×

Podpořte nás - text

O bunkru v Juřičkově mlýně v Leskovci

Na začátku října 1944 řídící učitel Frant. Bednář1)  z Karpentné u Třince mě pověřil najít 3 bunkry v různých místech. Podmínky: Elektřina neb aby se dala zavést a v takových místech kde prochodí cizí lidé. Jezdil sem do Leskovce ke svojí matce2)  a bydlil v Hrabové a pracoval při kanalizaci u fy Navrátil Zábřeh. Též sem měl najít místo pro letecké výsadky. Byla mi doporučena dolina, kde byl Juřičkův mlýn a vedla cesta na Hovězské  paseky. Navštívil jsem Juřičkovy3)  s kterými jsem byl důvěrně známý a svěřil  se že hledám místo pro zřízení bunkru. Dojednali sme že mají veliký sklep, kdyby se přezdil a s chléva prokopal tunel jistě by byl sklep dost velký. Elektřina by se vyráběla kdyby netekla voda na mlýnské kolo ručním točením vod. kolem ale dodal stavební materiál. Přijeli sme tam s Bednářem který domluvil s rodinou že stavební materiál sežene. Kdo ho dodal nevím zdá se mi že tov. Sousedík4). Též říkal rodině že byl zavřený  že musel přijat spolupráci s gestapem5) ale že se nemají bát že nechce pro gestapo pracovat, že musí schovat svoji rodinu tov. Sousedíka s manželkou a jiné ilegální pracovníky a 9 mužů na sabotážní akce proti Němcům. Vyjednal, že Sousedík k nim bude dodávat různé věci.  Se Sousedíkem nás Bednář seznámil na schůzce při host. Sentolovi v Zábřehu aby sme se poznali  při náhodném setkání u Juřičků a neměli ze sebe strach. Vozil jsem k Juřičkům cukr, drát na elektr. vedení koření pepř, papriku, žárovky, papír na tisknutí letáků co sem sehnal i svoje šatstvo prádlo a různé. Cukr sem vozil z cukrovaru z Holic u Olomouce. Platilo se buď penězi ale chtěli  šatstvo a boty. Peníze boty a šatstvo mi dával Bednář a říkal co dodám ze svého že dostanu zaplacené.  Rodina Juřičkova byla zapojena též do ileg. organizace kde nevím. Též přechovávali ruského důstojníka Kosťu Kalabalina6)  přišel k nim těžce nemocný když mu bylo lepší tak byl nedaleko u Jos. Juříčka7)  (slepého8), ***).  Do bunkru se mělo jít asi 15 prosince 1944. Na sabotážní akce 9), Oldřich Kaňok10), stud. z Frýdku a Ant. Foltýn11). Asi 15. prosince přijel ke mně do Hrabové Oldřich Kaňok který měl strýce12) na Vsetíně se špatnou správou že továrník Sousedík je mrtev. Frant. Bednář zatčen a celá organizace je zrazena, že se mu zdá že je to práce Ing. Nováka13). Kde se bunkr nachází nikdo nevěděl přísně tajit Bednář nařídil s nikým o něm nesměli nemluvit. Pane Mísař14) , Já toho málo vím o tov. Sousedíkovi od schůzky v Zábřehu jsem ho už neviděl.  V kufru byla uniforma důstojníka, jeho vynáleze a plány já sem to neviděl. Slyšel sem od rod. Juřičkové.  Já si teď všechno spisuji dost podrobně jen přesně dobu nemohu určit. Až to budu mít hotové tak to přinesu k Josefu Řezníčkovi15).

                                                                                   S pozdravem Juřička Jan

                                                                                  Stará Ves n/ Ondř. čp.8

                                                                                  okr. Frýdek-Místek

 

Do evidence zapsal 11.12. 1969, Vsetín

prof. Ing. Vratislav Mísař, plk. v. v.

 

 Originál dopisu je uložen u paní Blanky Andělové ze Vsetína, fotokopii najdete zde.

