×

Protokol sepsaný dne 12. července 1946 s Františkem Radifem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 12. července 1946
 
K čís. 1074/46
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejšího úřadu s Radifem Františkem1), býv. krim. tajemníkem gestapa v Brně, nar. 28. 9. 1908 v Celovci v Rakousku, tamtéž příslušným, ženatým, v Boha věřícího, rakouským státním přísl. , synem Jana a Notburgy, roz. Fürntratové, absolvent 5 tř. obec. 3 tř. měst. A 3 tř. obchodní školy, starající se o svou manželku Josefu, roz. Símovou a 3 děti ve stáří 4 až 10 let, nemajetným, údajně zachovalým, posledně bytem v Brně, Akademická ul. č. 22, t. č. v zajišťovací vazbě u SNB Brno Orlí 30, který s předmětem výslechu obeznámen a napomenut, aby mluvil pravdu, vypovídá: Jelikož obviněný neovládá český jazyk, je protokol s ním sepsán v jazyce německém.
 
Zatím není udělán opis ani překlad. Sháníme dobrovolníky na přepis.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

kriminální tajemník Franz Radif (28. 9. 1908 Klagenfurt - popraven 8. 1. 1947 Brno), syn Jana Radifa a Notburgy, roz. Fürntratové, posledně bytem Brno, Akademická 22 - přidělen gestapo Brno (1939-1945).

TOP