×

Podpořte nás - text

Seznam členů gestapa Zlín

 SLUŽEBNA GESTAPA - HRANIČNÍ POLICEJNÍ KOMISARIÁT VE ZLÍNĚ 
Vedoucí služebny:
Köhler Otto krim. vrch. taj. břez. - pros. 1939 
Ziegler Hans krim. rada 1940- 1945 
 
Zástupci vedoucího služebny:
Raschka Karel krim. vrch. taj. břez. - pros. 1939 
Köhler Otto vrch. krim. taj. 1940 - 1941/42 
Wanegse (Wanax) Martin vrch. krim. taj. 1942 - 43 
Karl dr. Rudolf krim. kom. 1943 - 44 
Heinecke Helmuth krim. kom. 1945 
 
Písařka u vedoucího služebny.
Schröterová Paula kanc. zam.
Oddělení I:
Osobní záležitosti úředníků a zaměstnanců.
Vedoucí:
Fecht Artur pol. insp.
Kancelářské síly:
Baumgartner kanc. zam.
Raftel Walter kanc. zam. (pol. insp. vedoucí 40-42, pak přeložen do Jugoslavie) 
 
Oddělení II: 
Hospodářské a správní 
Vedoucí:
Henning Oskar pol. insp. (vedoucí 43-44) 
Fadler Josef pol. insp.
V oddělení pracovali:
Bamberg Fritz vrch. pol. taj. (vedoucí 42-43, zást. 43-45) 
Bönecke Ernst pol. taj.
Erzen Wilibald pol. asist.
Steiner Karl kanc. zam.
Valnyová Marie kanc. zam. 42-45 
 
Denní kniha:
Schröterová Paula kanc. zam. (civilní) 40-45 
Svoboda Alfons kanc. zam. (krim. pol. taj. 39-40) 
Novaková Štefi 41-45 
Langeová 43-44 
 
Referát II C:
Podreferát II C 1 - 2. 
Telefon, dálnopis:
Hamalová Valerie kanc. zam.
Penias Johann kanc. zam.
Zapletal Alois kanc. zam.
Kiowská kanc. zaměstnanec
 
Podreferát II C 3: 
služební vozidla: 
vedoucí:
Ullrich Karl krim. zam. (40-45) 
Řidiči:
Buček Cyril krim. zam. (41-42) 
Cypra Franz krim. zam.
Dworak Johann krim. zam. (41-42) 
Hagenov krim. zam. (42-43, pak SS-) 
Heger Josef krim. zam. (42, pak Werkschutz) 
Kalik Franz krim. zam.
Kiowski Fritz krim. zam. (39-45) 
Klega Ernst krim. zam.
Langer Emil krim. zam.
Lindenthal Rembrandt krim. zam. (41) 
Rein Michel krim. zam. (39-40 vedoucí autoreferátu) 
Ripka Karl krim. zam.
Schlögel Josef krim. zam. (40-41 , pak tlumočník) 
Schlinger Alois krim. zam. (39-45) 
Weinkert Mainhardt krim. zam. (41-45) 
Wendel Franz krim. zam. (42-45) 
Tri I I Viktor krim. zam. (42) 
 
Oddělení IV.
Exekutiva:
Vedoucí: (Vedoucí služebny byl současně i vedoucím odd. IV. Jeho zástupce jej zastupoval i v této funkci).
Referát IV Ia:
Potírání "levicového" odboje. Do r. 1944 - II A.
Vedoucí:
Raschka Karl vrch. krim. taj. (39-45) 
Zástupce:
Danzmayer Johann krim. taj.
Případy zpracovávali:
Kraus Anton krim. asist. (39-45) 
Kraiger Johann krim. taj. (39-45, též zást. K. Rasky) 
Wiener Jakub krim. asist.
Zacharias Erich krim. vrch. asist.
Urbanek Josef krim. vrch. asist. a tlumočník 
 
Podreferát IV 1 a 2: 
Do r. 1944 - II BM 
Poslech zahraničního rozhlasu.
Případy zpracovávali:
Wiener Jakub krim. asist.
Zacharias Erich vrch. krim. asist.
Urbanek Josef vrch. krim. asist. a tlumočník 
 
Referát IV I b: 
Do r. 1944 - II BM 
Potírání "pravicového" odboje.
Kraiger Johann krim. taj.
Kraus Anton krim. taj.
Nowok Jan krim. taj.
Wiener Jakub krim. asist. (41-45) 
Zacharias Erich krim. vrch. asist. (41-45) 
Urbanek Josef krim. vrch. asist. (40-45) 
písařky podle potřeby.
 