***  nelze přesně přečíst

 

1)

agent B35 František Bednář, krycí jméno Malý Franta, Vašek, Pospíšil, Karpentský (4. 10. 1904 Brno-Chrlice – 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn stolařského mistra Rudolfa Bednáře s Chrlic 151 a jeho ženy Marie, roz. Fibicherové, posledně bytem Chrlice 384 – zakladatel bunkru. Jako učitel působil v Albrechticích a v Karpentné ve Slezsku. Zde v roce zakládá tzv. skupinu Slezkého odboje namířenou v té době proti polskému nacionalizmu a rozpínavosti. Po Mnichovu a záboru Těšínska polskou armádou na podzim roku 1938 se vrátil na Brněnsko (do rodných Chrlic). Do odboje se znovu zapojil začátkem května roku 1939 a to v Obraně národa a v organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme. Organizoval a podílel se na převádění osob do zahraničí na trase přes Uherské Hradiště, Vsetín (spolupracoval s Josefem Sousedíkem), na Těšínsko, kdy byly využívány služby jeho sestry Marie. V únoru roku 1940 se dostal do pozornosti konfidenta brněnského gestapa Viktora Ryšánka (25. 12. 1902 – popraven 7. 10. 1946 v Brně – bývalého důstojníka čs. armády. Po okupaci začal pracovat jako agent gestapa pod krycím jménem Pavel Vévoda A13). Od dubna roku 1940 žil v ilegalitě. Zatčen 15. listopadu 1942 a vězněn do 8. prosince 1943. Poté se stal konfidentem brněnského gestapa. V prosinci 1944, na udání konfidenta Františka Šmída, že pracuje pro obě strany, byl znovu zatčen a 7. 4. 1945 odeslán s transportem KL3 (stejným transportem byl odeslán i okresní četnický velitel Rudolf Gurecký) z brněnských Kounicových kolejí do plynových komor v Mauthausenu. Záznam o narození v matrice kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-TuřanechZáznam o svatbě v matrice Českého TěšínaFrantišek Bednář měl s manželou Evou pět dětí EvuZdenkuMariiMarelu a ?, přes které ho gestapo vydíralo.

2)

Anna Juřičková roz. Juřicová (10. 7. 1874 Seninka - ?), dcera dělníka Martina Juřici ze Seninky 26 a jeho ženy Roziny, roz. Poláškové, bytem Leskovec 88 později Leskovec 1 - v horní části obce, vedle Řezníčkova mlýna. vdova po Josefu Juřičkovi a matka Jana Juřičky, zakladatele bunkru v Juříčkově usedlosti. Během války ukrývala ve svém domě židovskou dívku Alici Tomoszkovou rozenou Vlčkovou. Po válce u ní bydlela po odpykání trestu do července 1954 i Jiřina Muchová. Zápis ze sčítání lidu z roku 1911. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

3)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn gruntovníka Martina Juříčka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny, roz. Machálkové, vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy, roz. Muchové a Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 67 – majitel usedlosti. Záznam o narození v matrice Leskovce. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921. V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

Františka Juříčková, roz. Masařová (16. 7. 1902 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera Pavla Masaře rolníka z Leskovce 1 a jeho ženy Františky, roz. Kotrlové ze Střelné, posledně bytem Leskovec 67 – manželka majitele usedlosti. Záznam o oddání v matrice matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

 

Jan Juříček ml. (5. 11. 1926 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – syn majitele usedlosti a jeho ženy.


    Františka Juříčková ml. (13. 3. 1929 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – starší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

 

Marie Juříčková (10. 5. 1931 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – Leskovec 67 – mladší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

4)

Josef Sousedík (18. 12. 1894 Vsetín - zastřelen při výslechu 15. 12. 1944), syn dělníka Antonína Sousedíka ze Vsetína a jeho ženy Veroniky, roz. Goláňové, posledně bytem Vsetín Trávníky 1127 - podnikatel, odbojář, starosta Vsetína, vynálezce - některými nazýván valašský Edison. V usedlosti Jana Juříčka měl mít uschovaný kufr s vynálezy, které chtěl patentovat až po válce. Dále měla být v kufru jeho uniforma z 1. světové války. Dle poválečné výpovědi německého ředitele Zbrojovky ve Vsetíně Gritzbeck byl Sousedík pozván na úřadovnu k podání vysvětlení ohledně lístků na benzín. Při tomto je zatknut a v kanceláři gestapa vystaven nelidskému výslechu, při němž Sousedík gestapáka Schiefermüllera kopnul tak, až spadl na zem. Ten ho pak zastřelí třemi ranami z pistole. Sousedíkovy tělesné pozůstatky byly 2. ledna 1945 zpopelněny a uloženy pod jménem Václav Telička do urny s příslušným číslem 6954. Ta byla 12. ledna předána do rukou tajné státní policie a odvezena do Brna, odkud měla být dále převezena do Terezína. Co se s ní stalo potom, není známo. Záznam o narození v matrice katolického kostela ve Vsetíně. Záznam o svatbě v matrice katolického kostela ve Vsetíně.

