×

Podpořte nás - text

Převáželi Murzina

 Psal se 21. leden 1945. Bylo už šero, hodinky ukazovali půl šesté večer. V ten čas vyrazila od Juříčkova mlýna z Leskovce pětičlenná skupina. Muži táhly saně naložené slámou. V ní byl ukryt raněný partyzánský velitel D. B. Murzin1). Partyzáni jej znovu převáželi na seninské paseky, protože se jim úkryt ve mlýně nezdál dost bezpečný.
Sníh praskal pod nohama a muži se střídali u oje saní. Jinak šli roztroušeni, aby nevzbudili pozornost, protože po silnici se to hemžilo nacistickými hlídkami.
Jednu hlídku potkali ještě ve vesnici a druhou kousek za dědinou. Srdce jim při tom bušila, ale hlídky si jich nevšímali a nechaly saně  projet. Už se zdálo, že vše proběhne hladce. Za seninským mostem však potkali třetí hlídku, která se vracela z obchůzky. I ta je nechala projet a partyzáni mysleli že mají vyhráno. Jenže v tom se hlídka otočila a zavolala: „Halt!“
Partyzáni, kteří byli vyzbrojeni na víc nečekali a začali střílet. Hlídce však přispěchala napomoc druhá, která přicházela cestou od Valašské Polanky. Situace byla pro partyzány velmi vážná. Vtom se ale ozvalo z protějšího lesa několik ran směrem na nacisty. Ti si mysleli, že tam bude hlavní ohnisko odporu a zahájili směrem k lesu zuřivou palbu.
Naše pětičlenná skupina mohla mezitím v klidu zmizet. Využila toho a pokračovala v cestě na seninské paseky. Neznámí střelec, který partyzánům v pravý čas pomohl, byl občan ze Seninky, jež tam pro partyzány opatřoval potravu. Ještě párkrát na nacisty vystřelil a pak zmizel.
Jedním z oněch pěti partyzánů, kteří převáželi zraněného Murzina byl i bývalý zaměstnanec našeho závodu Josef Řezníček2), který 18. dubna oslaví 61 let svého plodného života-
                                                                                          
                                                                                                       Eduard Šulák

1)

velitel Dajan Bajanovič Murzin (20. 1. 1921 Stará Baltika, někdy chybně uváděno 20. 12. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa), syn Fatkelbajana Galljamutdinoviče Murina a jeho ženy Fatimou Chasanovnou, roz. Enike - druhý velitel 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Nositel 86 řádů a vyznamenání, býval čestným občanem 16 měst v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

2)

partyzán Josef Řezníček (18. 4. 1908 v Senince - 21. 3. 1991 Valašská Polanka), syn dělníka Jana Řezníčka ze Seninky 73 a jeho ženy Františky, roz. Šťastné, posledně bytem Valašské Polanky 179. Ve večerních hodinách dne 3. 4. 1945 přišly do jeho domu promočení Konstantin Jefimovič Kalabalin Vasilij Fjodorovič Sapelnik, kterým Řezníček poskytl pomoc a přemístil je k Pavlovi Hovořákovi do Seninky 38. U jeho rodičů na Seninských pasekách (Pokojka) se po zranění v lednu 1945 v Pozděchově, léčil D. B. Murzin. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

 

TOP