×

Podpořte nás - text

Členové partyzánské skupiny/oddílu Ploština

Partyzáni oddílu Ploština české národnosti[1]

I když se po válce ujal název oddíl Ploština, nejspíše zavedený při zpracování pověřovacích spisů partizánské brigády Jana Žižky v Praze mezi lety 1945-1947, tak správně by měla být skupina Ploština, ale zavedenější je oddíl Ploština. I samotní partyzáni si ve svých zprávách uvádějí jako skupina Ploština, která sice měla svého velitele (Kotljarov, Kostin, Slepcov), ale podléhala veliteli Buďkovi[2] z oddílu Prlov. I název partyzánské brigády bude do budoucna dělat některým badatelům potíže v orientaci, protože velitel 1. československého partyzánského oddílu Jana Žižky, sám bez vědomí nadřízených orgánů[3] přejmenoval narůstající oddíl na 1. československou partyzánskou brigádu Jana Žižky, aniž by věděl, že tento útvar již existuje a operuje v okolí Banovců nad Bebravou. Velitelem této brigády byl Opavský rodák Theodor Pola.

Část partyzánů české národnosti v tomto oddílu byla tzv. městského typu, což znamená, že bydleli doma, chodili do zaměstnání a na akce chodili ve svém volnu, až po práci. Tento způsob byl výhodný z pohledu zásobování, ošacení, hygieny atd. Nebylo nutno pro zaměstnané shánět lístky na jídlo a ošacení. Nevýhoda byla v případě zranění, či prozrazení, kdy většinou trest postihl celou rodinu.

Údaje zde opsané jsou z prověřovacích spisů a nemusí se vždy shodovat s pravdou. Hlavně počty mrtvých, raněných a ukořistěných zbraní. Někdy nesedí ani datum akcí a účastníci. Vše bylo sepsáno několik měsíců po válce a každý svoji činnost popisoval sám.

Blažej Albert, bytem Uherské Hradiště, po válce odstěhovaný do Zbyňova 117, Žilina, vstup do oddílu únor 1945.

 

Blinka Jaroslav, narozený 12. 6. 1927 na Huslenkách (tehdy Hovězí), bytem Huslenky 186, po válce odstěhovaný do Skrochlovice 86 okr. Opava, vstup do oddílu únor 1945.

Jeho činnost:

 • v létě 1944 odešel ze "Z" Vsetín a úkryval se doma a u příbuzných. Spolu se svým švagrem Josefem Varajou z Hovězí (narozen 31. 1. 1899, v září 1944 zatčen a odeslán do KT Flossenbürg, kde dne 5. 2. 1945 byl zastřelen) přechovával a převáděl osoby na Slovensko.
 • asi 5.1.1945 se připojil k JŽ Ploština, ke skupině, která u nich v domku přenocovala. Druhého dne odešel se skupinou přes Lužnou a Prlov na Ploštinu. Vyslechnut velitelem Kotljarovem a Kostinem. Přítomen František Raška a Jan Ondrovčák. Po složení partyzánské přísahy byl přijat. Na Ploštině ubytován u Zichů, Častulíků, Rašků. Hlídková a strážní služby a zásobovací akce v okolních obcích.

Bojové akce:

 • v 2.pol. února 1945 pokus o přerušení železniční trati v Lužné. Skupina, v níž byl zařazen a jíž velel Petr Šerer a komisařem byl Ladislav Mňačko, se jako část oddílu JŽ Ploština připojila ke skupině JŽ Zděchov. Společně se pak zúčastnili na pochodu Vsetínskými vrchy a účastnila se na akcích ve Val.Bystřici a Hutisku.
 • 3. 1945 Újezd - přepad maďarského vojenského transportu,.
 • 4. 1945 přepad německé vojenské autokolony v Lidečku - Lomensku.
 • 4. 1945 zajetí Němců s radiostanicí ve Val.Bystřici.
 • 4. 1945 Hutisko - přepad německé četnické stanice.
 • resp. 28. 4. 1945. pak se skupina pod vedením P. Šerera odebrala vstříc frontě. V prostoru Lázů nad Makytou se spojila s RA, jí byla předána 1.ČsAS a zúčastnila se osvobozovacích bojů v Lidečku, Ústí u Vsetína, Semetína.
 • 5. 1945 raněn do ruky a pod okem a ošetřen ve Vsetínské nemocnici. Při demobilizaci partyzánů ve Vizovicích odevzdal 1 sumku s náboji.

 

Bobek Josef, narozený 5. 5. 1916, bytem Michalská 89, Zlín, po válce Leštín 217, Vizovice, elektro-mechanik, vstup do oddílu 2. 3. 1945. Od února 1945 napojen na skupinu Janda-Ploština a na skupinu Vasila Lavriščeva z Prlova, od 1. 4. 1945 velitel družstva oddílu JŽ Bojkovice skupiny Rudimov, kde později zastával post zástupce velitele čety.

 

Černobila Alois, narozený 15.3.1926 Újezd u Vizovic, po válce bytem Smilov 39, okr. Moravský , vstup do oddílu 19.3.1945.

Bojové akce:

 • 5. 1945 boje o Lidečko, osvobození.
 • 5. 1945 boje u Vsetína při kterém zachránil raněného důstojníka 1. čs. arm. sboru v SSSR u železničního mostu na Vsetín, sám při akci utrpěl průstřel pravé ruky.

 

Černobila Jaroslav, narozený 15. 3. 1926, bytem Újezd u Vizovic 178.

 

Černobila Karel, bytem Újezd u Vizovic, po válce Nový Přerov.

 

Daňa Rudolf, narozený 13. 8. 1923 v Horním Lidči, bytem Horní Lideč, po válce odstěhovaný do Vranova nad Dyjí, stržm. SNB, vstup do oddílu 1. 4. 1945, osvědčení 255/45: 41747-Da-50/1946. Jeho činnost: získán Josefem Matúšem z Francovy Lhoty, oddíl Beneš Tomeš (Tomáš Polčák "Vizovický") Prlov, Pozděchov, Vařákovy paseky.

Bojové akce 5x v okolí Vizovic, boj s německými oddíly mezi Loučkou a Vizovicemi

 • 4. 1945 Loučka přepad dvou vojenských aut s německými a maďarskými vojáky. Jedno ujelo, druhé zapáleno. Jeden maďarský voják zraněn u prlovské pily, Zisk: 4 pušky, 2 pistole.
 • konec dubna 1945, dále rozbití telefonní stanice v Bratřejově
 • koncem dubna 1945 přepaden německý trén. Zničeno šest vozů s koňmi.
 • 5. 1945 nad Pozděchovem rozbita telefonní četa Němců (Vařákovi paseky), dělající vedení k dělostřeleckým postavením. - Od 2. 5. 1945 napadání německých postavení na kopci Barák u Vizovic, zastřeleno na 50 Němců, ukořistěn 1 vůz s municí, více pušek a pistolí. Zastřeleno 8 německých vojáků. Zisk: 1 lehký kulomet, 1 automatická puška, více pušek a pistolí a zásoby pro frontu.
 • Po osvobození Vizovic akce proti ustupujícímu nepříteli, oddíl Němců zatlačen do hor a zničen.

 

Daňa Emil, narozený 11. 5. 1923, vstup do oddílu 2. 4. 1945.

 

Daněk Antonín, narozený 1. 6. 1922 v Holešově, bytem Francová Lhota 110, po válce odstěhovaný do Bratčic u Znojma 26, hostinský.

Jeho činnost:

 • od 10. 9. 1944 do 1. 2. 1945 ve svém domě ukrýval Miroslava Dadáka.
 • 2. 1945 přítomen přestřelce v Lipině u Valašských Klobouk.
 • 3. 1945 přepad cca 180 maďarských vojáků mezi Loučkou a Újezdem. Vzato 60 pušek, 2 samopaly, bedna granátů. 28. 3. 1945 rozstříleno německé auto v Rokytnici u Slavičína, zemřel německý řidič a německý strážmistr od četníků.
 • 4. 1945 nebo 2. 4. 1945 útok na německou autokolonu v Lidečku - Lomensko. Přestřelka, miny, ústup. Raněno 80 Němců a partyzán Alois Šimara.
 • 3. 1945 účast na oběšení zrádce Ovesného v Lipinách.
 • 3. 1945 spolu s Matúšem zajali 4 Němce na Půlčinách, získány 2 pistole a 2 pušky.
 • 4. 1945 zastřelení Němce Hebleina ve Valašských Kloboukách. Přepad maďarského oddílu v Pozděchově. Zničeno 50 pušek (závěrů), vzaty 2 bedny granátů, 600 nábojů. Přepadení německého vojenského auta ve Val. Kloboukách, Brumovská ul.; Zraněni 3 něm. důstojníci, jeden z nich asi zemřel.
 • 4. 1945 přepad Němců na Trubiskách u Pozděchova, ukořistěny vysílač, 2 polní telefony, 4 kulometné pásy.
 • 5. 1945 přepad Němců na Vařákových pasekách. Zajetí a pobití nepřítele. Zničená vysílací a přijímací radiostanice Němců, zemřel jeden Němec a padl partyzán Mikulín.
 • Boj za osvobození Vizovic, zastřeleni 3 Němci (padlo více Němců i partyzánů.- Daněk zraněn do nohy.).
 • Po roce 1948 vstoupil do Světlany v roce 1949 přecházel hranice ČSR, zastřelil dva příslušníky SNB, sám byl postřelen a zemřel v nemocnici[4].

Drga Josef, narozený 9. 5. 1918 v Újezdu, bytem Újezd 134, dělník, vstup do oddílu 3. 2. 1945.

 

Jeho činnost:

 • 6. 1944 nalezl v lese čtyři prchající sovětské zajatce, které ubytoval u jednoho pasekáře.
 • 7. 1944 se spolu P. Frýželkou, Drgou, Machů podílel na výrobě letáků.
 • Dne 2. 5. 1945 převedl nepozorovaně rumunské jednotky do německých zákopů, a tak usnadnil jejich postup,
 • až 4. 5. 1945 bojoval po boku rudé armády a rumunské královské armády v prostoru Vizovic a Zlína

 

Důbrava Zdeněk, narozený 21. 10. 1925 v Horním Lidči, bytem Ryžoviště u Rýmařova, po válce Štítná nad Vlárou 430, vstup do oddílu 10. 10. 1944, osvědčení 255/45: 44971VHÚ 1946 41747-Du-50/1946. Jeho činnost: do partyzánské jednotky byl získán Vlad. Vaňkem, R. Lenhardem v září 1944, s Rudolfem Lenhardem z Lidče organizoval2x shoz zbraní s letadel ve Vizovických horách (přes Sousedikovu organizaci a CLAY).

 • V září 1944 prováděl převody sovětských zajatců na Slovensko, kde se sám zapojil do boje ve SNP. Ze Slovenska přišel ve skupině J. Vávry "Staříka" a poté se stal součástí skupiny Comandos v Liptále.
 • 11. 1944 se zúčastnil spolu ze Z. Sirotinem pochodu na Kladnou v Beskydech, Zúčastnil se více než patnácti bojových akcí: Trnava, Ratiboř, Vlčková, Valašské Meziříčí, Lužná, Prostřední Bečva, Makov, Lačnov, Horní Lideč, Lidečko, Ploština, Lidečko, Valašská Senice, Vysoké Pole.
 • 10. 1944 sraz v hostinci Hegerové u Vsetína. Mirek Čekal a 3 další kamarádi zrazeni, útěk do lesů, Hegerová zatčena.
 • 10. 1944 setkal se ve Vsetín. horách s partyzánem Jos. Gajdošíkem, ten ho dovedl k majoru Vasilovi Čičerinovi. V říjnu 1944 zabaveny potraviny a lihoviny v Trnavě,
 • 10. 1944 přepadena četn. stanice ve Slušovicích.V listopadu 1944 v horách nad Vlčkovou. Tam raněn partyzán Nikolaj /Pekon/, zradil Oldř. Fiedler, zatýkání podporovatelů. 10. 11. 1944 podřízen Sirotinovi, destrukce vlaku v Lužné, pak pochod ve směru Beskydy. Cestou zastřelili zrádce Humpa.
 • 11. 1944 příchod skupiny partyzánů na Prostřední Bečvu.
 • 11. 1944 zachránil z nejprudšího boje na Dolní Bečvě raněného partyzána. 3. sov. partyzáni zabiti, 1 Čech zraněn, byl po 2 dnech ošetřen v Dolní Bečvě.
 • 11. 1944 zajat Gestapem ve vlaku od Rožnova p. Rad. v stanici Zašová, když jel zraněnému partyzánovi pro léky.
 • Ve vězení pobyl od 19. 11. 1944 do 26. 11. 1944. Pro nedostatek důkazů převezen do kárného tábora v Kunčičkách.
 • Spolu s ním bylo 26. 11. 1944 do Kunčiček dopraveno 5 sovět. zajatců, 4 osoby z H. Králové, 2 osoby ze Zlína – Češi. Po 4 týdnech propuštěn. Po propuštění přestoupil z partyzánské skupiny SACHAR Sirofin do partyzánského oddílu PLOŠTINA – SLEPCOV.
 • 3. 1945 se seznámil s jug. příslušníkem Petrem Šererem, který byl členem něm. fin. stráže v H. Lidči. Od něj donášel zprávy, náboje a granáty. 12. 3. 1945 přepad trafikanta Fr. Martinku v Lačnově. Zisk: 10000cigaret.
 • 3. 1945 za pomocí Dúbravy a Vl. Vaňáka přiveden na Ploštinu Fr. Šerer a s ním 2 samopaly, 3 pistole, 2 granáty a 1500 nábojů pro samopal. 3. 4. 1945 přepad německých vojáků v Lačnově. Zisk: 3 pušky, 150 nábojů, sumky, bodla, 10 kg cukru, 2 gumové pláště. Osvobozeni 4 sovětští zajatci a zařazeni do skupiny na Ploštině.
 • 4. 1945 podřezali spolu s Vaňákem, Fr. Trčkou a Šererem 10 telefoních sloupů mezi H. Lidčem a Val. Příkazy. Na GREPO v H. Lidči byly jimi vrženy 4 granáty.
 • 4. 1945 přepad 2 maď. auta s důstojníky. Zisk: 1 samopal, 2 pušky, 3 granáty, kožená brašna.
 • 4. 1945 vzal spolu s Vaňákem a Pechalem z něm. auta 3 pancéřové pěsti (jedna s nich zranila Kostina) a náboje do pušky.
 • 4. 1945 na Ploštinu dopraveno 1 kq cukru, 28 kg salámu, 22 kg marmelády zabavených u obchodníka Červenky v Lidečku.
 • 4. 1945 byl přítomen přepadení Ploštiny nacisty a na rozkaz velitele Slepcova ustoupili bez boje.
 • 4. 1945 sbírka na poškozené Ploštiny. Vybráno 29 050 K. Gríša dostal 15 000 K a pohořelí 14050 K.
 • 4. 1945 spolu s Vaňákem a Pechalem přepadli 4 Němce v Lidečku. Zisk 2 pušky a 1 pistole. 1. 5. 1945 spolu s Pechalem přepadli v horách u Val. Senice 2 něm. koňské potahy. Ukořistěny oba vozy a 4 koně, konzervy, a náboje, zajati 2 Němci, kteří byli předáni RA.
 • 5. 1945 boj s Němci mezi Vysokým Polem a Újezdem. Dobyta 2 kulometná hnízda, 1 Němec zabit, 2 zajati. Zisk 5 pušek, 1 kulomet. 6. 5. 1945 spolu se Šerer zajali u Semetína 2 Němce.