5)

zde Jan Juřička potvrzuje, že František Bednář se již v druhé polovině roku 1944 netajil, že je agentem gestapa a že chce přejít zase na stranu odboje. Proto byl Brněnským gestapem znovu zajat (asi na popud Františka Šmída) a uvězněn pod jménem Miloš Pospíšil v Kounicových kolejích, kde znovu prováděl činnost konfidenta ve prospěch gestapa. Dle poválečného šetření byl omylem poslán transportem KL 3 (stejným transportem byl odeslán i okresní četnický velitel Rudolf Gurecký) do plynových komor v Mauthausenu. viz spis 52-1 19 uložený v ABS Praha.

6)

partyzán Konstantin Jefimovič Kalabalin zvaný Kosťa (18. 12. 1918 Achtyrka – asi 1946), syn Jefima Jefimoviče Kalabalina a jeho ženy Marfy – po válce do roku 1946 pobýval ve Valašské Polance u místní učitelky. Později odvezen do Ruska, kde byl s největší pravděpodobností popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Přežil ukryt v betonové rouře pod vodním kolem.

7)

Josef Juříček (3. 10. 1902 Leskovec - 4. 2. 1980 Vsetín), syn podruha Martina Juříčka z Hovězí 16 a jeho ženy Mariny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 102 - do odboje se zapojil již v roce 1939, tiskli spolu s bratry Antonínem a Františkem letáky. Od září 1944 do ledna 1945 ukrýval spolu se svým bratrem Antonínem ve své chalupě v Leskovci 102 ruského partyzána poručíka Konstantina Jefimoviče Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odchází do ilegality a stává se členem 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Po odepsání z evidence obyvatelstva ho začalo hledat gestapo. Záznam o narození v matrice Horního sboru ve VsetíněZápis ze sčítání lidu z roku 1921.

8)

František Juříček (13. 11. 1913 Leskovec - 28. 4. 2005 Vsetín), syn podruha Martina Juříčka z Hovězí 16 a jeho ženy Mariny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 102 - do odboje se zapojil již v roce 1939 (tiskli spolu s bratry Josefem a Antonínem letáky), při rozvážení novin byl v Rokytnici shozen z kola německou hlídkou. Za šíření protiněmeckých letáků strávil 48 měsíců po věznicích a koncentračních táborech. Na jaře 1945 byl propuštěn z koncentračního tábora Breslau, ze kterého se vrátil slepý. Po válce vedl trafiku v Leskovci blízko Obecního úřadu (u zastávky autobusu). Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

9)

partyzán Jan Juřička (3. 7. 1899 Leskovec - 6. 1. 1982 Stará Ves nad Ondřejníkem), syn dělníka Josefa Juřičky z Půlčin a jeho ženy Anny, roz. Juřicové. Osobně domlouval založení bunkru, pocházel s Leskovce viz matrika narození. Zápis ze sčítání lidu z roku 1911.

10)

Oldřich Kaňokněkdy psáno nesprávně Kaniok (3. 1. 1927 Frýdek-Místek – 3. 4. 1945 Leskovec), syn holiče a kadeřníka Josefa Kaňoka a jeho ženy Filomeny, roz. Havlové, posledně bytem Třanovského 1153 (334), Frýdek-Místek –odbojový pracovník z Frýdku-Místku (spolupracoval se Sousedíkovou organizací). Udán Františkem Šmídem a Františkem Bednářem. Po zatčení podepsal spolupráci s gestapem a byl propuštěn. Po zatčení Františka Bednáře odchází do ilegality a začátkem ledna se přemisťuje do usedlosti Jana Juříčka. Z námi získaných dokumentů není zřejmé, že by někoho zradil či udal.

