×

Podpořte nás - text

Protokol Josefa Labaje, Leskovec č.135

 O p i s

P r o t o k o l

zepsaný dne 26. dubna 1946 na stanici SNB Val. Polanka, okr. Vsetín s Josefem Labajem1), bývalým starostou v Leskovci čp. 133, rolníkem ve věci zničení Němci hospodářské usedlosti a rodiny Juříčkovi v Leskovci čp. 67.
 Byvše napomenut, aby mluvil pravdu, vypovídá:
 V úterý ráno 3. dubna 1945 viděl jsem v 5. hod. jak šlo něm. vojsko hřbetem kopců zvaných Dílce směrem k Juříčkové usedlosti-starnou. Myslel jsem, že mají nějaké cvičení a proto jsem jim nevěnoval žádné pozornosti. Něco po osmé hodině přišla do mého bytu dcerka Martince2), jejíž jméno neznám a říkala mě, že jí poslali němečtí vojáci, že mám přijít na paseky k Juříčkovému a sebou mám vzít 10 lidí, kteří si mají vzíti ssebou lopatu a krompáče. Lidi jsem žádné nesehnal, poněvadž byli všichni v poli. Když jsem přišel na místo stanovené s radním Muchou Pavlem3), rovněž z Leskovce čp. 97, tázali se mne proč nemám potřebné lidi. Řekl jsem jim, že jsou na poli. Na to mne řekli, že když jsem nesehnal druhé lidi, že musím kopat sám. Tak se také stalo a já s Muchou a Janem Machálkem4) jsme museli prokopat zeď vedoucí do sklepa. Když jsem tam přišli, byli již na dvoře 3 partyzáni5), kteří byli již mrtví, kteří leželi na dvoře. Jednoho na dvoře vyšetřovali. Jméno neznám6). Na tváři byl od krve. Po výslechu musel tento mrtvé partyzány odnést ke stodole ke vratů, kde je fotografovali. Na dvoře byl naložen vůz z různými domácími potřebami, živobytím a různými jinými domácími předměty. Ještě když jsem byl doma, slyšel jsem rány. Když jsem přišel na místo viděl jsem jak vojáci všichni stříleli do obytného stavení z pušek a samopalů.
 Při kopání sklepa, bylo nám pak rozkázáno, abychom se podívali co je v druhé části. Nejdříve nutili mne abych se podíval. Když jsem tak nechtěl učiniti, nutili pak Jana Machálka. Když i ten se tam nechtěl podívat, nutili s napřaženou pistolí Pavla Muchu, který, jakmile se naklonil, aby se podíval do druhé části sklepa, vyšla odtud rána. Co se dělo dále nevím, poněvadž jsem utekl až domů.
 Když jsem byl doma, přišel ke mne nějaký člověk, který se mne představoval jako tajný policista, na jehož jméno si již nepamatuji. Rovněž mě ukazoval legitimaci. Žádal po mne, abych mu sehnal lehký vůz, že jej nutně do 10 min. potřebuje. Říkal, že jak jej nebude do 10 minut mít, že mne zastřelí. Proto jsem šel na pole, kde jsem viděl Vychopňa7) z Leskovce, který s tím vozem jel k Juříčkové usedlosti. Člověk, který se mi představil, že je tajný jel pak s Vychopněm a jsem musel jíti s něm vojáky, kteří se mne ptali kde bydlí Pavel Mucha, který jak mne říkali je postřelený a jdou k nim sepisovat protokol. Po sepsání protokolu šel jsem s nimi k Juříčkově usedlosti, kterou právě něm. vojáci zapalovali. Zapalovali stodolu nejdřív a potom obytné stavení. 3 partyzáni, kteří leželi na mostku, vzali něm vojáci a hodili je do hořící stodoly. Poněvadž stodola byla jenom dřevěná, bylo brzy po ohni. Partyzáni, kteří tam byli hozeni, byli jenom trochu opáleni a proto něm. vojáci šli na dvůr, kde sbírali dřevo a ohořelé části, které nakládali na jejich těla. Byl jsem pak při jejich odklizení. Tito tam leželi asi 3 dny8).
 Když bylo všechno hotovo, předvolal si mne jejich velitel, který se mne ptal, jak je to možné, že oni vědí o tom, že jsou tam partyzáni už půl roku a já nevím ničeho. Na to jsem jim odpověděl, že jsem o ničem nevěděl.
 Na Jana Novoka, vyobrazeného, vůbec si nevzpomínám, nebo si nepamatuji, že bych jej při tom někde viděl, poněvadž tam bylo přítomno asi 500 vojáků.
 Více nemám k podotknutí.
 Protokol byl jmenovanému přečten, shledán správným, ukončen a podepsán. 

  Val. Polanka , 26. dubna 1946

 Vyslýchající: Zapisovatel:                                                                              Vyslýchaný:

Podstrážmistr na sk. Nykl v. r.                                                                    Josef Labaj v. r.

 Originál výpovědi je uložen v Moravském Zemském muzeu v Brně, fotokopii najdete zde.

