×

Podpořte nás - text

Podporovatelé partyzánské skupiny/oddílu Ploština

Pomocníci partyzánského oddílu Ploština[1]

V soupisu určitě není celý a určitě zde nejsou všechny data přesné.

Ambrůz František, narozený 6. 7. 1911 ve Vrběticích, bytem Vrbětice 78, učitel a tajemník obecního úřadu ve Vysokém Poli. Zajišťoval pro oddlíl Ploština potravinové lístky s polu se starostou Janošem, předsedou zemědělské komise Zámečníkem, členy rady Kořenkem a Trčkou. Kryl černé porážky v prospěch partyzánů. Zapojen přes četníky ve Vlachovicích do domácího odboje.

 

Andrýs František, narozený 5. 11. 1919 v Loučce, bytem Loučka, rolník. Pomocník partyzánů od 9. 1944 do května 1945. Do oddílu získán farářem Vladimírem Růčkou z Újezda. Dodával jídlo, šatstvo, léky. Podával zprávy získané od Antonína Kučery, řídícího učitele v Loučce, kde bylo ubitováno protipartyzánské Jagdkomando.

 

Babíček  Antonín, narozený 19. 2. 1923 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole  114, rolník . Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do května 1945. Od příchodu partyzánů je přechovával, stravoval.

 • Od ledna 1945 opustil zaměstnání na příkaz kpt. P. Buďka a věnoval se úkolům spojka a hlídkování právě přítomných partyzánů. Jídlo pro partyzány obstarával od sousedů a občanů okolních vesnic.
 • 4. 1945 byl zajat na Ploštině. Byl přinucen s několika zajatci hnát nakradený dobytek do Vizovic, ale cestou uprchl. Za několik dnů po 19.4.45 získal znovu na partyzány spojení a dále s nimi spolupracoval.
 •  

Babíček Jan, narozený 4. 8. 1886, bytem Vysoké Pole 114, rolník. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945. Přechovával partyzány. Na rozkaz Buďky v ledna 1945 opustil zaměstnánía věnoval se úkolům spojky a hlídky. V den Prlovské tragédie byl represivními složkami zajat a nucen donést nakradený majetek do Vizovic. Cestou se mu podařilo utéct a znovu se spojit z partyzány.

 

Babíček Stanislav, narozený 5. 8. 1927, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945.

 

Barcůch František, narozený 9. 9. 1914, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 3. 1. 1945 do května 1945.

 

Barcůch František, narozený 3.9.1897, bytem Vysoké Pole 65, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 1945 do května 1945.

 

Barcůch Jan, narozený 8. 5. 1922, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945.

 

Barcuch Josef, narozený 1889, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945. 

 

Barcuch Josef, narozený 15. 11. 1909, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945.

 

Barcůchová Františka, narozená 24.8.1899 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 35. Pomocník partyzánů od 12. 1. 1945 do května 1945.

 

Barcůchová Terezie, narozená 25. 2. 1903, bytem Vysoké Pole 65. Pomocník partyzánů od 2. 1945 do května 1945.

 

Bárta František, narozený 14. 11. 1909 v Poštorné, bytem Valašské Klobouky 255, hostinský. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945.

 

Bařinka Tobiáš, narozený 11. 2. 1906 ve Valašských Kloboukách, bytem Valašské Klobouky 372. Nejdříve byl členem obrany národa – Janeček St., později od ledna 1945 pomocník partyzánů.

 

Bělaška Alois, narozený 20. 9. 1908, bytem Tichov, švec. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945.

 

Bělaška František, narozený 11. 1. 1900, bytem Tichov, dělník. Pomocník partyzánů od 2. 1. 1945 do května 1945.

 

Bělaška Josef, narozený 1900, bytem Půlčín, rolník. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do května 1945.

 

Bělaška Ludvík, narozený 14. 1. 1917 v Akssii (Astracháň SSSR), bytem Tichov 83, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 3. 1945 do května 1945. Spojka JŽ Ploština, velitel Nikolaj/Kostin, Gríša, Alex. Zásobování potraviny, šaty, prádlo aj. Zprávy

 • 4. 1945 Veřejně vyznamenán Gríšou a Alexem. Tajné skladiště zbraní v lese Podhoří u Tichova
 • 4. 1945 Nesl hlášení veliteli Alexovi na Vařákova paseky. Byl zajat Němci, ztýrán a ve Velkých Karlovicích 8 dní.
 • V červnu 45 velel skupině čistící lesy v prostoru Drnovice - Tichov - Pozděchov od ukrývajících se německých vojáků. z MNV Val. Klobouky měl pro tento účel dostat na potvrzení vystavené mjr. Knollem 10 pušek, náboje a pro každého muže 2 granáty.

 

Bělaška Stanislav, bytem Tichov 113. Pomocník partyzánů.

 

Belhová  Terezie, narozená 4. 6. 1881, bytem Vysoké Pole - Ryliska  119, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 12. 1944 do května 1945. Její syn zastřelen a upálen na Ryliskách.

 

Bělíček, bytem Vysoké Pole. Pomocník partyzánů.

 

Bělík, bytem Lipina, četnický strážmistr. Pomocník partyzánů od 22. 2. 1945 do května 1945.

 

Běloň František, narozený 4. 11. 1895, bytem Drnovice 63, rolník. Pomocník partyzánů od 9. 2. 1945 do května 1945. Syn Václav upálen na Ploštině 19. 4. 1945.

 

Běloňová Anna, narozená 3. 7. 1897, bytem Drnovice 63. Pomocník partyzánů od 9. 2. 1945 do května 1945. Syn Václav upálen na Ploštině 19. 4. 1945.

 

Bodlák František, narozený 9. 1. 1912 v Drnovicích, bytem Horní město u Rýmařova, rolník. Pomocník partyzánů od 4. 1. 1945 do května 1945.

 

Březinová Marie, bytem Kojetín. Od 20. 4. 1945 ukrývána u Josefa Pechala z Lidečka, byla hledána gestapem za urážku německých úřadů.

Cíchová Ludmila, narozená 6.12.1931 ve Vysokém Poli jako Šmoklová, po válce bytem Nedašova Lhota 63. Pomocník partyzánů od 10. 11. 1945 do května 1945, spojka.

 

Častulík František, narozený 4. 1. 1910, bytem Vlachovice, mlynář. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945.

 

Častulík František, narozený 6. 3. 1890 v Drnovicích, bytem Drnovice 35, starosta obce, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 11. 1944 do května 1945.

 

Častulík František, narozený 30. 9. 1897, bytem Drnovice 4, rolník. Pomocník partyzánů od 9. 2.1945 do května 1945.

 

Častulík Jindřich, narozený 25. 4. 1921, bytem Vlachovice 107, dělník. Pomocník partyzánů od 8. 2. 1945 do května 1945. Ukrýval zbraně pod vedením Čeňka Žáčka, Vlachovice, spojka.

 

Častulík Josef, narozený roku 1890, bytem Drnovice. Nejdříve členem obrany národa Štěrba, poté pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945.

 

Častulík Josef, narozený 30. 9. 1897 v Drnovicích, bytem Drnovice 1, rolník. Pomocník partyzánů od 8. 2. 1945 do května 1945.

 

Čech Jaroslav, bytem Slavičín, zaměstnanec autodopravy. Zúčastnil se likvidace německého vojenského auta u Loučky u Vizovic, při které padl řidič auta.

 

Čepelík Josef, narozený 16.3.1914, bytem Jablonec nad Nisou, úředník. Pomocník partyzánů od 1. 2. 1945 do května 1945.

 

Černý Josef, bytem Prlov, pekař. Pomocník partyzánů, zásoboval oddíl Ploština.

 

Červenka František, narozený v roce 1906, bytem Javoří 104, obchodník, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945, spojka

 

Červenková Anna, narozená 1. 9. 1909, bytem Vysoké Pole 47, po válce Javoří 104, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945, ošetřovala partyzány a prala jim prádlo.

 

Domorád Jan, narozený 24. 6. 1914 ve Slavičíně, bytem Vysoké Pole 117 (Slavičín 441), hajný. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1945 do května 1945, ubytovatel.