 

Fojtů Rudolf, narozený 9. 2. 1917 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 152, po válce Malenovice, Sídliště 828, vstup do oddílu 15. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41747/FO-22/1946. Jeho činnost: získán Františkem Raškou, Aloisem Šifařem. Bojové akce Újezd, Loučka, Drnovice, Vys. Pole. Ve svém domě ukrýval raněného Vasilka Sapelnika (zachráněný z Juříčkova Mlýna) a s manželkou ho ošetřovali. Pro partyzány získával šatstvo a léky.

 

Frýželka Petr, řečený Řeha, narozený 23. 6. 1921 v Újezdu u Vizovic, bytem Újezd u Vizovic 72, po válce Javoří 38, dělník, vstup do oddílu 1. 1. 1945, osvědčení 255/45: 69294/Fr-68/1946. Byl členem i Naší Pravdy ze Zlína.

Jeho činnost:

 • od 30. 5. 1942 s Agapitusem Oldřichem Bláhou z Vizovic vydávali protifašistické letáky. Zúčastnil se boj. akcí: Zádveřice, Kudlov, Vizovice, Poteč, Zlín - Luhačovice, Újezd u Vizovic, Pozděchov, Barák u Vizovic.

 

Hájek Vladimír, narozený 21. 1. 1912 ve Zlíně, bytem Zlín, Kvítkova 540, drogista.

Jeho činnost:

 • od roku 1941 byl členem komunistického hnutí vedeného Leopoldem Tesákem. Po jeho zatčení a úmrtí se stal sám vedoucím skupiny. Od roku 1943 byl členem "sedmy" Naší pravdy, kde byl vedoucím Karel Mečl. Podle rozhodnutí "sedmy" vytvořil na zdech a výkladů ve Zlíně nápisy "Smrt Němcům" , "ČSR" , "SSSR".
 • přepadávání ustupujících kolon nepřítele na kopci Barák u Vizovic s kamarády Kubinou, Láďou, Vladimírem, Vasilem, Gríšou, Alex Fredošem a ještě s mnoha jinými. Zisk: 20 pušek, několik set nábojů, sumky, zásoby potravin a kuřiva. Zničeno krmivo pro koně spálením a zničením některých vozů, a zastřelením jezdeckých koní.;- převádění 6 kamarádů k partyzánům : Bočka, Fišmajstra, Uličníka, Kubiny
 • odzbrojení 21 Němců na Vařákových pasekách ve skupině Petra. +3 Němci. Zisk: 1 kulomet, 16 pušek,4 pistole,a 5 pancéřových pěstí a 2 samopaly.. Vysílací stanice byla zničena.
 • zničení druhé stanice pro dělostřelectvo taktéž na Vařákových pasekách. +1 Němec, 1 těžce zraněn. Zisk: vysílací stanice s příslušenstvím.;-byl členem skupiny partyzánů, která unikla
 • 4. 1945 z napadené Ploštiny nacisty.;-přepadení německého auta na kopci Barák, které jelo do Vizovic. Vůz byl spálen, 1 Němec těžce raněn. - účasten přeřezání sloupů telefonního spojení na kopci Barák- přepadení jiné kolony Němců na kopci Barák.; Skupinu Březová vedl František Hrazděra a Bohumil Mašlán. Odtud přes Hynka Oksnera, majitele cihelny v Biskupicích a P. Frýželku přešel k oddílu JŽ Ploština.Činnost:; a Bronka z LUČ???/ Přes P. Frýželku a Vladimíra Vaňáka byla Čapajev napojena na JŽ Ploština, kterou vedl Nikolaj.
 • Od 8. 2. 1945, kdy začalo gestapo zatýkat v NP, přešel Hájek ke skupině Březová, ve které sestavil NV a místní org. KSČ.;- převoz, přechovávání ve svém bytě ve Zlíně,
 • po 23. 12. 1944, odvoz těžce zraněného parašutisty Bašinského z LUČ. Při kontrole vražením autem do kontrolujícího a jeho povalením s mrtvolou ujel
 • organizování přijetí zbraní z anglických letadel v údolí Janůvek na heslo z angl. rozhlasu "Marie" a 2 a 2 Marie". Shoz neuskutečněn.
 • v přestrojení za ženu trávení psů JKDO na Slušovicku, Březovsku a Trnavě.
 • přepadení velitelského vozu oddílu SS mezi Vlachovou Lhotou a Vysokým Polem. + 3 Němci, jeden těžce zraněný ujel z Vl. Lhoty kočárem, který obstarala čet. stanice ve Vlachovy Lhotě. Auto zničeno, kořist nebyla.
 • ošetření zraněných po výbuchu pancéřové pěsti na Ploštině, Olgy, Franty, a pochování mrtvého Nikolaje K.
 • účasten ve skupině partyzánů napadené v blízkosti Matalovy hájenky u Vizovic, kde padli 4 partyzáni.
 • účasten bojů na kopci Barák s velitelem Vaskou /Lavriščev/, kde tento Vaska padl.
 • účasten zničení obkličující jednotky SS 12 muži a chaty hajného Mataly u Vizovic. Padli všichni Němci a raněn byl partyzán Šebek.;- účasten bojů na Chrámečnem s 250 SS-many po osvobození Vizovic. Padli tam partyzáni Miťka, Ludvík, a třetí neznámého jména, Ukrajinec.
 • účast bojů při postupu RA na Slušovice a Březovou. Pomocí 3 Rusů zničili německé kulometné hnízdo. Německý kulometčík zastřelen, 1 Němec zajat a předán četnické stanici Slušovice. Zisk: 1 kulomet, pistole, a několik granátů.
 • Po roku 1948 zatčena ve vězení se oběsil. Obviněn ze spolupráce s gestapem, z prozrazení Ploštiny, za které měl dostat obnos půl miliónu. Nebylo nikdy 100% dokázáno (nejspíše jednalo o akci Valkýra, kde měli být kvůli zakrytí opravdových agentů nahlášeni různí odbojáři, nebo se na tyto skutečnosti narazilo při akci Rekonstrukce, kda se po roce 1948 snažila STB zrekonstruovat agentní síť gestapa a SD, ze kterých se později snažili udělat své agenty).

 

Harák Václav, narozený 24. 4. 1918 v Radslavicích, bytem Horní Lideč 123, šofér, vstup do oddílu 20. 3. 1945. Od 10. 1. 1945 přestal docházet do zaměstnání a přešel do ilegality

 • Odzbrojování, přepadání transportů, zásobovací skupiny, prostor: Lidečko, Vsetín, Jablůnka

 

Hejtmánek Stanislav, narozený 15. 5. 1922 v Lípě, bytem Lípa 123, po válce Valašské Klobouky 757, ošetřovatel, vstup do oddílu 15. 2. 1945, osvědčení 255/45: 36778-He-68/1946 58072 VHÚ 1968. Jeho činnost: získán por. Nikolajem, získal Chalupu Vlad. Želechovice, Josefa Bravence z Lípy, Miroslava Ondrůše z Rohatce a j., velitel Ivan Samoljenko, prostor Valašských Klobouk - Vizovice,

 • od roku 1943 pracoval ve vál. průmyslu ve Vratislavi firmy Elektrotech. podniky,
 • 9. 1944 utekl z trestnice Mor. Ostravy.
 • přechovával ruského zajatce.
 • 2. 1945, velitel Hryška sv. Ivan, Mir. Chalupa. Zúčastnil se 4 akcí Valašské Klobouky, Vizovice, Chrámečná, Pozděchov tj. vyhození dvou silničních mostů a jednoho železničního mostu v Poteči u Val. Klobouk.
 • 5. 1945 do 15. 7. 1945 zápal plic a pohrudnice, ležel ve vodě delší dobu, zasypán hlínou po výbuchu miny, léčen prim. MUDr Lapešem.
 • Po roce 1945 souzen pro protistátní činnost, Vs 1457/45 - krádeže na vrub partyzánů.

 

Chalupa  Vladimír, řečený Mirek, narozený 14. 2. 1925  v Pardubicích, bytem Želechovice  15, po válce Praha V Podbabě  18, vstup do oddílu 15. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41647-Cha-12/1946, zemřel,  . Jeho činnost: z vlastní iniciativy vstoupil 15. 2. 1945 do oddílu Ploština, velitel Nikolaj Slepcov, asi 11 boj. akcí - Val. Klobouky, Vysoké Pole, Pozděchov, Prlov, Vařákovy paseky, Loučka, Vizovice, - Barák, Chrámečné. vedl se Stanislavem Hejtmánkem místní partyz. skupinu Želechovice, Jako dobrý střelec se zúčastnil mnoha přepadů na pohraničí Slovenska: přepadení německého štábu ve Valašských Kloboukách, něm. policii v Bohuslavicích, Slavičíně - únor 1945

 

Janošík Antonín, narozený 26. 7. 1926 v Lidečku, bytem Lidečko 16, rolník.

Jeho činnost:

 • 3. 1945 na Vařákových pasekách, velitel Nikolaj. CLAY: V. Kolanda, skupina Květoň
 • Asi 25. 3. 1945, velitel Benjamin, u Slavičína zničena 3 německá auta. Zastřeleno 6 Němců. Zisk: 6 vojenských pušek, 3 pistole
 • 3. 1945 v Rokytnici u Slavičína zničeny 4 sloupy telefon. vedení. Ve Slavičíně vybraná trafika. Při návratu odzbrojen v Drnovicích maď. voj. transport. Zisk: 12 voj. pušek, více granátů, obuv.
 • 3. 1945 přepaden maď. transport v Prlově. Zisk: 2 pytle konzerv, 3 bedny granátů,, 6 pistolí.
 • 4. 1945 útok na německou kolonu v Lidečku - Lomensko. Po přestřelce ústup. Více Němců zraněno. Janošík, Šimara, Matúš, Dúbrava.;
 • 29 nebo 30. 3. 1945 na Vizovicku přepaden maď.transport.260 maď. vojákůZisk: 24 /nebo 120/ pušek, 2 samopaly, bedna/ 130/ granátů, /jiné údaje:80 pušek, 60 granátů, 20 pušek zničeno -závěry.12 párů bot./ Janošík, Kůdela, Šimara, Matúš, Daněk, Mikulín/.
 • 4. 1945 rozbito německé auto ve Val. Kloboukách a zastřeleni důstojníci. Janošík, Kůdela, Šimara, Matúš.
 • 4. 1945 na Vařákových pasekách přepad německé hlídky 24 vojáků s vysílačkou, ta byla zničena, 3 Němci pobiti. Zisk: 1 kulomet 3 samopaly, 2 pistole.; Janošík, Matúš, Kůdela aj.
 • 5. 1945 slavnost na Trubiskách.
 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Zjistit více[5].

 

Kořenek Petr, narozený 22. 6. 1923 ve  Vlachově Lhotě, bytem Vlachova Lhota 32, vstup do oddílu 22. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748-Ko-340. Jeho činnost: získán Jos. Machů. Bojové akce: Vlach. Lhota, Vlachovice, Ořechov, Barák u Vizovic, střelec,

 • spojka v roce 1944 navázal styk s anglickým parašutistou za jehož pomocí a dalších spolupracovníků vyhodili část Zbrojovky v Bojkovicích
 • 2. 1945 v lesích na katastru obce našli zraněného partyzána Sášu a jeho kamaráda Vasila, kteří byli delší dobu ošetřováni u Kořenkovy setry.
 • Účastnil se zničení telefonního vedení na trati Vlachovice - Vrbilic. Zneškodnění 2 maď. transportů ve Vizovických horách s velitelem Gríšou.

 

Kousal František, narozený 5. 10. 1912 ve Valašských Kloboukách, bytem Horní Lideč 127, četník od roku 1935 stržmistr, vstup do oddílu 3. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41746/45-Ko-333/1946. Jeho činnost: získán na podzim 44 Vl. Vaňákem z Horního Lidče, do oddílu ale vstoupil až 3. 2. 1945, boj. akce u Horního Lidče,

 • koncem března 1945, hrdinský čin - převoz velitele Nikolaje z Lačnova do Hor. Lidče 18.2.1945,
 • odloučeně žil od 3.2.1945 do 5.5.1945 Horní Lideč - spojka.
 • Rudolf Lenhard V r.39 v Obraně národa St. Janeček, zbraně ze zbrojovky Bohuslavice n. Vl. Převody hlavně důstojníků, doporučených od DO Brno. svědci: Jos. Nikolaj H. Lideč 76, Matocha hostinský ze Střelné.
 • Leden 1945 s Vl. Vaňákem doveden k JŽ Ploština, npor. Sašovi. Setkání u obchodníka Františka Trčky v Lačnově. Dostal rozkazy k dodávání zbraní a střeliva. Přítomni: podvelitel Nikolaj, František Trčka a Vladimír Vaňák.;
 • V r.1944 napojen na Vl. Vaňáka z Horního Lidče. Získával zbraně a střelivo a v únoru 1944 zprávy z četnické stanice pro něj, partyzánům.
 • Březen 1945 doprovod Nikolaje z JŽ Ploština z Lačnova do Horního Lidče a zpět, v osobním autě, který zjišťoval početní stav a sílu vojska v Horním Lidči. sv: Vl. Vaňák, Fr. Trčka, Zd. Dúbrava. Tehdy Nikolajovi předal 20 ručních granátů a Fr.Trčkovi 2 pásy střeliva do kulometu. Jízda byla vykonána osobním autem Frant. Many z Horního Lidče v 10 hod. dopoledne a za situace, kdy silnice byla hustě obsazená policejními hlídkami.Velitel Nikolaj byl dovezen do Horního Lidče k Josefu Machačovi

 

Krpenský Aleš (možná Alois), narozený 1. 5. 1908 Vrbětice, bytem Vrbětice 53, řidič. 13. měsíců zavřený v Kounicových kolejích v Brně.

