×

Podpořte nás - text

Přestřelka v Lipině u Valašských Klobouků

Při obdržení varování, že Němci budou obsazovat lesy v prostoru Prlov-Pozděchov-Tichov odchází pod vedením Alexandra Trofimoviče Kotljarova cca 26 partyzánů z Ploštiny do valašsko-klobouckých vrchů. František Trčka z Lužné jim doporučil  se obrátit na Karla Ovesného z Lipiny. Protože bylo špatné počasí obracejí se na stejnojmenného občana (bratrance doporučeného Karla Ovesného) s žádostí o nocleh a stravu. Ten je poslal do domu svého bratrance kde došli už za tmy. Zatím první jmenovaný Ovesný ohlásil starostovi obce, že vsi jsou partyzáni. Ten však nereagoval a tak Ovesný z hostince zatelefonoval na četnickou stanici ve Valašských Kloboukách sám a podal udání na výskyt partyzánů v obci.  Ještě před daným telefonátem  se jeho bratranec snažil uklidnit, aby se nebál a nevyzrazoval partyzány Němcům, ten ale neuposlechl. Proto se druhý jmenovaný Ovesný snaží přesvědčit partyzány, aby odešly, ale ti po prověření, že ve škole není telefon (údajně si měli zaměnit školu s hostincem) zůstávají. Kotljarov pro jistotu doporučuje  ostatním členům oddílu být ve střehu a určuje hlídku a to partyzána Hučíka.
Když k označenému domu dorazila německá hlídka z Valašských Klobouk, došlo k obklíčení a divoké přestřelce, při které byli zraněni tři partyzáni- jedním z nich byl i velitel Kotljarov, který utrpěl, velmi závažná zranění (průstřel zad, levé stehna a pravého chodidla). Dalším zraněným byl zástupce velitele Nikolaj Nikolájevič Kostin (1914 - 10. 4. 1945 Ploština při výbuchu rozbušky z pancéřové pěsti), který utrpěl zranění střepinou z německého granátu na ruce. Třetím zraněným byl partyzán Vasil Fjodorovič Sapelnik (průstřel ruky nad loktem a roztříštěnou kost), který byl postřelen do předloktí. Za zradu zaplatil v Lipině životem jeden partyzán a to Karel Hučík (15. 9. 1924 Jasénka -22.2.1945 Lipina), který vybíhal jako poslední a je zasažen palbou. Partyzáni se stahují k Vlachově Lhotě a zanechávají za sebou krvavou stopu ve sněhu, kterou Němci sledovali až k Vlachově Lhotě kde se jim ztrácí. Nepomůže nasazení psů ani agentů gestapa.
V pět hodin ráno přichází asi 20 partyzánů vč. dvou zraněných k pasekáři Cyrilu Hladníčkovi, který se s pomocí švagra Josefa Koutného (hasič, samaritán, který raněného ošetřil) z Vlachovy Lhoty  o velitele  Kotljarova postarají. Sapelnik je odveden k Vladimíru Růčkovi, faráři z Újezdu (Vasil ležel v horečkách a sténal na půdě a farář Růčka hostil Němce dole, tento samý člověk zachránil půlroční dítě pojízdného brusiče nožů Ladislava Rangla a jeho ženy, kteří byli zastřeleni 19. 4. 1945 v Újezdu při akci na Ploštině, po válce byl zavřený v Leopoldově).
 Po události v Lipině se partyzánská skupina rozdělila do čet. 18. března byla jedna z nich vyslána zpět do této obce, aby pomstila zradu Karla Ovesného. Ten byl následujícího dne stižen přísným partyzánským soudem a pověšen na stromě před vlastním domem.
Z důvodů zranění velitele a jeho zástupce je nařízena do vyléčení partyzánů zastavení akcí v okolí jejich úkrytu.
Akce v Lipině se mimo jiné zúčastnili také Antonín Daněk, Josef Matůš, Alois Šimara, Josef Pechal a Josef Mikulín. 
TOP