×

Podpořte nás - text

Výpověď starosty Josefa Labaje, Leskovec č. 135

V Leskovci dne 10.září 1945

Postup při vypalování usedlosti Jana Juříčka1) v Leskovci č. 67 p. Vsetín. Dne 4/4 19452) v 5hod. ráno přijelo autobusem a pěšky kolem 500 německých vojáků a obklíčili údolí do Snozů paseky zvláště mimojiné chalupy, obklíčili usedlost Jana Juříčka č. 67 kde měli bydliště ve mlýně ve sklepě partizáni. Ke mně jako tehdejšímu starostovi obce poslali kolem 8 hod. Martincovo3) děvče 14leté se vzkazem abych ihned poslal na paseky 10 dělníků s lopaty a krompáči. Jsem věděl že ty dělníky neseženu, jsem je ani nesháněl, jsem zavolal radního Muchu Pavla4) č. 97 a šli na paseky oznámit že dělníci jsou všichni zaměstnaní a rolníci též jsou na poli, orají a sejí že až o poledni se vrátí z pole teprve přijdou, to hlásím důstojníkovi a ten mně řekl, že když jsem neposlal dělníky tak musím i s radním kopat sám že já jako starosta jsem v tom brlohu dobře věděl že se zde zdržují partizáni oni již o tom vědí přes půl roku a já v obci o tom nevím že jsem to měl hlásit již dávno to mělo být vypáleno a rozbito a tak nám dali krompáče a museli jsme probíjet zeť do sklepa5) kde měli skrýš partizáni a jak jsme ji částečně probili Mucha byl při tom raněn přes klíční kost v rameni, protože za nama i před nama stáli napřaženýma opakovacími pistoli a já při tom se vykradl a utekl jsem do domu. Předně jak jsme tam přišli byli 3 partizáni mrtvi na dvoře a 1 byl svázán a vyšetřovali jej, od krvi měl celou tvář a oteklý, chalupa samá díra, střecha rozbitá od pancéřových pěstí na dvoře stál vůz naložených plný peřin šicí stroj kufrů prádla obuv mouka a jiné cenné věci. Jen jsem došel do domu již přišel ke mně tajný policista abych okamžitě poslal pár koní a jel na paseky, já jsem se vymlouval že nejsou žádné doma že orají v poli a tak abych se sebral a šel pro ně, jinak že mě na místě odstřelí za neuposlechnutí. Tak jsem najal Josefa Vychopně6) č. 52 aby jely. Jak jsme tam přijeli kolem 11hod právě podpalovali stodolu a chalupu a ty partizány házeli do toho ohně, rodinu Juříčkovu muž žena7) syn8) a 2 dcery9) jsem vůbec neviděl až po odejíti jsme je našli ve svém bytě upáleny všech pět10). Forman6) musel zapřáhnout do toho naloženého vozu a vésti to 7km do obce Hovězí kde měli hlavní komando a na druhý vůz naložil jsem raněného Muchu o kterého se nikdo nestaral a dovest domu a pak zavolat telefonicky zachranou stanici na Vsetíně aby jej odvezla do nemocnice a doposud není vyléčen bude do smrti práce neschopný. 

Josef Labaj

t.č. starosta

v Leskovci p. Vsetín

Originál výpovědi je uložen u pana Antonína Juříčka mladšího, fotokopii zde. Výpověď byla sepsána hned po válce na žádost Josefa Juříčka z Leskovce 102.

1)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn gruntovníka Martina Juříčka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny, roz. Machálkové, vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy, roz. Muchové a Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 67 – majitel usedlosti. Záznam o narození v matrice Leskovce. Záznam o svatbě v matrice LeskovceZápis ze sčítání lidu z roku 1921. V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

2)

událost se stala v úterý 3. dubna 1945 den po velikonocích.

3)

Martincová, (1931) bližší informace zatím nezjištěny.

4)

Pavel Mucha (19. 2. 1879 Seninka - ?), syn domkaře Tomáše Muchy te Seninky 41 a jeho ženy Zuzany, roz. Poláškové, posledně bytem Leskovec 97. Radní a cestář. Byl nucen se prokopávat do bunkru a při této činnosti byl zraněn do ramene. Pravděpodobně na následky tohoto zranění v roce 1946 umírá. Odkaz na narození v matrice Liptálu. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Jeho syn Jaroslav padl na konci války v Rymicích viz zde.

5)

viz. obrázek kudy se chtěli prokopat. 

6)

Josef Vychopeň ml. (13. 12. 1928 Leskovec - ?), syn rolníka Josefa Vychopně z Leskovce 52 a jeho ženy Anny, roz. Vychopňové, posledně bytem Leskovec 52 - na příkaz zasahujících jednotek musel se svým otcem zapřáhnout vozy s uloupenými věcmi z Juříčkovy usedlosti v Leskovci 67. Tyto uloupené věci odvezli před hospodu u Štastných a odtud je odvezl pan Mucha do blízké vesnice Hovězí, kde je Němci prodávají nebo vyměňují za jídlo. Dle jeho pozdějších vzpomínek ho chtěl jeden němez zastřelit, protože z plně naloženého vozu se z prodřeného pytle začala sypat mouka a němec to považoval za sabotáž. Nakonec se vše vyřešilo.

7)

Františka Juříčková, roz. Masařová (16. 7. 1902 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera Pavla Masaře rolníka z Leskovce 1 a jeho ženy Františky, roz. Kotrlové ze Střelné, posledně bytem Leskovec 67 – manželka majitele usedlosti. Záznam o oddání v matrice matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

8)

Jan Juříček ml. (5. 11. 1926 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – syn majitele usedlosti a jeho ženy.

9)

Františka Juříčková ml. (13. 3. 1929 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – starší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

a

Marie Juříčková (10. 5. 1931 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – Leskovec 67 – mladší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

10)

dle jiných výpovědí byla rodina Juříčkova upálena ve stodole.  Podle posledního zjištění byla rodina upálena ve vlastním domě a partyzáni ve stodole napravo od mlatu směrem k stolařské dílně a kovárně. Nalevo od mlatu bylo schováno osobní auto pana Maliny z Leskovce 106 (zeť pana Václava Františka Schmiedkeho obchodníka ze dřevem a jeho manželky Františky, roz. Štefkové, bývalé učitelky ručních prací v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvyšších představitelů slovenského národního povstání Karol Šmidke /Schmiedke/).

TOP