×

Podpořte nás - text

Výpověď Jaroslava Paly, Ústí

Když přicházel rok 1944 a s ním první běženci, Rusové ze zajetí v Německu, bývali posíláni přes Juříčkovu usedlost dále, tam bývaly připraveny mapy, jídlo, občerstvení na další cestu. U Juříčků byla ošetřovna a také škola partyzánů. Vpředvečer onoho dne opustila větší skupina partyzánů Juříčkův mlýn1). U Juříčků býval čilý partyzánský ruch. Byl tam partyzány zřízen bunkr. Byla to vlastně partyzánská nemocnice. O tom bunkru a jeho umístění věděli jen ti, kdo v něm byli2). U Juříčků byla vysílací stanice, rozmnožovací přístroje na tiskopisy, dva psací stroje a léčebných potřeb víc než kdekoli jinde. Odtud vycházely rozkazy brigády Jana Žižky z Trocnova3), letáky, výhružné dopisy pro české zrádce. U Juříčků byl štáb majora Murzina po celé tři týdny ve vánoční době 1944 – 45, později štáb Petra Buďka, zástupce majora Murzina. U Juříčků bylo pro partyzány jídlo, obuv, oděv, u Juříčků byla též partyzánská dílna na opravu zbraní.

 

1)

cca 15 partizánů odvedl v pondělí dne 2. dubna 1945 (o velikonocích) Jan Martinec (3. 7. 1914 - ?), syn rolníka Jana Martince z Leskovce 91 a jeho ženy Veruny, roz. Labajové, posledně bytem Leskovec 91 - partyzánská spojka, díky kterému nebyla tragédie v Leskovci ještě větší. Kdoví co by se stalo, kdyby neodvedl 15 partyzánů dvanáct hodin před akcí do Lhoty. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921, do Lhoty u Vsetína.

2)

dle prostudovaných dokumentů z Archivu bezpečnostních složek v Praze (složka 325) věděli o přesném umístění bunkru tito lidé:  rodina Jana Juříčka (Leskovec 67), František Bednář (Chrlice 384), Jan Juřička (Hrabová 69, Ostrava), Josef Sousedík (Vsetín), Antonín Foltýn (Hrabová 69, Ostrava), Josef Juříček (Leskovec 102), Jiřina Muchová (Leskovec 62), Jan Martinec (Leskovec 91), Martin Vychopeň (Leskovec 62), Rudolf Gurecký (Vsetín), Josef Řezníček (Valašská Polanka 179), Jaroslav Pala (Ústí) a partyzáni, kteří byli v bunkru ubytováni a léčení. O tom zda o bunkru věděli sousedé a známí Jana Juříčka nejsou prozatím žádné věrohodné dokumenty, ale lze předpokládat, že to minimálně mezi sousedy bylo veřejné tajemství.   

3)

správně používaný název byl 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky. Na tento název se přejmenoval 1. československý partyzánský oddíl Jana Žižky vedený D. B. Murzinem někdy na přelomu roku 1944/45, aniž by toto přejmenování konzultovali se štábem partyzánského hnutí v Kyjevě (po ztrátě radistů na Santově neměli spojení). Proto byl Kyjevským ústředím udělen název 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky útvaru působícím v okolí Bánovce nad Bebravou (Jankov vŕšok), jejímž velitelem byl Opavský rodák Theodor Pola. Brigáda z přízviskem Jana Žižky z Trocnova působila na území bývalé Jugoslávie.  

TOP