 • 4. 1945 běžel varovat občany Ploštiny

 

Domorádová Kristína, narozená 25. 5. 1911 v Broumově, bytem Vysoké Pole 117 (Slavičín 441). Pomocník partyzánů od 25. 12. 1945 do května 1945, ubytovatel.

 • 4. 1945 běžel její manžel Jan Domorád varovat občany Ploštiny

 

Draňa Vladislav, narozený 10. 8. 1927 ve Vrběticích, bytem Loučná, po válce Šumperk 4, Vikýřovice 79, lesník. Pomocník partyzánů od 8. 1. 1945 do května 1945.  Vykonával zpravodajskou službu a spojku, informoval partyzány o zprávách ze zahraničnícho rozhlasu.

 

Ďulík Jan, narozený 25. 6. 1919, bytem Vysoké Pole 181, dělník. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945.

 

Faber Stanislav (možná Jan), narozený 21. 1. 1902, bytem Kamenice u Stránčic, SNB. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945.

 

Fejta František, narozený 16. 1. 1900, bytem Vlachovice 50, pošmistr. Pomocník partyzánů od 16. 1. 1945 do května 1945.

 

Fojtová Anastásie, narozená 17. 5. 1916 ve Vlachově Lhotě, bytem Vysoké Pole 152, po válce Malenovice, Sídliště 828, rolník. Pomocník partyzánů od 7. 1. 1945 do května 1945, spojka.

 

Fojtů Alois, narozený 28. 7. 1893, bytem Vlachova Lhota, pálenice. Pomocník partyzánů od 7. 1. 1945 do května 1945.

 

Fusek Josef, narozený 12.4.1901 ve Smolině, bytem Smolina 26, hostinský. Pomocník partyzánů od října 1945 do května 1945.

 

Galetková Marie, bytem  Bratřejov 209 roz. Štalmachová, lesní pracovnice . Pomocník partyzánů od listopadu 1944 do 19. 4. 1945

Pro maso a uzeniny chodívala k řezníkovi Janu Bělíčkovi do Bratřejova, jemuž obvykle partyzáni dodali prase, on ho uskladnil a zpracoval na uzeniny. Galetková je pak, podle potřeby, po několika kilogramech nosila na Ploštinu. Jako lesní dělníci přišli v listopadu 1944 do styku s partyzány a Marie Galetková jako spojka tam donášela jídlo, zprávy a to i na Vařákovy paseky. Činnost Marie Galetkové potvrzuje Marie Machučová, roz. Zichová z Ploštiny. Jedno tele dodali partyzánům i její rodiče. Pokyny pro přenášení dával Tomáš Polčák, s nimž byly Galetková nejčastěji ve styku. Další úkoly dostávala od Saši Kotljarova, Nikolaje Kostina a Grigorije Slepcova, které pak předávalak Marii Zichové - Machučové. Toto prováděla podle potřeby 2x až 5x týdně od října 1944 až do konce dubna 1945. Onemocněli-li partyzáni, pak docházela k MUDr Brázdilovi pro pomoc, přišel osobně a recepty na léky psával na členy Stalmachovy rodiny. Chleba donášela z pekárny Černého v Prlově, či Josefa Zavadila v Bratřejově. Občané, kteří měli snahu partyzánům pomoci, donášeli ke Štalamachům potraviny, šatstvo nebo potravinové lístky. Přinášela též na Ploštinu zprávy o pohybu německých a maďarských vojáků, jejich ubytování v Pozděchově. Počátkem března 45 zpozorovala, že do hospody se ubytovávají Maďaři, zpravila o tom Tomáše Polčáka a ještě téhož večera byli tito vojáci odzbrojeni a vzato jim množství zbraní. Když měla Marie Galetková nést na Ploštinu velký náklad, chodíval tam s ní její strýc Jiří Štalmach (byl 19.4.1945 na Ploštině upálen). Už v listopadu 1943 našla v lese ukrývajícího se uprchlíka, sovětského důstojníka ing. Potuchina. Ukrývala jej 3 a půl měsíce v domku č.138, a pak jej vybavila jídlem a oblečením i kompasem a on odešel směrem na Slovensko.

 

Hanáková Anna, narozená 19. 4. 1914, bytem na faře v Újezdě, po válce Hodonín 156, kuchařka na faře. Pomocník partyzánů od 14. 2. 1945 do května 1945. Oošetřovala S. Kotljarova na faře v Újezdě. Na faru v Újezdě přicházely partyzánské spojky ze Slovenska. Roznášela a opatřovala proviant a letáky, které farář doma cyklostyloval.  K raněnému Kotljarovi přivedla MUDr Lopeše z Vizovic, který přicházel několikráte. Když se uzdravoval, dával skupině pokyny, které Hanáková tlumočila. Koncem března 1945 se Kotljarov zotavil natolik, že vybavený farářovým oblekem a teplým kožichem odešel do bunkru k Juříčkovi do Leskovce. Tam při zátahu 3. 4. 1945 zahynul.

 

Harlender Zikmund, narozený 24. 4. 1906, nytem Zlín. Byl zásobovatelem a pomocníkem TVCO – Anatoli. 17. 3. 1945 uprchl před zatčením gestapem Zlín, do konce války v ilegalitě u Anny Šůstkové z Loučky 83.

 

Hladníček Cyril, narozený 4. 7. 1905, bytem Vlachova Lhota – paseky, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 2. 1945 do května 1945.

 

Hlavica Jan, narozený 1. 4. 1921, bytem Újezd 221 (143, 140), krejčí. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945, spojka, zásob., po havárii sov. letadla byl přítomen při sdělávání zbraní z něho.

 

Hlavica Karel, narozený 23. 6. 1907 v Holuzicích, bytem Vysoké Pole č. 23, obchodník. Pomocník partyzánů od 6. 1. 1945do května 1945.

 

Hlavicová Anna, narozená 4. 2. 1915 ve Vysoké Poli, bytem Vysoké Pole 23. Pomocník partyzánů od 2. 1. 1945 do května 1945.

 

Hlavičková Anastázie, narozená 14. 2. 1899, bytem Újezd, Samota Svrčkova 197. Pomocník partyzánů od začátku roku 1945 do května 1945.

 

Hlavičková Františka, narozená 29. 10. 1901, bytem Loučka 197. Pomocník partyzánů od půli listopadu 1944 do května 1945.

 

Holba Ludvík, narozený 1. 9. 1896, bytem Mirošov, hajný. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do května 1945.

 

Holčáková Anna

 

Honek Jan, narozený 15. 2. 1920 v Drusovicích, bytem Vysoké Pole 168, dělník. Pomocník partyzánů od 3.3. 1945 do května 1945. V roce 941 vyšetřován několik dní.

 

Honek Josef, narozený 20. 5. 1904 v Drnovicích, bytem Drnovice 27, rolník. Pomocník partyzánů od 1.8 1. 1945 do května 1945.

 

Honková Karla (možná Marie), narozená 8. 7. 1923 v Bratislavě, bytem Vysoké Pole 168. Pomocník partyzánů od 2. 1. 1945 do května 1945.

 

Honková Karolína (možná Marie), narozená 23. 8. 1920, bytem Vysoké Pole 168. Pomocník partyzánů od ledna 1945 do května 1945.

 

Hrubaňová Františka, narozená 4. 2. 1906, bytem Horní Lideč, dělník. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945.

 

Hubený Josef, narozený 24. 5. 1916, bytem Valašské Klobouky, po válce  Dubec u Jaroměře, drogista. Pomocník partyzánů od 30. 1. 1945 do května 1945.

 

Hučíková Kristina, narozená 18. 9. 1921, bytem Pozděchov 34, dělnice. Pomocník partyzánů od 25. 1. 1945 do května 1945.  Její manžel zemřel při přestřelce v Lipině dne 22. 2. 1945.

 

Húšť Emil, narozený 16. 4. 1923, po válce Vysoké Pole 120.

 

Húšťová Božena, roz. Rašková, narozená 1. 4. 1929 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 120, dělnice. Pomocník partyzánů od 1. 1.1945 do května 1945.

 

Janků Alois, narozený 20. 6. 1906 v Drnovicích, bytem Drnovice,  po válce Horní Město u Rýmařova, rolník, švec. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945.

