×

Podpořte nás - text

Seznam členů Vsetínského gestapa

Birkholz Erwin, nar. 25.9.1904 Berlín v Německu, jména rodičů neznámá. Jeho manželka: Erna roz, Rehlingová. Působil na Vsetíně od 15.3.1939 do 5.5.1945. Je 172 cm vysoký, silnější postavy, obličej kulatý červený, rezavé vlasy, modré oči, pihované ruce. Hodnost SS-Sturmscharführer. Surově týral zatčené a rád činil návrh na "Návrat nežádoucí." Nedopaden.

Danzmayer Hans, nar. 15.11.1902 Hadersdorf, okres Weidlingau, rodiče Jan a Kateřina roz. Bergerová, posledně bytem Vsetín, Žerotínova 992. Přišel z Brna, Falkensteinova 38. Ve Vsetíně působil od r. 1943 do konce války, 172 cm vysoký, štíhlý, modré oči. Jeho manželka Erna-Anna roz. Müllerová, nar.12.1.1902 v Brně, dcera Františka a Alžběty roz. Klokleinové. Hodnost SS-Sturmscharführer. Týral surově zatčené. Danzmayer byl po Dietrichovi velitelem vsetínského gestapa.

Dietrich Karl, nar.14.6.1898 Palava, okres Mikulov, ženatý, posledně bytem Vsetín, Žerotínova o 992, 175 cm vysoký. Hodnost SS-Obersturmscharführer. Velitel gestapa Vsetín od 15.3.1939 do konce r. 1942. Pak působil v Ostravě. Má na svědomí Sokoly a ileg. KSČ. V roce 1946 seskočil z okna II. poschodí v Ostravě a zabil se.

Doubek /též Daubek/ Oswald, nar. 30.5.1912 v Bretnově, okres Bruntál, syn Ladislava a Anny roz. Austové. Oženil se s Olgou roz. Gebaurovou, nar. 24.1.1922 v Rokytnici u Vsetína. Hodnost SS-Oberscharführer. U gestapa na Vsetíně sloužil od 15.3.1939 do konce války. Týral zatčené.

Dworak Johann, nar. 5.11.1915 Striegau, týž okres. Další neznámo.175 cm vysoký, štíhlý, snědého podlouhlého obličeje, hnědé oči, kaštanové vlasy. Do Vsetína přišel v r. 1943 z východní fronty. Byl u gestapa na Vsetíně jako řidič auta a nasazován proti partyzánům. Nasazen s oddílem SS na východní frontu. Bude se snad zdržovat někde v Čechách.

Dvorak Vilém, nar. 27. 9. 1907 v Mrači u Benešova, syn Jana a Emilie, roz. Varatkové, bydlel Vsetín, Smetanova čp. 1265. Hodnost SS-Scharführer. Surově týral zatčené. Byl dopaden a MLS Nový Jičín odsouzen na 10 let a odsunut.

Hintringer Karl, nar. 22. 1. 1903, pocházel z Horních Rakous, kraj SSt.Algith. Hodnost SS-Sturmscharführer ve Vsetíně působil od počátku okupace až do června 1942, potom odešel do Ostravy a byl tam až do konce války ve funkci kriminálního sekretáře a zástupce vedoucího gestapa. Jeho manželka byla úřednicí u Severní dráhy v Ostravě. Byl ctižádostivý, přísný a surově týral vězně, aby docílil povýšení. Za zvláštní úspěchy při likvidaci českých vlastenců byl vyznamenán záslužným křížem s meči. Nikdy nikoho nepropustil, nedovolil také přinésti vězňům nějaké potraviny. MLS v Ostravě byl odsouzen k smrti a popraven.

Janda Jan, nar. 25.1.1913 Opolí v Německu. Syn Emanuela a Alžběty, roz. Muchová, ženatý, posledně bytem Vsetín, koleje Zbrojovky 1355. Ve Zbrojovce byl od r. 1939 zaměstnán jako Werkschutz. Byl udavačem a v r. 1942 byl převzat do služeb gestapa na Vsetíně. Na podzim r. 1943 byl přeložen ke Grenzschutzpolizei do Horního Lidče. Zúčastnil se likvidování vesnic pro přechovávání partyzánů. Vůči zatčeným byl hrubý až surový. Mluvil německy i česky. Má na svědomí četné české vlastence. V roce 1946 byl MLS odsouzen k 20 letům těžkého žaláře a v roce 1953 mu byl zbytek trestu prominut a byl odsunut.

