×

Podpořte nás - text

Transporty vězňů brněnského gestapa v roce 1945

První transport roku 1945 z Brna:

V důsledku ofenzivy rudé a rumunské armády včetně spojenců, která začala v polovině ledna 1945, začala brněnská řídící úřadovna gestapa na konci ledna 1945 převážet vězně do hlubšího zázemí v Říši. A tak bylo 893 politických vězňů odtransportováno 23. ledna1945 bez jídla i pití do koncentračního tábora Flossenbürg přes Svitavy, Třebovou, Prahu a Plzeň, kam dorazili za tři dny. S nimi přijel i lidový soudní dvůr, který pak přímo v táboře pokračoval ve svém smrtonosném díle. Velitel bezpečnostní policie v Brně, SS obersturmbannführer vládní a kriminální rada Max Rausch, zjednodušil po svém nástupu praxi gestapa. Na poradě počátkem února roku 1945 oznámil, že žádné spisy již nebudou předávány soudu. V nutných případech měla být vyžádána ochranná vazba a v nejtěžších případech u velitele bezpečnostní policie v Praze poprava bez soudu, tj. Sonderbehandlung. Gestapo již ignorovalo spolupráci s německou justicí a o osudech zatčených rozhodovalo naprosto samostatně. Gestapo zaslalo K. H. Frankovi dálnopis s uvedením nacionále obviněného a popisem trestné činnosti. Jak vypověděl SS obersturmbannführer Max Rausch, odpověď obyčejně zněla: „SS obergrupenführer a státní ministr K. H. Frank nařizuje u XY provedení Sonderbehandlungu“. Tento pokyn přicházel zprostředkován dr. E. Weinmannem rovněž dálnopisem. Hovořit za této situace o nějakém právním stavu, třeba i z hlediska předchozích nacistických zvyklostí, bylo by již absolutní iluzí, či vědomým sebeklamem. Nastalo období naprosté zvůle a teroru ze strany bezpečnostní policie.

Sonderbehandlung se stal základním prostředkem likvidace protinacistických a protiokupačních bojovníků. Pro řídící úřadovnu gestapa v Brně zabezpečoval provádění poprav bez soudu většinou koncentrační tábor Mauthausen. Avšak od poloviny prosince roku 1944 obnovili brněnští nacisté uskutečňování poprav ve větším rozsahu i v Kounicových kolejích. Podle nacistických údajů o těchto vraždách bez soudu jich zde gestapo uskutečnilo:

v prosinci 1944........................ 6
v lednu 1945............................ 41
v únoru 1945........................... 34
do 29. března 1945 ................ 28

Popravy tohoto druhu pokračovaly však i později. I přes to, že více než 100 uvězněných povraždili přímo v Kounicových kolejích, stále zůstávalo ve vazbě gestapa velké množství osob. Proto brněnská úřadovna gestapa jednala s velitelem koncentračního tábor Mauthausen SS standartenführerem Ziereisem, aby jí vypomohl a zabezpečil hromadnou likvidaci vězňů v souladu s pokynem RSHA (Hlavní říšský bezpečnostní úřad), že uvěznění nesmějí padnout do rukou nepřítele živí. Nakonec dostalo brněnské gestapo příslib, že koncentrační tábor Mauthausen vše zajistí.

Transport KL3 do Mauthausenu:

A tak počátkem dubna roku 1945 sestavovaly jednotlivé referáty seznamy nejnebezpečnějších vězňů, kteří měli být popraveni. Na jejich základě byl sestaven transport KL 3 o celkovém počtu 209 osob, z toho 36 žen dopadených partyzánů a jejich pomocníků z Moravy a Slovácka. Z Brna vyjel vlak 7. dubna 1945 a v Jihlavě bylo k němu přidáno dalších osm vězňů, z toho jedna žena (celkový počet tedy činil 180 mužů a 37 žen). Vedoucím transportu byl kriminální zaměstnanec brněnského gestapa Jan Baar.

Podle zprávy Ministerstva vnitra čj. VII-F-3103/591-30/V-1947 ze dne 30. května 1947, které případ šetřilo, byl jejich osud následující:

„V noci z 6. na 7. dubna 1945 bylo ve velkém sále Kounicových kolejí shromážděno na 200 vězňů. Ráno přibyly tři ženy. Druhého dne ráno byli převezeni autem na nákladové nádraží v Brně a spolu s asi 30 ženami z věznice na Cejlu navagonováni do dvou dobytčích železničních vozů. Celý transport se skládal ze čtyř vagonů. Ve třetím osobním vagónu byli doprovázející SS, t.j. Jan Baar jako velitel, vrchní strážmistr Joksch a 12 zaměstnanců banátské policie, ve čtvrtém ženy esesmanů s dětmi a zavazadly. Transport jel jako samostatný vlak přes Jihlavu, kde přijal dalších osm vězňů, z toho jednu ženu, a byl připojen k vojenskému transportu do Českých Budějovic, kam dorazil mezi 16. a 17. hodinou. V noci z 8. na 9. dubna pokračoval v jízdě do KT Mauthausen, kam dorazil devátého dopoledne. Na nádraží byli postaveni vězni do pětistupů a došli po hodinové cestě pěšky, přerušené leteckým poplachem, do KT.“

Při této příležitosti bývalý zaměstnanec cukrovaru v Enns Franz Paulmayer, t. č. bytem Mauthausen, Bahnhofstrasse 5, poznal mezi hnanými ženami v transportu Boženku Škrabálkovou, neboť její otec působil zde v letech 1930-až 1943 jako správce cukrovaru. Jak udal svědek Franz Arnold z Vídně V, Bucherplatz 4, nechtěl velitel tábora transport převzít, poněvadž KT měl být evakuován a přijal ho teprve na naléhání Baara. Ten ve své výpovědi z 13. listopadu 1946 u Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně udal, že mu bylo pobočníkem řečeno, že mohou být přijímány jen transporty určené pro Sonderbehandlung. Schutzhaftlagerführer SS standartenführer Franz Ziereis rozhodl teprve po telefonickém hovoru se zástupcem velitele brněnského gestapa SS sturmbannführerem Krausem, že transport bude převzat. Zatím stáli vězni celý den před politickým oddělením bez jídla a vody, vystaveni urážkám a surovému zacházení příslušníky SS.

