×

Podpořte nás - text

Lačnov čp. 113 nejstarší dům na Lačnovské straně Vařákových pasekách

Tento dům si po roce 1870 postavil Martin Vařák z Lačnova čp. 17 syn Tomáše Vařáka z Pozděchova čp. 17 a Roziny roz. Jurigáčkové z Pozděchova 89 se svojí manželkou Anno roz. Zvonkovou dcerou Jana Zvonka mlynáře z Lačnova a jeho ženy Kateřiny roz. Baďurové. Někdy před rokem 1884 se stává majitelem domu Tomáš Vařák. Postupně v tomto domě žili nebo se narodili (v seznamu nejsou uvedeny děti, které se nedožili věku 10 let a z důvodu GDPR jsou uvedeny jen roky narození a úmrtí). Vypsáno z matrik a sčítacích listů, některá jména můžou chybět. Modře označené osoby, které ke dni 2. 5. 1945 bydleli na Vařákových pasekách. Po válce nahlášené škody: shořel dřevěný domek, zděný chlév, dřevěná stodola, bytové a hospodářské zařízení, šatstvo šesti osob, drůbež. Vše v ceně asi 105 000,- K.

Jméno

Příjmení

Rodné

Narozen

Úmrtí

Vyznání

Jméno otce

Jméno matky

Martin1)

Vařák

1845

1911

Evangelík

Tomáš Vařák, Pozděchov 17

Kateřina Kolajová, Pozděchov

Anna2)

Vařáková

Hrabinová

1842

1919

Katolík

Jiří Hrabina, Pozděchov 81

Kateřina Zvonková, Lačnov 89

Rozina

Vařáková

1886

1952

Evangelík

Martin Vařák (1845)

Anna Hrabinová, Lačnov

Josef3)

Vařák

Evangelík

Rozina Vařáková

Josef4)

Vařák

1871

Evangelík

Martin Vařák (1845)

Anna Hrabinová, Lačnov

Tomáš5)

Vařák

1873

Evangelík

Martin Vařák (1845)

Anna Hrabinová, Lačnov

Jan

Vařák

1876

Evangelík

Martin Vařák (1845)

Anna Hrabinová, Lačnov

Terezie6)

Vařáková

Štachová

1871

Jan Štach Pozděchov 116

Rozina Babíčková Pozděchov 83

Mariana

Vařáková

1881

Evangelík

Martin Vařák (1845)

Anna Hrabinová, Lačnov

Jiří7)

Vařák

1883

1954

Evangelík

Martin Vařák (1845)

Anna Hrabinová, Lačnov

Františka

Vařáková

Zychová

1879

Evangelík

Jan Zycha, Drnovice 100

Marie Zychová, Pozděcho 16

Jiří8)

Vařák

1905

Evangelík

Tomáš

Vařák

1909

Evangelík

Františka

Vařáková

1912

Evangelík

Jiří Vařák (1883)

Františka Zychová (1879)

Marie

Vařáková

1914

Evangelík

Jiří Vařák (1883)

Františka Zychová (1879)

Antonín

Vařák

1918

Evangelík

Jiří Vařák (1883)

Františka Zychová (1879)

Jaroslav

Vařák

1932

Evangelík

Marie Vařáková (1914)

Zdeňka

Vařáková

1932

Evangelík

Františka Vařáková (1912)

Miroslav

Vařák

1935

Evangelík

Františka Vařáková (1912)

Antonín9)

Vařák

1938

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

Jiřina10)

Vařáková

1939

Evangelík

Františka Vařáková (1912)

Jiřina11)

Vařáková

1943

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

Tereza

Ondrášková

Vařáková

1894

1922

Evangelík

Anna Vařáková, Pozděchov 17

1)

narozený v Pozděchově 17.

2)

narozená v Lačnově 89.

3)

později si postavil vlastní dům s čp. 167.

4)

později si postavil vlastní dům s čp. 164.

5)

později si postavil vlastní dům s čp. 136.

6)

narozená v Pozděchově 83, oddána s Janem Vařákem 1899.

7)

později si postavil vlastní dům s čp. 173.

8)

oddán s Františkou Zychovou 1907.

9)

později se přestěhovala do domu čp. 167.

10)

narozená v Lačnově 173.

11)

později se přestěhovala do domu čp. 167.

TOP