 • vlednu 1945 spou s Benjaminempřerušení telefonního vedení a zatarasena silnice Vrbětice – Vlachovice
 • vedl skupinu na akci při ochraně viaduktu přes vojenskou vlečku u Bohuslavic n. Vl.

 

Kůdela František, narozený 15. 2. 1912 v Lačnově, bytem Lačnov 37, Chomutov, Šrobárova 331, rolník, vstup do oddílu 15. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Ku-176/1946. Jeho činnost do jednotky získán Vlad. Vaňákem, 15.2.1945, sloužil pod velitelem Nikolajem Slepcovem. Do oddílu získal Vlad. Kůdelu - Lačnov zúčastnil se 13 bojových akcí: Poteč, Val. Příkazy, Broumov, Val. Klobouky Lužná, Lidečko, Loučka, Pozděchov, Slavičín, Lačnov, Vařákovy Paseky, Vizovické hory Chámečné u Bratřejova viz. dále ŽCHP.

 • 2. 1945 v PBJŽ Ploština, 28.2.1945 - Poteč - zničeno 12 telegrafních sloupů a 1 silniční most: Fr. Kůdela, Vl. Vaňák, Jos. Trčka, Mikulín   4.1945, Valašské Klobouky, přepadeno něm. osobní auto, + 1 Němec a + 1 gestapák, auto zničeno: Vl.a Fr Kůdelovi, Fr. Trčka, Daněk.
 • 5. 1945 Boje na Chrámečné. Fr. a Vl. Kůdela, Jos. Trčka, Rusové. + 20 Němců, 40 Němců zajato. Zisk: 2 pytle konzerv, 130 granátů, 6.pistolí, 30 pušek a 60 pušek zničeno - závěry. Vl. a Fr. Kůdela, Jos. Trčka - 4.1945 U Slavičína zničeno něm. auto, + 1 Němec - řidič. Fr. Kůdela, Daněk, Matúš.
 • 1945 Lidečko - Lužná, přepad něm. voj. jednotky: Fr. a Vl. Kůdela, Martinka.
 • 1945 - Loučka přepad maďarského transportu. Zisk 20 pušek, granáty a náboje,: Vl.a Fr. Kůdela, Daněk.
 • 1945 - Pozděchov - přepad 80 Maďarů. ;
 • 1945 Lačnov - přepad něm. vojáků. Zisk: 3 pušky, 150 nábojů, sumky, bodla, 10 kg cukru, 2 gum. pláště, osvobozeni 4 sovět. zajatci a přivedeni na Ploštinu. Poškozeno 1500 m kabelu.
 • 1945 Vařákovy paseky přestřelka s německými vojáky. + 2 Němci, zničena vysílačka" Vl. a Fr. Kůdela Jos. Trčka, Matúš a Rusové.
 • 5. 1945 Vizovické hory a osvob. boje. Fr. Kůdela, J. Trčka, Matúš a Rusové + padl Vasil a další partyzáni a + více než 100 Němců

 

Kůdela Ladislav, narozený 1. 8. 1920 v Lačnově, bytem Lačnov  62, Chomutov, Šrobárova 331, vstup do oddílu 28. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Ku-177/1946.

Jeho činnost:

 • 2. 1945 Rozšiřování letáků v Lačnově a okolí. Vydával je Vl. Vaňák a Horního Lidče. 1.4.1945 Pozděchov, přepad 60 Maďarů. Vl. Kůdela, Fr. Kůdela, Jos. Trčka Zisk 2 pytle konzerv, 180 granátů, 6 pistolí, 30 pušek, 80 pušek zničeno - závěry.
 • 4. 1945 Valašské Klobouky, přepad něm. auta to byl zničeno, + 1 něm. důstojník Fr. a Vl. Kůdela, Jos. Trčka 4.5.1945 Boje na Chrámečné. Fr. a Vl. Kůdela, Jos. Trčka, Rusové. + 20 Němců, 40 Němců zajato.
 • 1945 Lidečko - Lužná, přepad něm. voj. jednotky + 3 Němci: Fr. a Vl. Kůdela, Martinka.
 • 1945 - Loučka přepad maďarského transportu. Zisk 20 pušek, granáty a náboje,: Vl.a Fr. Kůdela, Daněk.
 • 1945 Lačnov - přepad něm. vojáků + Němci,2.nákladní auta. Zisk: 3 pušky, 150 nábojů, sumky, bodla, 10 kg cukru, 2 gum. pláště, osvobozeni 4 sovět. zajatci a přivedeni na Ploštinu. Poškozeno 1500 m kabelu. Vl. a Fr. Kůdela, Vaňák, Šerer;
 • 1945 Vařákovy paseky, přestřelka s něm. vojáky + 2 Němci, zničena vysílačka" Vl. a Fr. Kůdela Jos. Trčka, Matúš a Rusové.
 • 5. 1945 Vizovické hory a osvob. boje. Fr. Kůdela, J. Trčka, Matúš a Rusové + padl Vasil a další partyzáni a + více než 100 Němců

 

Kulíšek Antonín, narozený 8. 6. 1921 v Lidečku, bytem Lidečko 76, dělník firmy Maqueaux, Lidečko, vstup do oddílu 20. 2. 1945, osvědčení 255/45: 31247-2/Ku-413/1947. Jeho činnost Dne 20.2.1945 získán do oddílu Aloisem Šimarou, od 20.2.1945 dp 9.5.1945 sloužil pod velitelem Gríša Slepcov na Ploštině. Spojka, zpravodajsky, pak teprve nástup jako střelec Zúčastnil se 5x bojových akcí: Lidečko, Prlov, Lomensko u Lidečka, Val. Klobouky.

 • uprchl 20. 2. 1945 z kopání zákopů ve Valašském Meziříčí
 • Z rozkazu velitele oddílu Nikolaje Slepcova zastřelil spolu s Antonínem Sekulou v lese Ostrá hora u Lidečka bratry Josefa a Františka Brhlovy z Lidečka, kteří páchali krádeže na vrub partyzánského oddílu Ploština. Antonín Kulíšek spolu s Antonínem Sekulou byl za tento čin souzen po osvobození, Usnesením Krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 26. 6. 1947 bylo trestní řízení s oběma zastaveno podle zákona trestního stíhání. Rozsudek Krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 2. 9. 1946 o odsouzení Ant. Kulíška a Ant. Sekuly na 20 let těžkého žaláře bylo zrušeno, ze dne 8. 5. 1946 č.115/45 Sb, poněvadž jednání odsouzených jest považovati podle zákona č. 115/45 Sb za jednání souvisící s bojem Čechů a Slováků, tedy za jednání právné. Přiložená kopie usnesení Krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 26. 6. 1947 o zastavení.

 

Lenhard Rudolf, narozený 12. 1. 1918  v Horním Lidči, bytem Horní Lideč č. 69, po válce Vsetín, Trávníky  1432, administrativní úředník ve Zbrojovce Vsetín, vstup do oddílu 15. 1. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Le-27/1946. Jeho činnost Dne 15.1.1945 získám Vlad. Vaňákem a Zd. Důbravou a do oddílu "Ploština", kde pod vedením velitele Nikolaje, Sáši a Griši Slepcova působil v prostoru Drnovice. Pro vstup do oddílu získal Jos. Ruse - Horní Lideč, Lad. Sýkora - Horní Lideč. Zúčastnil se 6 boj. akcí: Lačnov 2x, Horní Lideč, Lidečko, Barák u Vizovic, Ublo.

 • 1939-41 Ve Vsetíně a okolí byla vytvořena uč. Drápalou odboj. organizace vojenská mafie - Obrana národa. Napojen byl též uč. Stanislav Janečka z Vlachovy Lhoty. Po persekuci nacistů zůstala jen hrstka členů, kteří ušli gestapu.
 • 1942 Za spoluúčasti, či vedení Dr. Staška z Prahy organizoval odboj. organizaci továrník Jos. Sousedík ze Vsetína. Úkoly: Převádění vlastenců z tzv. protektorátu a špionáž. Sousedík měl mít spojení ze zpravodajskou službou SSSR. Od 10.6.1944 v odbojové organizaci CLAY-Eva skupina Josefa Sousedíka na Vsetíně, vykonával funkci velitele úseku Vsetín - Vlára do ledna 1945
 • 1943 Činnost Sousedíkovy odbojové organizace zesílená. 1944 Napojení na CLAY a organizace odboj. činnosti Sousedíkovy organizace podle pokynů parašutisty Antonína Bartoše. Z partyzány JŽ Ušiak navázal spojení npor .Fr. Juppa u Bílé.; Tehdy byl k Ban. Bystrickému štábu povstání pro instrukce vyslán npor. Šimáček. Současně s Juppou, který byl členem štábu JŽ Ušiak, navázal na partyzány styk por. Kollanda. Dalším styčným orgánem CLAY s partyzány byl Franka.
 • V září 1944 v prostoru Bílá podal zprávy o postupu německých armád proti přecházejícím part. jednotkám ze Slovenska na Moravu
 • Společně s Juppou navázali styk se štábem na hoře Smrk. Za partyzány tam byli Murzin, Stěpanova Kuzněcov.
 • Kolportáž ilegálních tiskovin, které obstarával Vaňák. Kolportáž letáků a časopisu "Čs. Pravda" "Bratři Češi a Moravané" "Bratři spolupracovníci" "Občané Moravané" "Poslední výzva" "České mládeži" "Všem obecním zastupitelstvím" "Pokyny pro organizování NV" "Mužové, připravte se k boji". Přes J. Ruse byl navázán styk s partyzánskými oddíly Vasila na Zubáku. Podpora zbraněmi a municí.;
 • Po smrti Josefa Sousedíka činnost CLAY, ač vedení převzal JUDr O. Láska, prakticky ustala. Členové CLAY byli z valné části napojení přímo na partyzánské hnutí.
 • 1. 1945 napojen na skupinu Slepcova, zprvu jako spojka, pak člen bojové čety.
 • 3. 1945 přepad trafiky v Lačnově, Zisk 10 000 cigaret. Dúbrava, Fr. Trčka, Vl. Vaňák, Fr. Kůdela.
 • 4. 1945 Lačnov, přepad německé posádky. Zisk: zbraně, potraviny, šatstvo. Osvobození 4 sovětští zajatci. Dúbrava, Fr. Trčka, Vl. Vaňák, Fr. Kůdela.; V. Polanka
 • 4. 1945 Horní Lideč, přeřezání 10 telefonních sloupců. 4 granáty na gestapáckou stanici v Horním Lidči.
 • 4. 1945 Lidečko, přepad 2 maďarských aut. Zisk: zbraně. J. Pechal, Dúbrava.; 25.4.1945 Lidečko, přepad Maďarů. Zbraně.
 • 5. 1945 Boje na kopci Barák a v Ublo.
 • v únoru 1945 po nachlazení při nočním průzkumu terrainu dostal tbc.
 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Popraven. Zjistit více[6].

 

Machů František, narozený 2. 8. 1909 v Újezdě, bytem Újezd u Vizovic 127, rolník. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945, spojka - Újezd - Vysoké Pole - Loučka - Haluzice, velitel A. Kotljarov, N. Kostin. Střelec z kulometu.  Z havarovaného letadla /SSSR/ v Újezdě odebral radiostanici a předal ji N. Kostinovi.

 • 2. 1945 - spojka JŽ Ploština
 • od 25. 3. do 20. 4. 1945 přechovával v bytě a ve včelíně v Újezdě gestapem hledaného Harlendera.
 • 4. 1945 partyzánem JŽ Ploština - Vlašské Klobouky.
 • 4. 1945 kopec Barák u Vizovic, přepad německého transportu: Machů, Frýželka, Drga aj. Zisk: více zbraní, nábojů a pistolí.
 • 5. 1945 Boje o Vizovice. Machů, Drga a Rusové. + více Němců, padl velitel Vasil, padli další Rusové i Češi.
 • 5. 1945Vařákovy paseky -+ 2 Němci a 1 Němec raněn a zajat. Zničena vysílačka. Machů, Frýželka, Drga.
 • 5. 1945 Boje u Chrámečného. Machů, Drga a více partyzánů. + 20 Němců, 40 Němců zajato.

 

Machů Josef, narozený 10. 11. 1924 ve Vlachově  Lhotě, bytem Vlachova Lhota 61, obchodní příručí, vstup do oddílu 16. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Ma-278. Jeho činnost Sloužil od 16.2.1945 do 9.5.1945 pod velitelem: Nikolaj, Gríša Slepcov v prostoru Drnovic (Ploština), účast na pěti boj. akcích: Vlachovce, Val. Klobouky, Vař. Paseky, Tichov, Barák u Vizovic. - potvrzení štábu PBJŽ ze de 24. 5. 1945

 

Machučová Marie, roz. Zichová, narozená 31. 7. 1924 v Drnovicích, bytem Drnovice 100, vstup do oddílu 10. 11. 1944, osvědčení 255/45: 113430/69  41746/Ma-248/1946. Její činnost přechovávala, živila a dělala spojku pro part. jednotku. Získána ruskými partyzány: Saša, Nikolaj Slepcov. Účast na akcích 2x: Drnovice, Vlach. Lhota - odzbrojení maď. jednotek. - potvrzení štábu PBJŽ v ruském znění ze dne 18. 5. 1945. Bratr Jan Zicha upálen na Ploštině.