 

Janků Alois, narozený roku 1906, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 18. 1. 1945 do května 1945.

 

Jánoš Alois, narozený 11. 11. 1917, bytem Vysoké Pole 165, dělník. Pomocník partyzánů od 26. 12. 1944 do května 1945.

 

Jánoš Jan, narozený 8. 8. 1885, bytem Vysoké Pole 55, starosta obce, rolník. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945, zprávy a potraviny.

 

Jánoš Karel, narozený 3. 7. 1921, bytem Vysoké Pole 173, dělník. Pomocník partyzánů od 26. 12. 1944 do května 1945.

 

Jánoš Vincenc, narozený 15. 2. 1916, bytem Vysoké Pole 55, syn starosta obce, rolník. Pomocník partyzánů od 29. 11. 1944 do května 1945, zprávy, potraviny, hlídky.

 

Jánošová Anna, roz. Trčková, narozená 8. 10. 1924 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 100, po válce 160. Pomocník partyzánů od 12. 1. 1945 do května 1945.  Po zranění Vasila Sapelnika (22.2.1945 v Lipině) a jeho ošetřování na pasece Rudolfa Fojtů, byl Vasil na nějakou dobu přemístěn k Trčkům (rodičům) a zde ošetřován.

 

Jánošová Božena, roz. Machů, narozená 10. 11. 1928 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 49, po válce 55. Pomocník partyzánů od 15. 10. 1944 do května 1945spojka, letáky. Její bratr František Machů zasbyt při Ploštinské tragédii.

 

Jánošová Jiřina, narozená 21. 1, 1927 ve Vysokém Poli, po válce bytem Vysoké Pole 173, manželka Karla Jánoše.

 

Jedlovec Otakar, narozený 17. 9. 1919 ve Valašských Kloboukáach, bytem Valašské Klobouky, Složisko 346. Pomocník partyzánů od října 1944 do května 1945.  13. 12. 1944 donesl Františku raškovy na Ryliska  výbušninu Tritol. Byl spolupracovníkem odbojové organizace „Pro vlast“.

 

Juřík Emil, narozený 1. 7. 1899, bytem Valašské Klobouky, Slavičín 230, automechanik. Podílel se na odvozu munice a zbraní,byl ve spojení F. Bača, Č. Šála, Jan Horák. Od března 1945 kontakt  na Josefa Lažu, Ivana Popoviče, Štefana Jurince (Jugoslávec). Opravoval vozidla Wehrmachtu a při jejich zkoušení dopravoval jimi munici, zbraně, jídlo partyzánům na Zlínsku a Vsetínsku. Velké skladiště zásob bylo v lesích u Bohuslavic/Zlín a u starého mostu v Ústí u Vsetína. Část zbraní opatřil pomocí Cyrila Šály z Bohuslavic z vojenských skladů Vlachovic.  Akci vedl Jan Horák, syn lékaře, který chodil do Juříkovy dílny, s ním jezdil a věci odnášel na smluvená místa v oblasti Vysokého Pole. Juříkovi pomáhal Sob. Pejer.? Emil Juřík při jízdách navštěvoval hostinského Fojtíka ve Vlárském průsmyku, který pomáhal slovenským partyzánům a v r. 1944 poslal Fojtík Juříkovi 2 ozbrojené partyzány slov. a rusín. národnosti. Byli dovedeni ke skupině Ivana Popoviče.

 

Kačer Augustin, narozený 10. 10. 1896 v Haluzich, bytem Haluzice 1. Do odboje zapojen již od začátku okupace, později napojen na oddíl Ploština.

 

Kocourek Václav, narozený 6. 12. 1904 ve Francově Lhotě, bytem Vsetín, Sychrov 6, po válce Val. Klobouky 646, číšník. Pomocník partyzánů od 18. 2. 1945 do května 1945. Od 1. 10. 1944 spolupracuje s Jarda 7, spojka, průvodce Pulčín, Prlov, Val. Polanka.

 

Kořenek Antonín, narozený 13. 1. 1897, bytem Vysoké Pole 1, četnický strážmistr. Pomocník partyzánů od 25. 11. 1944 do května 1945.

 

Kořenek Jiří, narozený 24. 8. 1901, bytem Vysoké Pole 51, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 2. 1945 do května 1945, zprávy, potraviny, peníze, (podpis Fr. Raška, Vysoké Pole 120).

 

Kořenek Josef, narozený 15. 9. 1914, bytem Drnovice, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Kořenek Josef, narozený 8. 12. 1903 v Drnovicích, bytem Vysoké Pole 144, rolník. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945, napojen na Fr. Rašku.

 

Kostka František, narozený 18. 8. 1924, bytem Vysoké Pole, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 2. 1945 do května 1945.

 

Koutný Cyril, bytem Vlachova Lhota. Ukrýval a ošetřoval zraněného Al. Kotljarova.

 

Koutný Josef, bytem Vlachova Lhota, hasič a samaritán. Ukrýval a ošetřoval zraněného Al. Kotljarova.

 

Kovařík František, narozený 13. 12. 1908, bytem Haluzice, Vlachovice paseky 48 (tč.32), rolník. Kontakt s Janem Maňasem z Tichova.

 

Kozubík Jan, narozený 6. 1. 1901 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 7, rolník, osvědčení 255/45: 4814-Ko-1187/1948. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945, získán Jos. Machů, Vysoké Pole 49, spojka.

 • 5. 1945 prvá bojová akce v níž byl zraněn u Újezdu u Vizovic - průstřel plic. - léčen nemocnice Vizovice MUDr Kotulán
 • 5. 1945 až 5. 8. 1945 invalida č. vým. J -220316/14 Brno

 

Kozubík Stanislav, narozený 18. 9. 1925, bytem Loučka 9, po válce Praha 10, Zahradní město Jiřinková 22.

Kráčalík Josef, narozený 7. 2. 1921 v Újezdu, bytem Újezd 135. Napojen na P. Frýželku.

 

Kratinová Marie, narozená 31. 7. 1899, bytem Pozděchov, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 10. 1944 do května 1945.

 

Krestýn Josef, narozený 16. 9. 1914 v Šumvaldě, bytem Vlachovice 201, strojní zámečník, pyrotechnik.

 

Kroupa Josef, narozený 15. 1. 1908, bytem Valašská Senice, rolník. Pomocník partyzánů od 27. 8. 1944 do května 1945.

 

Kroupa Jan, narozený 10. 6. 1899, bytem Valašská Senice, rolník. Pomocník partyzánů od 27. 8. 1944 do května 1945.

 

Křička Vladimír, narozený 17. 3. 1910, bytem Valašské Klobouky, obchodník. Pomocník partyzánů od 18. 1. 1945 do května 1945.

 

Křička  Antonín, narozený 27. 1. 1906, bytem Horní Lhota, četník. Pomocník partyzánů od 15. 3. 1945 do května 1945.

 

Kubinová Kamila, narozená 31. 5. 1911 Michálkovce, bytem Zlín, Kvítková 540, úřednice. Pomocník partyzánů od 11. 1. 1945 do května 1945, napojena na oddíl Čapajev. Její manžel Albín zastřelen 27. 4. 1945 Zlínským gestapem.

 

Kučera Antonín, bytem Loučka u Vizovic, ředitel školy. Podával zprávy o JgdKDO, které bylo ubytováno ve škole od září 1944 do května 1945.

 

Kůdela Josef, narozený 14. 6. 1924, bytem Drnovice 83, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Kůdela František, narozený 31. 8. 1898, bytem Vysoké Pole, po válce Horní Město u Rýmařova, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 12. 1944 do května 1945.

 

Kůdela František, narozený 14. 6. 1883, bytem Vysoké Pole 148, rolník. Pomocník partyzánů od 10. 12.  1944 do května 1945.

 

Kuníčková Anastázie, narozená 12. 12. 1945 v Újezdě, bytem újezd 193. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945, spojka.

 • 4. 1945 běžela varovat občany Rylisek

 

Kurnátová Emilie, roz. Rašková, bytem Vysoké Pole 120, po válce Česká Kamenice, Jánská 43. Pomocník partyzánů od 1. 11.1944 do května 1945.

