×

Podpořte nás - text

Lačnov čp. 167 - Kolínkovi

Tento dům si po roce 1920 postavil Josef Vařák z Lačnova čp. 113 syn Roziny Vařákové z Lačnova čp. 113 později provdané za Jiřího Kolaříka z Pozděchova 31 se svojí manželkou Veronikou roz. Kulíškovou z Pozděchova 69. Postupně v tomto domě žili nebo se narodili (v seznamu nejsou uvedeny děti, které se nedožili věku 10 let a z důvodu GDPR jsou uvedeny jen roky narození a úmrtí). Vypsáno z matrik a sčítacích listů, některá jména můžou chybět. Modře označené osoby, které ke dni 2. 5. 1945 bydleli na Vařákových pasekách. Po válce nahlášené škody: shořel zděný dům, chlév, dílna s různým nářadím, včelín se 17 včelstvy, bytové zařízení, šatstvo 6 osob. Vše v ceně 78 000,- K.

 

Jméno

Příjmení

Rodné

Narozen

Úmrtí

Vyznání

Jméno otce

Jméno matky

Josef1)

Vařák

 

1905

 

Evangelík

 

Rozina Vařáková, Lačnov 113

Veronika2)

Vařáková

Kulíšková

1911

 

Evangelík

Jiří Kulíšek, Pozděchov 69

Anna Kovářová, Seninka 7

Marie3)

Polčáková

Vařáková

1931

 

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

Josef4)

Vařák

 

1936

 

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

Antonín5)

Vařák

 

1938

 

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

Jiřina6)

 

Vařáková

1943

 

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

Karel

Vařák

 

 

 

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

Mirek

Vařák

 

 

 

Evangelík

Josef Vařák, Lačnov 113

Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

 

1)

narozený v Lačnově 113.

2)

narozená v Pozděchově 69, oddána s Janem Vařákem 1931. Nevlastní sestra Františky Vařákové z Pozděchova 81.

3)

narozená v Lačnově 113.

4)

narozený v Lačnově 113.

5)

narozený v Lačnově 113.

6)

narozená v Lačnově 113.

TOP