×

Podpořte nás - text

Havárie německého letadla

Vzpomínka na nepodařené přistáni letadla na Juřicovém vrchu u santovského lesa - KYČERY

 

Byla neděle 17. prosince roku 1944. Bylo krásné slunečné počasí bez snihu. Šli jsme s J. Malým z kostela z Velké Lhoty. Když jsme došli k chýším, kde přebývali občané Bilek, Basel a Dudík - ve třech obydlích - zvaných HAVAJ , uviděli jsme v půl jedné hodině německé letadlo MESSERSCHMIT , jak letělo od Velké Lhoty směrem k santovu.

Pilot měl již kapotu letadla odsunutou a zřejmě pro poruchu chtěl přistát. Zřetelně jeho postavu bylo vidět. Když letadlo přeletěl blízký les, uslyšeli jsme velký rachot a následné ticho. Utíkali jsme směrem, kde jsme předpokládali pád letadla.

Pilot chtěje přistát na juřicovských lukách, zavadil vrtali letadl o mezu a letadlo se převrátilo . Když jsme doběhli k letadlu, pilot ještě seděl v kabině. Přiběhl tam současně občan Jaroslav Stančík čp. 110, který pilotovi sebral kuklu z hlavy a mapy, které měl na palubní desce. Pilot byl v šoku. Nedaleko byly tři rodinné domky občanů Jana Barbořáka, Karla Janče a Františka Snoze. Tito pilota vytáhli z letadla, který byl odnesen na žebři do nejbližší chalupy. Tito zachránci přinesli pantok a nádoby a dali se do prosekání nádrže letadla, aby získali benzin. Tenkrát byl pouze na poukázky na výmlat obilí . Jelikož nádrž byla vrstvená - guma - plátno - rosolatá hmota , trvalo to dlouho, než odcházeli s úsměvem a plnými nádobami benzinu. Chválili se, že jim šly dobře motory.

Letadlo messerchmit 109 mělo 2 kanóny a 2 kulomety, 0koko byly rozházeny ostré náboje do kanónu. Mnozí občané se přišli na zřícené letadlo podívat a skoro každý si na památku vzal nějaký suvenýr, bud patron, drát a nebo vytáhl nějaký budík z přístrojové palubní desky. S čaganem se přišel podívat i starosta Novák.

Po ohledání havárie se strany německých policistů, nastoupila hlídání vraku letadla vojenská jednotka starých veteránů. Hlídali vrak asi 14 dnů. Spali ve škole na Santově, na mléko chodili k Macháčkovi na Holomúc. Vždy byli dva na stráži u letadla. Měli postavený kulomet s vloženým pásem ostrých nábojů a čekali na vystřídání. V obci byl oddíl partyzánů s názvem "Za rodinu", jejímž velitelem byl major Nikolaj Kuzmín a sídlo měli u Košárků čp 95. , tito, aby se neprozradili, dali němcům pokoj.

Po 14 dnech letadlo rozmontovali, svezli k starostovi Novákovi a následně odvezli auty. Novákovi zbylo jen kolo s ocasu. Syn starosty Miloš svůj suvenýr - patronu z děla chtěl rozmontovat ve svěráku a výbuch mu pošramotil prsty.

Po dobu hlídání letadla, šel se tam podívat bystřičky všeuměl Josef Sedláček, občan sousední obce, který dělal občanům vše možné - jako vodovody, tesařské práce, opravoval motory a jako agent je také objednával. Měl přezdívku "ČERT". Dělal dřevěné výrobky a jelikožn býval u potoka poháněl stroje vodním kolem a později měl motor na dřevoplyn. Když došel k vojenské hlídce s francouzkým klíčem v kapse, podíval se na jednoho vojáka a povídá mu: "Člověče, já tě zodkusi znám a domluvili se, že za RAKOUSKA sloužili spolu na vojně. Tak po mnoha letech se seznámili a také odcházel spokojen s kořistí z letadla.

Občan, který byl nepřetržitě 10 let v obci, měl v ní domovské právo a v případě když byl v nouzi, musela se o něho obec postarat. Výše jmenovaní občané Bilek, Basel, Dudík v Havaji byli nemajetní a obec jim dovolila si postavit boudy k bývání na širší obecní cestě. Tito se živili prací u sedláků , za kterou jim dávali obživu. Na vodu chodili do potůčku asi 250 m vzdáleného.