11)

Antonín Foltýn (12. 2. 1916 Pavlovice - ?), syn rolníka Jindřicha Foltýna z Pavlovic u Kojetína 36 a jeho ženy Žofie, roz. Zapletalové, posledně bytem Ostrava Hrabová 69 - odbojář, dělník s Vítkovických železáren, předán Františkem Bednářem gestapu a na jeho radu podepsal spolupráci (dle gestapáka Cordese a Wagnera nepodal žádné zprávy). Ještě před zatčením prozradil nevědomky úkryt Karla Břenka u Arnošta Myslikovjana (více o Břenkově organizaci v knize Radomíra Sedi "Pět proti Gestapu"). Koncem roku 1944 poslán na kopání zákopů okolo Ostravy odkud uprchl. Od 4.1.1945 vstupuje do oddílu JŽ Prlov, od 15.3.1945 český zástupce velitele 2 sabotážního oddílu Kosti Kalabalina. 22.2.1945 se měl zúčastnit neoprávněné popravy Martina Hrtáně, která byla provedena v Ústí u Vsetína. Po válce měl krátkou dobu dělat správce Vizovických palíren. Po vypátrání jeho udajné udavačské minulosti z Ostravska byl zatknut a uvězněn v Ostravské věznici. Dle § 90 trestního řádu bylo proti němu zastaveno trestní řízení pro nedostatek důkazů. Zajímavostí je, že bydlel během války na stejné adrese jako Jan Juřička (zakladatel bunkru) u Gustava Vlčka, který kvůli židovskému původu své manželky schovával svoji dceru Alici u Anny Juříčkové v Leskovci. Z odbojové činnosti se dobře znal i s Jiřinou Muchovou z Leskovce, která byla po válce odsouzena v Ostravě k 6 letům žaláře za spolupráci s gestapem. Ručně psanou výpověď o Antonínu Foltýnovi od Jindřicha Wagnera s Ostravského gestapa najdete zde. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

12)

Karel Vaněk (7. 12. 1912 v Liptále - ?) Vsetín 1505 – hlavní představitel v odbojové skupině "Pro vlast" (náčelník štábu a zakladatel) , krycí jméno "Čech Dunajský". Podle pozdějších vzpomínek D. B. Murzina by bez Sousedikovy organizace a organizace "Pro Vlast" nepřežili partizáni krutou zimu na přelomu roku 1944/45.  Obě organizace dodávali partyzánům z 1 čs. partyzánské brigády Jana Žižky jídlo, ošacení, obuv, střelivo, zbraně, informace a hlavně zajišťovali ubytování a očistu oblešení.

13)

agent B105 František Šmíd, krycí jméno Velký Franta, Ing. František Novák (5. 10. 1913 Rosenberg, dnes Brno-Chrlice – 7. 2. 1945 zastřelen ve Valašském Meziříčí), syn železničního zřízence Františka Šmída z Rosenbergu 56 a jeho ženy Marie, roz. Havránkové, posledně bytem Brno 105. Zaměstnanec brněnské Zbrojovky, člen KSČ. Po Mnichovu začal působit v odboji a to v ilegálním mládežnickém sdružení mladých komunistů a byl napojen i na Obranu národa. Po udání Anny Žáčkové byl 31.října 1939 zatčen gestapem a po podpisu spolupráce fingovaně propuštěn. Nepodařilo se mu ovšem získat důvěru odbojářů, a tak byl znovu zatčen a převezen na dvanáct let do káznice ve Waldheimu v Německu. V lednu 1943 znovu propuštěn (na žádost Otty Koslowského) a stal se z něj jeden z největších agentů gestapa. Zlikvidován v únoru roku 1945 Malíkovou skupinou ve Valašském Meziříčí. Záznam o narození v matrice kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-Tuřanech. František Šmíd měl s manželou Miladou syna Jiříka, přes které ho gestapo vydíralo.

14)

Ing. Vratislav Mísař se po roce 1970 snažil zmapovat činnost odbojové organizace "Pro vlast" a snažil se kontaktovat dosut žijící členy organizace.

15)

partyzán Josef Řezníček (18. 4. 1908 v Senince - 21. 3. 1991 Valašská Polanka), syn dělníka Jana Řezníčka ze Seninky 73 a jeho ženy Františky, roz. Šťastné, posledně bytem Valašské Polanky 179. Ve večerních hodinách dne 3. 4. 1945 přišly do jeho domu promočení Konstantin Jefimovič Kalabalin Vasilij Fjodorovič Sapelnik, kterým Řezníček poskytl pomoc a přemístil je k Pavlovi Hovořákovi do Seninky 38. U jeho rodičů na Seninských pasekách (Pokojka) se po zranění v lednu 1945 v Pozděchově, léčil D. B. Murzin. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

TOP