×

Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Ludvíkem Mayhoferem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 22. července 1946
 
Odd. -III
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejší úřadovny s Mayhoferem Ludvíkem1), býv. krim. vrch. asistentem gestapa, nar. 21. 5. 1915 v Knittelfeldu okr. Judenburg Rakousko, tamtéž přísl. v Boha věř. ženatým, rakouským státním přísl. , synem Ludvíka a Marie, roz. Berglerové, posledně bytem v Brně, Merhautova ul. č. 7, t. č. v zajišťovací vazbě u SNB Brno Orlí 30.
 Jmenovaný s předmětem výslechu obeznámen a napomenut, aby mluvil pravdu, vypovídá. Vzhledem k tomu, že neovládám český jazyk, prosím, abych mohl vypovídat v jazyce německém.
 
Zatím není udělán opis ani překlad. Sháníme dobrovolníky na přepis.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

vrchní kriminální asistent Ludvík Mayerhofer (21. 5. 1912 Knittelfeld - ?), syn Ludvíka Mayerhofera a jeho ženy Marie, roz. Berglerové, posledně bytem Brno, Reicheltova 22 - přidělen gestapo Brno (1939-1945), bližší informace zatím nezjištěny.

TOP