×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 3. července 1946 s Janem Peniasem

Oblastní úřadovna Stb Brmo-Mozartova ul. 3
Brno, dne 3. července 1946.
Qdd. III
Protokol.
Se psaný dnes v internačním táboře v Bohunicích s Janem Peniasem1), nar. 14. 3. 1914 v Brně-Král. Poli, přísl. Do Brna, synem rodičů Jana a Marie, roz. Pinkasové, ženatým, v Boha věřícím, německé národnosti, kanc. Pomocníkem býv. gestapa v Brně, posledně bytem v Brně, Příční ul. Čís. 4, t. č. v internačním táboře v Brně-Bohunicích.
Jmenovaný byl obeznámen s povahou věci a po napomenutí, aby vypovídal pravdu udává:
Do služeb brněnského gestapa jsem vstoupil dne 10. 8. 1939 jako výpomocná sila. Po nastoupení jsem byl přidělen do t. zv. Tagebuchu, kde se zapisovaly všechny došle spisy tykající se oddělení II. Na tomto odděleni jsem působil do ledna 1940, kdy jsem byl odvelen do kursu pro dálnopis v Berlíně. V tomto kurse jsem byl asi 6 neděl. Z Berlína jsem se po absolvovaní kursu vrátil zpět do Brna a odtud asi za tři dny jsem byl odvelen ke službě gestapa ve Zlíně.
Zde jsem byl přidělen k dálnopisu, při čemž jsem vykonával dle potřeby také službu vrátného. Tuto činnost jsem vykonával asi do 21. 12. 1940, kdy jsem byl na svoji žádost přeložen opět do Brna. Zde jsem byl přidělen výhradně k dálnopisu a tuto službu jsem konal do 3. 1942, kdy jsem nastoupil vojenskou službu u Landesschüdtzenbattalionu 50 v Táboře v Čechách. Po 6 nedělním výcviku byl jsem přelomen k Landesschüdtzenbattalionu 985 v Litomyšli v Čechách, kdo jsem sloužil až do 10. 3. 1944. Dne 11. 3. 1944 jsem se hlásil u brněnské služebny gestapa a nastoupil znovu službu. Do konce března jsem byl činný u dálnopisu a začátkem dubna jsem byl přidělen k osobnímu oddálení, kde jsem byl do 16. 4. 1945, kdy jsem odejel s transportem z Brna, který vypravilo brněnské gestapo pro rodinné příslušníky jejich členů.
Po celou dobu mé, služební činnosti u gestapa nebyl jsem nikdy zařazen do různých akcí, které podnikalo gestapo proti partyzánům a. p. Také jsem neměl po celou dobu nic společného s exekutivní službou a vykonával jsem jak jsem již shora uvedl jen službu u dálnopisu a službu kancelářskou.
Na otázku zda jsem se zúčastnil v březnu roku 1945 akce proti partyzánům v Leskovci u Vsetína, kde byl vypálen tamější mlýn, ve kterém se nacházel partyzánský lazaret, prohlašuji, že jsem se této akce nezůčastnil a není mně o této ničeho známo. Když kolega Wittmann2) ve své protokolární výpovědi uvádí, že jsem byl na této akci přítomen musím toto o vší rozhodnosti podříti a prohlašuji, že se jeho výpověd nezakládá na pravdě. Připouštím, že se toto akce zúčastnili někteří členové z odděleni I, jak jsem se později dozvěděl, ale nemohu konkrétně udati, že to byla právě tato akce. Také nemohu potvrditi kdo se přesně této akce zůčastnil. Že jsem se žádných akci, které brněnská služebna gestapa podnikla nikdy nezúčastnil mohou nejlépe potvrditi moji představení polic. insp. Fahnenstich Paul3) a vrch. polic. insp. Wandahl Alexander4), který byl vedocím osobního oddělení.
Více nemám co bych mohl k případu uvésti.
Hlasitá diktováno, skončeno, schváleno a podepsáno.
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

kriminální tajemník Augustin Peuse (18. 7. 1908 Belkoro - ?), syn Jana Peuse a jeho ženy Marie, roz. Pinkasové, posledně bytem Brno, Příční 4 - přidělen gestapo Moravská Ostrava (1939-1940), Brno (1945), bližší informace zatím nezjištěny.

2)

kriminální zaměstnanec Alfred Wittmann (14. 3. 1906 Brno - popraven 3. 4. 1947 Brno), syn Jana Zelníčka a jeho ženy Anny, roz. Witmannové, posledně bytem Brno, Na rybníčku 4 - přidělen gestapo Hodonín, Brno referát I SD (1939-1945).

3)

policejní inspektor Paul Fahnenstich (8. 6. 1905 Redlinghausen - ?) - přidělen gestapo Brno referát I E 3 (1940-1945) - po válce odsouzen na 25 let. 

4)

vrchní policejní inspektor Alexander Wandahl (14. 8. 1906 Hamburk - ?), syn Friederika Wandahla a jeho ženy Heleny, roz. Lundové, posledně bytem Brno, Vinařská 44 - přidělen gestapo Brno referát I A (1940-1945) - po válce odsouzen na 20 let.

TOP