 

Policejní schránka Klein Lhota Bez. Wall. Meseritsch Gesch. Z. 1980/1944

Klein Lhota, 18. prosinec 1944

okresnímu úřadu Ve Wall. Meseritsch

Věc: Hlášení o zřízení letadla

Hlásím, že dne 17. 12. 1944 okolo 13h jsem potkal poštovního doručovatele Štefana Stančíka, bytem v Klein Bistritz 90, který mi oznámil, že se severně od Trigonometru 619 zřídilo německé letadlo.

 K místu zřícení se vydal hlavní poručík policejní hlídky Wa.d.Gnd. Josef Schromm s poručíkem Wa Emilem Chvátalem z Malé Lhoty a zjistili následující:

 Pilot letadla Uffz. Karl Reif . -Jednotka II stíhací eskadra 300/5, oddíl předních letců skupiny Gnedlinburg, letěl se svým jednomístným stíhacím letounem, dle údajů hospodáře Johanna Barbořáka, bytem v Klein Bistritz 109, ze směru Wall. Meseritsch na Trigonometer 619 kopec Santov. Barbořák slyšel, že motor letadla vynechával a pilot hledal vhodné místo k přistání.

Jelikož v této hornaté oblasti žádné vhodné místo k přistání nenalezl, pilot se s letadlem zřítil. Letadlo bylo kvůli své vysoké rychlosti při nárazu odmrštěno asi 60m, kde zůstalo na místě zničené.

Obyvatelé Klein Bistritz vynesli pilota Uffz. Karl Reif za účasti Johana Barboříka z letadla a dopravili ho do Klein Bistritz 109, kde mu byla poskytnuta první pomoc, ještě před příchodem hlavního poručíka Wa. d. Gnd. Josefa Schromma a poručíka Wa. Emila Chvátala z GP. První pomoc poskytl učitel Johan Urban z Klein Bistritz. Poté, co mohl být beze všeho pilot Uffz. Karl Reif vynesen z letadla, rozřezali obyvatelé Klein Bistritz popruhy padáku a odebrali ho z letadla.

Předpokládá se, že Reif zápasil s nepřátelskými letouny, protože vedle letadla ležela pouzdra od patronů.

Hlavní poručík Wm. Schromm se telefonicky spojil z Bistritz se zdravotní službou v Rosenau, která poslala dodávku s autem pro záchranu pilota. Jelikož měl Reif velké rány a bolesti a byl chvílemi v bezvědomí, nebylo možné se dorozumět. Reif otevřel oči a hledal svou služební pistoli, neboť si myslel, že je mezi nepřáteli. Z hlediska bezpečnosti, aby ve svém stavu na nikoho nezaútočil, mu byla pistole i s ostatními věcmi hlavním poručíkem Josefem Schrammem odebrána. Jednalo se o služební pistoli Mauser č. 771449, Kal. 7, 65 mm, 6 nábojů 7, 65 mm, 1 nůž, 1 padák č. 3179952 -5, 1 pár plstěných bot, 1 pár hnědých kožených rukavic, 1 spínací zámek , 1 záchranné kolo. Předešlé předměty jsou v úschově na policejním stanovišti v Malé Lhotě.

Protože k místě nehody nevedla žádná cesta, byl Reif odveden za přítomnosti Johanna Barbořka a pod vedením hlavního poručíka Wm. d. Josefa Schromma asi 4 km k hlavní silnici ve směru na Wall. Bistritz, kde byl ošetřen hlavním lékařem Dr. Koehlerem, stanoviště Wall. Meseritech .

Poté co byl Reif označen doktorem jako „převozu schopný" , byl odvezen pol. Autem stíhacího komanda Rugsam z Rosenau do nemocnice (lazaret) Teplitz, u mor. Weiskirchenu.

Stíhací letadlo mělo na trupu velkou hnědou „7" a vzadu číslo 681854. číslo motoru se nedalo zjistit, protože byl motor zničen.

Letadlo bylo až do příchodu vsetínské armády pod dozorem hlavní hlídky. 17. 12. 1944 dostala telefonickou zpávu následující pracoviště:

IdUP Morava, GBK, Wall Meseritsch, letecké komado Prosnitz, německé hlavní komando Fridek a Wall. Meseritsch, Gestapo Vsetin, německá kriminální policie Wall. Meseritsch, velitelství armády v Mor. Weiskirchen.

Velitel GP Frank Chvátal

Hlavní strážník

Policejní zpráva o havárii německého letadla.

 

Fotokopie popisu v češtině zde  a v němčině zde. 

TOP