×

Podpořte nás - text

Zajímavosti o oddílu ploština

Místa kde se tiskly letáky pro oddíl Ploština:

Josef a Marie Machačovi z Horního Lidče čp. 52

Ladislav a Marie Vaňákovi z Horního Lidče

Josefa a Františka Hruboňovy z Horního Lidče

Sestry Vlčkovy  z Lačnova

Křesálka (autodopravce) z Lačnova

František Trčka z Lačnova

V roce 1945 jeden ze strojů přestěhován na ploštinu do domu Maryny (nejspíš Marie Rumanová Drnovice čp. 67).

 

Při vydávání letáků a tiskovin spolupracovali:

Marie Vaňáková, Ludmila Machačová, Anna Machačová, František Trčka z Lačnova, Zvonek (upálen na Ploštině), František Kudela, Ladislav Kudela oba z Lačnova, Alfons Soldán z Prahy, někteří pracovníci textilní prodejny Budoucnost Ostrava (nákup papíru a obálek), řídící učitel z Horního Lidče Trávníček, Ludvík Zvonek holič z Horního Lidče, Josef Pechal z Lidečka, Sklenář autodopravce z Francovi Lhoty, Jan a Anna Brhlovi z Horního Lidče, Františka Hruboňová z Horního Lidče, Alois Šimara z Horního Lidče atd.

Další zdroje, Kronika Horního Lidče a Muzeum ve Valašských Kloboukách.

  

Texty letáků

BRATŘI ČEŠI A MORAVANÉ!

 

1. Pozorujte, jak hitlerovští osvoboditelé se plazí plánovitě do svého domova! Oni však nedojdou. Budou zničeni armádou maršála Koněva.
2. Neposkytujte německým lidožroutům žádnou pomoc! Ne­dejte jim ani kousek chleba, soli ani vody! Nechť zhynou hlady!
3. Češi a Moravané! Rudá armáda bojuje před branami Ber­lína. Armáda maršála Koněva stojí na frontě dlouhé 350 km podél hranic československých. Nastala dlouho očekávaná hodina Vašeho úplného osvobození od krvelačných nacistických bestií.
4. Nevěřte lživé propagandě nacistického trpaslíka Goebelse! Rudá armáda osvobozuje Československo nikoliv pro bolševictví, nýbrž pomáhá a osvobozuje Vás jako své pokrevné bratry.
ČESKOSLOVENSKO BYLO A BUDE!
 
V československé zemi byli hospodáři ČEŠI, MORAVANÉ a SLO­VÁCI a budou jimi opět.
5. Češi a Moravané! Připravujte důstojné uvítání ruské a československé armády! Společně ruku v ruce jdou Vás osvo­bodit od německé tyranie. Poskytujte všestrannou pomoc boju­jícím partyzánům a nesnažte se prodati své bratry Němcům. Par­tyzáni ve Vaší zemi jsou Vašimi bratry a bojují za Vaši lepší budoucnost.
6. Povstaňte a bijte je všude a vždycky! Dobijte raněnou šelmu, ať nedojde do svého brlohu! Škoďte Němcům a sabotujte, protože Němci nikdy nebyli a nebudou Vašimi bratry, nýbrž odvě­kými nepřáteli všech Slovanů!
SMRT FAŠISMU! SVOBODU NÁRODU!
 
S výzvou
velitelství I. československé partyzánské brigády Jana Žižky.

 

VŠEM OBECNÍM ZASTUPITELSTVŮM!
 
