×

Podpořte nás - text

Vzpomínka na padlé bojovníky v obci Malá Bystřice

Osudný den 13. dubna 1945 musel jít se skupinou Němců ze účelem pátrání po partyzánech v obci Malé Bystřice čet. strážmistr František Špaček z četnické stanice Malá Lhota , které měla sídlo v těsné blízkosti přehrady. Německý velitel se jmenoval "Ullman a český Kratochvil původem z Hranic.

Strážmisr Špaček spolupracoval s partyzány a part. přísahu složil v domku Jana Besedy č. 125 v přítomnosti partyzánů z brigády J. Žižky, věděl, že tento den jsou partyzáni mimo obec a že nehrozí žádné nebezpečí.

Tato skupina došla na Santov a zastavila se u Josefa Macháčka čp. 69 na vrchu Santova, kde měl jako řezník jatku. Pak pokračovala směrem na Sedlo k hajnému Románkovi čp. 54, který měl telefonní spojení s revírem ve Valašské Bystřici, kde byl revírníkem německý příslušník Josef Heinelt.

Když šli polní cestou kolem lesa, uviděli ozbrojeného muže jak skočil z lesního svahu na cestu a pak do dřevěného domku Jana Zezulky č. p. 19. , který byl těsně u cesty. Němci okamžitě obklíčili chalupu. Majitel domku prosil partyzána, aby ihned utek, že mu domek zapálí. Když partyzán vyběhl z chalupy směrem k lesu, střílel ze samopalu po Němcích a zasáhl strážmistra. Němci palbu opětovali a partyzána zastřelili již na pokraji lesa. Němci sebrali partyzánovi automat, sebrali raněného mezi sebe a rychle šli směrem k přehradě. Nad domkem 52 byly u cesty tesané dlouhé dřeva, na které strážmistry posadili a počali mu obvazovat prostřelenou nohu.

Mezitím další partyzáni ze skupiny zastřeleného partyzána zjistili důvod střelby a začali Němce pronásledovat střelbou z kulometu. Němci vzali strážmistra a pokračovali v útěku na přehradu. Když jeden Němec byl partyzány postřelen, strážmistra pustili na zem a sami pod záštitou hromady kamení posbíraných z polí utekli do bezpečí. Raněného Němce odvezl Josef Sedláček na voze, který vozil na pole hnůj.

Když partyzáni při pronásledování Němců narazili na poraněného strážmistra Špačka, kterého neznali a mysleli, že je to jeden z Němci ukončili jeho život dávkou z automatu do spánku.

Po navrácení partyzánů na místo tragédie, vykopali hrob u zahrádky domu č. 19. , kde rostl barvínek, vzali padlého druha z kraje lesa a uložili ho do hrobu, který zasypali. Po navršení hlíny požádali p. Zezulkovou o červený šátek, kterým ozdobili dřevěný kříž, umístěny na hrobě. Po rozloučení se svým padlým odešli do lesa směrem k Vs. Cábu.

Zastřeleného partyzána musel vykopat místní občan a další dovést do Valašské Bystřice, kde je pochován. Nepodařilo se zjistit jeho jméno, ani part. skupinu jejíž byl členem. Jednalo se asi o 28 člennou skupinu.

Strážmistra F. Špačka odvezli na přehradu. Zachránil životy při svém působení mnohých občanů, které zavčas informoval o nebezpečí.

 

Čest jejich památce.

Tato událost není nikde písemnou formou zveřejněna. Z archivu Mirosl. Záruby, přímého účastníka tragédie.

Fotokopie popisu zde. 

TOP