 

Mana František, narozený 5. 4. 1924 ve Vlachově Lhotě, bytem Vlachova Lhota č. 43, šofér, vstup do oddílu 2. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41789/Ma-377/1946. Jeho činnost Získán 12. 1. 45 Františkem Trčkou, uprchl ze zákopových prací u Valašského Meziříčí, od 12. 1. 1945 do 9. 5. 1945 v oddíle Ploština pod velitelem Nikolaj, Gríša Slepcov, místo: Drnovice. úkryt Jos. Machů a Václava Soukupa ve Vlachově Lhotě-stodole. 25. 8. 1944-10. 2. 1945 zúčastnil se sedmi bojových akcí: Vlach. Lhota, Lipina, Lipová, Haluzice, Vysoké Pole, Vizovické hory, Pozděchov. přiložená kopie - potvrzení sdruž. čs. partyzánů ze dne 1. 9. 1946

 • Když se František Mana, Míča, Kubíček a Švahlák dozvěděli o SNP, chtěli asi 15. 9. 1944 odejít na Slovensko. Hranice se jim nepodařilo překročit. Míča a Kubíček z Vlachovic i Švehlák byli gestapem zatčeni, Mana uprchl.
 • Pracoval pro Sašu, Nikolaje a Gríšu. Poskytoval jim též přístřeší a jídlo. 12.1.1945 byl Mana přidělen k JŽ Ploština jako střelec.
 • Zúčastnil se odzbrojování Němců a Maďarů, přímých bojů na slovenském pohraničí, ve Vizovických horách a u Vsetína.
 • 10. 1944 se Mana seznámil s Fr. Trčkou z Lačnova. Nabídl mu, že místo do SNP může spolupracovat s partyzány v místě. Podnikli pátrání po zbraních, které ukryl St. Janeček z ON. Trčka Manu napojil na JŽ Ploština.

 

Maňas František, narozený 1. 8. 1919 v Tichově, bytem Tichov č.38. Dne 1. 1. 1945 vstoupil sám do oddílu, 10. 5. 1945 zemřel v nemocnici ve Vizovicích po zranění 7.5.1945 v Uble při jízdě nákladním autem s partyzánskou skupinou z pohřbu, přičemž byl některým kamarádem z neopatrnosti nebo úmyslně zastřelen. Pohřben ve Val. Kloboukách, hrob čís. B, pořadí XIV, čís. 7. Úmrtní list ex offo čj. 131, úmrtní kniha sv. III., str. 135 řím. kat. far. úř. ve Vizovicích dne 12.3.1948 (střelen do hlavy).

 

Martinka Ladislav, narozený 14. 10. 1921 v Lidečku, bytem Lidečko 131.

 • Jeho činnost: 10. 3. 1945 u JŽ Ploština 3.1945 popraven zrádce Ovesný z Lipiny: Al. Martinek, Jos. Matúš, Al. Šimara, Daněk.  27.3.45 Lidečko, přepad německé hlídky. 1. Němec raněn. L. Martinka, Al Šimara, J. Matúš, aj. -Poteč, zničeno 20 telegrafních sloupů. Četu vedl Ivan, Martinka, Šimara, Matúš.30.3.45 přepadení gestapáků ve Val. Kloboukách, + 1 něm. důstojník.  5.45 Lidečko - boj Něm. posice ostřelovány 36 hodin. +4 Němci Martinka, Šimara, Matúš, a vojáci ČSA. Boj o Vsetín, Martinka, Matúš, Daněk a vojáci ČSA, 2 partyzáni těžce raněni, 30 granátů, 6 pušek, 1 kulomet, + 9 Němců a 20 Němců zajato.  ;včetně Martinka, Matúš, Vaňák aj. 27.4.1945 Vařákovy paseky, přestřelka s německouhlídkou.Zničena 2 auta, vysílačka. Zisk: 1 kulomet, 2 samopaly, + 3 Němci.; 3.1945 Prlov, zničená 2 německá auta + Němců ?Martinek, Šimara, Matúš aj.4.1945 Lidečko, přepad vozové kolony. +4 Němci, zastřeleni 2 koně. Martinka, Šimara, Matúš, Daněk aj. 11.4.45 Lidečko-Lomensko, přestřelka s něm. autokolonou. 1 Němec,Četa Ivanova; 4.1945 Lidečko, přepad 1 Němce. Zisk 1 puška a 45 nábojů. Martinka, Šimera, Matúš.; 3.5.1945 přechod přes frontu na Slovensko. + 3 Němci, 3 pušky, 60 nábojů, Martinka a rus. partyzáni.

 

Matůš Josef, narozený 20. 3. 1924 ve Francově Lhotě, bytem Francová Lhota 197, poštovní zřízenec pošta Val. Klobouky, vstup do oddílu 2. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Ma-274/1946. Jeho činnost sám se napojil 2.2.1945 na oddíl Ploština, velitel Nikolaj, Gríša Slepcov zúčastnil se na 15-ti akcích: Újezd, Lipina, Lipina, Lidečko, Rokytnice, Drnovice, Vizovice, Prlov, Lomensko, Vizovice, Val. Klobouky, Mirošov, Ploština, Vař. paseky, Vizovické hory, Barák u Vizovic, Vizovice. přiloženo Potvrzení štábu PBJŽ.

 • Únor 1945 JŽ Ploština: Jos. Mikulín, Matúš Josef, Antonín Daněk.
 • 2. 1945 Újezd, přepad 200 Maďarů. Zisk 70 pušek,580 nábojů, 81 granátů, 2 samopaly, Matúš, Šimara, Daněk, Mikulín.
 • 4. 1945 Matúš poslán do Vizovic pro miny. Jimi večer vyhozen vlak, trať bez provozu 24 hodin. Matúš, Mikulín, Daněk.
 • 4. 1945 zastřelen Heblein ve Val. Kloboukách a přepad něm. auta z důstojníky. Auto zničeno + Němci. Matúš, Mikulín, Daněk.
 • 5. 1945 přepad Němců ve Vizovických horách. + 1 Němec. Matúš, Daněk, Trčka, Rusové
 • 3. 1945 Vizovicko, přepad transportu 60 Maďarů, Zisk: 24 pušek, 2 samopalů, 1 bedna granátů, Matúš, Mikulín, Kůdela, Daněk.
 • 2. 1945 Lipina, přestřelka. Zrádce Ovesný. padl 1 partyzán, Saša a Nikolaj raněni. Daněk, Matúš, Šimara, Mikulín.
 • 3. 1945 + zrádce Ovesný v Lipině, více partyzánů.
 • 3. 1945 Lidečko, přepad německé hlídky na železniční trati, + 2 Němci. Matúš, Daněk, Šimara, Martinek.
 • 45 u Slavičína, přepad německého auta. Zničena 3 auta, + Němců, Zisk: 6 pušek, a 3 pistole. Matúš, Daněk, Trčka a Rusové.
 • 3. 1945 Rokytnice u Slavičína, zničeny 4 sloupy telefonního vedení. Matúš, Daněk, Mikulín.
 • 4. 1945 Pozděchov, přepad 80 Maďarů. Zisk: 2 pytle konzerv, 180 granátů, 6 pistolí, 30 pušek, 60 pušek poškozeno - závěry. Matúš, Daněk, Kůdela, Trčka.;
 • 5. 1945 Boj mezi Chrámečným a Barákem na Vizovicku. Více partyzánů. Též Pechal, Matúš, Trčka, Daněk, aj. zabito 65 Němců, padlo 12 partyzánů.;
 • V únoru 1945 v Tichově po těžké námaze a nedostatečné stravě dostal chrlení krve. Stalo se v Tichově. Nebyl léčen.
 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Zjistit více[7].

 

Mňačko Ladislav, narozený 29. 1. 1919 ve Valašských Kloboukách, bytem Valašské Klobouky 77, po válce Praha XII, Nerudova 56, spisovatel. Jeho činnost JŽ Ploština: 4. 4. 1945 vstup do JŽ Ploština - úsek: Újezd - Lidečko - Hovězí - Val. Klobouky.

 • 4.1945 přepadení 200 Maďarů pod vedením Gríšky. Účast: Fr. Trčka, Jos. Matúš aj. Stalo se v Újezdě. Zisk přes 50 pušek, 1 samopal, více pistolí a granátů. 1 vůz zapálen, 1 Maďar raněn.
 • 1945 přepadení něm. auta u Vlachovy Lhoty. Velel Benjamin. Auto zničeno. 1 Němec zabit. Účast: Srdínko, Trčka, Žalman, aj. 1.5.45 přechod přes frontu na Slovensko pod vedením Scherera, + 3 Němci. Účast Martinka, Hübner aj.
 • 5. 1945 Boj o Lidečko. 24 hod. odstřelování Němců. Hašení hořících domů v Lidečku. + 4 Němci, bez vlastních ztrát. Vysvobození vozu z palby. Účast: Hübner, Martinka, aj.
 • 5. 1945 pět hodin boje na Žebračce u Vsetína. 5 partyzánů obklíčeno. Velení Scherer. Umlčeno 1 dělo, zničen 1 kulomet. hnízdo. Přítomni Hübner, Šimara, Scherer, aj.; Alfréd Hübner ,Vladimír Hájek aj.
 • 19 .4. 1945 přepadení autokolony v Lomensku u Lidečka. Velel P. Scherer 3 auta ostřelována kulometem a puškami. Počet mrtvých nezjištěn, partyzáni ustoupili, Účast: Martinka, Hübner aj.
 • 4. 1945 přepad Němců u Vařákových pasek. Velel P. Schere. Zničena 2 osob. auta a 1 nákladní auto, polní vysílač a meteorologická stanice, + 3 Němci, Zisk: 20 pušek, 2 samopaly, 1 kulomet, více granátů a pancéřových pěstí.Množství munice.Účast: Martinka
 • 4. 1945 Nebylo možné navázat spojení s ostatními jednotkami z Ploštiny. Spojili se proto se Zděchovskou skupinou Ivana /Sienkov/ a Laže.
 • 4. 1945 ústup k Dinoticím a k Radhošti pod vedením Ivana /Sienkov/.;
 • 1945 ostřelování a zničení četnické stanice v Hurisku, bez seznání účinku. Velel Ivan /Sienkov/ a přítomni: Ondrovčák, Hübner aj.
 • Pouliční boj o Vsetín. Mňačko zraněn do páteře a do boku z německého kulometu. Přítomni Hübner, Martinka, raněn poručík I. čs. arm sboru L. Svobody, a 1 partyzán ze skupiny Ploština.
 • červen 1945: Mňačko propuštěn z nemocnice ve Vsetíně do domácího ošetřování
 • Mimo uvedené akce činnost zásobovací a propagační. Zhotovení letáků v německé řeči, určených armádě okupantů.

 

Pechal Josef, narozený 25. 2. 1921 v Lačnově, bytem Lidečko 202, vstup do oddílu 3. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748/pe-114/46 192989-38/81. Jeho činnost Dne 3.2.1945 vstoupil do oddílu "Ploština",sloužil pod velením Nikolaje a Saši Slepcova. účastnil se pěti boj.akcí, 3x Lidečko, Val.Senice, Barák u Vizovic.a v prostoru Drnovic- přiloženo potvrzení BJŽ.,zprávy,náboje,jídlo,zbraně Přinesl pancéřovou pěst od G.Mako z Lidečka, při jejímž výbuchu zahynul N.N.Kostin. Zpráva od faráře Urbana z Lukova (Lidečko: Mikulík,předs.MNV).

 • od 20. 4. 1945 ukrýval Marii Březinovou z Kojetína v Lidečku, hledanou pro urážku německých úřadů
 • 3. 1945 Lidečko, přepad 4 Maďarů /M.a Al.Šimarovi,Pechal/.Zisk: 4 pušky a náboje
 • 4. 1945 přepad 2 maď aut s důstojníky /Pechal,Vaňák,Dúbrava/ Zisk 1 ruský samopal,náboje, 2 dalekonosné pušky,3 granáty
 • 4. 1945a dále sbírka na vypálenou Ploštinu: 29050 K /Pechal, Vaňák, Dúbrava/ V 2.pol.4.45 Lidečko, přepad maď telegraf.jednotky. Zničen telegraf.přístroj, vysílačka. Zisk: 2 pušky, 2 pistole,náboje, /Pechal,j.Šimara, J.Valčík/
 • 4. 1945 kořist z něm.auta v Lidečku: 3 pan.pěsti, náboje, Pechal, Vaňák, Dúbrava.
 • 4. 1945 U obchod. Červenky v Lidečku zabaveno: 4 q cukru, 23 kg salámu, 22 kg marmelády. Autem dopraveno na Ploštinu
 • 5. 1945 Val.Senice, přepad něm.trénu. 7 Němců zajato, 2 vozy se zbraněmi a potravinami, 4 koně - vše předáno RA. Pechal, Dúbrava, Vaňák, Sklenár, Kroupa.
 • 5. 1945 Val.Polanka boj o kulometné hnízdo, Pechal, Dúbrava, Vaňák. Pechal byl přitom raněn. + 1 Němec, 2 Němci zajati. Zisk: 5 pušek, 1 kulomet - předáno RA.

 

Petrůj Jaroslav, narozený 7. 7. 1924 ve Smolině, vstup do oddílu 20. 3. 1945, osvědčení 255/45: 41746/Pe-111/1946. Jeho činnost hrdinský čin: přepad německého auta u Újezda. zúčastnil se 6.boj.akcí - Vlachova Lhota, u Újezdu mezi Vlachovicemi a Maluzicemi, v Rokytnici, na Baráku u Vizovic, u Hrádku a s rumunskou armádou u Popova. -přiloženo potvrzení štábu PBJŽ. česko-ruský text. 14. dnů nemocen- zápal plic

 

Ptáček František, narozený 9. 12. 1899 v Tichově, bytem Tichov č. 87, vstup do oddílu 10. 9. 1944, osvědčení 255/45: 41748/Pt-5/1946. Jeho činnost V 11. 9. 1944 byl do jednotky získán Sašou a Nikolajem (Slepcov), zúčastnil se bojových akcí proti maďarským oddílům ve Vysokém Poli a Vlach. Lhotě. - přiloženo jeho prohlášení z 9. 7. 1945 s podpisy spolubojovníků. zúčastnil se bojových akcí ve Vysokém Poli a ve Vlachové Lhotě proti maďarským oddílům. Pomáhal ubytováním partyzánů, stravováním, praní prádla a jiná pomoc ve své usedlosti v Tichově. Obstarával kurýrní styk.

 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Zjistit více[8].