„Pozdě večer byli odvedeni do koupelny, kde přenocovali a 10. dubna 1945 byli vyvedeni na dvorek přiléhající ke krematoriu. Ženy byly odvedeny, muži se museli vysvléci do naha. Na dotaz, zda jsou v transportu i Němci, vystoupil jediný Arnold. Ostatní byli poklusem zahnáni do bunkru.“ Josef Čuhel z Brna, Pellicova 3, který byl tenkráte písařem v „Aufnahmskommandu“ při politickém oddělení, uvedl ve své výpovědi 7. ledna 1947 u Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně toto: „Ten, který se hlásil jako Němec, byl odveden a ostatní muži přešli pod záminkou koupele do plynové komory. Po zplynování mužů byly později zplynovány i ženy. Když vynášeli mrtvoly z plynové komory do nového krematoria, měl jsem možnost tyto shlédnout a poznal jsem v nich mrtvoly osob transportu z Brna.“ Podle jeho výpovědi bylo vězňů 215, z toho 35 žen.

V čísle 61 a 62 „Služby repatriantů z 22. a 23. října 1945 je uvedeno 194 jmen obětí tohoto bestiálního činu spáchaného proto, že „v táboře nebylo pro ně místa“.

Rozdělení transportu KL3 dle posledního uvedeného bydliště:

Město

Počet

Město

Počet

Město

Počet

Město

Počet

Zlín

25

Ostrava

3

Holešov

1

Nedakonice

1

Valašské Meziříčí

17

Ostravice

3

Horní Lomná u Jablůnkova

1

Nymburk

1

Bystřice pod Hostýnem

13

Velenov u Boskovic

3

Horní Sloupnice

1

Orlová

1

Rožnov pod Radhoštěm

7

Bílá

2

Hulín

1

Paskov

1

Žďárná u Boskovic

7

Hutě-Staré Hamry

2

Jablůnka n/Bečvou

1

Pivonice n/Peršt.

1

Újezd u Černé Hory

7

Jedovnice

2

Jamné u Tišnova

1

Plzeň

1

Tasovice

6

Koníkov

2

Karviná

1

Poličná u Valašského Meziříčí

1

Růžďka u Vsetína

5

Olomouc

2

Kateřinice

1

Prosenice

1

Staré Hamry

5

Rovečná

2

Kostelec u Kyjova

1

Pržno

1

Vsetín

5

Šerkovice u Tišnova

2

Krásno n/Bečvou

1

Staré Město

1

Zubří

5

Tišnov

2

Krhová u Val. Meziříčí

1

Tasovice u Kunštátu

1

Brno

4

Uherský Brod

2

Krmelín u Paskova

1

Tetčice u Brna

1

Jiříkovice

4

Vír

2

Kunčičky

1

Tylovice

1

Oslavany

4

Zbraslavec u Kunštáttu

2

Kunratice u Bystřice n/Peršt.

1

Veselá u Val. Meziříčí

1

Skalička

4

Bratrušov u Náchoda

1

Lažany

1

Vídeň

1

Tvrdonice

4

Břestek u Uherského Hradiště

1

Lipová

1

Vysoká nad Kysucou

1

Želechovice

4

Březová

1

Lískovec

1

Vysoké Pole

1

Brňov u Valašského Meziříčí

3

Černá hora u Brna

1

Lomnice u Tišnova

1

Vyškov

1

Hranice na Moravě

3

Držková u Holešova

1

Lomnička u Tišnova

1

Kladky

3

Fryšava

1

Lopeník u Uherského Hradiště

1

Lipník n/Bečvou

3

Hodonín

1

Mokrá Hora u Brna

1

 

Rozdělení transportu KL3 dle odbojových organizací (někteří odbojáři byli ve dvou až třech odbojových organizací):

Název

Počet

Název

Počet

Název

Počet

1. čs. part. brigády J. Žižky vč. pomocníků

47

Partyzánský oddíl gen. Svobody vč. pomocníků

4

Partyzánský oddíl Hybeš, B5 vč. pomocníků

2

Pomocníci výsadku Clay

40

Rada 3

3

Hnutí za svobodu

1

Partyzánský oddíl Jermak vč. pomocníků

29

Bojová pětka Blesk

3

KSS

1

KSČ

19

Obrana národa

3

Partyzánský oddíl LUČ vč. pomocníků

1

Malíkova organizace Val. Meziříčí

19

Odbojová organizace HK17

3

Pomocníci výsadku Carbon

1

KSČ - Naše pravda

13

Partyzánský oddíl Ivan Vjasov Kladky vč. pom.

3

Pomocníci výsadku Silver B

1

Pomocníci výsadku Miščimenko-Bělovskij

12

Tomáš Zlín

3

PVVZ

1

Partyzánský oddíl Miroslav Tyrš vč. pomocníků

7

3. čs. úderná rota vč. pomocníků

2

Socialistický pokrok

1

Sousedíkova organizace

7

Bílá lvice - Jan Žižka

2

Partyzánský oddíl Pro vlast vč. pomocníků

5

Odbojová organizace Vela

2

Poválečné šetření:

Rakouský občan Franz Arnold z Vídně V., Bacherplatz 4, který si měl nejdříve odpykat deset let nucených prací, na dotaz rodičů Marie Sedláčkové „Manky“ odpověděl: „Odvedli mne k výslechu, kde jsem musel vysvětlit, proč jsem odsouzen k smrti. Před rozsudkem jsem si měl ještě odpykat deset let nucených prací. Ostatní vězňové odešli. Když jsem se od výslechu vrátil, seděly na levé straně bunkru ženy z našeho transportu a povídaly si. Při tom jsem zaslechl rozmluvu dvou vojáků, kteří si vyprávěli, že ženy mají být také odstraněny. Pokud jsem se dověděl od ostatních vězňů, byli muži v plynové komoře jen přiotráveni, jelikož plyn unikal. Proto musel být do komory vpuštěn znovu, aby byli usmrceni. Po kremaci zůstala jen malá hromádka popela, kterou vězni zachránili. To je vše, co o transportu vím. Že by někdo unikl, nevím, ale jsem stoprocentně jist, že všichni, kteří tímto transportem do Mauthausenu přijeli, tam také.zahynuli.“ Brněnské gestapo počítalo v každém případě se smrtí účastníků tohoto transportu. Proto byl z tohoto důvodu již v Kounicových kolejích v Brně označován jako transport smrti, o čemž svědčí dvě svědecké výpovědi v trestní věci proti kriminálnímu zaměstnanci brněnského gestapa Karlu Wochianovi a spol., který nakonec při hlavním přelíčení dne 23. ledna1947 čj. LSo 43147 u Mimořádného lidového soudu v Brně byl odsouzen k trestu smrti.

Ladislav Kenkuš, narozen 29. 4. 1925 ve Frýdku, úředník Vítkovických železáren, bytem Mor. Ostrava, Uzenářská 8, při výslechu dne 18. října1945 u Krajského soudu v Mor. Ostravě doslovně uvedl: „Do Kounicových kolejí jsem přišel 22. ledna 1945. Omylem jsem byl dosazen mezi pracující vězně, takže jsem měl příležitost shlédnout mnoho útrap, které vězni na celách trpěli. Koncem února 1945 byla do Kounicových kolejí zavlečena dívka jménem Marie Sedláčková, která první týden byla ve dne v noci spoutána na rukou na nohou. Již od prvého okamžiku bylo zřejmé, že byla hnusně ztýrána a také během doby 14 dnů při výsleších bylo s ní nakládáno hrozně. Z toho důvodu jsem měl příležitost ji několikráte odnášeti do cely a jen potajmu jsem se od ní dozvěděl, co mám vzkázat jejím spoluúčastníkům na odboji, kteří byli též v Kounicových kolejích zavřeni. Mezi nimi byl pan podplukovník Kašík, František Heroudek a ještě jiní, jejichž jména si nepamatuji. Z této trojice všichni byli hnusným způsobem ztýráni, hlavně při zatčení a pak při výslechu. Mimo jiné jsem Heroudkovi vzkazoval, že Marie Sedláčková chtěla spáchat sebevraždu podřezáním žil na ruce, avšak byla zachráněna a mimo jiné nic neprozradila. Když jsem se dověděl, že má z Kounicových kolejí odjet transport pryč, oznámil jsem to Marii Sedláčkové a zanedlouho pak 8. dubna 1945 transport odjížděl. Bylo zřejmé, že tento transport, jako několik jiných, byl transportem smrti. Vězňům bylo odebíráno prádlo, které měli přebytečné a také časně zrána byl tento transport vypraven opět za hrozného týrání všech vězňů určených do transportu. Mimo jiné mohu podat tuto zprávu, že při týrání Marie Sedláčkové a Františka Heroudka byl zúčastněn též správce Kounicových kolejí Duba. Heroudek, který nebyl schopen transportu, ač byl pro něho vybrán, neodjel a tím se zachránil.“

Poslední transporty roku 1945 z Brna:

V dubnu 1945 vypravilo brněnské gestapo ještě dva transporty vězňů z Kounicových kolejí na západ. První, díky vyhozeným kolejím partyzánským oddílem Jermak, jel okliku přes Přerov, Českou Třebovou, Pardubice, Prahu na Plzeň (pravděpodobně do KT Mauthausen). Tento transportní vlak byl nedaleko Mirošova napaden americkým letadlem, které zničilo lokomotivu. Při tomto náletu bylo zabito a zraněno několik vězňů, kterým nebylo umožněno opustit uzamčené vagóny (viz vzpomínky Floriána Minaříka z Ratiboře a Ludvíka Šablatury). Proto byl tento transport nasměrován do „AEL“ – pracovně výchovného tábora v Mirošově, okres Rokycany. Zde byl vypraven i druhý transport. Podle zpracované statistiky byli evakuováni vězňové následujících národností: 581 Čechů, 43 Rusů, 39 Slováků, 36 Ukrajinců, 20 Němců, 19 Poláků, 8 Italů, 5 Angličanů, 4 Jugoslávci, 3 Rumuni, 2 Belgičané, 1 Američan, 1 Bulhar, 1 Francouz, 1 Holanďan a 1 Maďar.

Zde najdete neúplný seznam transportu KL 3, který vyjel dne 7.4.1945 z Brna a dojel 9.4.1945 do Mauthausenu

Pokud víte o někom dalším, nebo víte o nějaké chybě, či máte nějaké doplnění, tak mi to prosím zašlete na babica zavináč leskovec.cz

 

P.č.

Příjmení

Jméno

Titul

Bydliště

Datum narození

Datum zatčení

Zatčeni

Poznámka

1.

Adamec*

František

 

Zubří 262

22.7.1885 1)

09.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, povoláním hostinský,zatčen společně se syny Jaromírem a Otakarem

2.

Adamec*

Jaromír

 

Zubří 262

13.05.1916

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním soustružník, zatčen společně s otcem Františkem a bratrem Otakarem

3.

Adamec*

Otakar

 

Zubří 262

17.12.1923 2)

09.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, učeň automechanik, zatčen společně s otcem Františkem a bratrem Jaromírem

4.

Adamkievičová

Emilie

 

Kunčičky,Kolonie 223

20.08.1924

 

 

Podpora partyzánů v Hutisku, povoláním prodavačka v železářství

5.

Arnold

Franz

 

Vídeň V, Bacherplatz 4

 

 

 

Jediný z přeživších

6.