 

Kysilková Anastázie, narozená 12. 12. 1907, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945, spojka.

 

Lipovský Antonín, narozený 19. 4. 1905 Brumov, bytem Lhotka-Chlum 17, po válce Zlín-Malenovice, hajný. Pomocník partyzánů od 2. 10. 1944 do května 1945, spojka, zajišťoval prádlo a jídlo. Podával zprávy Tomeši, Polčákovi, do Prlova a na Vařákovy paseky.

 

Lipovská Božena, narozená 19. 4. 1905 Brumov, bytem Lhotka-Chlum 17, po válce Zlín-Malenovice. Pomocník partyzánů od 4. 10. 1944 do května 1945, spojka.

 

Macík Jaroslav, narozený 28. 10. 1910, bytem Vizmberk, úředník. Pomocník partyzánů od 12. 2. 1945 do května 1945.

 

Machač Josef, narozený 26. 5. 1930, bytem Horní Lideč, po válce Brunzeif u Rýmařova. Pomocník partyzánů od 15. 2. 1945 do května 1945.

 

Machara Jan, narozený 29. 6. 1922 Jestřábí, bytem Bohuslavice nad Vláří 115, po válce Šumperk, Kronichova 18. Pomocník partyzánů do 19. 4. 1945.

 

Machů Anna, narozená 12. 9. 1915 v Drnovicích, bytem Vysoké Pole 85. Pomocník partyzánů od 8. 2. 1945 do května 1945, spojka po přestřelce v Lipině ošetřovala v domě Vasila Sapelnika několik dní. Její syn padl.

 

Machů František, narozený 9. 10. 1911, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 18. 1. 1945 do května 1945.

 

Machů František, narozený 21. 11. 1911, bytem Vysoké Pole, po válce Horní Město u Rýmařova, rolník. Pomocník partyzánů od 1. 2. 1945 do května 1945.

 

Machů František, narozený 9. 10. 1906 v Drnovicích, bytem Drnovice 85, kovář, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 1. 1945 do května 1945, spojka.

 • 4. 1945 při vypálení Ploštiny byl nacisty zbit.

 

Machů František, narozený 31. 8. 1928, bytem Vysoké Pole 182, rolník. Pomocník partyzánů od 5. 1. 1945 do května 1945.

 

Machů Jan, narozený 19. 9. 1897, bytem Vysoké Pole 42, rolník. Pomocník partyzánů od 12 2. 1945 do května 1945.

 

Machů Jan, narozený 9. 9. 1897, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Machů Jan, narozený 2. 5. 1907, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945.

 

Machů Jan, narozený 19. 9. 1909, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945.

 

Machů Jan, narozený 16. 8. 1927, bytem Vysoké Pole 11, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Machů Jan, narozený 3. 10. 1932, bytem Vysoké Pole 193, rolník. Pomocník partyzánů.

 

Machů Jiří, narozený 17. 4. 1902, bytem Vysoké Pole 16, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945.

 

Machů Josef, narozený 9. 8. 1909, bytem Vysoké Pole 56. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945.

 

Machů Josef, narozený 8. 11. 1926, bytem Vysoké Pole 178, dělník. Pomocník partyzánů od 5. 2. 1945 do května 1945.

 

Machů Josef, narozený 25. 5. 1902 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 49, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Machů Stanislav, narozený 9. 11. 1914, bytem Vysoké Pole 160, rolník. Pomocník partyzánů od 6. 2. 1945 do května 1945.

 

Machuča František, narozený 16. 11. 1892 v Drnovicích, bytem Drnovice 45, mlýnář, rolník. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945, zprávy a potraviny, potvrzení mjr. Murzina.

 • V říjnu 1944 přišli z Prlova dva rusové, ale neporozuměl jim, co po něm chtějí.
 • V listopadu 194444 přišli znovu s dopisem Murzina. Dodával mouku až do 19. 4. 1945.
 • V březnu 1945 byl Němci proto vyšetřován.
 • V noci na 19. 4. 1945 potkal u sušírny Fr. Machu, který právě zběhl od oddílu a udal Františka Machače, že podporuje partyzány. Celá Machačova rodina odešla proto až do května 1945 do lesů.

 

Machuča Jan, narozený 16. 8. 1920, bytem Drnovice 59, hostinský. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945.

 

Machuča Jan, narozený 1. 2. 1895, bytem Drnovice, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945.

 

Machuča Josef, narozený 3. 6. 1921 v Drnovicích, bytem Drnovice, mlynář. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945.

 

Mana František, narozený 22. 10. 1910 v Horním Lidči, bytem Horní Lideč 109, autodopravce. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do května 1945, letáky.

 

Maňas Bohumil, narozený 20. 7. 1928 ve Valašských Kloboukách, bytem Valašské Klobouky, Příčná 151. Pomocník partyzánů od listopadu 1944 do dubna 1945, spojka, převážel Maďarům ukořistěné zbraně 17 čl. skup. partyz. v chatě na trati Blažejovka u Val. Klobouk, účast na akci u Poteče a Lačnova- telegraf. sloupy.

 

Maňas Jan, narozený 30. 12. 1914 v Tichově, bytem Tichov 38, rolník, osvědčení 255/45: 6625-Ma-92/48. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do dubna 1945, spojka, zprávy. Mezi roky 1943 až 1945 ukrýval uprchlíky.

 • 4. 1945 odsouzen SS- Adlerem k smrti

 

Maňas Jaroslav, narozený 8. 2. 1911 ve Valašských Kloboukách, bytem Valašské Klobouky, Fučíkova 759. Pomocník partyzánů od 15. 11. 1944 do dubna 1945, ukrýval partyzány a nosil zprávy.

 

Maňas Josef, bytem Tichov, rolník. Pomocník partyzánů od 6. 1. 1945 do května 1945.

 

Maniš Jan, narozený 18. 11. 1893 v Tichově, bytem Tichov 72, rolník. Pomocník partyzánů od 6. 1. 1945 do května 1945.

 

Manišová Rozalie, narozená 27. 10. 1898 v Tichově, bytem Tichov 72. Pomocník partyzánů od 10. 12. 1944 do května 1945.

 

Marcalík František, narozený 16. 6. 1919 v Drnovicích, bytem Drnovice 29. Pomocník partyzánů od 20. 11. 1944 do května 1945.

 

Mikulín Karel, narozený 15. 12. 1923, bytem Šenov u Nového Jičína, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945.

 

Motalíková Marie, roz. Vítková, narozená 19. 2. 1922 ve Valašských Příkazech, bytem Vrbětice, po válce Zlín, Váchova 128. Pomocník partyzánů od září 1944 do května 1945.

 

Mozgva František, narozený 23. 6. 1909, bytem Vysoké Pole, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Mozgva František, narozený 2. 4. 1917 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole č. 8, mlynář, pálenice. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945, strava, lihoviny, peníze, zprávy.

 

Mozgva Jan, narozený 14. 9. 1912 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 8, pálenice, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945, strava, lihoviny, peníze, zprávy.

 

Mozgva Josef, narozený 18. 7. 1897, bytem Vysoké Pole 19, rolník. Pomocník partyzánů od 13. 1. 1945 do května 1945.

 

Mozgvová Anna, narozená 11. 1. 1913, bytem Vysoké Pole 8. Pomocník partyzánů od 15. 12. 1944 do května 1945.

 

Mozgvová Františka, narozená 30. 8. 1901, bytem Vysoké Pole 19. Pomocník partyzánů od 5. 1. 1945 do května 1945.

 

Mozgvová Marie, narozená 15. 8. 1924, bytem Vysoké Pole 48. Pomocník partyzánů.

 

Mrázková Marie, roz. Vařáková, narozená 13. 9. 1913, bytem Vizovice, Říčanská 361, manželka obchodníka. Pomocník partyzánů od 1. 11. 1944 do května 1945. Dcera Tomáše Vařáka z Vařákových paek 81. Štědře podporovala partyzány přechovávané rodiči na pasekách i přes Tomáše Polčáka "Beneše" z Prlova 25, se kterým se poprvé setkala 1.11.1944 na hřbitově v Pozděchově.

