×

Podpořte nás - text

Petr Fjodorovič Buďko

narodil 31. 12. 1915 ve vesnici Nizovka (Низовка, Kemerovská oblast, Rusko). V roce 1937 vstoupil do konsomolu a registrován pod číslem 983584. Dne 1. 9. 1938 nastoupil k Čuguevskému leteckému školnímu pluku (Чугуевская ВАШП), který byl umístěn ve městě  Čugujev  (Чугуїв, Charkovská oblast, Ukrajina). Před válkou se oženil s Valentinou Vasiljevnou Samojlovou, která během války bydlela v městě Turkenstán  na Stalinově ulici 58 (Түркістан, Kazachstán). V srpnu 1942 se jako pilot-instruktor dobrovolně přihlásil na frontu. Byl zařazen do 157. stíhacího leteckého pluku, poté k 728. stíhacímu leteckému pluku, který byl součástí 256. stíhací letecké divize, 3. letecké armády, Kalininského/centrálního frontu. Jeho velitelem u 728. stíhacího leteckého pluku byl Ivan Fedorovič Osmakov. Dne 18. 10. 1942 vzlétl z letiště u města Toropec (Торопец, Tverská oblast, Rusko), a při bojové misi v oblasti Velikiye Luki (Великих Лук), bylo jeho letadlo na předním okraji fronty sestřeleno a zřítilo se do bažiny v okolí řeky Lovať (Ловать). Petr Fjodorovič byl zraněný, ale podařilo se mu dostat z trosek letadla. Vzhledem k tomu, že se ocitl na území ovládaném nepřítelem, byl zajat a odeslán do zajateckého tábora do Německa. Po vyléčení se pokusil třikrát o útěk, ale byl vždy chycen a brutálně zbit. Čtvrtý útěk v srpnu 1944 byl již úspěšný. Se skupinou spoluvězňů se Petr Fedorovič vydal nejdříve na Slovensko, kde se dne 28. 9. 1944 připojil k partyzánskému oddílu pod velením Jána Ušiaka. V bitvách na západním Slovensku a střední Moravě se vyznamenal v boji s nepřítelem, a proto jej velitel 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky major D. B. Murzin určil coby velitele oddílu Prlov, pod který spadal i oddíl sídlící na Ploštině. Zároveň s tím Buďko vykonával i funkci zástupce velitele partyzánské brigády. Dne 3. 10. 1945 ukončil vojenskou službu v hodnosti nadporučíka, odešel do vesnice Talovka (Таловка, Kemerovská oblast, Rusko) a začal učit na tamní škole.

 Za své chrabré činy byl dne 9. 8. 1957 dekretem prezidia Nejvyššího sovětu SSSR Petr Fjodorovič Buďko vyznamenán Řádem vlastenecké války I. stupně, 6. 4. 1985 obdržel Řád vlastenecké války II. stupně. Dále mu byly uděleny medaile: "Za osvobození Prahy", "Za vítězství nad Německem", "Československý válečný kříž 1939-45", "odznak československého partyzána" a medaile "U příležitosti 20. výročí Slovenského povstání 1944". V roce 1960 mu byla udělena naší vládou Dukelská pamětní medaile. Petr Fjodorovič se stal i čestným občanem obce Fryšťák.

Na konci 70. let studenti školy Talov vysadili u místního památníku 8 borovic na počest osmi hrdinů Sovětského svazu z vesnice Talovka. Sedm z těchto borovic uschlo, jen borovice zasazená na počest Petra Fjodoroviče roste až doposud.

Dne 5. 3. 2000 Petr Fjodorovič ve vesnici Talovka zemřel.

TOP