Babula

Jaroslav 3)

 

Uherský Brod

04.02.1906

28.02.1945

 

Clay Uherský Brod a Carbon, povoláním farář Církve československé, více k jeho osobě zde 

7.

Bednář

František

 

Chrlice u Brna 384

04.10.1904

10.12.1944

gestapem Brno

Zapsán pod jménem Jan Pospíšil, konfident B35 , ženatý, otec 5 dětí, řídící učitel – učil na Ostravsku, odboj PVVZ, Brno HK 17, více k jeho osobě zde 

8.

Bechný*

Antonín

 

Veselá u Val. Meziříčí 45

13.06.1923

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním elektromechanik

9.

Blažek

Bedřich

 

Brno,Sirotčí 30

26.02.1923

23.02.1945

ZbV KDO 28

Partyzán 3. čs. úderná rota

10.

Bohatcová +  4)

Antonie

 

Brno-Řečkovice, Sibiřská 17

10.05.1900

03.01.1945

gestapem Ostrava

Silver B, potřetí vdaná, tkadlena, dne 12.12.1944 se jí podařilo spolu s čet. Vladimírem Škachou utéci z Brna do Ostravy-Přívozu ke své kamarádce Jankové. Zde je vypátralo ostravské gestapo při a zatýkání  Škacha použil pistoli ukrytou pod polštářem. Po čtvrtém výstřelu se zasekl náboj, zmatku využila Bohatcová vytáhla z jeho kabátu druhou pistoli a svou střelbou těžce zranila 3 gestapáky.

11.

Brada +

Josef

 

Bystřice pod Hostýnem

28.6.01887

28.21945

 

Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním ředitel měšťanské školy

12.

Buchta

Josef

 

Újezd u Černé Hory

30.08.1912

06.03.1945

ZbV KDO 28

Partyzán 3. čs. úderná rota a oddílu gen. Svobody, povoláním opravář psacích strojůpořad na youTube Tišnov v II odboji - část Újezd u Černé Hory

13.

Cabák*

Karel

 

Brňov,Jurikova 8

14.4.1920 5)

26.03.1945

gestapo Vsetín

Podpora 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním zemědělský dělník, udán Aloisem Juříčkem z Brńova otcem partyzány popraveného Ladislava Juříčka

14.

Coural

Miroslav

 

Vír 112

17.04.1907

13.03.1945

 

Miroslav Tyrš

15.

Czepice

Antonín

 

Horní Lomná u Jablůnkova

 

 

 

 

16.

Čajka

František

 

Hranice, Jurikova 4a

20.8.1890

30.01.1945

gestapo Brno

Hnutí za svobodu, povoláním ředitel měšťanské školy a starosta Hranic

17.

Čapka

Josef

por.

Paskov 322

27.01.1911

30.12.1944

Maďarská hlídka

Výkonný velitel 1. čs. part. brigády J. Žižky (Bílá lvice - Jan Žižka), před válkou poručík dělostřelectva, během války na moravskoostravském magistrátu v oddělení zásobování, účastník SNP, zatčen při pokusu se probít k rudé armádě na mostě v Brezně nad Hronom

18.

Češek

Ladislav

 

Držková u Holešova 47

24.6.1925 6)

07.03.1945

ZbV KDO 31

Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, postřelen a léčen u M. Malíka ve Valašském Meziříčí, svobodný, povoláním dělník ve zbrojovce (číšník)

19.

Dedek

 

 

Plzně

 

 

 

Povoláním číšník

20.

Dedek*

Miroslav

 

Valašské Meziříčí,Jičínská 175

25.10.1920

07.03.1945

 

Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním technický úředník , zatčena též jeho sestra Jitřenka Macháňová

21.

Dočkálek*

Ladislav

 

Valašské Meziříčí, Soudní 1

22.5.1896

03.02.1945

gestapo Brno

Clay Val.Meziříčí, ilegální ONV, ženatý, povoláním obchodník

22.

Dolák +

Oldřich

 

Bystřice pod Hostýnem

14.01.1907

21.02.1945

ZbV KDO 28

Jermak, povoláním úředník u fy Impregna Bystřice p. Host

23.

Dolínek

Josef

 

Lopeník u Uherského Hradiště

 

 

 

Partyzán

24.

Dostál

Jan

 

Tasovice u Kunštátu

05.09.1905

21.02.1945

ZbV KDO 28

Jermak, povoláním stolař

25.

Drábek

Josef

 

Tišnov,Cáhlovská 167

19.03.1915

23.21945

 

3. čs. úderná rota, povoláním adjunkt okresního úřadu, v jiných pramenech uváděno že byl ubyt nebo zastřelen už v Kounicových kolejích

26.

Drbušek

František

 

Lomnice u Tišnova

11.06.1921

21.02.1945

gestapo Brno

3. čs. úderná rota, povoláním stavební technik

27.

Drtil

Albert

 

Zlín,Díly 2323

15.12.1907

16.02.1945

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním instalatér

28.

Dudek

Jindřich

 

Hutě-Staré Hamry

04.07.1900

02.03.1945

 

Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním povozník v lese, zatčen společně s manželkou Antonie

29.

Dudková

Antonie

 

Hutě-Staré Hamry

24.4.1899

02.03.1945

 

Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, KSČ, v domácnosti, zatčena společně s manželem Jindřichem

30.

Dvořák*

Ludvík

 

Valašské Meziříčí,Velká Lhota 920

07.08.1909

13.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, ženatý, povoláním číšník

31.

Fejfuša

Ladislav

 

Jamné u Tišnova 25

25.111916

03.03.1945

ZbV KDO 28

3. čs. úderná rota a Jermaku, povoláním hajný

32.

Fiala

René

 

Zlín,Hlavní nám. 488

07.12.1919

08.02.1945

gestapo Zlín

Clay Zlín, povoláním úředník fy. Baťa

33.

