×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 20. března 1946 s Josefem Juříčkem

PROTOKOL
Sepsaný dne 20. března 1946 na stanici SNB ve Val. Polance se Josefem Juříčkem1) nar. 30. 10. 1902 v Leskovci okres Vsetín, v čp. 102 bytem, svobodný, čech, zachovalý ve věci vypálení SSmany hospodářská usedlosti Jana Juříčky2) v Leskovci čp. 67.
Byl napomenut k udání pravdy a vypovídá:
Bydlím asi 100 kroků od vypálené usedlosti Jana Juřičky v Leskovci. Dne 3. dubna 1946 kolem 6 hod. ráno obklíčili německé vojsko celé leskovské paseky a větší pohotovost vojska stáhla se k budově Jana Juříčka, kde měli partyzány zhotovený bungr. Byl jsem stále doma a s napětím sledoval jsem cele jednání německého vojska a když kolen 10 hodiny dopoledne zdálo se mě, že situace Je kritická, oblékl jsem se a opustil své je obydlí a prchl do Leskovce ke známým. Co se dělo kolem budovy Jana Juřičky, aneb jak byl dobýván a demolován bungr a jak byli přítomni masakrováni, není mé známo, poněvadž jsem u toho nebyl. V Leskovci zdržoval jsem se po celou kritickou dobu u bratra vypáleného hospodáře Josefa Juřičky3) čp. 82, kde jsem asi kolem 13 hod. z otevřeného okna viděl, jak němečtí vojáci vedli dva muže oblečené v civilu, z nichž jednoho jsem s určitostí poznal a zjistil jsem v něm ošetřovatele Oldřicha Bláhu4). Druhý zatčený a vedený německým vojskem byl též v civilu, měl na očích brýle a nepoznal jsem v něm žádného známého. Že by tento civilista byl četník Gurecký5), kterého jsem dobře znal, nemohu potvrditi a dozvěděl jsem se až po státním převratě od Oldřicha Bláhy, že s ním šel od spáleniště četník Gurecký, převlečený do civilního obleku. Z Leskovce jsem se z domu Josefa Juřičky čp. 82 vzdálil ze strachu na Vizovicko, abych nebyl příp. zatčenými prozrazen a třeba i zatčen. Na Vizovicku jsem se zdržoval týden a pak jsem došel domů, kde již byl u nás v Leskovci klid.
Když jsem přišel za týden po akci jsem slyšel od různých občanů všelijaké i neuvěřitelné věci, které byly víceméně zkreslovány.
Více nemám co k podotknutí.
Protokol byl mě nahlas přečten a schválen a podepsán.
Val. Polanka, dne 20. března 1946. -
Vyslýchající: Vrch. strážm. Havlíček v. r.
Svědek: strážm. Vacula v. r.
Vyslýchaný: Juříček Josef v. r. -
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

1)

Josef Juříček (3. 10. 1902 Leskovec - 4. 2. 1980 Vsetín), syn podruha Martina Juříčka z Hovězí 16 a jeho ženy Mariny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 102 - do odboje se zapojil již v roce 1939, tiskli spolu s bratry Antonínem a Františkem letáky. Od září 1944 do ledna 1945 ukrýval spolu se svým bratrem Antonínem ve své chalupě v Leskovci 102 ruského partyzána poručíka Konstantina Jefimoviče Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odchází do ilegality a stává se členem 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Po odepsání z evidence obyvatelstva ho začalo hledat gestapo. Záznam o narození v matrice Horního sboru ve VsetíněZápis ze sčítání lidu z roku 1921.

2)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn gruntovníka Martina Juříčka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny, roz. Machálkové, vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy, roz. Muchové a Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 67 – majitel usedlosti. Záznam o narození v matrice Leskovce. Záznam o svatbě v matrice LeskovceZápis ze sčítání lidu z roku 1921. V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

3)

Josef Juříček (2. 6. 1900 Leskovec - 5. 7. 1962 Leskovec) syn gruntovníka Martina Juříčka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny, roz. Machálkové, posledně bytem Leskovec 82 - bratr Jana Juříčka z vypálené usedlosti v Leskovci 67. Podle vzpomínek Vasilije Fjodoroviče Sapelnika se měl několik dní před osudným dnem pohádat se svým bratrem Janem, že to co dělá je nebezpečné pro obec i rodinu. Proto si Sapelnik myslel, že bunkr vyzradil právě Josef Juříček, což samozřejmě nebyla pravda. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

4)

ošetřovatel bratr Agapitus, obč. jm. Oldřich Bláha (27. 12. 1911 Loštice u Litovle – 22. 5. 1971 Zlín, pochován v řádové hrobce ve Vizovicích), syn dělníka Ignáce Bláhy (padl během 1. světové války) a jeho ženy Hedviky roz. Sieglové, posledně bytem Zlínská 467, Vizovice – od 50 let nejvyšší představený (správce) nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích. Při akci zajat, přežil v KT v Mirošově. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

5)

Rudolf Gurecký (13. 4. 1896 v Lubně u Frýdku - 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn domkaře Ignáce Gureckého z Lubně a jeho ženy Anny, roz. Foldýnové - okresní četnický velitel krycí jméno David - odbojář spojka Clay-Sousedík-Murzin. Začleněn do transporu KL3, který odvezl zatčené odbojáře z Brna a Jihlavy do KT Mauthausen. Záznam o svatbě v matrice Slezské Ostravy.

TOP