 

Raška František, řečený Major, narozený 3. 3. 1898 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 120, rolník, vstup do oddílu 3. 12. 1944, osvědčení 255/45:   48640 VHÚ1961 41748/Ra-48/. Jeho činnost Dne 3. 12. 1944 získán do oddílu Nikolajem a Sašou do oddílu Ploština pod veliteli Nikolaj a Gríša Slepcov do 9. 5. 1945. Zúčastnil se 4x boj. akcí: Vys.Pole, Drnovice, Vlach.Lhota, Újezd, podpora sov. Uprchlíků. 25. 12. 1944 přišlo 12 ozbrojených s velitelem Boďkem,

 • Od ledna do dubna 1945 přechovávání, pomoc sousedů, převody partzánů. V jeho domku skladiště zbraní a střeliva .
 • 4. 1945 jeho domek nacisty spálen, na Ploštině zabit a upálen jeho syn

 

Remeš Alois, narozený 10. 5. 1919 v Nevšové, bytem Nevšová 65, po válce Praha VII, Strojnická 7, student práv, vstup do oddílu 1. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41731 - 16/Re -36. Jeho činnost Sám se napojil na oddíl Ploština 1. 2. 1945 (sám ale uvádí datum 2. 4. 1945 kontakt ve Vys. Poli), kde sloužil pod veliteli Nikolaj a Gríša Slepcov v prostoru Ploština. Zúčastnil se boj. akcí na silnici mezi Haluzicemi a Loučkou, a očisťovací akce v obci Stopná  a organizoval skupinu pro obec v lesích.

 • Od 20. 4. 1945 do 3. 5. 1945 byl poslán velitelem Gríšou domů, aby pracoval na vlastní pěst a působil jako spojka, protože nově přibylí ruští zajatci potřebovali zbraně.
 • nepřímo jako člen skupiny "E" destrukčními prostředky útoku na muniční továrnu Munitionswerkw v /Enzesfelder Metallwerke/ v Enzesfeld v Rakousku - totální zničení
 • mezi Haluzicemi a Loučkou přepad něm. nákl. auta - 1 Němec mrtev, 2 ranění ,v obci StopnáNěmecká posádka-1SS zajatý

 

Roháček Leopold, narozený 5. 11. 1898  v Plumlově, bytem Vlachovice č. 160, po válce Horní Lideč 145, vrchní strážmistr SNB ve Vlachovicích, vstup do oddílu 20. 1. 1945, osvědčení 255/45: 41746/50-Ro-49/1946. Jeho činnost Dobrovolně se přihlásil sám 15. 1. 1945 u velitele oddílu npor. Kotjarova, další velitelé N. N. Kostin, Gríša Slepcov v prostoru Ploština - Drnovice. Do oddílu získal Václava Soukupa z Vlach .Lhoty čp.16, a Jos. Machů z Vlach. Lhoty čp.17. Zúčastnil se 2 boj. akcí- koncem března a počátkem dubna 2x přerušil telefonní spojení německého voj. velitelství v prostoru Vlárského průsmyku.  Společně s Nikolajem a jugosl. partyzánem Matysem /Mato Bratsa/ a Čechem Petrem přepadli ve Vlachovicích SS many. U obce Vrbětic s Rumunskou armádou proti něm. jednotce, která napadla pochodující Rumunské vojsko v lesnatém terénu.

 • V únoru a březnu 1940 ukrýval ve vlastním bytě por. let. Rudolfa Plachého (velitele 6312 Sew. Echelonu R.A.F.) a pak mu pomohl přejít Slovenskou hranici - dopis jmenovaného ze dne 25. 7. 1945
 • Při pátrání po partyzánech, nařízených štábem SS vedl jako strážmistr četnický pátrací oddíl s nasazením vlastního života vždy co nejdál od místa pobytu part. jednotky.
 • Pro 22. 2. 1945 zraněného Sašu K. a ostatní léky a obvazy přes starostu Jánoše k faráři Růžkovi v Újezdě. Věci dodal MUDr Jos. Nohol z M.O Radvanic. může potvrdit Jan Nečas, Tichov 38; Zprávy pro Sášu z četnické stanice, pomocí starosty Jánoše či pasekáře Jos. Zichy z Ploštiny.

 

Sochora František, narozený 18. 12. 1898 v Tichnově, bytem Tichnov  č.41, vstup do oddílu 10. 12. 1944, osvědčení 255/45: 41748/So-52/1946. Jeho činnost získán sov. partyzány Saša, Nikolaj, Alex 10. 12. 1944, oddíl Ploština Velitel Nikolaj, Gríša Slepcov - odloučeně od 10. 12. 1944 - 5. 5. 1945 Tichov - paseky, zasloužil se: po celou dobu činnosti přechovávání a spojka Tichov - paseky boj. akce 2x Drnovice, Vysoké Pole

 

Soukup Václav, narozený 11. 2. 1926 ve Vlachově Lhotě, bytem Vlachova Lhota 15, dělník, vstup do oddílu 16. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748/So-53/1946. Jeho činnost JŽ Ploština, Tichov - Pozděchov. Z- či + Frant. Maňas, Tichov. Velitel Nikolaj, Gríša Slepcov, zást. Alex, získán Jos. Machů 16.2.1945 kopie potvrzení štábu PBJŽ z 24.5.1945. Zbraně přechovávali Josef Švehlák, Vrbětice, Míša a Kubíček, Vlachovice boj.akce: 5x - Vlachovice, Valašské Klobouky, Vař. Paseky, Tichnov, Barák u Vizovic - potvrzení štábu PBJŽ ze dne 24. 3. 1945 přepadání aut. transportů Maďarů i Němců.  hrdinský čin: s nasazením života přinesl zprávy o blížícím se nebezpečí ze strany SS oddílu na Ploštinu 19. 4. 1945.

 

Srdínko Zdenek, narozený 1. 2. 1928 v Kvačicích, bytem Lačnov č. 181, vstup do oddílu 15. 2. 1945, osvědčení 255/45: 58075-6/Sr-12/1946. Jeho činnost zapojil se sám 15. 2. 1945, oddíl Ploština, velitel Nikolaj, Grigorij Slepcov do 5.6.1945  získal Fr. Kůdelu z Lačnova. boj. akce: 12x  - Lačnov, Poteč, Újezd, Valašské Klobouky, Valašské Klobouky - paseky, Lačnov, Prlov, Pozděchov, Pozděchov, Barák u Vizovic, Chrámečné,

 • hrdinský čin: přepad německého důstojníka 14. 2. 1945 v Lačnově, za účelem získání zbraně , - boj s Němci
 • 5. 1945 na Baráku u Vizovic
 •  

 

Sušil Karel, narozený 11. 9. 1924 ve Valašských Kloboukách, bytem Valašské Klobouky 278, po válce Nové Město nad Metují, Mírová 719, kloboučník, vstup do oddílu 2. 3. 1945 spolu s Františkem Orsákem z Vl. Lhoty, Josefem Machů Vl. Lhota, dále N. Keslin, Ivan Samoljenko, Olga aj.

 

Šašina František, narozený 25. 12. 1899 Drnovice, bytem Drnovice - Ploština 49, vstup do oddílu 25. 11. 1944, osvědčení 255/45: 62332 VHÚ 1963 41747/Ša-43/1946. Jeho činnost Získán Františkem Raškou a Marií Zichovou 25. 11. 1944 PBJŽ, oddíl Ploština, Vel. Nikolaj, Gríša Slepcov, přechovávání a zásobování partyzánů, zraněn do nohy - bez ošetření, 19.4.1945 byl jeho dům spálen SS many zúčastnil se 2x boj. akcí - Vysoké Pole, Drnovice -připojeno potvrzení II. praporu PBJŽ

 

Šiftař Alois , narozený 17. 6. 1912 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 79, hostinský, vstup do oddílu 30. 12. 1944. Spojení přes Františka Rašku z Rylisek. Spočátku byl spojkou, místnost ve svém hostinci propůjčoval partyzánům pro schůzky a plánování přepadů

Jeho činnost

 • V lednu 1945 donesl ze Zbrojovky v Bohuslavicích nad Vlárou partyzánům tritol a nálože. Též přinesl odpalovací přístroj k přivádění náloží k výbuchu.
 • V únoru 1945 ošetřova ve svém bytě partyzána Vasila Sapelnika, který byl spolu se Sašou Kotljarovem zraněn v Lipině dne 22. 2. 1945
 • Únor 1945 přepady německých a maďarských vojáků v okolí Vysokého Pole.
 • Březen 1945 společně s partyzány Halenčákem a Říhou přepad německých vojáků, kteří vedli dobytek z Vysokého pole do Vlachovy Lhoty.
 • Duben 1945 po tragédii na Ploštině přechovával ve svém bytě partyzány, dával jim potraviny apod.
 • V květnu 1945 se zúčastnil osvobozeneckých bojů ve Vizovických horách.

 

Šimák Vladimír, narozený 28. 2. 1925 ve Zlíně, bytem Zlín, Lípová 1646 , elektromechanik , vstup do oddílu 10. 1. 1945. Spolupracoval s Janem Trnem, s Lubošem Tůmou, s Ctiborem z Vizovic, bratry Jančíkovými z Vizovických pasek, Zrníkem, Buďkem, velitel Vasilem ,Ivanem, M. Dimitrijem, Leošem, bojoval se Str. Hejtmánkem. 7. 5. 1945 ešťastnou náhodou Václavem Jandou zraněn do pravé stehenní kosti v Ublo- paseky, léčen ve Vizovické a Baťově nemocnici a v Praze. Přítomni Josef Balušek, Jaroslav Janda, Michal (Míša). Jeho otec byl 4 roky v Briely, kde zemřel.

 

Šimara Alois , narozený 14. 3. 1921 v Lidečku, bytem Lidečko 130, tesař, vstup do oddílu 2. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Ši-65/1946.

Jeho činnost

 • Byl totálně nasazen v Německu a odtamtud odtransportován na práce na Ukrajinu v Bialstoku, uprchl k sovětským partyzánům a 27. 12. 1941 až do března 1942, kdy byl k jednotce přijat. V červenci 1942 byla jednotka rozbita, prchl domů
 • 2. 1945 byl přijat k oddílu Ploština, velitel Nikolaj, Gríša Slepcov. Sám získal Ant. Kuliška Lidečko. zúčastnil se 12 boj. akcí: Újezd, Lipina, Lidečko, Slavičín, Roketnice, Drnovice, Vizovice, Prlov, Lomensko-Lidečko, Vysoké Pole, Bratřejov.
 • dne 2. 4. 1945 raněn, průstřel levé paže - roztříštěna lopatka, léčen ve Zděchově
 • od 19. 4. 1945 v invaliditě.

 

Vlastní charakteristika: Za německé okupace byl jsem úřadem práce ve Valašských Kloboukách odeslán v dubnu 1941 do Německa, poté odtransportován na práce na Ukrajinu v Bialstoku. Přes tamního obyvatelstva jsem se dostal k ruským partyzánům a při nich jsem pracoval v odboji 4 měsíce. V červenci 1942 jsme byli obklíčeni velkou německou přesilou a úplně nás potřeli. Přes 80 bylo mrtvých a 120 nás zajali. Odvezli nás do Bialostoku.; Dne 21. 6. 1941, po napadení Ruska byl jsem odtranportován na práci do Ruska, za bitevní linii. Tam jsem pracoval až do 27. 12. 1941. Pak jsem ještě s dvěma kamarády utekl a 3 měsíce jsem se skrýval na Ukrajině. V březnu 1942 za pomocí  V srpnu 1942 jsem uprchl a dostal jsem až domů. Domů jsem přišel dne 3. 2.1 943 a doma jsem se skrýval do 13. 8. 1943. V té době jsem byl Gestapem v Horní Lidči zatčen a dopraven do věznice v Uherském Hradišti. Odtud jsem měl býti dopraven k zvláštnímu soududo Brna. K tomu však nedošlo, poněvadž jsem dne 26. 9. 1943 uprchl. Po příchodu domů jsem se skrýval a po tajmu převáděl na Slovensko ruské zajatce a osoby, které se chtěly dostati do podzemního hnutí na Slovensko. Při tom jsem též rozšiřoval ilegálních tiskovin. Zúčastnil jsem se těchto přepadů: Dne 17. 2. 1945 zúčastnil jsem se přepadu maďarského oddílu v Újezdě. Ukořistili jsme 24 pušky, náboje a 2 automaty. Dne 22. 2. 1945 jsme se dozvěděli, že bude na pasekách, kde jsme byli umístěni, šťára, odešli jsme proto do Lipiny u Val. Klobouk. Tam jsme byli zrazeni rolníkem Ovesným. Při přestřelce padl jeden partyzán a dva těžce raněni. Pak byli léčeni na katolické faře v Újezdě. Dne 18. 3. 1945 byl zrádce Ovesný usmrcen.; 12 pušek, větší množství granátů a řádně jsme se obuli. Dne 29. 3. 1945 byl přepadem Maďarský transport na Vizovicku. Ukořistěno 24 pušek, dva automaty a bedna granátů. Dne 25. 3 1945 přepadli jsme německou hlídku v Lidečku na železniční trati. Velitel byl Mikulín. Byli zabiti dva Němci. Po tomto činu jsme byli odesláni do okolí Slavičína. Tam jsme zničili 3 německá auta a při tom bylo odstřeleno 6 německých vojáků.; Ukořistili jsme 6 pušek a 3 pistole. Dne 28. 3. 1945 jsme zničili v Koketnici telefonické vedení a ve Slavičíně jsme vybrali tabákovou prodejnu. Při návratu jsme v Drnovicích přepadli maďarský transport. Tito se vzdali bez přestřelky. Dne 30. 3. byl přepaden maďarský transport v Prlově. Tam jsme; ukořistili dva pytle konzerv, 3 bedny granátů a 6 pistolí. Dne 2. 4. 1945 jsme podnikli přepad na Lomensku-Lidečko. Byl to útok na německou kolonu aut. Tam bylo ubito asi 80 Němců včetně raněných. Tam jsem byl těžce raněn. Průstřel levé paže; roztříštěna levá lopatka. Následkem toho jsem se dalších bojů nezúčastnil. Byl jsem dopraven bratrem Miroslavem na paseky do Zděchova a tam léčen. Lidečko 23.10.1945 Šimara Antonín v.r

Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. V roce 1951 popraven. Zjistit více

 

Šimara Miroslav , narozený 19. 1. 1927 v Lidečku, bytem Lidečko 136, vstup do oddílu 2. 2. 1945, osvědčení 255/45: 41746/Ši-57/1946. Jeho činnost Do oddílu získán Františkem Raškou, Vysoké Pole, velitel Nikolaj, Gríša Slepcov,

 • dne 11.4.1945 zachránil z boje raněného bratra Aloise Šimaru a převezl jej na léčení ve Zděchově.
 • zúčastnil se bojové akce u Lužné, získal 1 automat, 1 pušku, 4 granáty, 1 pistoli.
 • Po příchodu 1.čs.arm.sboru se 4.brigádou postupoval až do Jablůnky n. Bečvou.