Filip

Jan

 

Bystřice pod Hostýnem

9.3.1897

09.02.1945

gestapo Zlín

Clay Bystřice pod Hostýnem, bývalý četnický vrchní strážmistr  ve výslužbě, zatčen u Stibůrků v Tvrdonicích

34.

Frolek

Miroslav

 

Zlín –Prštné,Záhumení 53

13.12.1911

12.02.1945

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín, Clay a Luč, povoláním úředník

35.

Gajoš

Karel

 

Hodonín,Dělnická 24

29.6.1894

08.02.1945

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním úředník ONP, podílel se na výdávání ilegálních tiskovin Pravda, později Naše Pravda

36.

Gajdošík

Petr

 

Zlín,Příkrá 3834

31.5.1910 7)

02.03.1945

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín, ženatý, 1 syn, povoláním úředník, zatčen společně s manželkou Františkou

37.

Gajdošíková

Františka

 

Zlín,Příkrá 3834

16.9.1912 8)

02.03.1945

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín, vdaná, 1 syn, v domácnosti, zatčena společně s manželem Petrem

38.

Gurecký

Rudolf

 

Vsetín, Smetanova 1259

13.4.1896

28.03.1945

v Brně

Clay Vsetín a ON Sousedík, okresní četnický velitel

39.

Hanzlík*

Emil

 

Tylovice 251

11.04.1923

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním elektromechanik, účastnil se zastřelení konfidenta gestapa 105 Františka Šmída alias Velkého Franty

40.

Hasil

Jan

 

Tvdronice  461

04.01.1922

08.02.1945

gestapo Zlín

Clay Zlín, povoláním dělník

41.

Hatlapatka*

Bořivoj

 

Rožnov p/R.,Meziříčská 525

20.02.1922

01.03.1945

 

Clay Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním elektromechanik, zatčen společně s otcem Josefem

42.

Hatlapatka*

Josef

 

Rožnov p/R.,Meziříčská 525

8.2.1898

01.03.1945

 

Clay Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním účetní, zatčen společně se synem Bořivojem

43.

Hejmala

Vladimír

 

Šerkovice 36 u Tišnova

15.04.1904

26.02.1945

ZbV KDO 28

3. čs. úderná rota, ženatý, povoláním hajný, zatčen společně s manželkou Marií, u jeho hájenky byl smrtelně raněn velitel partyzánské skupiny "Jermak" Nikolaj Ivanovič Dmitrijev, pořad na youTube Tišnov v II odboji - část Šerkovice

44.

Hejmalová

Marie

 

Šerkovice 36 u Tišnova

22.04.1905

26.02.1945

ZbV KDO 28

3. čs. úderná rota, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Vladimírempořad na youTube Tišnov v II odboji - část Šerkovice

45.

Hloušek

Jaroslav

 

Žďárná u Boskovic, Na strážné 186

10.7.01903

09.02.1945

 

Jermak, povoláním krejčí

46.

Hnilička

Emanuel

 

Újezd u Černé Hory 6

25.12.1887

23.02.1945

 

Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně se synem Františkem a manželkou Mariípořad na youTube Tišnov v II odboji - část Újezd u Černé Hory

47.

Hnilička

František

 

Újezd u Černé Hory 6

15.12.1920

23.02.1945

 

Jermak, povoláním rolník, zatčen společně s otcem Emanuelem a matkou Mariípořad na youTube Tišnov v II odboji - část Újezd u Černé Hory

48.

Hniličková

Marie

 

Újezd u Černé Hory 6

22.02.1915

23.02.1945

ZbV KDO 28

Jermak, v domácnosti, zatčena společně s manželem Emanuelem a synem Františkempořad na youTube Tišnov v II odboji - část Újezd u Černé Hory

49.

Horák

Jaroslav

 

Zlín-Prštné,Malenovická 139

03.01.1928

12.02.1945

gestapo Zlín

1. čs. part. brigády J. Žižky

50.

Hradil*

Otakar

 

Rožnov p/R 640

20.03.1902

12.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním automechanik

51.

Hrdlíčka

Emanuel

 

 

1887

 

 

 

52.

Hrubý

Adolf

 

Zlín

20.03.1912

08.02.1945

 

Clay Zlín, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním vedoucí Zlínských jatek

53.

Hudec

Karel

 

Mokrá Hora u Brna 85

23.1.1889

12.06.1944

 

Silver B, povoláním ředitel školy

54.

Jančík

Jiří

 

Rovečná 8

04.03.1925

15.03.1945

 

Jermak, Miroslav Tyrš, povoláním rolník, zatčen společně s otcem Josefem a bratrem Josefem

55.

Jančík

Josef

 

Rovečná 8

03.08.1905

15.03.1945

 

Jermak, Miroslav Tyrš, povoláním rolník, zatčen společně se synem Jiřím a Josefem

56.

Janeček

Karel

 

 

20.1.1896

 

 

 

57.

Jecelín*

Eduard

 

Valašské Meziříčí,Jičínská 156

13.02.1918

11.02.1945

gestapo Brno

Clay Val.Meziříčí, svobodný, povoláním učitel

58.

Ježíková

Marie

 

Bílá

13.05.1925

05.03.1945

 

Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, roz. Karasová, dcera Jana Karase z Bílé, sestra Anny Matejové

59.

Jurečka

Zdeněk

 

Zlín,Pod rozhlednou 1824

03.10.1913

10.02.1945

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním úředník fy. Baťa

60.

Kabelík

Zdeněk

Ing.

Zlín, Kotěrova 1937

29.11.1900

17.02.1945

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín (Čapajev), povoláním technický úředník

61.

Kadavý

Cyril

Ing.

Zlín Podvesná 3082

04.11.1906

16.02.1945

gestapo Zlín

1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník

62.

Kalivoda

Štěpán

 

Kostelec u Kyjova 2

20.11.1922

 

gestapo Zlín

KSČ-Naše pravda Zlín, student

63.

Karas

Jan

 

Bílá

22.4.1893

05.03.1945

 

Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním dělník

64.

