze dne 3. června 1946  Velitelskou stanicí ve Val. Polance
13)   Šetření tragédie ze dne 26. července 1946   Oblastní úřadovna StB Brno
14)  Šetření tragédie ze dne 27. července 1946 Oblastní úřadovna StB Brno
15)  Šetření tragédie ze dne 29. července 1946 Oblastní úřadovna StB Brno
16)  Šetření tragédie ze dne 30. července 1946 dohledávání spisu Velitelskou stanicí ve Val. Polance
17)  Šetření tragédie ze dne 7. srpna 1946 Oblastní úřadovna státní bezpečnosti v Ostravě
18)  Šetření tragédie ze dne 8. srpna 1946 Oblastní úřadovna státní bezpečnosti v Ostravě
19)   Šetření tragédie ze dne 4. září 1946 Ministerstvo vnitra v Praze
20)      Dosti nepřesný zápis četnické stanice ve Vsetíně
 
Zde najdete dopisy Jana Juřičky, zakladatele bunkru  u rodiny Juříčků v Leskovci
1) Přepis dopisu Jana Juřičky pro prof. Ing. Vratislav Mísař, plk. v. v. z roku 1969
2) Přepis dopisu Jana Juřičky pro Josefa Řezníčka z roku 1969
3) Přepis dopisu Josefa Surého pro prof. Ing. Vratislava Mísaře, plk. v. v. z roku 1969
Originály najdete u paní Ing. Blanky Andělové ze Vsetína.      
 Výpovědi jsou doslovně přepsány tedy i s chybami a tehdejší mluvou. 
TOP