×

Podpořte nás - text

Dokumenty uložené v Moravském zemském archívu - Státním okresním archivu ve Vsetíně

Životopis Josefa Leopolda Zeleného.

Lánský rejstřík Leskovce z roku 1670.

Kterak bránili Léskovjané r 1758 "obecní zem" na Jahodném - první verze.

Kterak bránili Léskovjané r 1758 "obecní zem" na Jahodném - konečná verze.

Svědectví obce ve sporu Václava Šťastného z Mikulášem Zbrankem kvůli násilnostem z roku z  Leskovce z roku 1733.

Žádost fojta Matěje Šťastného za dodaný sýr z roku 1760.

Seznam obecních výdajů z  Leskovce z roku 1842.

Potravinová daň z masa ... pro Leskovec z roku 1889.

Seznamy osob, domů a pozemků z Leskovce z roku 1900 (později i doplňované).

Místopis Leskovce - delší verze.

Místopis Leskovce - kratší verze.

Pověsti z Leskovce (sepsáno panem učitelem Rudou).

Proslov při příležitosti výsadby lípy svobody dne 1.5.1919.

Stavba hasičské zbrojnice 1928-1930 vč. výkresů a kolaudace.

Hlášení na ponocného v Leskovci.

Zvolení Jana Vychopně hajným v Leskovci.

Kandidátní listina Leskovce z roku 1931.

Kandidátní listina Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkařů a malorolníků z Leskovce.

Vyloučení Josefa Šťastného z Leskovce z voleb v roce 1931 kvůli věku.

Odvolání Jana Juříčka z finanční komise obecní v Leskovci v roce 1931.

Zvolení finanční komise obecní v Leskovci v roce 1932.

Napomenutí Jana Juříčka z finanční komise obecní v Leskovci v roce 1934.

Oprava steré školy v Leskovci z roku 1941.

TOP