Kašík*

Jan

pplk.

Vyškov, Leninova 13

17.3.1895

10.02.1945

 

VELA, pplk. 2. pluku útočné vozby

65.

Kašík*

Miroslav

 

Krhová u Val. Meziříčí 228

31.07.1922

7.3.1945 9)

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním dělník

66.

Knesl +

Josef

MuDr.

Vsetín

21.2.1899

05.01.1945

gestapo Vsetín

Clay Vsetín a ON Sousedík

67.

Koch

Zdeněk

 

Tišnov

1920

 

 

Povoláním zubní technik

68.

Kolb

Vilém

 

Olomouc

1926

 

 

 

69.

Konečný +

Josef

 

Kateřinice 154

27.02.1900

27.10.1944

gestapo Vsetín

Clay Vsetín a ON Sousedík, povoláním řídící učitel

70.

Korytář*

Vladislav

 

Valašské Meziříčí,Sokolská ul.

12.05.1918

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 1 dítě, povoláním elektromechanik, zatčen společně s manželkou Vlastou

71.

Korytářová*

Vlasta

 

Valašské Meziříčí,Sokolská ul.

06.08.1922

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 1 dítě, povoláním modistka, zatčena společně s  manželem Vladislavem

72.

Kotek

Vincenc

 

Vsetín, Štěpánská 429

11.02.1911

03.02.1945

gestapo Vsetín

KSČ Vsetín, ON Sousedíka, ženatý, 2 děti, povoláním strojník elektrárny

73.

Kovář

Karel

 

Lipová 31

10.03.1925

18.02.1945

 

Jermak, povoláním řezník

74.

Král

František

 

Jiříkovice 9

26.12.1925

08.01.1945

 

Pomocník partyzánů,povoláním rolník, zatčen společně s  otcem Janem a bratry Janem a Jaroslavem, naložen v Jihlavě

75.

Král

Jan

 

Jiříkovice 9

23.12.1889

08.01.1945

 

Pomocník partyzánů,  zatčen společně s e syny Janem, Františkem a Jaroslavem , naložen v Jihlavě

76.

Král

Jan

 

Jiříkovice 9

18.04.1922

08.01.1945

 

Pomocník partyzánů,  zatčen společně s  otcem Janem a bratry Jaroslavem a  Františkem, naložen v Jihlavě

77.

Král

Jaroslav

 

Jiříkovice 9

04.06.1920

08.01.1945

 

Pomocník partyzánů,  zatčen společně s  otcem Janem a bratry Janem a Františkem, naložen v Jihlavě

78.

Králík

Oldřich

 

Oslavany,Sadová 9/716

04.04.1926

24.02.1945

 

Bojová pětka Blesk, příprava destrukcí, povoláním dělník

79.

Krasa

Jan

 

Ostravice

 

 

 

 

80.

Kraus

Leopold

 

Vír 35

15.12.1898

04.03.1945

 

Partyzán, povoláním mlynář

81.

Krejčíř

Josef

 

Velenov u Boskovic 15

10.12.1910

18.02.1945

ZbV KDO 28

Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně s manželkou Marií

82.

Krejčířová

Marie

 

Velenov u Boskovic 15

26.11.1918

18.02.1945

ZbV KDO 28

Jermak, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Josefem

83.

Krchňák

Josef

 

Rožnov p/R.,

01.07.1911

08.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním pekař

84.

Křenek

Jaroslav

 

Kunratice u Bystřice n/Peršt. 210

19.03.1922

06.01.1945

 

Miroslav Tyrš a gen Svatoň, povoláním rolník, naložen v Jihlavě

85.

Kříž*

Jan

 

Valašské Meziříčí,Na Vyhlídce 11

24.04.1913

11.01.1945

gestapo Vsetín

Clay Val. Meziříčí, povoláním geometr, poprvé zatčen již 15. 12. 1944 a vězněn Valašské Meziříčí, propuštěn 6. 1. 1945 a znovu zatčen 11.11.1945

86.

Kubáňová 10)

Božena

 

Horní Bečva 395

14.04.1911

05.11.1944

 

Pomocnice 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním pomocná kuchařka na Martiňáku, zatčena společně se svým bratrem Vladimírem, sestrou Andělou provdanou Ladovskou a švagrem Arnoštěm Ladovským, více k jeho osobě zde 

87.

Kuběja*

František

Ing.

Poličná u Val. Meziříčí,Vystrkov 67

5.4.1892

26.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti, povoláním rolník

88.

Kubič

Eduard 12)

 

Ostrava-Zábřeh, gen.Svobody 9

12.10.1905

27.12.1944

 

Clay, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník vlakové pošty, zatčen společně s bratrem Františkem

89.

Kubič

František

 

Bystřice pod Hostýnem – Tesák

03.12.1903

27.12.1945

gestapo Ostrava

Clay, povolání restauratér turistické chaty na Tesáku, zatčen společně s bratrem Eduardem

90.

Kulhánek

František

 

Bratrušov u Náchoda 26

05.10.1915

15.01.1945

 

Sabotáž strojírenského průmyslu, povoláním dělník v textilních závodech

91.

Kuropata 12)

Jan

 

Pržno

13.11.1893

11.11.1944

 

Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním rolník

92.

Kurovec*

Vladimír

 

Krmelín u Paskova 130

29.1.1918 13)

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, ženatý, 1 dítě, povoláním dělník

93.

Květoň*

Karel

 

Brňov u Valašského Meziříčí

07.01.1926

26.03.1945

gestapo Vsetín

Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním dělník, udán Aloisem Juříčkem z Brńova otcem partyzány popraveného Ladislava Juříčka

94.

Laštovička

František

 

Koníkov 2

2.10.1896

 

 

 

95.

Maděra

Ludvík

 

Zlín

09.06.1926

12.03.1945

gestapo Zlín

Tomáš Zlín, povoláním výpravčí na dráze

96.