 

Šmiták František, narozený 17. 11. 1911 v Ořechově, bytem Vlachovice 136 (četnická stanice),  četník strážm. SNB, vstup do oddílu 5. 1. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Šm-30/1946. Jeho činnost Dne 5. 1. 1945 byl do oddílu získán Nikolajem a Raškou, oddíl Ploština, velitel A. Kotlajarov, Nikolaj a Gríša Slepcov. Spojka a střelec. Po celou dobu své činnosti v oddíle předával s nasazením života oddílu zprávy o nařízeních štábu SS ve Valašských Kloboukách, kam jako četnický strážmistr docházel pro služební instrukce týkající se stíhání partyzánů.  zúčastnil se 3 boj. akcí: Vlachovice, Vysoké Pole, Barák u Vizovic. - potvrzení štábu brigády z 6. 6. 1945

 

 • Poč. 2. 1945 na schůzce v hostinci Ant. Šifaře ve Vysokém Poli vypracoval s partyzány plán na odstřelení SS-mana. Uskutečněno 12. 2. 1945 za účasti Nikolaje, Matýze a Petra.; Úkol: zprávy z četnické stanice Vlachovice, spolupracoval s velitelem této četnické stanice -vrchní strážm. Leopold Roháček.;
 • V lednu a únoru 1945 dodal více než 400 nábojů do pistolí a náboje do pušek. Po zranění Kotjarova a Sapelnika v Lipině obstaral lékařskou pomoc od MUDr Turčínka ze Slavičína, léky přes Roháčka, mlynáře Žáčka aj.
 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Zjistit více[9].

 

Šmotek Ludvík, narozený 13. 4. 1921 v Bohuslavicích, bytem Hynčice, č. 49, vstup do oddílu 22. 2. 1945, osvědčení 255/45: 148513 - Šm-78/1947. Jeho činnost JŽ Ploština - Majda, Dne 22 .2. 1945 dobrovolně vstoupil do oddílu Ploština, velitel Nikolaj. Po vstupu získal Ant. Hanzlíka a Františka Homolu. zúčastnil se 6ti bojových akcí v prostoru mezi Vizovicemi, Hlínem a Vsetínem Hynčice

Dopis ze dne 19. 11 .1947   Rudo! Přijmi srdečný pozdrav a vzpomínku na všechny. Píšeš mi, abych Ti poslal svoji charakteristiku. Nevím hochu, zda to budu někdy v životě potřebovat, ale chceš mi to udělat, budu Ti zavázán srdečnými díky. Do odboje jsem vstoupil 22. 2. 1945. Akce, kterých jsem se zúčastnil Ti již dobře popsat nemohu. První byla rozbití německého auta u Rokytnice, pak přepadení maďarského transportu v horách u Vizovic, ale teď nevím, jak kluci to místo jmenovali.  odjel zpět. První, když rozeznal, kdo jsme, zastavil na proti Halečáka a chtěl vytáhnout pistoli. Halečák ještě včas strhnul pušku a střelil jej ze dvou kroků přímo do břicha. Po druhém jsme již střílet nechtěli, protože to bylo přímo v Roketnici.   Byli to ubytovatelé, kteří jeli před transportem, na který jsme čekali. To by bylo asi všechno a nevím zda to stačí, aby mi byl přiznán charakter partyzána. Ještě Tě mnohokrát a s pozdravem na všechny kluky zůstává Ludva Šmolek.; abychom se na tři dny rozešli po menších skupinách a po tu dobu neprováděli žádné akce. Tehdá již Benjamin velitelem nebyl a místo něho určil Grýša za velitele starého Ilju, jak se jmenoval jiným jménem nevím. S nimi jsme se po tyto tři dny zdržovali. Dále to byly Vařákovy paseky, kde bylo 22 Němců, kde byl Laďa Mňačků postřelen a kde padl Mikulín. Dále to bylo německé auto na silnici mezi Vizovicemi a Loučkou, které jsme rozbili. Bylo v den vypálení Ploštiny. Tehdy již Nikolaj nežil a Grýša dal rozkaz; v okolí Horního Lidče a Lidečka. Po těchto třech dnech jsme nemohli navázat znovu spojení a tak jsme přešli k Vlárskému průsmyku, kde jsme po několika dnech navázali spojení se skupinou Majdovou. Od té doby jsme však měli smůlu. Co stojí za zmínku je jen ; to, že jsme čekali na transport na křižovatce mezi Hrádkem a Hostětínem. Tento transport se však asi o tři hodiny opozdil, tak jsme se ho nedočkali. Šli jsme potom na silnici Hrádek Pitín, kde jsme podřezali několik telegrafních sloupů. Odsud jsme šli ; Odpovídá skutečnosti, podpis v.r.

 

Trčka František, narozený 30. 1. 1922 v Lačnově, bytem Lačnov 140, obchodník, vstup do oddílu 5. 1. 1945.

Jeho činnost:

 • 6. 1944, přechovával vysílací stanici a tiskl letáky. B61 (Frant. Mana, Vlachova Lhota) ilegální časopis "Československá pravda"
 • 9. 1943, 10. 2. 1944, 1. 5. 1944, 4. 7. 1944, letáky obcím a četnickým stanicím.

 

Trčka Josef, narozený 10. 2. 1920 v Lačnově, bytem Lačnov 109, dělník, vstup do oddílu 15. 2. 1945. Jeho činnost JŽ Ploština: velitel Nikolaj, 15.2.1945 zbraně a letáky..vel.3.skup. por.Sáša + josef Mikulín Franc.Lhota, + Vasil, + Miťko,, + Maňas František Tichov.

 • 2. 1945 Poteč,zničení telef.sloupů,Trčka,Kudela, Vaňák, Mikulín
 • 1945 Val.Klobouky, zničeno německé auto, Trčka,Kudela,Matúš, Mikulín 4.1945 Lidečko-Lužná,přepad Němců: + 2 Němci, Trčka,Kudela,Matúš, Dúbrava.
 • 1945 Loučka, přepad Maďarského transportu.Zisk:20 pušek,granáty, náboje, Jos. Trčka, Fr. Kudela, Vl. Kudela a Matúš.
 • 1945 Pozděchov, přepad 80 Maďarů, Zisk:2 pytle konzerv, 180 granátů, 6.pistolí, 30 pušek. Trčka, Fr.Kudela, Matúš, Vl.Kudela aj.
 • 5. 1945 střetnutí s Němci u Chrámečného + 30 Němců a 40 Němců bylo zajato. Jos.Trčka, Fr.Kudela Jos.Matúš a Rusové; Jos.Trčka, Fr.Trčka, Fr.a Vl. Kudelovi, Vaňák;
 • 1945 za Slavičínem zničeno německé auto + řidič, a 1 další Němec. Trčka, Kudela, Matúš, Daněk,4.1945 Lačnov, přepad Němců, Zisk: 3 pušky, 150 nábojů, sumky, bodla, 10 kg.cukru, 2 gumové pláště, poškozeno 1500 m kabelu. Osvobození 4 sov.zajatci.
 • 1945 Vařákovy paseky, poškozena 2 německá auta + 3 Němci, zničená vysílačka též 16 pušek, vzat 1 kulomet a 2 samopaly, Jos.Trčka, Fr.a Vl.Kudelovi, Matúš aj.;
 • 5. 1945 Vizovické hory, osvobozovací boje o Vizovice, + padl velitel Vasilij Lavriščev a jiní partyzáni. + přes 100 Němců. Účastni též Jos.Trčka, Fr.Kudela, Jos.Matúš aj. Rusové

 

Trochta Jan, narozený 20. 3. 1921 ve Francově Lhotě, bytem Francova Lhota 143, po válce Zlín, Jižní svahy 590. Zatčen gestapem1. 2. 1940 za přechovávaní zbraní a nelegální převody osob na Slovensko. Vězněn v Horním Lidči, na Vsetíně, ve Zlíně, Uherském Hradišti, Valašských Kloboukách. Propuštěn 12. 3. 1940 ze Zlína pro nedostatek důkazů. Dne 2. 9. 1943 znovu zatčen jako sabotér práce a odvezen do pracovního tábora do Kunčiček.  Zněj dne 14. 10. 1943 propuštěn. Pomocník partyzánů od 19. 11. 1944, od 2. 3. 1945 členem oddílu.

Od 21. 11, 1944 byl spojkou ve Slavičíně, Hrádku, Lipové, Valašských Kloboukách a Horním Lidči. Hlavním velitelem spojky byl Majda z Hrádku nad Vláří. Spojkou do 2. 3. 1945, pak členem skupiny, které velel Tomáš Polčák a Jan Ondrovčák. Jedno ze stanovišť skupiny (16 partyzánů) byla chata na trati Blažejovka u Valašských Klobouk.

mechanik, vstup do oddílu 30. 11. 1944, osvědčení 255/45: 12695  324-Tu-59/1947.

Jeho činnost:

 • Mezi Valašskou Polankou a Prlovem přepad dvou německých aut, která byla zničena, zisk 6 pušek
 • Mezi Bratřejovem a Pozděchovem přepadeno německé nákladní auto, zisk 3 samopaly, 1 pistole a více než 600 nábojů
 • Mezi Lidčem a Valašskou Polankou přepaden velký maďarský transport, zisk 5 kulometů, 6 samopalů, 15 pušek, 4 pistolea více jak 400 nábojů. Maďaři zajati
 • Zničení zátarasu na silnici
 • Zničení 3 německých aut a 1 motocyklu, zisk 4 samopaly, 5 pistolí , 2 dalekohledy, 1200 nábojů a 5 beden ručních granátů
 • Mezi Lipovou a Loučkou zničen menší transport, zisk 35 pancéřových pěstí, 2 kulomety, 7 pušek, 2 pistole, vice jak 100 granátů a asi 3000 nábojů
 • Přepad německého osobního auta, zisk 1 samopal, 2 pistole, radiostanice
 • Mezi Valašskou Polankou a Prlovem přepad tří německých aut, která byla zničena, zisk 2 samopaly, 3 pušky, 3 pistole, 1 bedna ručních granátů
 • Zničení telegrafních sloupů v Bratřejově
 • Přepad velkého transportu mezi Loučkou a Vizovicemi, zisk 3 kulomety, 4 rychlopalné pušky, 5 pistolí, 250 granátů, 20 pancéřových pěstí, 4 pytle čokolád, 6 pytlů klobás, 60 000 cigaret, 3 dalekohledy, 6 pásů do kulometu, hromada polní pošty, mapy a plány. Zajato 7 SSmannů, ostatní postříleni. Tři ze zajatých se pokusily o útěk a proto byli také zastřeleni
 • Zničená frontová radiovysílačka, zajetí 3 SSmannů na Vařákových pasekách
 • Účast na bojích o Vizovice, kde padl jeho bratr Alois Trochta (3. 5. 1945) na kopci Barák

 

Tůma Lubomír, narozený 22. 7. 1924 v Praze, bytem Otrokovice-letiště, Smílovice 51 (u Třince), letecký mechanik, vstup do oddílu 30. 11. 1944, osvědčení 255/45: 12695  324-Tu-59/1947.

Jeho činnost:

 • 11. 1944 zatčen s Františkem Pallou na letišti v Otrokovicích (pro pokus o útěk na Slovensko), vězněn ve Zlíně
 • 11. 1944 z vězení uprchl
 • 11. 1944 Ploština

 

Uličník Bohumil, 30. 3. 1915, bytem Zlín, Kvítkova 540, přiveden Vladimírem Hájkem. Jeho činnost jako partyzána nutno prověřit, není nikde záznam.