Válka se valí na naše kraje. Německá říše se hroutí. Východní step, nekulturní východní národy (jak Němci říkají) vítězí nad německou technikou, která měla býti nepřemožitelná. Papírové atrapy bolševických tanků úplně vymýtily německé tygry. Kde jsou německé tajné zbraně, o kterých mluvil nacistický tlampač Goebels, že při pohledu na ně se zatají dech? Myslíme, že teprve teď se mu tají dech, kdy se Rusové nezadržitelně valí kolébkou nacistické čisté rasy - Pruskem. Již nehoří Ukrajina, Jugoslávie a Polsko, ale domovy Němců a junkerského Herrenvolku. Prusko teď vy­chutnává radosti války. Již nemrznou ruské děti podél bombardova­ných silnic, již neumírají hlady tisíce slovanských národů a uprchlí­ků v lesích. Zato však prchají tisíce Němců ze svých domovů. Rusové je však nestřílejí a nebombardují, protože jsou to ženy a děti. To mohl udělat jen německý letec - barbar. Tisíce uprchlí­ků povraždili němečtí nadlidé. Konečně nemusíme chodit daleko. Kolik zmrzlo našich a jiných vězňů převážených z koncentrač­ních táborů z Osvěčíma, jehož rozloha byla několik čtverečních kilometrů, kde bývalo mnohdy až 30.000 vězňů a kde musilo býti vystavěno 12 elektrických pecí na spalování utýraných a hladem zmořených Udí. A tito novodobí barbaři nás chtějí strašit Ruskem ? Německá armáda vleče s sebou jen hlad a smrt. Její vítězství by znamenalo pro nás nejhrůznější novodobé otroctví.
Hitlerovu kulturu již známe: revolver, smrt, hlad, bída a méněcennost jiných, Bohem vyvolených národů. Již končí naci­stická vláda. Jest povinností každého Čecha bojovat proti ní všemi prostředky a všude, pokud to jde. Všechny české obce voláme do boje proti německému moru.
Sabotujte všechna nařízení, oddalujte dávky!
Obecní hlídky nechť dávají pozor, co a kde chtějí Němci při ústupu vyhodit. Musíte tomu zabránit nebo poškození ihned opra­vit! Při ústupu některých německých SS je nutno, aby mužské obyvatelstvo schopné zbraně prchlo do hor. Všechen dobytek musí vzíti s sebou.
Zásoby schovat, neboť Němci budou všechno plenit!
V každé obci národní výbor!
Každá obec tvoř partyzánské úderné čety!
Do boje za lepší budoucnost národa! Budeme míti jen tolik práv, kolik si vybojujeme!
Připravujte cestu Rudé armádě, která je stále na postupu!
Němcům nic nedávejte, nic jim nevěřte, řekl Havlíček. To platí především dnes.
Pomáhejte demoralisovat ustupující armády!
Za vítězství naší vlasti!
Národní výbor.
 
Vydáno jako příloha časopisu „Československá pravda."
V obsazeném československém území, leden 1945.

 

ČESKÉ MLÁDEŽI!
 
Gigantický zápas idee fašistické a demokratické se končí. Kde je Váš postoj? Na straně lidskosti a práva.
Fašismus celého světa vedený a představovaný nacistickým Německem uvrhl svět do nezměrné bídy a zoufalství. Větší a strašlivější hrůzy světu nepřinesly ani nejdivočejší hordy nekulturních-primitivních národů ve středověku.
A co Ty, česká mládeži? Musíš následovat mládež osvoboze­ných zemí, kde proti přesile německých žoldáků postavila se jako jeden muž.
Tvoje místo je v národních výborech a u partyzánů!
Tvůj příkaz je boj a zase boj proti všemu fašistickému.
Budoucnost národa je Tvoje a bude taková, ja­kou si vybojuješ!
Rudá armáda stojí před branami Moravy a Čech a očekává pomoc také od Tebe.
Do boje za nové Československo, ale lepší, než bylo!
Sociálně spravedlivější! Nesmíme připustit, aby nové Česko­slovensko bylo republikou protekcionářů, válečných keťasů a byro­kratů. Naše nové Československo musí býti republikou sociální a demokratickou.
Proto zakládejte národní výbory, kde jsou, vnikejte do nich, tvořte partyzánské čety. Jen tak budete mít nárok na rozhodování.
 
Do boje za lepší budoucnost národa i Vaši !
 
Po vítězném boji proti nacismu za vítězstvím Vašich po­žadavků !
Spravedlivý sociální řád pro všechny vrstvy národa.
Novou, spravedlivou agrární reformu.
Státní stipendium pro všechny nemajetné studenty.
Zestátnění bank, pojišťoven, těžkého průmyslu a dolů.
Zákaz továrních filiálek a obchodních domů.
Sociální zajištění na účet státu pro všechny přestárlé a chudé.
Zabavení majetku ve prospěch vdov a sirotků všech udavačů a spolupracovníků nacistického režimu u nás.
 
Příkaz dne :
 
BIJTE NĚMCE!            BIJTE NACISTY!

 

OBČANÉ - MORAVANÉ!
 
Válka jde naším krajem, mnohé naše vesnice budou zpusto­šeny ustupujícími nacistickými hordami.
Přišla chvíle, kdy musíte i Vy splniti svou povinnost.
Nacistický řev hitlerovských žoldáků již zmlkl. Táhnou naší zemí jako spráskaní psi. Prušácká zpupnost a rozpínavost se rozlila po našich zemích. Chtějí loupit a ničit. Tomu musíme za­bránit za každou cenu.
Přepadávejte ustupující hitlerovskou lůzu! Odzbrojujte fa­šistickou mezinárodní sebranku!
 
