×

Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Ottou Kriegischem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 22. července 1946
 
Odd. -III
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejší úřadovny s Kriegischem Otto1), býv. krim. tajemník brněnské služebny gestapa, nar. 15, 6, 1907 v Gurten, okr. Ried, Rakousko, tamtéž příslušným, synem rodičů Čeňka a Terezie, roz. Schnopfhagelové, ženatým, v Boha věřícím, německé národnosti, posledně bytem v Brně, Pestalocciho ulice čís. 22, t. č. ve zdejší zajišťovací vazbě.
 Jmenovaný byl obeznámen s povahou věci a napomenut, aby vypovídal pravdu, udává. Jelikož neovládám český jazyk, prosím, abych mohl vypovídat v jazyce německém:
 
Zatím není udělán opis ani překlad. Sháníme dobrovolníky na přepis.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

kriminální tajemník Otto Kriegiesch (15. 6. 1907 Kurten - popraven 15. 1. 1947 Brno), syn Čeňka Kriegiescha a jeho ženy Terezie, roz. Schnopfhagelové, posledně bytem Beno, Akademická 22 - přidělen gestapo Brno referát II G (1939-1945).

TOP