×

Podpořte nás - text

Lačnov čp. 164

Tento dům si po roce 1901 postavil Josef Vařák z Lačnova čp. 113 syn Martina Vařáka z Lačnova čp. 113 a Anny roz. Hrabinové z Pozděchova čp. 81 se svojí manželkou Rozinou roz. Hetovou dcerou Ondřeje Hety z Prlova 72 a jeho ženy Roziny roz. Tomancové z Prlova. Postupně v tomto domě žili nebo se narodili (v seznamu nejsou uvedeny děti, které se nedožili věku 10 let a z důvodu GDPR jsou uvedeny jen roky narození a úmrtí). Vypsáno z matrik a sčítacích listů, některá jména můžou chybět. Modře označené osoby, které ke dni 2. 5. 1945 bydleli na Vařákových pasekách. Po válce nahlášené škody: shořel dřevěný dům, chlév a stodola, stavební materiál, bytové a hospodářské zařízení, šatstvo 4 osob, vše v ceně asi 91 000,- K.

Jméno

Příjmení

Rodné

Narozen

Úmrtí

Vyznání

Jméno otce

Jméno matky

Josef1)

Vařák

1871

Evangelík

Martin Vařák, Lačnov 113

Anna Hrabinová, Lačnov

Rozina2)

Vařáková

Hetová

1867

1907

Evangelík

Ondřej Heto, Prlov 72

Rozina Tomancová, Prlov

Rozina3)

Vařáková

Hnilicová

1877

Evangelík

Jan Hnilica, Prlov 50

Rozina Pilíšková, Prlov 47

Marie4)

Vařáková

1899

Evangelík

Josef Vařák (1871)

Rozina Hetová (1877)

Rozina

Vařáková

1902

Evangelík

Josef Vařák (1871)

Rozina Hetová (1877)

Terezie

Vařáková

1910

Evangelík

Rozina Hnilicová (1877)

Františka

Hnilicová

1902

Evangelík

Rozina Hnilicová (1877)

Františka

Hnilicová

1920

Evangelík

Františka Hnilicová (1902)

Terezie

Vařáková

1910

Evangelík

Olga

Vařáková

1921

Evangelík

Marie Vařáková (1899)

Anežka

Vařáková

1932

Evangelík

Rozina Vařáková (1902)

 

1)

zapsán v matrice Jasenné.

2)

první manželka, oddána s Josefem Vařákem v roce 1904.

3)

druhá manželka, oddána s Josefem Vařákem v roce 1907.

4)

narodila se v Lačnově 113, poté bydlela v Lačnově 185.

TOP