Jaroš František, nar. 24.1.1905 v Brně, syn Františka a Marie, roz. Stechové, svobodný, bydlel Vsetín, Žerotínova 992. U gestapa ve Vsetíně působil od roku 1939 jako řidič auta a byl gestapem používán jako tlumočník. V roce 1945 byl MLS Nový Jičín odsouzen na 2 roky těžkého žaláře a po odpykání trestu odsunut.

Koch (dříve Kuchař) Josef Jakub, nar. 23.7.1908 v Brně, syn Nikolaje a Josefy, roz. Čechové. Jeho manželkou byla Leopoldina, roz. Doplerová, nar. 12.9.1904 v Brně. Sloužil jak čs. četník, naposledy na četnické stanici ve Valašském Meziříčí. Po okupaci se stal konfidentem gestapa. Dne 1.7.1941 přešel přímo do služeb gestapa na Vsetíně v hodnosti SS-Scharführera. Ve Vsetíně sloužil do r.1943, pak ve Zlíně a naposledy u gestapa v Brně. Týral a mučil zatčené.V akci proti úkrytu partyzánů v Juříčkově mlýně v Leskovci v dubnu 1945 zastřelil mlynáře Juříčka, jeho manželku a dvě děti. Kuchař-Koch má podle udání gestapáka Jandy falešné doklady a začáteční písmeno jména na nich uvedeného začíná opět "K". Je 172 cm vysoký, podlouhlého obličeje, modrých očí, světlé vlasy a nyní nosí údajně brýle.

Kramlovsky Emil, nar. 16.9. 1906 Franzendorf, okres Liberec, syn Emila a Aloisie, roz. Schorzová, ženatý, posledně bytem Vsetín, Žerotínova 992. Manželka Růžena, roz. Roučková, nar.17. 12. 1906 v Brně, po osvobození bytem Mrákov, okres Domažlice. U gestapa na Vsetíně byl jako řidič až do konce války. Byl surový a týral zatčené. Určitou dobu byl nasazen jako SS Oberscharführer na východní frontě. Je asi 167 cm vysoký, zavalitý, podlouhlého snědého obličeje, tmavých prošedivělých vlasů, hnědých očí. Mluví česky, německy a rusky. Podle sdělení VB Mrákov ze dne 26.9.1945 čj. 433/45 byl Emil Kramlovsky touto stanicí zajištěn a dodán vojenskému pověřenci v Domažlicích, odkud měl býti eskortován k ministerstvu nár. obrany do Prahy. Velitelství SNB v Praze bylo již několikráte požádáno o sdělení, zda je Kramlovsky ve vazbě v Praze, ale odpověď nedošla.

Krätz Josef, nar. 24.2.1908 v Mnichově. Další data neznámá. Byl před válkou policistou v Mnichově a v r.1942 přišel do Vsetína. U gestapa byl sekretářem a zástupcem vedoucího gestapa. Působil na Vsetíně až do konce války. Má na svědomí četné vlastence. Je 174 cm vysoký, štíhlý, kaštanové vlasy, šedé oči, bledý podlouhlý obličej.

Mirsch Erhard, nar. 7.9.1914 Warnsdorf, syn Karla a Aloisie roz. Prennerové, manželka Marie roz. Schöflerová, nar.21.6.1916 ve Warnsdorfu. Asistent a SS-Oberscharführer vsetínského gestapa. Je 170 cm vysoký, podlouhlý obličej, štíhlý. Další neznámo.

Mall Hermann, nar.1.5.1907 v Brně, syn Arnošta a Anny roz. Zwanzgerové, manželka Františka roz. Lauschová,.nar.18.7.1908 v Brně. Ve Vsetíně byl od r. 1939 až do konce války. Je 174 cm vysoký, štíhlé postavy, podlouhlého obličeje, šedých očí, má na ruce jeden ukazováček pohmožděn. Mluví česky a německy. Zavinil smrt četných vlastenců. Hodnost SS-Scharführer. V květnových dnech 1945 mohl býti někde u České Třebové.

Schiefermüller Karl, nar. 26.10.1907 St. Ulrich, okr. Rohrbach - Rakousko. Syn Karla a Terezy roz. Erlingerové, ženatý. Na Vsetíně působil od počátku okupace až do roku 1942. Týral a mučil zatčené. Byl přemístěn do Ostravy a v r. 1943 do Brna, kde bydlel na adrese : Brno, Falkensteinova 38. Byl zajištěn, MLS v Novém Jičíně odsouzen k smrti a v r. 1947 popraven.

Schwinkendorf Erich, nar. 18.11.1912 Rostock, okres Mecklenburg - Německo, syn Wilhelma a Lisette roz. Reinholzové. Manželka Irma, roz. Wittová, nar. 9.3.1914, Itzehoe, okres Steinburg. Posledně bytem ve Vsetíně, Žerotínova 992. Na Vsetíně sloužil od počátku okupace do konce války. Hodnost SS-Oberscharführer, 182 cm.vysoký, štíhlý, podlouhlý obličej, modré oči, světle kaštanové vlasy.