 

Mudrák Emil, narozený 8. 1. 1904 v Rokytnici u Slavičína, bytem Šanov, řídící učitel. V únoru 1945 poskytl ve školní budově noční odpočinek skupině partyzánů, kteří s ním projednali možnost přepadení ubykací finančních úředníků před jejich odchodem ze Šanova. Jeden z těchto partyzánů byl i občan SSSR, ale po válce zůstal u nás.

 

Nedbálek Josef, narozený 8. 3. 1918 v Zádveřicích, bytem Valašské Klobouky 640, četník. Pomocník partyzánů , napojený též na „Pro Vlast“.

 

Novák Alois, narozený 30. 9. 1912 v Dlouhé Bítnici, bytem Vysoké Pole, zásobovací referent Vysoké Pole. Spolupracoval se starostou obce Janem Janošem, se kterým shromažďoval potravinové lístky pro partyzány.

 

Ondrůšková Františka, roz. Belhová, narozená 12. 6. 1904 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 119, po válce Pozděchov 38. Pomocník partyzánů od 21. 12. 1944 do května 1945. Spojka pro JanaHronka, Sašu Kotljarova, Františka Bencla, Matyse. Její bratr František Bělka byl 19. 4. 1945 na Ploštině upálen.

 

Opravil Alois, narozený 14. 5. 1893 v Drnovicích, bytem Drnovice 60, bývalý legionář. Pomocník partyzánů od listopadu 1944 do května 1945.

 

Opravil Bohumil, narozený 13. 9. 1911, bytem Drnovice 71, obchodník. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945.

 

Orsák František, narozený 11. 12. 1902 ve Vlachově Lhotě, bytem Valašské Klobouky, automechanik. Pomocník partyzánů od října 1944 do května 1945. Nejdříve napojen na ON Janečka (říjen 1939 až březen 1940), převezl Josefa Valčíka z paravýsadku Silver A za hranice Protektorátu. Zapojen Sušilem a Josefem Machů z Vlahopvy Lhoty do převážení materiálu pro partyzány.

 

Ovesný Jan, narozený 25. 8. 1884 v Brumově, bytem Vysoké Pole 68, hajný. Pomocník partyzánů od 24. 12. 1944 do května 1945.

 

Pastorčák Josef, narozený 19. 3. 1911, bytem Zlín. Pomocník partyzánů, spojka. Do odboje zapojen již od roku 1943.

 

Pastyříková Anna, narozená 26. 3. 1925, bytem Brunzeif u Rýmařova, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 2. 1945 do května 1945.

 

Pavelka František, narozený 2. 4. 1921 v Újezdě, bytem Újezd 173, rolník. Pomocník partyzánů od 18. 3. 1945 do května 1945.

 

Pavelka Jan, narozený 25. 4. 1914 v Újezdě, bytem Újezd 93, rolník. Pomocník partyzánů od 21. 12. 1944 do května 1945, úkryt pro partyzány, zásobování, spojka.

 

Pavelka Josef, narozený 26. 2. 1890 v Újezdě, bytem Újezd 173, číšník. Pomocník partyzánů. Zatknut a 24. 1. 1945 Breslau popraven.

 

Pavelka Vincenc, narozený 2. 12. 1897 v Loučce, bytem Újezd 32. Pomocník partyzánů, dodával potraviny a masné výrobky.

 

Pavelková Ludmila, narozená 28. 5. 1922 v Újezdě, bytem Újezd 93. Pomocník partyzánů od 23. 11. 1945 do května 1945.

 

Petrů Rudol, narozený 15. 10. 1914, bytem Újezd 226, dělník. Pomocník partyzánů od 20. 2. 1945 do května 1945, střelec.

 

Plotz Karel, narozený 10. 5. 1914 ve Vídni, bytem Újezd 230, učitel. Pomocník partyzánů od 7. 1. 1945 do května 1945., spojka.

 

Polách František, krejčí. Dne 22. 2. 1945 varoval partyzány na Ploština před německou razií.

 

Polčák Josef, narozený 4. 3. 1905 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 62. Pomocník partyzánů od 17. 1. 1945 do května 1945., napojen na Františka Rašku.

 

Polčáková Marie, narozená 16. 2. 1911, bytem Lačnov – Vařákovy paseky 162, dům vypálen, po válce Mikulov, Na jámě 102. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945. Její muž a sestra zabiti v Ratiboři dne 4. 5. 1945.

 

Raková Anna, narozená 2. 12. 1909 v Drnovicích, bytem Drnovice 69, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945. Manžel Bedřich Rak upálen na Ploštině.

 

Raška František, narozený 6. 5. 1890, bytem Drnovice 15, rolník. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945.

 

Rašková Anna, narozená 2. 4. 1917 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 176, dělnice. Pomocník partyzánů od 17. 1. 1945 do května 1945. Manžel Jan Raška upálen na Ploštině.

 

Rašková Emilie, narozená 11. 3. 1924, bytem Vysoké Pole, dělnice. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945.

 

Rašková Františka, narozená 14. 6. 1900 v Újezdě, bytem Vysoké Pole - Ryliska 120. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945. Nevlastní syn František 19. 4. 1945 upálen na Ploštině, syn Josef narozený 6. 4. 1945 v Baťově nemocnici ve Zlíně (komplikovaný porod), zemřel 13. 5. 1945 na bronchopneumonii (povrchový zápal plic bakteriálního původu)[2].

 

Remeš  Vincenc, narozený 11. 11. 1909 v Lipové, bytem Vlachovice 36, řezník, hostinský, osvědčení 255/45: 41747-17-Re-31/1946. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945, převážel autem partyzány Vasil, Timošenko, Ivan, Raška VP, farář Růžička, E.Hladníček.

 

Remešová Marie, narozená 6. 7. 1913, bytem Vlachovice 36. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945.

 

Repatý Karel, narozený 24. 10. 1899 Újezdě, bytem Újezd 148. Pomocník partyzánů od 7. 10. 1944 do května 1945. Napojen na štkp. P. Frýželku, podporoval Pavla, Zachura, Genadije aj., ukryl zraněnou partyzánku Olgu, kterou přivedl J. Kráčalík.

 

Riedl Stanislav, narozený 3. 3. 1895, bytem Francova Lhota, obchodník. Pomocník partyzánů od 23. 11. 1944 do května 1945, dodával potraviny.

 

Riedlová Rozálie, narozená 2. 3. 1891, bytem Francova Lhota, obchodnice. Pomocník partyzánů od 23. 11. 1944 do května 1945.

 

Richter Rudolf, narozený 28. 3. 1907 ve Valašských Kloboukách, bytem Valašské Klobouky, Kramolišova 121, řezník. Pomocník partyzánů od září  1944 do května 1945, dodával potraviny.

 

Rošťanský Jan, narozený 7. 9. 1914 v Újezdě, bytem Újezd 227, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 2. 1945 do května 1945, zapojen P. Frýželkou jako spojka, k němu byly donášeny zprávy, přicházeli noví členové pro Gríšovu skupinu, střelec, velitel N. Kostin, zást. Gríša. zástupce velitele pro skupinu Újezd Přechovával Sašu Kotlarova v bytě Újezd (12 dnů) od 22. 2. 1945 do 2. 3. 1945 po zranění, dále Fišemajster, Zlín aj.

 

Rošťanský Josef, narozený 26. 3. 1911 v Újezdě, bytem Újezd 175, dělník. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945, střelec, vedoucí úseku.

 

Růčka Vladimír, narozeny 5. 8. 1909 v Ježově, posledně bytem Újezd čp. 5 – místní fara, svobodný, katolický farář. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945. Ukrýval na faře raněné partyzány, dělal spojku partyzánům, a právě on se postaral o sirotky Ranglovi. Pohřbíval padlé, zasadil se o vznik kaple na Ploštině. Po válce napsal knihu o Ploštině[3].

 

Ruman František, narozený 23. 7. 1899, bytem Velký Kraš, rolník. Pomocník partyzánů od 22. 2. 1945 do května 1945.