 

Vaňák Vladislav, narozený 26. 3. 1908 v Moravské Ostravě, bytem Horní Lideč 130, po válce Rýzoviště (dcera Jana Ikrenyinová, Břidličná),  obchodní zástupce. Od roku 1943 tiskl a vydával ilegální časopis „Československá pravda“ (vyšli 4 čísla), rozšiřoval letáky

Jeho činnost:

 • 3. 1939 zatčen an Slovensku pro politickou činnost proti Ludové straně. Světci Michal Němeček z Dolního Hermance, Kucbala trafikant z Horního Hermance
 • 5. 1939 přidělen na práce do německa
 • 7. 1939 udán Štěpánem z Návojné pro sabotáž. Světci Josef Machač z Horního Lidče a Josef Liška z Lidečka
 • 8.1939 útěk z Německa. Zatčen v Berlíně a vězněn na policejním ředitelství na Alexandrplatze
 • 1940-40 drobné sabotáže (vlak v Holešově)
 • Červen 1942 pracovně nasazen do Zbrojovky Detona v Bohuslavicích nad Vlarou. Úmyslný úraz. Světci Sklenář a jiní spolupracovníci
 • Listopad 1943 vydal první číslo ilegálního časopisu „Československá pravda“, ve kterém vybízí k sabotážím
 • Leden 1944 vydal druhé číslo ilegálního časopisu „Československá pravda“
 • červenec 1944 vydal třetí číslo ilegálního časopisu „Československá pravda“, Vytvořena redakční rada Trčka, Sklenář, kolportéři Pechal a Kroupa. Časopis zasílán do obcí v okrese Uherský Brod, Vsetín, Holešov, Uherské Hradiště, Zlín, Valašské Meziříčí, Místek. Jednotlivě i do Prahy, Moravské Ostravy a Železného Brodu.
 • Září 1944 zapojen do partyzánského hnutí na Slovensku, převádění českých a sovětských uprchlíků na Slovensko. Po zatčení bratří Kroupových spojení přerušeno
 • Říjen 1944 pokračování v ilegální činnosti. Po zradě Tomaníka zatčen jeho spolupracovník Sklenář
 • Listopad 1944 vydán leták „Tvořte národní výbory“
 • Prosinec 1944 navázáno spojení s oddílem na ploštině. Vaňák spolu s Františkem Trčkou byli Sašou Kotljarovem pověřeni zásobovací a tiskovou službou. Vydán leták „Všem obecním zastupitelům“
 • 1. 1945 vydal čtvrté číslo ilegálního časopisu „Československá pravda“
 • 1. 1945 přepad 25 maďarů ve Vlachově Lhotě, zisk 5 samopalů, 1 puška, 2 pistole, 5 granátů, náboje do samopalu, 1 vojenská uniforma
 • 1. 1945 pátrání po zbraních ukrytých Stanislavem Janečkou z ON. Nalezeno větší množství granátů, nebili již však funkční. Hledali Vaňák, Trčka, Kotljarov
 • 1. 1945 přijat do oddílu, vydán leták „Občané Moravané“
 • 2. 1945 přepad vojenského auta v Horním Lidči, zisk 300 nábojů do pušek, účast Vaňák a František Trčka
 • 2. 1945 zničeno 20 telefoních sloupů a silničního mostu v Poteči, na obecním úřadě zničeny různé doklady a spisy. Účast Vaňák, František Trčka, Mikulín, Trn, Mato, František Kudela, Josef Trčka a Nikolaj Kostin
 • 3. 1945 vybrána v Lačnově trafika
 • 3. 1945 velitel Nikolaj převezen za bílého dne v autě do Horního Lidče. Účast autodopravce Mana, Vaňák, Trčka, stržm. Kousal, Důbrava. V Horním Lidči bylo GREPO, gestapo a Jagdkomando
 • 3. 1945 přiveden na Ploštinu nemecký finanční strážník Pete Scherer Vaňákem a Důbravou. Přitom přinesl 2 samopaly, 3 pistole, 2 granáty a 1500 nábojů
 • 3. 1945 vydán leták „České mládeži“
 • 3. 1945 vyslán Vaňák k partyzánské skupině „J. Stalin“ na Slovensko k navázání spolupráce a k vyvolání „druhé fronty“
 • 4. 1945 přepad Němců v Lačnově, zisk 3 pušky, 150 nábojů, osvobození 4 sovětských zajatců, účast Vaňák, František Trčka, Josef Trčka, Důbrava
 • 4. 1945 podřezáno 10 telefoních sloupů na trase Horní Lideč – Valašské Příkazy, útok ručními granáty na gestapo v Horním Lidči, účast Vaňák, František Trčka Důbrava, Scherer
 • 4. 1945 přepad auta ze dvěma Maďary, zisk 2 pušky, 3 granáty, 2 kožené brašny, účast Vańák, Pechal, Důbrava
 • 4. 1945 vydán leták „Poslední výzva“
 • 4. 1945 přepad německého auta v Horním Lidči, zisk 10 pušek, některé však nepoužitelné, 3 pancéřové pěsti
 • 4. 1945 vydán leták „Deutsche Kamaraden“. Kolportováno na ústupových cestách armády nepřítele. Horní Lideč, Valašské Klobouky, Vsetín, Vlárský průsmyk, účat Vaňák, Pechal, Důbrava, Procházka, Sklenář
 • 4. 1945 partyzánům na Ploštinu přivezen 1q cukru, 23 kg salámu, 22 kg marmelád, účast Vaňák a Důbrava
 • 4. 1945 sbírka ve prospěch pohořelých an Ploštině. Vybráno 29 050 K. Velitel Gríša dostal 15 000 K, pohořelí 14 050 K. Provedli Vaňák, Důbrava, Pechal
 • 4. 1945 přepad 4 Maďarů v Lidečku, zisk 2 pušky, 1 pistole, účast Vaňák, Pechal, Důbrava
 • 4. 1945 obrana mostu na silnici a železnici v prostoru Lidečko – Horní Lideč. Pro přesilu Němců museli partyzáni ustoupit, účast Vaňák, Pechal, Důbrava
 • 5. 1945 přepad německého trenu ve Valašské Senici, zajato 7 němců, 2 vozy se zbraněmi a 4 koně, účast Vaňák, Pechal, Důbrava, Sklenář, Kroupa
 • 5. 1945 boj o kulometné hnízdo u Vysokého Pole, hnízdo zničeno, 1 Němec zabit, 2 Němci raněni a zajati, zisk 1 kulomet a 5 pušek, účast Vaňák, Pechal, Důbrava

 

Vařák Josef, narozený 22. 3. 1926, bytem Tichov 54, po válce Mikulov, Erbova 7, vstup do oddílu 15. 11. 1944.

 

Vařáková Věra, narozená 7. 6. 1923 v Pozděchově, bytem Pozděchov 81, po válce Prlov 67, později provdaná za hajného Jaroslava Dostála, který byl napojen an oddíly na Trubiskách, se kterým se odstěhovala do Malenovic, Švermova 96. Vstup do oddílu 14. 10. 1944. Podle vzpomínek některých pamětníků byla přítomna zabití hajného Hrni a jeho ženy, ale to se nepodařilo vyvrátit ani potvrdit. Syn Hrňových jí neviděl.

 

Vrba Rudolf, narozený 11. 8. 1914, bytem Šumperk, Jesenická 296, nejdříve partyzán II. slov. brig. MRŠ "Anton stal", poté od 1. 10. 1944 v oddíle Prlov a následně Ploština.

 

Žák František, narozený 22. 9. 1928 v Lačnově, bytem Pozděchov 115, lesní praktik, vstup do oddílu 15. 1. 1945, osvědčení 255/45: 5617-Ža-110/1948 4815-Ža-97/1948. Jeho činnost: boj.akce 3x - okolí Vizovic, přechovával partyzány v domě na Vařákových pasekách - tento dům byl vypálen.

 

Žalman Vladimír, narozený 18. 12. 1927 v Kunštátě, bytem Slavičín 15, po válce Frýdlant nad Moravicí 15, lesní praktikant, vstup do oddílu 1. 3. 1945, osvědčení 255/45: 41748/Ža-33/1946. Jeho činnost: získal Ladislava Mňačka, lehce raněn - levé předloktí - org.podzem.hnutí s učitelem Brymem ve Slavičíně, pak přestoupil do PBJŽ., zúčastnil se 6x boj.akcí  mezi Loučkou a Vizovicemi,Rokytnicí a Štítnou,u Drnovic v Mirošově a Hor.Lidče zraněn do levého předloktí mezi 20. až 30.4.1945, kulkou z automatu neošetřen lékařem. Při přepadu a přestřelce něm kolony u Val. Klobouk.

 

Partyzáni oddílu Ploština české národnosti kteří padly

V soupisu padlých partyzánů oddílu Ploština jsou napsáni všichni obyvatelé zastřeleni a upálení na Ploštině, na Ryliskách vč. tří zabitých v Újezdě. Dále jsou v seznamu uvedení partyzáni a pomocníci ze skupiny Laža Huslenky a to František Vala ze Vsetína, Miroslav Buráň z Havřic, Jaroslav Ondruš ze Vsetína, Josef Adamec, Jan Adamec, Barbora Lažová, Josef Laža, Josef Laža ml., Jan Laža všichni z Hovězí (část Huslenky), Jan Čuda, Rudolf Polear z Přerova a Aloisie Slabíková (snoubenka Josefa Laži ml.) z Brumova.

 

Bělaška František, narozený 1899, bytem Půlčín, vstup do oddílu 25. 12. 1945, zemřel asi v květnu 1945 v koncentračním táboře Flossenbürg.

 

Hučík Karel, narozený 15. 9. 1924 v Bratřejově, bytem Pozděchov 34, číšník, vstup do oddílu 5. 1. 1945, osvědčení 255/45: 47676-Hu-165/1947, padl 22. 2. 1945 v Lipině. Jeho činnost: sám se připojil k 5. 1. 1945 k oddílu, čtyři bojové akce - Újezd, Vlachova Lhota, Lužná, Lipina. Pohřben v poli u obce Lipina, později převezen do Vsetína 17. 6. 1945 Rudolfem Lenhardem.

 

Kocourek František, narozený 10. 6. 1922, bytem Půlčín, zemřel 8. 12. 1944 v koncentračním táboře Flossenbürg.

 

Kroupa  Jaroslav, narozený 19. 3. 1923 ve Valašské Senici, bytem Valašská Senice, vstup do oddílu 1. 11. 1944, zemřel v dubnu 1945 při pochodu smrti v koncentračním táboře Flossenbürk.

 

Kroupa  Josef, narozený 27. 3. 1922 ve Valašské Senici, bytem Valašská Senice, vstup do oddílu 1. 11. 1944, zemřel 10. 4. 1945 v koncentračním taboře Mauthausen (Transport KL3).

 

Kubina Albín, narozený 24. 2. 1911 v Petřvaldě, bytem Zlín, Kvítková 540, úředník pojišťovny PRAHA, vstup do oddílu 1. 1. 1945, osvědčení 255/45: 41744/2-Ku-130/, zastřelen 27. 4. 1945 gestapem Zlín ve svém bytě. Jeho činnost Do partyzánského hnutí získán 30. 4. 1944 Vlad.Hájkem.

 • 12.1944 od 28.ledna 1945 sloužil v oddíle Plošina, pod velitelem Nikolaj Griška ,Vařákovy paseky, nejdříve byl ve skupině "Čapajev" zúčastnil se 8 bojových akcí: Vlach. Lhota, Baráky, Ploština, Vařákové paseky,. Ukořistěno 13 pušek, 2 automaty a dvě bedny granátů. Deset dnů se léčil na úplavici, u pasekářů na Ploštině. Lenhard
 • Prozradil ho konfident Gestapa Oldřich Baťa. Když Kubín přišel z Ploštiny do Zlína, setkal se s Oldřichem Baťou, který si s ním smluvil schůzku na 27. 4. 1945 v bytě Albína Kubína (špatně Vl. Hájka). Místo Oldřicha Bati přišlo Gestapo pod vedením KREIGERA. Albína Kubinu a přítomného Dr. SPITZE na místě zastřelilo. Pohřben ve společném hrobě ve Zlíně, Lesní hřbitov 18. 4. 1945. Úmrtní list čj.346/45 Československé církve, farní úřad ve Zlíně ze dne 21. 5. 1945. Úmrtní list sv.I., str.46, číslo běžné 10. Po roce 1948 vyšetřováno, že měl prozradit Vladimír Hájek.

 

Kučný Jaroslav, narozený 16. 4. 1919, bytem Půlčín, zemřel 8. 12. 1944 v koncentračním táboře Flossenbürg.

 

Maňas Jan, narozený 2. 4. 1919, bytem Tichov, vstup do oddílu 1. 1. 1945, padl 3. 5. 1945.

 

Matúš Antonín, narozený 10. 6. 1926, bytem Francova Lhota, vstup do oddílu 3. 9. 1944, padl 8. 2. 1945 v Rajnochovicích, poté byl upálen.

 

Matušinec Jan, narozený 12. 12. 1887 ve Valašské Senici, bytem Valašská Senice.   Od 14. 12. 1944 ukrýval sovětské zajatce. Umučen buď KT Mauthausen neb Flosenbürg.

 

Mikulín Josef, narozený 20. 3. 1918 Francová Lhota, bytem Francová Lhota 27, vstup do oddílu 1. 1. 1945, osvědčení 255/45: 42889/Mi-343/1947, padl 2. 5. 1945 na Vařákových pasekách (zastřelen ze zbraně spolubojovníka, pravděpodobně nechtěně). Jeho činnost. velitel čety v oddíle "Ploština" sloužil od 1. 1. 1945 do 2. 5. 1945 pod velitelem Nikolaje v Drnovicích,jako velitel čety se zúčastnil všech boj. akcí oddílu. Pohřben na hřbitově ve Francové Lhotě, úmrtní list far. úřad řím. kat. církve ve Francové Lhotě, č. 156, svazek III., str. 187, poř. č. 11 ze dne 11. 3. 1948.

 

Polčák Jan, narozený 5. 2. 1909 v Bratřejově, bytem Lačnov - Vařákovy paseky 162, rolník, vstup do oddílu 1. 10. 1944, osvědčení 255/45: 47679/Po-378/1947, zemřel 4. 5. 1945 ve Spívalově dolině v Hošťálkové na průstřel hlavy – odvlečen a popraven dělostřeleckou jednotkou. Jeho činnost: V říjnu 1944 byl získán do oddílu Ploština do zajat 2. 5. 1945 na Vařákových pasekách, odtud byl odvlečen do Hošťálkové, kde byl 4. 5. 1945 popraven zastřelením. Dne 9. 5. 1945 byl pohřben v Pozděchově. Zastřelen u obce Hošťálková - potvrzení SNB Valašské Klobouky Úmrtní list Českobratrské církve evangelické čj. 267 svazek II list 98 čísl. řádku 28 ze dne 14. 5. 1946 v Pozděchově. Usedlost byla vypálená.2. 5. 1945.

 

Šopová Růžena (Rozalie,Rozina), narozená 19. 8. 1920 v Prlově, Prlov 29, vstup do oddílu 1. 10. 1944, osvědčení 255/45: 47685/Šo-71/ 1947, zemřela 4. 5. 1945 ve Spívalově dolině v Hošťálkové na průstřel hlavy – odvlečena a popravena dělostřeleckou jednotkou. Jeho činnost V říjnu 1944 byla získána svými rodiči do oddílu Ploština, velitel Nikolaj. Působila jako spojka a přechovávač Velitel oddílu Nikolaj Dne 2.5.1945 kolem 18.00 hod. byla zatčena 16ti členným komandem dělostřelců při teroristické akci u Jana Polčáka, odvetné akci protipartyzánských sil na Vařákových pasekách a odvlečena spolu se třemi zajatými partyzány do Valašské Polanky. Dne 3. 5. 1945 byli všichni svázání a odvedeni ustupující německou armádou ke Vsetínu. Dne 4. 5. 1945 byla Růžena Šopová spolu s dalšími partyzány, mezi Ratiboří a Hošťálkovou, popravena zastřelením. Na místě byli zakopáni. Dne 9. 5. 1945 byla pohřbena v Pozděchově.  Bylo napadeno 8 domů, které pak byly vypáleny. Obyvatelé, 17 osob byli odvedení do Valašské Polanky kde byli vyslýcháni. 3. května ráno ostatní propustili a pasekáře Jana Poláčha, Františka Žáka, Karla Vařáka, Růženu Šopovou dne 4. 5. 1945 u obce Ratiboře zastřelili a na místě zakopali. Výpis z matriky zemřelých českobratrské církve evangel. far. úř. v Pozděchově ze dne 4. 4. 1947 čj. 88, matrika II--99-30 je uvedena příčina smrti: vražda, průstřel hlavy.