Tauer Hans, nar. 20.12.1910 Podersam, týž okres. Syn Hanse a Emy, roz. Pilzové, posledně bytem Vsetín, Žerotínova 992. Do Vsetína přišel v r. 1939 a působil tu do konce války. Hodnost SS-Oberscharführer. Byl asistentem gestapa a zúčastňoval se zatýkání a týrání zatčených. Je 173 cm vysoký, podlouhlého obličeje, štíhlý, kaštanové vlasy. Další údaje chybí.

Zahrada Margarete, nar. 5.7.1926, Pohořelice, okres Mikulov, dcera Jana a Antonie, roz.Ryšáková, svobodná. Do Vsetína přišla v r.1944 pravděpodobně z Pohořelic a bydlela ve Vsetíně, Žerotínova 992. Byla tajemnicí vedoucího gestapa Danzmayera až do konce války. Přijímala konfidenty, takže bude znáti všechny konfidenty pracující pro vsetínské gestapo. Bude znáti i falešná jména gestapáků, jelikož gestapáci měli doklady na falešná jména. Je asi 174 cm vysoká, abnormálně silná, podlouhlého červeného obličeje, těžké chůze, kaštanových vlasů, mluví česky a německy. Zahradová se má zdržovat ve Vídni - okres 10, Herzgasse 78 u své příbuzné Marie Schopfové a má býti zaměstnána jako kancelářská síla u nějakého lékaře nebo advokáta.

Erdner, tlumočník vsetínského gestapa, tč. bydlí Ebersbach NDR - poblíž hranic ČSSR

Prenner Anton, nar. 9.2. nebo 9.4.1902 Krems - Rakousko. Manželka Františka, nar.15.11.1903 v Knetzendorfu - Rakousko. Hodnost SS-Oberscharführer. Na Vsetíně byl od r. 1939 až do r. 1943 a potom asi v Brně. Bude se patrně zdržovati v místě Mölk v Rakousku, kde má příbuzné. Má na svědomí četné české vlastence a týral zatčené. Je 172 cm vysoký, štíhlé postavy, šedé oči, kaštanové vlasy dozadu česané. Mluví jen německy.

Robant Artur - asi 36 roků starý, pochází z Rakouska, další data nezjištěna. Na Vsetíně působil od počátku okupace až do roku 1943 a kam pak odešel není známo. Je 170 cm vysoký, zavalité postavy, kulatého červeného obličeje, má světlé kaštanové vlasy. Mluví jen německy. Surově týral zatčené a má četné osoby na svědomí.

Sietl František Heinz, nar. 28.6.1899 ve Vídni, syn Karla a Marie roz. Beránkové. Přišel do Vsetína z Olomouce, kde před okupací bydlel. Byl nejsurovějším gestapákem na Vsetíně, má na svědomí četné vlastence. Vykrádal též cenné předměty v domech zatčených. Bude se zdržovati někde v Rakousku v blízkosti bývalého gestapáka Hanse Danzmayera. Je 172 cm vysoký, štíhlé postavy, podlouhého vrásčitého obličeje, prošedivělých vlasů.

Sohr Rudolf, nar. 22.9.1911, další data neznáma. Pochází údajně z Olomouce. Ve Vsetíně byl od počátku okupace a asi v r.1942 -1943 byl přemístěn údajně do Jihlavy. Byl také řidičem gestapa. Týral zatčené. Je 169 cm vysoký, zavalitý, kulatého obličeje, světlých vlasů.

Stark /dříve Silný /Anton, nar. 11.6.1911 v Brně, syn Františka a Anny roz. Kankovski, manžela Ursula roz. Rehlingová, nar. 4.11. 1922 v Berlíně. Do Vsetína přišel v r.1939 a byl zde až do konce války. Byl surový a týral zatčené. Je asi 172 cm vysoký, zavalité postavy, kulatého obličeje, modrých očí, kaštanové vlasy. Mluví česky, německy a rusky. Hodnost SS-Scharführer. Asi půl roku byl v oddílech SS proti ruským partyzánům.

Steiner Hans, nar. 5.9.1904 ve Vídni, bývalý policista ve Vídni. Na Vsetíně byl od r.1939 až do konce r. 1942 a přemístěn do Brna.176 cm vysoký, silné postavy, podlouhlý obličej. Hodnost SS-Untersturmführer. Pravděpodobně bude ve Vídni.

 

 

TOP