Referát IV I c:
Útěky z práce 2 Německa. Váleční zajatci. Dělníci z Východu.
Meister Heinrich krim. zam. (42-45) 
Wiesner Jakub krim. asist.
Sonnenburg Walter krim. as. (39-41, pak v Brně) 
Dvorak Karl krim. as. (40 - u GREPO) 
 
Referát IV 2:
Podreferát 1V 2 a:
Neoprávněné držení zbraní a střeliva. Sabotáž. Pracovní morálka.
Kraiger Johann krim. taj.
Kraus Anton krim. taj.
Kriger Kurt krim. taj. (41-45)
 
Poznávací služba: Foto, daktyloskopie.
Gloser Emil krim. zam.
Machotka Johann krim. zam. (civil. Angestellee 41-45) 
 
Podreferát IV 2 b:
vedoucí:
Supparitsch Hans krim. taj.
orgánové:
Lidtke Karl Müller Otto krim. taj.
Müller Hermann krim. taj.
Morre Viktor vrch. krim. asist. (41-45) 
Stalmach Adolf tlumočník 
Steffer Hermann krim. asist. (42-45) 
Westphal Karl krim. asist. (42-45) 
Písařky dle potřeby.
 
Referát IV 3: Do r. 1944 - odd. III.
Obranné zpravodajství.
Vedoucí.
Heimerl Karl vrch. krim. asist. (40-45) 
Zástupce.
Supparitsch Hans krim. taj. (40-45) 
Sekretářka Supparitsche:
Reiskiová svob. pan 
Dubnitz Eliška kanc, zam,
Orgánové:
Doletschek Herbert krim. zam. (40-45) 
Frankenhauser krim. asist. (42-45; 40-45 odd. III.) 
Gmeinwieser Josef krim. taj.
Höpken Jan krim. asist. (41 - pak GREPO) 
Herzog Waldemar krim. asist. (42-45) 
J(jrgenmeier Gustav krim. asist. (42 - pak GREPO) 
Kr(jger Kurt krim. taj.
Lange Herrmann krim. asist. (42-45) 
Lipps Hermann krim. asist. (42-45) 
Meister Heinrich krim. zam.
Morre Viktor vrch. krim. asist.
Nowok Jan krim. taj. .
Peter Wilhelm krim. zam. - tlumočník (39-41 v II. odd.) 
Polte Walter krim. asist. (40 - pak GREPO) 
Ruber* Gustav krim. asist. - tlumočník (nar. 20. 11. 1908 Brno) gest. Hranice, Přerov, Zlín 43-45 
Schön Karl krim. asist. (41 - pak GREPO) 
Schlögel Josef krim. zam. - tlumočník (41-45) 
Steinhuber Jan krim. taj.
Stefler Herrmann krim. asist. (42 - pak GREPO) 
Tschöpp Max krim. vrch. asist. (42, 45 - jinak GREPO) 
Urbanek Josef vrch. krim. asist.
Westphal Karel krim. asist.
písařky dle potřeby.
 
Referát IV 4:
 záležitosti. Židé II B Církevnl , míšenci.
Nowok Jan krim. taj.
Urbanek Josef vrch. krim. asist.
 
Referát IV 5:
Podreferát IV 5 a: Ochranná služba. U této služebny nebyl.
Podreferát IV 5 b: Trestné činny příslušníků NSDAP. Nebyl nikdo určen. Případy zpracovával ten, kdo mělčas.
Referát IV 6:
 
Podreferát IV 6 a: Kartotéka - spisovna.
Vedoucí:
Faller Rudolf pol. asist.
Locher Karl pol. asist.
Kancelářské síly.
Baasová Nora kanc. zam. (43-45) 
Touschek Johann kanc. zam.
Supparitschová kanc. zam.
 
Podreferát IV 6 b. Byl veden u vedoucí služebny gestapa v Brně - centrálně.
 
Referát IV N :
Zpravodajská služba. Evidence konfidentů.
Vedoucí:
Holzheuer Robert vrch. krim. asist. (42-45) 
Přiděleni:
Touschek Johann kanc. zam. - tlumočník 
Touschek Otto krim. asist.

 

Referát IV M: U služebny nikdo nebyl.

Referát IV F. Rovněž nebyl veden.

Stálá služba: Střídali se všichni orgánové služebny, kromě vedoucího služebny.

 

Vrátný. Služba zastávána orgány od telefonní služby nebo řidiči.

Věznice: Byla používána městská policejní věznice. Věznice okresního soudu ve Zlíně. Věznice Krajskéhosoudu v Uh. Hradišti.

TOP