 

Ruman Jan, narozený 27. 8. 1907 v Drnovicích, bytem Drnovice - Ploština 67, rolník, osvědčení 255/45: A70586/č.48618 VHÚ. Pomocník partyzánů od 25. 11. 1944 do 19. 4. 1945.  Dne 19. 4. 1945 byl jeho dům vypálen. Dle poválečných výpovědí měl odejít s partyzány.

 

Ruman Jaroslav, narozený 27. 2. 1923, bytem Velký Kraš, rolník. Pomocník partyzánů od 22. 2. 1945 do května 1945.

 

Rumanová Marie, narozená 20. 8. 1910 v Lidečku, bytem Drnovice - Ploština 67. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do 19. 4. 1945.

 

Rus Josef, narozený 30. 12. 1922 ve Francově Lhotě, bytem Horní Lideč, učitel, osvědčení 255/45: 41747/2-Ru-31/1946. Pomocník partyzánů od 7. 2. 1945 do května 1945. Získán Vlad. Vaňákem a Rudolfem Lenhardem, působil pro oddíl Ploština od 7. 2. 1945 do 9. 5. 1945 velitel Nikolaj a Gríša Slepcov.

 • Od července 1944 členem odboj. organizace CLAY pod velitelem Rudolfem Lenhardem.
 • V březnu 1945 v prostoru Horní Lideč - Zubák, provedl napojení na partyzánskou skupinu STALIN (přes hranice).
 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Zjistit více[4].

 

Ruslerová Ludmila, narozená 11. 8. 1922, bytem Horní Lideč, po válce Přerov, Švehlova ulice. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Řezníček Josef, narozený 29. 3. 1905, bytem Vysoké Pole 179. Pomocník partyzánů. Napojen i na skupinu Orol.

 

Říha František, narozený 17. 7. 1909 z Černožic n. Labem, bytem Bohuslavice. Pomocník partyzánů od 2. 4. 1945 do května 1945.

 

Seidl Ctibor, narozený 15. 5. 1920, bytem Horní Lideč, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 2. 1945 do května 1945, zapojen Rud. Lenhardem.

 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Zjistit více[5].

 

Schich Karel, narozený 12. 11. 1900, bytem Valašské Klobouky, úředník. Pomocník partyzánů od 5. 2. 1945 do května 1945. Dříve působil v ON Štěrba.

 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany, propuštěn do domácího lečení. Zjistit více[6].

 

Sklenář Milič, narozený 9. 9. 1914, bytem Lačnov, po válce Drnholec, autodopravce. Pomocník partyzánů od 27. 8. 1944 do května 1945.

 

Sláčik František, narozený 9. 10. 1900 v Loučka, bytem Loučka u Vizovic, po válce  Zlín, Štefanikova 14, úředník. Pomocník partyzánů od 30. 4. 1945 do května 1945, spojka, zbraně, zprávy, zásobování.

 

Slížek Jan, bytem Vysoké Pole, rolník. Pomocník partyzánů od 4. 2. 1945 do května 1945.

 

Slovák Ludvík, narozený 3. 10. 1925, bytem Lužná 55. Pomocník partyzánů.

 

Slovák Josef, narozený 13. 2. 1913 v Tichově, bytem Tichov 31. Pomocník partyzánů od 26. 12. 1944 do května 1945. Dodával potraviny, mouku, ošacení. Napojen na Jana Maniše.

 

Smolek Jan, narozený 27. 10. 1909 v Drnovicích, bytem Vysoké Pole Ryliska 119[7], rolník. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do května 1945.

 

Smolek Josef, narozený 27. 10. 1909 v Drnovicích, bytem Vysoké Pole 119. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do května 1945.

 

Smolková Anděla, roz. Belhová, narozená 8. 7. 1908 Vysoké Pole, bytem Vysoké Pole 119. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do května 1945. Domek na Ryliskách vypálen, bratr František Belha upálen.

 

Sochora František, narozený 18. 12. 1898 v Tichnově, bytem Tichnov 41, osvědčení 255/45: 41748/So-52/1946. Pomocník partyzánů od 10. 12. 1944 do května 1945, získán sov. partyzány Saša, Nikolaj, Alex, oddíl Ploština Velitel Nikolaj, Gríša Slepcov - odloučeně od 10. 12. 1944 do 5. 5. 1945 Tichov - paseky, zasloužil se: po celou dobu činnosti přechovávání a spojka Tichov - paseky boj. akce 2x Drnovice, Vysoké Pole.

 

Sochora František, narozený 16. 3. 1927 v Tichově, bytem Újezd 203. Pomocník partyzánů od 12. 10. 1944 do května 1945.

 

Sochorová Božena, roz. Šašinová, narozená 16. 12. 1932 v Drnovicích, bytem Drnovice 49, po válce Újezd 203. Pomocník partyzánů od 1. 2. 1945 do května 1945, spojka. Rodinný domek na Ploštině 19.4.1945 spálen.

 

Sochorová Terezie, narozená 14. 10. 1904 v Pozděchově, bytem Tichov 41. Pomocník partyzánů od 12. 10. 1944 do května 1945.

 

Staněk Alois, narozený 13. 11. 1903, bytem Drnovice, hostinský. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945.

 

Staněk František, narozený 1. 5. 1924, bytem Tichov 7, závozník. Od 8. 1. 1945 do 20. 4. 1945 v kuchyni ve svém domě ukrýval Emila Rumana, Josefa Trčka, kteří utekly z Německa.

 

Staněk Josef, narozený 29. 3. 1904 v Drnovicích, bytem Drnovice  114, hostinský, obchodník, kovář, . Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945, strava, spojka.

 

Stružka František, narozený 10. 12. 1901, bytem Drnovice 21. Pomocník partyzánů od února 1945 do května 1945.

 

Stružka Jan, narozený 7. 4. 1899, bytem Vysoké Pole 107, dělník. Pomocník partyzánů od 19. 11. 1944 do května 1945.

 

Surovec Tomáš, narozený 11. 3, 1886, bytem Litobratřice, rolník. Pomocník partyzánů od 1. 1. 1945 do května 1945.

 

Sýkora Augustín, narozený 12. 8. 1909 ve Valašské Senici, bytem Valašská Senice 47, po válce Ostrava, Pokorného 1354, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 10. 1944 do května 1945.  Od roku 1939 zapojen do ON, spolupracoval s učitelem Nesvadbou ze Střelné. Dále spolupracoval s Jaroslavem Bláhou z Ústí, kterého ukrýval od srpna 1941 do března 1942, pak dva roky u Anny Matušincové. Pro činnost v domácím odboji byl v roce 1940 zatčen spolu s Josefem Kroupou, ale pro nedostatek důkazů byli propuštěni. Pro sabotáž byl znovu v roce 1943 zatčen v Horním Lidči. Za Holešovem při eskortě z Valašského Meziříčí se mu z vlaku podařilo uprchnoutJeště před vypuknutím SNP přinesl k Josefovi Hožďorovi raněného letce RA Vasilie Polesného, ten byl po uzdravení jmenován velitelem partyzánské skupiny, ke které se Sýkora přidal. Členem této skupiny byl i Vladimír Vaňák, po přechodu partyzánské brigády JŽ na Moravu byl přijat do oddílu Ploština. Při osvobozování Valašské Senice zajali spolu s Vaňkem a dalšími 15 němců a jednoho zabili. Ukořistěné zbraně a munici dne 1. 5. 1945  rozdali vesničanům, aby se měli jak chránit ustupujícím okupantům.

Již od roku 1939 se Augustýn Sykora zabýval i převodem osob na Slovensko. Toto prováděl spolu s Josefem Kroupou z Valašské Senice a jeho syny Josefem a Jaroslavem.

 1. 7. 1944 – převod 4 sovětských zajatců
 2. 7. 1944 – převod 2 sovětských zajatců
 3. 7. 1944 – převod 4 + 2 mužů
 4. 8. 1944 – převod 2 mužů
 5. 8. 1944 – převod 4 mužů
 6. 8. 1944 – převod 3 mužů
 7. 9. 1944 – převod 5 mužů + 2 sovětských zajatců
 8. 9. 1944 – převod 9 mužů
 9. 9. 1944 – převod 7 mužů
 10. 9. 1944 – převod 1 sovětského zajatce (pilota), 1 vojína a 1 ženy
 11. 9. 1944 – převod 2 sovětských zajatců
 12. 10. 1944 – převod 3 sovětských zajatců
 13. 11. 1944 – převod 7 mužů
 14. 11. 1944 – převod 4 mužů
 15. 11. 1944 – převod 2 sovětských zajatců
 16. 11. 1944 – převod 3 sovětských zajatců

 

Převedené uprchlíky předávali v obci Lisá pasekáři Hožďorovi.