Mach*

Jan

 

Valašské Meziříčí,Struhačíkova 787

08.08.1900

03.02.1945

gestapo Brno

Velitel okresu Clay Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti, povoláním úředník UP Bystřice p. Host

97.

Macháň

Ladislav 14)

 

Bystřice pod Hostýnem

19.06.1913

28.02.1945

 

Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním poštovní úředník

98.

Macháňová*

Jitřenka

 

Valašské Meziříčí

11.7.1911 15)

13.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 1 dítě, povoláním švadlena, zatčena spolu s bratrem Miroslavem Dedkem

99.

Malík*

Michal

 

Valašské Meziříčí,Sokolská 130

12.5.1905 16)

07.03.1945

ZbV KDO 31

Vedoucí Malíkova organizace Val. Meziříčí , ženatý, 2 děti, povoláním krejčí, zatčen společně s manželkou Annou

100.

Malíková*

Anna

 

Valašské Meziříčí,Sokolská 130

27.2.1902 17)

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 2 děti, povoláním švadlena, zatčena společně s manželem Michalem

101.

Marešová

Jarmila

 

Pivonice n/Peršt. 36

01.12.1913

25.01.1945

 

Pomocnice partyzánů, povoláním dámská krejčová

102.

Martiš

Theodor

 

Jablůnka n/Bečvou 108

23.06.1923

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním krejčí

103.

Matěja

Alfons

 

Nedakonice

13.10.1898

 

 

Povoláním výpravčí na dráze

104.

Matej 18)

Florián

 

Vysoká nad Kysucou,osada Dibalka

12.7.1899

05.03.1945

gestapo Zlín

Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním horník

105.

Matejová 19)

Anna

 

Vysoká nad Kysucou,osada Dibalka

1911

05.03.1945

gestapo Zlín

Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, v domácnosti, roz. Karasová, dcera Jana Karase z Bílé, sestra Marie Ježíkové, spolu s manželem vychovávali 4 letou dceru , kterou po jejich smrti vychovávala sestra paní Matejové se švagrem (Duchlební z osady Skalka, Vysoká nad Kysucou) díky slibu, že neprozradí jeho odbojovou činnost

106.

Matějovský*

Vladimír

kpt.

Valašské Meziříčí

08.02.1905

12.02.1945

gestapo Brno

Clay Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti

107.

Matulík

Bronislav

 

Zlín

25.09.1925

12.03.1945

gestapo Zlín

Tomáš Zlín, odběr zbraní Maďarům

108.

Mečl

Matěj

 

Zlín

10.12.1914

08.02.1945

 

Vedouci organizace Naše pravda Zlín

109.

Melkus

Miroslav 20)

 

Zlín

15.06.1924

06.01.1945

gestapo Zlín

Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, chycen po pátrací akci v Ořechově u Zlína

110.

Milková-Machová

Cecílie

 

Staré Hamry

10.11.1920

05.03.1945

 

Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, vdaná, v domácnosti

111.

Mlénský

František

 

Oslavany

16.05.1925

24.02.1945

 

Bojová pětka Blesk ,destrukční akce, svobodný, student

112.

Moravec

Josef

MUDr.

Černá hora u Brna

23.4.1897

23.02.1945

ZbV KDO 28

Pomocnice partyzánů, povoláním obvodní lékař

113.

Novák

František

 

Staré Město 684

18.09.1914

03.01.1945

gestapo Vsetín

NP Zlín, člen vedoucí „sedmy“, KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním konstruktér

114.

Novák

Josef

 

Bystřice pod Hostýnem

17.02.1911

28.02.1945

 

Vojenský vedoucí Clay Bystřice p/ Host, odborný učitel

115.

Nováková

Evženie

 

Kladky 52

19.05.1929

22.12.1944

 

Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, zatčená společně s matkou Františkou, dříve zatčena sestra Věra

116.

Nováková

Františka

 

Kladky 52

24.05.1901

22.12.1944

 

Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, zatčená společně s dcerou Evženií, dříve zatčena dcera Věra

117.

Nováková

Věra

 

Kladky 52

01.06.1914

29.10.1944

 

Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, později zatčená matka Františka a sestra Evženie

118.

Novotný*

Leopold

 

Valašské Meziříčí, Na střelnici 187

2.6.1890

01.03.1945

gestapo Brno

Clay Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním kartonážník

119.

Obroučka*

František

 

Rožnov p/R.,Tyršovo nábř. 559

25.10.1904

01.03.1945

 

ON Rožnov p/Rad., Clay Val. Meziříčí, povoláním obchodník, v ilegalitě již od 24.2.1942

120.

Olejník

František

 

Koníkov 4

31.8.1893

08.02.1945

 

Miroslav Tyrš, povoláním rolník

121.

Opočenský +

Jiří

 

Růžďka u Vsetína 213

17.2.1897

05.01.1945

gestapo Vsetín

Clay Vsetín a ON Sousedík, povoláním řídící učitel

122.

Orel

František

 

Zlín-internát

12.09.1927

12.03.1945

gestapo Zlín

1. čs. part. brigády J. Žižky

123.

Pařízek

Antonín

MUDr.

Valašské Meziříčí

 

02.03.1945

 

Clay Val. Meziříčí, revoluční národní výbor

124.

Pařízková

Zdena

 

Skalička

28.02.1905

24.02.1945

ZbV KDO 28

3. čs. úderná rota, pořad na youTube Tišnov v II odboji - část Skalička

125.

Pavlát* 21)

Josef

 

Zubří 500

31.01.1915

09.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocník partyzánů, ženatý, povoláním řidič-řezník

126.

Pazdera

Oldřich

 

Zlín,Bartošova 42

02.03.1913

08.02.1945

gestapo Zlín

Clay Zlín, revoluční národní výbor, továrník

127.

Pažout

Vlastimil

 

Nymburk

 

19.02.1945

v Brně

Národní revoluční armáda, popravil konfidenta Ot. Večeřu 10.12. 1944

128.

Pelant

Josef

Škpt.