1)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ?), syn rolníka Jana Labaje z Leskovce 18 a jeho ženy Marie, roz. Šťastné, posledně bytem Leskovec 138 - v té době starosta obce, musel sehnat dělníky na bourání zdi bunkru (sebe, Jana Machálka a Pavla Muchu) a povoz na odvodz nakradených věcí (Josefa Vychopňa st.). Záznam o narození v matrice Dolního sboru ve Vsetíně. Záznam o svatbě v matrice Leskovce.

2)

Martincová (1931) Leskovec 91 - bližší informace zatím nezjištěny. 

3)

Pavel Mucha (19. 2. 1879 Seninka - ?), syn domkaře Tomáše Muchy te Seninky 41 a jeho ženy Zuzany, roz. Poláškové, posledně bytem Leskovec 97. Radní a cestář. Byl nucen se prokopávat do bunkru a při této činnosti byl zraněn do ramene. Pravděpodobně na následky tohoto zranění v roce 1946 umírá. Odkaz na narození v matrice Liptálu. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Jeho syn Jaroslav padl na konci války v Rymicích viz zde.

4)

Jan Machálek (7. 4. 1924 Leskovec - 12. 11. 1984 Leskovec), syn rolníka Pavla Machálka z Leskovce 53 a jeho ženy Rozárie, roz. Zgarbové, posledně bytem Leskovec 53. Bydlel spolu s maminou Rozárií, sestrou Františkou a bratry JosefemAloisem a Ladislavem ve vedlejší usedlosti, nejbližší sousedé rodiny Juříčkových. Byl zajat, když se vracel z práce ve Zbrojovce Vsetín a pak byl nucen zasahujícími jednotkami se prokopávat do bunkru.

5)

Oldřich Kaňokněkdy psáno nesprávně Kaniok (3. 1. 1927 Frýdek-Místek – 3. 4. 1945 Leskovec), syn holiče a kadeřníka Josefa Kaňoka a jeho ženy Filomeny, roz. Havlové, posledně bytem Třanovského 1153 (334), Frýdek-Místek –odbojový pracovník z Frýdku-Místku (spolupracoval se Sousedíkovou organizací). Udán Františkem Šmídem a Františkem Bednářem. Po zatčení podepsal spolupráci s gestapem a byl propuštěn. Po zatčení Františka Bednáře odchází do ilegality a začátkem ledna se přemisťuje do usedlosti Jana Juříčka. Z námi získaných dokumentů není zřejmé, že by někoho zradil či udal.

dále

partyzán Alexandr Trofimovič Kotljarov zvaný Saška Čornyj (23. 4. 1918 – 3. 4. 1945 Leskovec) – první velitel ploštinského oddílu. Raněný při přestřelce v Lipině, zajat dne 7. srpna 1941. Kotlarov přichází do Leskovce v průběhu března roku1945 od faráře Vladimíra Růčky z Újezdu (byl převlečen za faráře), kde byl ošetřován Annou Hanákovou a MUDr. Františkem Lapešem z Vizovic.

dále 

partyzán komisař Sergej Sorokin (1921 – 4. 3. 1945 Leskovec) – bližší informace zatím nezjištěny. Podle neověřených informací plánoval společný život s Anežkou Ondráškovou z Prlova, která byla 23. dubna 1945 zabita a upálena při prlovské tragédii.

6)

ošetřovatel bratr Agapitus, obč. jm. Oldřich Bláha (27. 12. 1911 Loštice u Litovle – 22. 5. 1971 Zlín, pochován v řádové hrobce ve Vizovicích), syn dělníka Ignáce Bláhy (padl během 1. světové války) a jeho ženy Hedviky roz. Sieglové, posledně bytem Zlínská 467, Vizovice – od 50 let nejvyšší představený (správce) nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích. Při akci zajat, přežil v KT v Mirošově. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

7)

Josef Vychopeň st. (29. 4. 1903 Leskovec - 4. 10. 1966 Leskovec), syn rolníka Jana Vychopně z Leskovce 52 a jeho ženy Roziny, roz. Trlicové, posledně bytem Leskovec 52 - na příkaz zasahujících jednotek musel se svým synem zapřáhnout vozy s uloupenými věcmi z Juříčkovy usedlosti v Leskovci 67. Tyto uloupené věci odvezli před hospodu u Štastných a odtud je odvezl pan Mucha do blízké vesnice Hovězí, kde je Němci prodávají nebo vyměňují za jídlo. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921. Záznam o svatbě v matrice Leskovce.

8)

těla obětí byli po třech dnech uloženy do železné bedny a zahrabány v rohu Juříčkovy usedlosti. Po válce byli převezeny na místní hřbitov, kde byli uloženy do hrobky. Dne 26. 2 1946 8.00 hodin byli za přítomnosti Mudr. Jana Tolara těla  Alexandra Trofimoviče Kotljarov  a Sergeje Sorokina vyzvednuta a převezena na vojenský hřbitov do Frýdku-Místku. 

TOP