 

Trochta Alois, narozený 8. 4. 1924 ve Francově Lhotě, bytem Francová Lhota 143, vstup do oddílu 1. 1. 1945, padl 3. 5. 1945 na Baráku při osvobozování Vizovic.

 

Vařák  Karel, narozený 2. 6. 1925 v Pozděchově, bytem Pozděchov - Vařákovy paseky 81, vstup do oddílu 1. 1. 1945, zemřel 4. 5. 1945 ve Spívalově dolině v Hošťálkové na průstřel hlavy – odvlečen a popraven dělostřeleckou jednotkou.

 

Vařák Tomáš, narozený 10. 2. 1909 v Pozděchově, Pozděchov - Vařákovy paseky 81, rolník, vstup do oddílu po dušičkách 1944, zemřel 23. 4. 1945, když se dozvěděl, že vypalují Prlov, kde měl schované dvě děti u švagra Kulíška. Vyběhl s chalupy a dostal infarkt (následek výslechu na gestapu). Jeho činnost: spojení na Tomáše Polčáka "Beneše" z Prlov 25, který tam chodíval. Potraviny obstarávala též dcera Marie Mrázková, manželka obchodníka s potravinami ve Vizovicích. Dále do partyzánské činnosti mimojiné zapojena dcera Věra Vařáková, syn karel vařák, synovec Josef Vařák a jiní.

 

Žák František, narozený 19. 12. 1903 v Prlově, bytem Lačnov  - Vařákovy paseky 136,  , rolník , vstup do oddílu 1. 10. 1944, osvědčení 255/45: 47692/Ža-83/194, zemřel 4. 5. 1945 ve Spívalově dolině v Hošťálkové na průstřel hlavy – odvlečen a popraven dělostřeleckou jednotkou. Jeho činnost: zapojil se sám v říjnu 1944 do oddílu Ploština, velitel Murzin, Nikolaj, Slepcov, přechovávatel a spojka 2. 5. 1945 zajat a odvlečen z domova do Hošťálkové a s jinými občana pro podporu partyzánů zde 4. 5. 1945 zastřelen. Výtah z úmrtního listu českobratr. církve evangelické Díl II. str. 99 číslo 29 čj. 47692-83 ze dne 26.9.1946  Usedlost byla vypálená.

 

Žídek Šimon, narozený 22. 4. 1909, bytem Půlčín, zemřel 8. 12. 1944 v koncentračním táboře Flossenbürg.

 

Partyzáni oddílu Ploština jiné národnosti

"Alex"- velitel sovětských partyzánů.

 

Barabáš Petr Josipovič, narozený 26.10.1921 Ochranijevič/Dněpropetrorsk, uprchlík z pracovního nasazení, od září 1944 s V. Lavriščevem u Frant. Žáka ve Valašské Polance. Padl  11.1.1945 na "Dílech" u Újezda v přestřelce s německým a protektorátním četníky.

 

Braco Mata (Matys Bratso, Matys Brajer), narozený 28.1.1924, chorvat, bytem Bukovice (Jugoslávie), odešel s Houfkem a Františákovou na Kroměřížsko. Poté se vrátil zpět k oddílu Mika-Liptál. Přišel od Schupo z Holešova.

 

Fedor,

 

Filatov Nikolaj Ilíč, přišel s Nikolajem Kovalenkem ke skupině Josefa Vernera na Vasilsko, kde byl už Vasil Kuzmič Střekačo (nebo Lichačov). Přivedl je 10.4.1945 jako sov. zajatce František Bača z Rudinova. 13.4.1945 odešel na Ploštinu, příkaz T. Polčák. Padl na Ploštině.

V noci, koncem ledna 1945 ohlásila se v domku Fr.Bači skupinka mužů Bačovým heslem "Táta". Když je pustil do domu poznal ve vedoucím skupinky Urbánka z Přečkovic a Goleše ze Žilína, kteří sebou přivedli 3 sovět.zajatce uprchlé z transportu lesní hajný KT Osvětim. Byli to: Nikolaj Ala Kovalenko,por.-letec, Filatov Vitalij Iljič a Vasil Kuzmič. Byli tělesně vyčerpaní, hladoví v zelených letních uniformách, pracovních, zajateckých /s fosforujícím nápisem SU/. Byli tak uštvaní, že jim bylo jedno jak dopadnou. Na útěku přišli do Přečkovských lesů, náhodou se setkali s hajným Zbožínkem a ten je podpořil. Protože uprchlíky už v lese někdo zahlédl, začali po nich pátrat četníci i gestapo, svěřil se Zbožínek Urbánkovi a radili se kam uprchlíky ukrýt. Za hodinu po tomto pohovoru už navštívili Fr.Baču, aby se uprchlíků ujal. Ještě téže noci byl zavolán medik Lumír Horák, který uprchlíky ošetřil, prohlédl a protože znal rusky, mohl se s nimi dohovořit.

Georgice Vladimír, narozený 10.1.1917 Tbilisi, SSSR, po válce Otrokovice, Přístavní 527, byl v RA a SNP, partyzánský průkaz 13314.

 

Ivan npr. RA - sovětský partyzán, též oddíl Ploština /návaznost na JŽ-Bojkovice

Jan /Rusín/

 

Kirakovjan Benjamin Oganovič, dle svého životopisu odevzdaného v roce 1945 RNV ve Vsetíně se narodil 10. 5. 1917 v Bratislavě, byl synem mechanika Ogana Kirakovjana (Armén) a jeho ženy Zuzany, roz. Jurášové (pocházela z Liptovského Hrádku), národnosti slovenské, vyznání Českobratrské evangelické, vyučen zámečník.

V roce 1922 odjel se svými rodiči do Teheránu (zde mu okolo roku 1924 zemřela matka), v roce 1936 složil tovaryšskou zkoušku u firmy Šach Bek v Teheránu, posléze začal pracovat jako mechanik v cukrovaru ve městě Mehandap. V roce 1941 dobrovolně vstoupil do rudé armády, koncem roku 1944 shozen 13.let eskadrou zakavkazského vojenského okruhu na Slovensko jako parašutista. Dne 12.11.1944 zajat a vězněn do 28.1.1945 v obci Podtureni, okr. Lipt. Mikuláš, kdy se mu podařil útěk k partyzánům. Od února 1945 do konce války velitel I. čety oddílu Ploština.

V jiném jeho poválečném spise je jím samotným uvedeno, že sloužil v RA od r.39-45, shozen 13.let eskadrou zakavkazského vojenského okruhu na Slovensko jako parašutista. Jiné údaje: V roce 1939 nastoupil presenční službu u zakavkazského voj. okruhu 31.pěší střelecké divize, 75 pluku, 3 kulometné roty (gen. Kozlov) v městě Baku. V roce 1941-42 bojoval na Krymu a v květnu byl Němci zajat a odvezen na Ukrajinu do Rovna atd. od 12.11.1944 do 28.1.1945 v obci Podtureni, okr. Lipt. Mikuláš. V roce 1949 nabyl rozhodnutím ONV Jeseník čs. stát. občanství. MNV v Podturni, čj.889/1945 z 22.6.45 uvádí, že Kirakovjan, jako zajatec byl začleněný do pracovního útvaru v německé armádě a utekl k partyzánům.

Veškeré informace o Benjaminu Kirakovjanovi převzaty z jeho vlastnoručně sepsaného životopisu odevzdaného v roce 1945 Revolučnímu národnímu výboru ve Vsetíně. Informace o narození se nepodařilo členům RNV tehdy ověřit, i když zaslali žádosti na matriky do Bratislavy i Liptovského Hrádku. V dotazníku III odboru pro politické zpravodajství má uveden datum narození 5. 5. 1917.

Podle šetření z roku 1967 se ale jmenoval Kirakosjan Benjamin Oganesovič (Киракосян Вениамин Оганесович), narozen 10. 5. 1916Taycharukhu (Тайчарух), syn Ogana Kirakosjana, národnosti Armén, vyučen kovářem. Osvědčení dle §255/46 178445/1976. Před válkou se oženil z Piruzou Derzian Osefi, se kterou měl dceru Vazguu. V roce 1940 nastoupil v Razdanu základní vojenskou službu, po napadení SSSR byl přeložen na Krym ke 13. motorizovanému pluku. 2. 5. 1942 zajat a odvezen do Rovna na Ukrajině. Koncem roku 1942 vstoupil do speciální jednotky Wehrmachtu, která byla určena pro boj s partyzány. On samotný byl zařazen v jednotce jako kovář. Výcvik byl prováděn u Polského města Radonsko, v letě byli přemístěni přes Rumunsko a Maďarsko do obce Podtureň, kde měli zasahovat proti Slovenskému národnímu povstání. Při přiblížení fronty jednotka ustoupila na Valašsko, kde Kirakosjan v únoru 1945 zběhl k partyzánům a stal se zde velitelem z jedné z čet Ploštinského oddílu.

Po válce byl zařazen do sběrného tábora v Brně, poté byl přemístěn do Bratislavy, kde se mu podařilo utéct zpět na Valašsko. Zde si našel druhou ženu Marii Janíčkovou z Jablůnky, se kterou měl 3 děti, dva syny a dceru. Po narození prvního dítěte se odstěhoval do Lipové Lázně, Bezručova 148, okr. Šumperk. Kirakosjan byl na manželku a děti hrubý a fizicky je týral.

Zemřel 11. 6. 1996.

 

Kostin Nikolaj Nikolajevič, 1914, kpt. RA, velitel oddílu, zastřelil se 10.4.1945 po výbuchu výmětnice z pancéřové pěsti na Ploštině.

 

Kotljarov Alexandr "Čornyj Saša" npor. RA, první velitel oddílu, 22.2.1945 raněn v přestřelce s nacisty v Lipině u Valašských Klobouk, padl 3. 5. 1945 v boji s nacisty v partyzánské ošetřovně ve mlýně u Juříčků v Leskovci,  v prosinci 1944 přišel s Panesem aj. na Ryliska, později na Ploštinu

 

Kovalenko Nikolaj Alexandrovič por. RA, narozen v roce 1914, ukrajinské národnosti. Vstup do oddílu 117. 2. 1945.

 

Ludva, Slovák.

 

Nikolaj SSSR, přišel s N. N. Kostinem.

 

Nina SSSR JŽ-Ploština /?/ + březen 1945 padla v boji u Rajnochovic /?/  Možná se jedná o Kozko-Potapenko.

Olga asi 18 letá studentka polské národnosti. Při výbuchu pancéřové pěsti na Ploštině popálena, skrývala se v Leskovi a následně u Kajšů v Uble 36, dle informací od rodiny Ptáčkovi, měla udržovat mylostný vztah z Kostinem.

 

Panas SSSR

 

Podlesný Vasilij SSSR

 

Sapelnik Vasilij Fjodorovič, SSSR, charkovská oblast, Valkovskij Rajon, Bokdarijskij sovět. Uprch ze zajetí, raněn při akci v Lipině u Valašských Klobouk 22. 2. 1945 (spolu s ním raněn i Saša Kotljarov). Léčen u různých občanů okolních obcích, též u Aloise Šiftáře ve Vysokém Poli a faráře Vladimíra Růčky v Újezdě. Potom oba odešly k Juříčům do Leskovce 67. Při obklíčení usedlosti 23. 4. 1945 se zachránil společně s Kosťou Kalabalinem, když se ukryly v betonové odtokové rouře pod mlýnským kolem. Setrvali tam až do večerních hodin, než Němci odtáhli. Poté putovali po trase, Řezníčkovi z Polanky, ?, Kajšovi v Uble.  Alois Šiftař z Vysokého Pole ho poté (i v době, když vypalovali Ploštinu) u sebe léčil (zraněná ruka, zápal plyc) a po skončení války přešel do zběrného tábora v Malackách. Zde jeho stopa končí.

 

Scherer Petr, srb, narozený 22. 5. 1925 v Mramuraku. Vstup do oddílu 17. 3. 1945. Odcestoval 18. 8. 1945 do Bělehradu.

 

Samoljenko Ivan SSSR, narozen 13.5.1925, Možná se jedná o Timošenka.

 

Semjonovič N SSSR

 

Simulenko Timofej Timošenko, řečený Tomáš, narozený 15. 6. 1916 v Serednu, bytem Tichov č. 59, dělník, vstup do oddílu 20. 12. 1944, osvědčení 255/45: 41748/Si-29/1946. Jeho činnost vězněn v Auschwitz,uprchl. Přišel sám 30. 11. 1944 do oddílu Ploština od 30. 11. 1944 do 5. 5. 1945  - velitel Nikolaj, Gríša Slepcov. – hrdinský čin přepad 200 Maďarů v Újezdě (účast) konec března 1945 boj.akce - 14x - Újezd, Vlachovice, Vizovice, Vysoké Pole, Lačnov, Lidečko, Pozděchov, Drnovice, Vlachova.Lhota, Loučka, Prlov, Vařákovy Paseky, Barák u Vizovic, Ublo  - proti německým a maďarským jednotkám.

 

Slepcov Grigorij Michaljovič, 3.11.1917 též: "Grenadin" SSSR, JŽ- Ploština, v dubnu velitelem oddílu.

Koncem r. 1944 osvobozen jako raněný z nemocnice ve Vizovicích.

 

Smirnov Ilja SSSR, uvádího jako partyzána Bohumil Halenčík z Hrádku nad Vlárou.

 

Zemljak Alex, velitel skupiny partyzánů po B. Kirokovjanovi

 

[1] Prověřovací spisy 1. Československé (moravské) partyzánské brigády, osobní záznamy Antonína Macháně, předané paní Marii Hrošové. Počty mrtvých a škody partyzánů jsou v hlášeních nadhodnocené.

[2] Petr Fjodorovič Buďko

[3] Díky strátě radistů a radiostanice na Santově v Malé Bystřici

[4] Spis Světlana

[5] Spis Světlana

[6] Spis Světlana

[7] Spis Světlana

[8] Spis Světlana

[9] Spis Světlana

TOP