×

Protokol sepsaný dne 3. července 1946 s Waltrem Marguertem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 3. července 1946
 
Odd. -III
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejší úřadovny s MUDr. Marguertem Waltrem1), býv. smluvním policejním lékařem brněnské služebny gestapa, nar. 23. 4. 1905 v Dortmundu, přísl. Do Kielu, Německo, synem rodičů Hermana a Berty, roz. Schmidtové, ženatým, posledně bytem v Brně, Hroznova ulice čís. 7, t. č. ve zdejší zajišťovací vazbě.
 Jmenovaný byl obeznámen s předmětem výslechu a po napomenutí, aby vypovídal pravdu, udává. Vzhledem k tomu, že neovládám český jazyk, prosím, abych mohl vypovídat v jazyce německém.
 
Zatím není udělán opis ani překlad. Sháníme dobrovolníky na přepis.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

standartenführer MUDr. Walter Marquort (23. 4. 1905 Dortmund - popraven 11. 12. 1946 Brno), syn Hermana Marquorta a jeho ženy Berty, roz. Schmidtové, posledně bytem Brně, Hroznova 7 - primář interního oddělení Zemské nemocnice v Brně, od dubna 1940 navázal s Gestapem úzké styky, když se stal jeho smluvním lékařem. Na jaře roku 1944 byl povýšen na vedoucího lékaře ošetřovny na Kounicových kolejích. Spadal pod referát II A.

TOP