 1. 12. 1944 byli Jan, Josef a Jaroslav Kroupovi zatčeni gestapem a Augustýn Sýkora uprchl do Moravské Ostravy, kde se ukrýval 2 měsíce. Potom se vrátil domů a rozšiřoval ilegální letáky spolu s Vladiomírem Vaňákem z Horního Lidče. Na jaře 1945 vytvořil RNV ve Valašské Senici s předsedou Františkem Surovcem.
 • 5. 1945 přepad němců ve Valašské Senici. Zisk 4 koně, 2 vozy 7 pušek, 20 pancéřových pěstí, 2 bědny nábojů, 2000 nábojů.
 • 5. 1945 zastřelení 1 německého vojáka ve Valašské Senici. Zisk 1 samopal a 72 nábojů.

 

Sýkora Ladislav, narozený 25. 4. 1922, bytem Horní Lideč, úředník. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945.

 • Po roce 1949 vyšetřován ohledně Světlany. Zjistit více[8].

 

Šašinová Františka, narozená 11. 6. 1904, posledně bytem Drnovice čp. 49, vdaná. Pomocník partyzánů od 25. 11. 1944 do května 1945. Spolu s manželem a Janem Polčákem utekly do lesa. Jejich tři děti Božena a dvojčata Josef a František se také zachránili.

 

Šafařík Jan, narozený 5. 6. 1909 ve Valašské Senici, bytem Loučka 84. Pomocník partyzánů od 1. 10. 1944 do května 1945, spojka.

 

Šafaříková Marie, narozená 22. 1. 1911 v Loučce, bytem Loučka 84. Pomocník partyzánů od srpna 1944 do května 1945.

 

Šafaříková Terezie, narozená 20. 1. 1921 v Pozděchov, bytem Zlín, 1.dívčí internát. Pomocník partyzánů.

 

Šerý Karel, narozený 28. 10. 1911 v Drnovicích, bytem Tichov 78, hajný. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945, přechovávání, strava, zprávy. První skupinu partyzánů přivedl asi 15. 11. 1944 S.Kotlanov.

 

Ševčík Karel, narozený 7. 1. 1922, bytem Tichov, dělník. Pomocník partyzánů od 8. 2. 1945 do května 1945.

 

Šiftařová Josefa, narozená 20. 3. 1915 v Mirošově, bytem Vysoké Pole 79, po válce Valašské Klobouky, Koželužská 687. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945.

 

Šimák Josef, narozený 20. 5. 1899 v Újezdě, bytem Vysoké Pole č. 43, obchodník, hostinský, osvědčení 255/45: 41747/42-Ši-59/1946. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945, získán Františkem Raškou, přechovávání, zásobování.

 

Šimáková Hedvika, narozená 18. 12. 1886 ve Vičicích, bytem Vysoké Pole č. 43, hostinská, osvědčení 255/45: 41746/33-Ši-60/1946. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945, získána Fr. Raškou a Aloisem Šiftařem (její syn), přechovávání a podpora.

 

Šimonů František, narozený 7. 4. 1925, bytem Vrbětice 29. Pomocník partyzánů. Napojen na Benjamina.

 

Šimonů Josefa, narozená 8. 9. 1911, bytem Vlachovice 149 - Paseky. Pomocník partyzánů od konce roku 1944 do května 1945.

 

Šmíd Zdeněk, narozený 13. 4. 1926, bytem Lačnov 178. Pomocník partyzánů od 11. 4. 1945 1945 do května 1945.

 

Šomanová Josefa, narozená 20. 3. 1915, bytem Vysoké Pole. Pomocník partyzánů od 30. 12. 1944 do května 1945.

 

Šopová Františka, narozená 4. 2. 1884, bytem Prlov 29, po válce Mikulov, Mlýnská 14. Pomocník partyzánů od 25. 12. 1944 do května 1945. Její dcera Rozina a její zeťák Jan Polčák byli 4. 5. 1945 zastřeleni v Ratiboři.

 

Štalmachová Marie, narozená 22. 3. 1907, bytem Pozděchov 105, rolnice. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do dubna 1945. Její manžel, bratr, otec a švagř byl zastřelen a upálen na Ploštině.

 

Štěpáník Josef, narozený 4. 12. 1900, bytem Drnovice. Pomocník partyzánů.

 

Šuláková Františka, narozená 10. 12. 1904 v Drnovicích, bytem Drnovice 110. Pomocník partyzánů od 1. 11. 1944 do dubna 1945.

 

Šuráň Ludvík, narozený 29. 7. 1908 v Rokytnici, bytem Divnice, samota Bukovina 73. Pomocník partyzánů od 1. 11. 1944 do dubna 1945. Spojení na Benjamina a Mikulina.

 

Šuráňová Božena, narozená 3. 9. 1911, bytem Divnice, samota Bukovina 73. Pomocník partyzánů od 1. 11. 1944 do dubna 1945. Spojení na Benjamina a Mikulina.

 

Švehlák Josef, bytem Vrbětice. Přechovávál zbraně.

 

Taichmanová Anna, narozená 15. 11. 1900 v Drnovicích, bytem Vysoké Pole 9. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do dubna 1945.

 

Trčka František, narozený 30. 5. 1902, bytem Vysoké Pole 100, rolník. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945.

 

Trčková Anna, bytem Lačnov. Pomocník partyzánů.

 

Trčková Františka, narozená 28. 3. 1913 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 45, rolník. Pomocník partyzánů od 8. 2. 1945 do května 1945. Manžel František Trčka byl nacisty upálen na Ploštině.

 

Trchalík František, narozený 21. 5. 1900, bytem Smolina 5, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945. Napojen na paravýsadek Silver A.

 

Trchalíková Viktorie, narozená 16. 4. 1899, Smolina 5. Pomocník partyzánů od prosince 1944 do května 1945. Spolupracovala taktéž s ON.

 

Tůmová Jiřina, roz. Šimáková, narozená 5. 3. 1925 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 43, učitelka, osvědčení 255/45: 41747/5-Ši-58/1946. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945.

 • 1.1945 poznala partyzány npor. Sášu Kotliarova, Vasileje Sapelníka Fedoroviče. Přišli do bytu jejích rodičů a pak přicházeli častěji. Pro partyzány na Ploštině dělala spojku. K pasekáři Františku Raškovi nosila potraviny pro partyzány. Pro raněné Sášu Kotliraova a Vasilije Sapelnika obstarávala léky a obvazy a dle potřeby je ošetřovala.
 • 4. 1945 poslala spolu se svým bratrem Aloisem Šiftařem spojku na Ryliska - Kuníčkovou Anastázii.

 

Valášková Anděla, narozená 14. 5. 1908, bytem Vlachovice 4. Pomocník partyzánů.

 

Válek František, narozený 9. 8. 1915, bytem Velká Morava, celník. Pomocník partyzánů od 16. 2. 1945 do května 1945.

 

Vaňáková Marie, narozená 16. 1. 1914, bytem Horní Lideč. Pomocník partyzánů od 5. 1. 1945 do května 1945.

 

Vařák Jaroslav, narozený 21. 5. 1921 v Pozděchově, bytem Pozděchov - Vařákovy paseky 81, po válce Tichov 108, dělník. Pomocník partyzánů od 14. 10. 1944 do května 1945. Domek spálen, bratr zastřelen v Ratiboři. Otec zemřel, když pálili Prlov.

 • 10. 1944 přišli na Vařákovy paseky sovětští partyzáni a zažádali o nocleh a jídlo. Dostali a dále se s partyzány spolupracovali. Jaroslav Vařák - spojka k Raškovi, Vysoké Pole - Ryliska. Ošetřování raněných partyzánů.
 • 5. 1945 v den vypálení pasek byl Jaroslav Vařák ve Vizovicích pro léky, a tak se zachránil, jeho mladší bratr Němci zabit. Domek zapálili. Shořel mu také materiál připravený na stavbu nového domku.

