×

Podpořte nás - text

Žádost o šetření k Janu Nowokovi

O p i s
 Výboru ve Zlíně    
Čís.jedn.Vs 2059/45.Referent Kulíšek
Věc : Nowok Jan1) – šetření.
                                                                                                   Sbor národní bezpečnosti
Velitelství stanice
                                                                                                         Val. Polanka
 
     Žádáme, aby jste nám pokud možno urychleně vyšetřili a zaslali nám podrobný popis akce, kterou v roce 1945 Gestapo podniklo proti mlýnu v katastru obce Leskovec, jehož majitelem byl Jan Juřiček2). – Vaše zpráva musí vyčerpávati celý průběh akce a musí obsahovati  jména a osobní data všech osob, které byly při této akce usmrceny. Pokud jde o osoby, jejichž osobní data nelze zjistit / Rusové / stačí, udáteli jméno. Tuto zprávu sepište ve dvojím vyhotovení z níž jedno zašlete ředitelství SNB, odděl. Státní bezpečnosti v Brně, kam jsme postoupili opisy protokolárních výpovědí svědků, které jste nám zaslali.
     Akce byla provedena totiž úředníky Gestapa v Brně, z nichž někteří jsou tam zajištěni.
    Za:             Kulíšek v.r.                                                                                                              
 Sbor národní bezpečnosti                                                                            
 Došlo Val. Polanka , 3. 6. 1946
 Čís.jedn. 1234/46            ./. příl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                Sbor národní bezpečnosti
Velitelství stanice Val. Polanka, okres Vsetín                                              Val. Polanka , 7. července 1946
Čís.jedn. 759/1-46.
Věc: Jan  Nowok – šetření.
Odpov.k č.j.Vs 2059/45 ze dne 31.5.1946                                      Vyšetřující komise
                                                                                                               Okresního národního výboru
                                                                                                 Ředitelství SNB oddělní
                                                                                                 státní bezpečnosti
                                                                                                                                                            
                                                                                                               Zlín ,  Brno.
 
 
     Zasílám dotatečný spis protokolu očitých svědků případu vypálení mlýna Jana  Juřička v Leskovci čp. 67, s. o. Vsetín
     Dále oznamuji, že Jan Juřiček2) je nar. Dne 10. 2. 1895 v Leskovci, s. o. Vsetín,
     syn Jan Juřiček ml.3) Je nar. 5. 2. 1926 tamtéž,
     manželka Františka Juřičková4) je nar. 16. 7. 1902 tamtéž,
     dcera Františka Juřičková5) je nar. 13. 3. 1929 tamtéž,
     dcera  Marie  juřičková6) je nar. 10. 5. 1931 tamtéž .
 
     Dále 3 mrtví partyzáni zastřeleni a hozeni do ohně se jmenovali :
     Oldřich Kaňok7), nar. 4. 1. 1927 ve Frýdku, je pohřben ve společném hrobě v Leskovci s rodinou  Juřičkovou,
     Sergej8) o kterém není vice známo
     a Saška Černý9) jehož adresa je následující: SČ Altajsky kraj, Robrošenski rajon – Sil Sovět.
     Partyzán, který se vzdal po vyběhnutí z bunkru byl lékař partyzánů nazývaný  František  Gabitus – Bláha10). Gestapem zatčen, nějaký čas vězněn a snad pro nedostatek usvědčujících důkazů propuštěn.
 Zasílá se vyšetřující komisu Okresního národního výboru ve Zlíně a ředitelství SNB, oddělení státní bezpečnosti v Brně.
                                                                                                                        Velitel stanice nemocen:  
                                                                                                                  Vrch. strážm. Loveček, v.r.               
Originál výpovědi je uložen v Moravském Zemském muzeu v Brně, fotokopii najdete zde.

 

1)

kriminální tajemník Jan Nowok (23. 1. 1903 Janów Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uherské Hradiště), syn Antonína Nowoka a jeho ženy Margarety, roz. Skýbové, posledně bytem Brno, Královo Pole, Leoše Janáčka 17b - přidělen gestapo Opava (1939), Moravská Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zlín (1944-1945), raněn při akci.

2)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn gruntovníka Martina Juříčka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny, roz. Machálkové, vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy, roz. Muchové a Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 67 – majitel usedlosti. Záznam o narození v matrice Leskovce. Záznam o svatbě v matrice LeskovceZápis ze sčítání lidu z roku 1921. V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

3)

Jan Juříček ml. (5. 11. 1926 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – syn majitele usedlosti a jeho ženy.

4)

Františka Juříčková, roz. Masařová (16. 7. 1902 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera Pavla Masaře rolníka z Leskovce 1 a jeho ženy Františky, roz. Kotrlové ze Střelné, posledně bytem Leskovec 67 – manželka majitele usedlosti. Záznam o oddání v matrice matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

5)

Františka Juříčková ml. (13. 3. 1929 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – starší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

6)

Marie Juříčková (10. 5. 1931 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – Leskovec 67 – mladší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

7)

Oldřich Kaňokněkdy psáno nesprávně Kaniok (3. 1. 1927 Frýdek-Místek – 3. 4. 1945 Leskovec), syn holiče a kadeřníka Josefa Kaňoka a jeho ženy Filomeny, roz. Havlové, posledně bytem Třanovského 1153 (334), Frýdek-Místek –odbojový pracovník z Frýdku-Místku (spolupracoval se Sousedíkovou organizací). Udán Františkem Šmídem a Františkem Bednářem. Po zatčení podepsal spolupráci s gestapem a byl propuštěn. Po zatčení Františka Bednáře odchází do ilegality a začátkem ledna se přemisťuje do usedlosti Jana Juříčka. Z námi získaných dokumentů není zřejmé, že by někoho zradil či udal.

8)

partyzán komisař Sergej Sorokin (1921 – 4. 3. 1945 Leskovec) – bližší informace zatím nezjištěny. Podle neověřených informací plánoval společný život s Anežkou Ondráškovou z Prlova, která byla 23. dubna 1945 zabita a upálena při prlovské tragédii.

9)

partyzán Alexandr Trofimovič Kotljarov zvaný Saška Čornyj (23. 4. 1918 – 3. 4. 1945 Leskovec) – první velitel ploštinského oddílu. Raněný při přestřelce v Lipině, zajat dne 7. srpna 1941. Kotlarov přichází do Leskovce v průběhu března roku1945 od faráře Vladimíra Růčky z Újezdu (byl převlečen za faráře), kde byl ošetřován Annou Hanákovou a MUDr. Františkem Lapešem z Vizovic.

10)

správně ošetřovatel bratr Agapitus, obč. jm. Oldřich Bláha (27. 12. 1911 Loštice u Litovle – 22. 5. 1971 Zlín, pochován v řádové hrobce ve Vizovicích), syn dělníka Ignáce Bláhy (padl během 1. světové války) a jeho ženy Hedviky roz. Sieglové, posledně bytem Zlínská 467, Vizovice – od 50 let nejvyšší představený (správce) nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích. Při akci zajat, přežil v KT v Mirošově. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

 

TOP