Národní výbory, ihned do práce!
Organisujte ozbrojování vesnic! Od ustupujícího vojska je možné se zmocniti munice. Jakmile se přiblíží fronta, dejte hlídat všechny důležité komunikace.
 
Ani jeden most, ani jedna silnice nesmějí býti zničeny.
Zjistěte si ihned, jakým způsobem chtějí u Vás provésti de­strukce a učiňte ihned vhodná opatření! Jakmile projdou Vaší vesnicí poslední ustupující jednotky, pak ihned do práce s Vašimi utvořenými jednotkami! Ale ihned!
Musíme odstraniti vše, co je v cestě postupující Rudé armádě. Čím rychlejší bude postup Rudé armády, tím méně možností budou míti němečtí žháři ničit naše území. Co chráníte, chráníte pro sebe.
Nesplňujte již žádných dodávek! Kdo z českých lidí by na Vás dělal nátlak i nyní, zapamatujte si to a ihned po příchodu Rudé armády bude s nimi zúčtováno.
Půl Evropy vyplenily a zničily nacistické bestie. Zabraňte ničení naší země, proto do boje za lepší zítřek.
Připravujte slavné uvítání Rudé armádě, osvoboditelce našich zemí, osvoboditelce od fašistického moru!
 
Příkaz dne:
Bijte Němce, bijte fašisty!
I. brigáda československých partyzánů Jana Žižky.
 
 
POSLEDNÍ VÝZVA. OBČANÉ MORAVY!
 
Rudá armáda je na hranicích Moravy.
Nacistické hordy hitlerovských šelem jsou na bezhlavém ústupu na všech frontách.
MORAVANÉ, pomáhejte dobíti ustupující vyznavače há­kového kříže, vyznavače vražd a bezmezných surovostí, které svět poznal až za jejich panství. Vemte si příklad z hrdinných bojů Rudé armády a bratrů Slováků!
BRATISLAVA je svobodná. Nezapomeňte, že obyvatel­stvo značně pomohlo k osvobození města. Kdo nepomáhal, byl Tiso a jeho gardistická banda, která utekla jako noční můra. Ale na konec i jej najde ruka spravedlnosti v jednom hnízdě; kruh kolem nich se stahuje a není možnosti úniku.
Moravané ! Vaše místo je v boji po boku Rudé armády. Vstupte ihned do otevřeného boje!
Odzbrojujte německé vojáky, kde se Vám naskytne příležitost. Hlídejte dopravní střediska, nenechte si je zničit ustupujícími destrukčními oddíly!         
Dokažte, že jsme národem Žižkovým!  Pomstěte Lidice!
Dobijte FAŠISTICKOU BESTII!
Do boje za NOVÝ LEPŠÍ ŽIVOT!
Zúčtujte se zrádci a pomahači gestapa, pro něž je jen provaz! Kdo nejde s námi, je proti nám.
Pomáhejte v boji partyzánům, předvoji Rudé armády.
Připravujte důstojné uvítání Rudé armády, osvoboditelky Evropy před fašistickým morem!
Národní výbory, partyzánské čety a všechno protifašistické obyvatelstvo, do boje!
 
Vydavatelstvo  „Čsl.  pravdy";  duben  1945.
 
 
DEUTSCHE KAMERADEN!
 
Der Führer ist tot! Himler hat den Anglo-Amerikanern die Kapitulation geboten. Euere Regierung ist nach Stockholm geflogen.
DEUTSCHE SOLDATEN! Leget die Waffen nieder!
Haltet und töbet die nazistischen Befehlshaber! Biren Befehle folget nicht weiter. Führet nicht weiter das Blutvergiessen!
Für jeden getoteten Tschechen werden hundert Deutsche tot, für jedeš tschechische Dorf werden zehn deutsche Dörfer in Brand gesteckt.
Leget die Waffen nieder, rettet euere Familien und Kinder! Hitler ist tot, tellmanns Geist lebt weiter.Rettet zukünftiges, besseres Sowjetsdeutschland!
Wert die Waffen ab! Schiesset weiter nicht!
Tötet die nazistischen Befehlshaber!
Deutschland muss leben.
Nazistische Politik muss nieder!
Es lebe Sowjetsdeutschland!
 
Deutsche komunistische Partei.

 

 

 

TOP