 

Vařák Jiří, narozený 20. 4. 1905 v Lačnově, bytem Lačnov – Vařákovy paseky 174, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945. Jeho dům při akci na Vařákových pasekách nebyl vypálen, jen vyrabován.

 

Vařák Jiří, narozený 25. 2. 1883 v Pozděchově, bytem Lačnov – Vařákovy paseky 173, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.  Jeho dům při akci na Vařákových pasekách nebyl vypálen, jen vyrabován.

 

Vařák Josef, narozený 13. 3. 1905 v Prlově, bytem Prlov 108, zastřelen 19. 4. 1945. viz oběti Ploštiny.

 

Vařák Josef, narozený 20. 6. 1871 v Lačnově, bytem Lačnov Vařákovy Paseky 164, rolník. Pomocník partyzánů od 14. 10. 1944 do května 1945.

 

Vařák Josef, narozený 21. 7. 1900 v Lačnově, bytem Lačnov Vařákovy Paseky 136, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 11. 1944 do května 1945.

 

Vařák Ladislav, narozený 26. 5. 1930 v Lačnově, bytem Lačnov – Vařákovy Paseky 136, po válce Otrokovice, Karla Čapka 1198, rolník. Pomocník partyzánů od 10. 1. 1945 do května 1945, spojka.

 

Vařák Tomáš, narozený 10. 2. 1909 v Pozděchově, bytem Pozděchov -Vařákovy paseky 81, dělník, zemřel 23. 4 1945. Více viz padlí z oddílu Ploština.

 

Vařáková Františka, narozená 4. 8. 1897 v Pozděchově, bytem Pozděchov - Vařákovy paseky 81, po válce Prlov 113, rolník. Pomocník partyzánů od 14. 10. 1944 do května 1945. Jejich chalupa byla nacisty spálená a ona s dětmi byla hnána až do Valašské Polanky (2.5.1945). Padl muž i syn.

 

Vařáková Jiřina, narozená 22. 6. 1926 v Lačnově , bytem Lačnov – Vařákovy paseky 174, po válce Tichov 108. Pomocník partyzánů od 14. 10. 1944 do května 1945. Domek na pasekách spálen nacisty. 2. 1. 1945 byla požádána o spolupráci S.Kotljarovem, ona i rodiče se zapojili. Při přepadení pasek 2. 5. 1945 byla Němci ztýrána. Paseky jsou 5 km od vesnice. Přechovávání partyzánů, jídlo, prádlo, zprávy atd.

 

Vařáková Rosalie, narozená 16. 3. 1905, bytem Pozděchov, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Vařáková Veronika, narozená 12. 4. 1911 v Pozděchově, bytem Lačnov – Vařákovy paseky 167, po válce Prlov, rolník. Pomocník partyzánů od 14. 10. 1944 do května 1945.

 

Vašička Alois, narozený 15. 5. 1907 v Tichově, bytem Štítná 132. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945. Pozůstalý po upálených bratřích na Ploštině.

 

Vašíčková Františka, narozená 28. 2. 1907, bytem Tichov, rolník. Pomocník partyzánů od 16. 2. 1945 do května 1945.

 

Vlček František, narozený 15. 2. 1888, bytem Lačnov 32, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do května 1945.

 

Vlček František, narozený 5. 10. 1903 Tichově, bytem Tichov 86, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 1. 1945 do května 1945.

 

Vlčková Anna, narozená 29. 11. 1916, bytem Lačnov, obchodnice. Pomocník partyzánů od 5. 1. 1945 do května 1945, dodávka potravin.

 

Vlčková Božena, narozená 16. 12. 1924, bytem Lačnov 32. Pomocník partyzánů od 5. 1. 1945 do května 1945. Dva dny ukrývala Petra Scherera.

 

Zádrapová Kateřina, narozená 18. 12. 1885, bytem Tichov 68, rolník. Pomocník partyzánů od 2. 1. 1945 do dubna 1945. Na Ploštině upálen manžel Jan a synové Alois a Josef.

 

Zichová Anděla, narozená 23. 12. 1913 v Drnovicích, bytem Drnovice - Ploština 23. Pomocník partyzánů od 10. 11. 1944 do dubna 1945.

 • 19. 4. 1945 upálen: otec Josef Častulík, manžel Jan Zicha, a bratr Josef Čatulík a manžel od nevlastní sestry Jiří Štalmach.

 

Zichová Anna, narozená 7. 3. 1886, bytem Drnovice 100. Pomocník partyzánů od 10. 11. 1944 do května 1945.

 • 19. 4. 1945 upálen syn Antonín.

 

Zichová Františka, narozená 13. 5. 1920, bytem Drnovice 100. Pomocník partyzánů od 1. 11. 1944 do května 1945.

 • 19. 4. 1945 upálen manžel Antonín.

 

Zichová Františka, bytem Pozděchov. Pomocník partyzánů od 2. 2. 1945 do května 1945.

 

Zichová Ludmila, narozená 13. 5. 1920, bytem Vysoké Pole 170, rolník. Pomocník partyzánů od 24. 1. 1945 do dubna 1945.

 

Změlík Alois, narozený 20. 3. 1902 v Tichově, bytem Tichov, po válce Perná, rolník. Pomocník partyzánů od 28. 12. 1944 do dubna 1945, získán R.Lenhard.

 

Změlík Josef, narozený 19. 3. 1905, bytem Tichov, po válce Janušov, rolník. Pomocník partyzánů od 18. 1. 1945 do dubna 1945.

 

Změlík Ludvík, narozený 15. 11. 1919, bytem Štenberk, řezník. Pomocník partyzánů od 8. 2. 1945 do dubna 1945.

 

Zoňa Jan, narozený 25. 3. 1905, bytem Jaroměřice, lesník. Pomocník partyzánů od 12. 2. 1945 do dubna 1945.

 

Zvonek František, narozený 18. 8. 1919, bytem Poteč 104, obchodník. Pomocník partyzánů od 11. 1. 1945 do dubna 1945.

 

Zvonek František, narozený 13. 3. 1882, bytem Lačnov 124, rolník. Pomocník partyzánů od 3. 2. 1945 do dubna 1945.

 • 19. 4. 1945 upálen syn Josef.

Zvonek Jan, narozený 18. 11. 1912, bytem Lačnov 190, rolník. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do dubna 1945.

Zvonek Jan, narozený 3. 7. 1891 ve Vysokém Poli, bytem Vysoké Pole 99, dělník. Pomocník partyzánů od 10. 2. 1945 do dubna 1945.

 • 19. 4. 1945 upálení na Plošině synové František a Josef.

 

Zvonková Františka, narozená 26. 9. 1900 v Újezdě, bytem Vysoké Pole 99, dělník. Pomocník partyzánů od 9. 8. 1944 do dubna 1945.

 • 19. 4. 1945 upálení na Plošině synové František a Josef.

 

Žáček Čeněk, narozený 30. 5. 1907, bytem Vlachovice 109, rolník, mlynář. Pomocník partyzánů od 20. 1. 1945 do dubna 1945.

 

Žák Jaroslav, narozený 11. 5. 1924, bytem Pozděchov, dělník. Pomocník partyzánů od 15. 3. 1945 do dubna 1945.

 

Žáková Františka, narozený roku 1897, bytem Pozděchov, rolník. Pomocník partyzánů od 15. 10. 1944 do dubna 1945.

 

Žídková, bytem Půlčín, rolník. Pomocník partyzánů od 25. 11. 1944 do dubna 1945.

 

 

[1] Prověřovací spisy 1. Československé (moravské) partyzánské brigády, osobní záznamy Antonína Macháně, předané paní Marii Hrošové.

[2] Pozor v matrice úmrtí špatně napsaný otec dítěte, místo František je tam Josef viz matraka narozených uložená na obecním úřadě v Újezdě.

[3] PL2ST6-7

[4] Spis Světlana

[5] Spis Světlana

[6] Spis Světlana

[7] U Belhů – nutno prověřit !!!! Možná tam bydlel až po válce.

[8] Spis Světlana

TOP