×

Podpořte nás - text

Dům v Leskovci čp. 67

    První zmínka o domu s čp. 67 je na katastrálních mapách z roku 1829. Dům vlastnil Johan (Jan) Machálek a tento dům stál na parcele č. 143 (cca 60 m nad později zbudovanou Juříčkovou usedlostí). Jeho sousedem  již tehdy byl jeho příbuzný (asi bratranec) Paul (Pavel) Machálek, který vlastnil dům čp. 53 na parcele č. 142. Před rokem 1879 si oba staví nové dřevěné domy a to Pavel na parcele č. 141 a Jan na parcele č. 140. Oba si také přenášejí čísla popisné. Přibližně okolo roku 1920 začínají svůj dům čp. 67 přestavovat na zděný Martin Juříček zeť Jana Machálka a to spolu se svými syny Janem a Josefem. Dům je dostavěn v roce 1922 (viz. foto s letopočtem na fasádě domu). Další přestavba proběhla mezi lety 1934-1936 kdy byl přistaven sklep, zázemí pro vodní kolo a nad sklepem dvě světnice. V té době byl postaven taky vodní hráz z náhonem pro vodní kolo. Po vypálení Juříčkovy usedlosti se čp. přeneslo na budovu obecního úřadu.

Usedlost po vypálení rok 1945/46

originál ABS Praha

Katastrální mapa z roku 1829

Katastrální mapa z roku 1879

Katastrální mapa z roku 1911 Katastrální mapa z roku 1967-83 Katastrální mapa z roku 2022

TOP