Uherský Brod

25.05.1906

10.02.1945

 

Clay Uherský Brod, kapitán dělostřelectva

129.

Petřvalská

Otýlie

 

Rožnov pod Radhoštěm 246

24.12.1912 22)

07.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocnice partyzánů, svobodná, povoláním pokojská hotelu Snoza ve Valašské Meziříčí

130.

Pluncar

Klement

 

Bystřice pod Hostýnem 630

21.7.1889

28.12.1944

 

Sousedík Vsetín, Clay Bystřice p. Host., HK 17, povoláním obchodní zástupce, zatčen společně s manželkou Andělou

131.

Pluncarová

Anděla

 

Bystřice pod Hostýnem 630

31.5.1887

28.12.1944

 

Sousedík Vsetín, Clay Bystřice p. Host., HK 17,  v domácnosti, zatčená společně s manželem Klementem

132.

Podaný

Antonín

 

Újezd u Černé Hory

13.01.1903

06.03.1945

 

Jermak, povoláním řezník. Zatknut nejspíše místo bratra Metoděje, který byl zakládajícím členem 3. čs. úderné roty gen. Lužipořad na youTube Tišnov v II odboji - část Újezd u Černé Hory

133.

Pohl

František

 

Zlín,Dolní 2305

06.09.1906

17.02.1945

gestapo Zlín

Vedoucí skupiny KSČ-Naše pravda Zlín

134.

Poláček 23)

Josef

 

Tvrdonice 308

 

09.02.1945

gestapo Zlín a Brno

Clay, KSČ, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.

135.

Poláček

František

 

Tvrdonice 308

07.04.1904

09.02.1945

gestapo Zlín a Brno

Clay, KSČ, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.

136.

Poláček +

Vojtěch

 

Tvrdonice 308

13.05.1906

09.02.1945

 

Povoláním dělník, zběhl z nucených prací, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.

137.

Polívka

Josef

 

Žďárná u Boskovic

28.9.1895

20.02.1945

 

Jermak, komitét pro národní osvobození, povoláním krejčí

138.

Porč

Antonín

 

Zbraslavec u Kunštátu

15.9.1895

12.02.1945

ZbV KDO 28

Jermak, povoláním mlynář, zatčen společně s manželkou Andělou

139.

Porčová

Anděla

 

Zbraslavec u Kunštáttu

26.02.1904

14.02.1945

ZbV KDO 28

Jermak,v domácnosti, zatčena společně s manželem Antonínem

140.

Pospíšil

Antonín

 

Olomouc

 

 

 

 

141.

Praxl

Václav

 

Želechovice,Podřevnická 11

24.05.1904

02.03.1945

gestapo Zlín

Pro vlast, Jasenná, KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním řídící učitel

142.

Procházka

Oldřich

 

Bystřice pod Hostýnem

14.06.1903

13.02.1945

 

Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním zámečnický mistr

143.

Prokop

Alois

 

Fryšava

28.06.1914

 

 

Předvoj, pomocník partyzánů, povoláním pekařský dělník, naložen v Jihlavě

144.

Pstružina

Jan

 

Slezská Ostrava,Michálkovická 972

05.12.1909

 

 

Pomocník partyzánů

145.

Pukl

Jaromír

 

Hranice,Komenského 11

27.10.1899

23.12.1944

 

Clay Hranice, ON velitel okresu, PVVZ, povoláním odborný učitel, více informací v knize K.  Zahradníka: "Nebylo jim přáno žít. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 2009"

146.

Randýsek

Ludvík

 

Zlín, Na strhanci

26.08.1926

06.01.1945

gestapo Zlín

Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, student, chycen po part akci v Ořechově u Zlína

147.

Redl* 24)

Bruno

 

Brňov 18

13.08.1923

19.03.1945

ZbV KDO 31

Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním elektromechanik

148.

Rennert  +  25)

Václav

prap.

Hranice,Nádražní 13/15

14.12.1897

05.02.1945

gestapo Brno

1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník

149.

Režnarová

Marie

 

Moravská Ostrava, Jasenského 5/1930

01.04.1903

08.01.1945

 

Partyzánka

150.

Řeha

Vilém

 

Vsetín, Trávníky 1431

24.10.1916

16.01.1945

 

Partyzánská skupina LUČ, povoláním technický úředník, vynesl ze Zbrojovky ve Vsetín kopii plánů řízené střely

151.

Samlík

Leopold

 

Oslavany

03.05.1923

24.02.1945

 

Hybeš, B5, povoláním zámečník

152.

Sedláček 26)

Ladislav

 

Tetčice u Brna

 

 

 

Povoláním hajný

153.

Sedláček

Emil

 

Staré Hamry

31.08.1909

04.03.1945

 

Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, zatčen společně s manželkou Marií

154.

Sedláčková 27)

Marie

 

Horní Sloupnice 235

13.03.1923

10.03.1945

 

VELA a R3, povoláním laborantka, přezdívka Manka, zatčena na mostě u Lulče, když smrtelně poranila konfidenta Dvořáka

155.

Sedláčková

Marie

 

Staré Hamry

22.01.1914

04.03.1945

 

Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, zatčena společně s manželem Emilem

156.

Sedláková

Marie

 

Jedovnice

23.12.1896

24.02.1945

 

3. čs. úderná rota, Socialistický pokrok, povoláním úřednice ZÚ Brno

157.

Siege 28)

Emil

 

Rožnov p/Radh., Tyršová nábřeží 691

15.05.1914

01.03.1945

 

ON Val. Meziříčí, Clay, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním odborný učitel

158.

Schindler

Emil

 

Hulín 159

09.03.1901

 

 

R3

159.

Sika

Antonín

 

Žďárná u Boskovic, Na strážné 197

18.01.1908

19.02.1945

 

Pomocník partyzánů, povoláním cestář

160.

Sítko

František

 

Zlín

12.04.1914

08.02.1945

gestapo Zlín

Clay Zlín, povoláním úředník

161.

Skácel

František