×

Podpořte nás - text

Lačnov čp. 174

Tento dům si po roce 1935 postavil Jiří Vařák z Lačnova čp. 173 se svojí manželkou Rozálií roz. Běláškovou z Tichova. Postupně v tomto domě žili nebo se narodili (v seznamu nejsou uvedeny děti, které se nedožili věku 10 let a z důvodu GDPR jsou uvedeny jen roky narození a úmrtí). Vypsáno z matrik a sčítacích listů, některá jména můžou chybět. Modře označené osoby, které ke dni 2. 5. 1945 bydleli na Vařákových pasekách. Po válce nahlášené škody: šatstvo a obuv, rozbili dvéře. Škoda 15 000.- K. Dům nebyl vypálen. Rodina byla zapojena i do 3. odboje, kdy Jiří Vařák předal Hrabinovi ze skupiny Světlana-Ploština samopal a náboje.

 

Jméno

Příjmení

Rodné

Narozen

Úmrtí

Vyznání

Jméno otce

Jméno matky

Jiří

Vařák

 

1905

 

 

Jiří Vařák

Františka Zichová

Rozálie

Vařáková

Bělášková

1908

 

 

Jan Bělaška

 

Jiřina

Vařáková

Vařáková

1926

 

 

Jiří Vařák

Rozálie Bělášková

Miroslav

Vařák

 

1932

 

 

Jiří Vařák

Rozálie Bělášková

Jiří

Vařák

 

1940

 

 

Jiří Vařák

Rozálie Bělášková

Jiřina

 

Vařáková

1944

 

 

Jaroslav Vařák, Pozděchov 81

Jiřina Vařáková (1926)

 

 

TOP