×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 12. července 1946 s Františkem Schwartzem

Oblastní úřadovna státní bezpečnosti v Brně
Brno, dne 12. 7. 1946
K čís. jedn. 1076/46
PROTOKOL
Sepsaný dnes u zdejšího úřadu s Františkem Schwartzem1), býv. kriminálním zřízencem gestapa v Brně, nar. 2. 7. 1914 v Jihlavě, přísl. Dtto, ženatým, říš. Něm. St. Přísl. , v Boha věřícího, synem Jana a Kateřiny, roz. Maškové, absolventem 5 ti tř. obec. a 3 tř. Měšť. školy, nár. něm. Nemajetný, údajně zachovalý, starajícím se o svoji manželku Kateřinu, roz. Beneschovou a 3 děti ve stáří 3-6 let, posledně bytem Brno-Bratislavská ul. Čís. 64, t. č. v zaj. Vazbě u SNB Brno-Orlí 30, který byl s předmětem výslechu obeznámen a napomenut by mluvil pravdu, vypovídá:
Koncem března, nebo počátkem února 1945, kdy jsem konal v úřadě týdenní službu, byl jsem jedním kolegou, na jehož jméno si již nevzpomínám vyzván, že jsem zařazen na akci proti partyzánům, která se měla konati ve večerních hodinách téhož dne. Bylo mi zděleno, že musím zastoupit jednoho kolegu a byl jsem určen jako střelec lehkého kulometu. Dle nařízení jsem se odebral domů, kde jsem se převlékl do uniformy, vzal trochu jídla a vrátil se do služby nazpět. Po návratu do služebny, bylo to asi kolem 22 hod. viděl jsem státi před služebnou autobus pouličních drah města Brna, ve kterém už sedělo několik kolegů. V hale služebny jsem viděl státi připraveny k odjezdu kolegy: Wiedermetra2), Peuseho3), Citovského4) a snad také Kréna5). Pak jsem si vzal ze služby připravený lehký kulomets nějakou municí a šel jsem do autobusu. Po nastoupení do autobusu jsem viděl jak tam sedí následující kolegové: Walzberger6), Kropáček7), Wiedermerth, a ještě jiní, kteří byli evakuováni před frontou ze služebny gestapa v Krakově v Polsku, které může znáti jmenovitě kolega Witmann8). Kolik kolegů sedělo celkem v autobuse nemohu dnes přesně udati. Těsně před odjezdem nechal naložit krim. Komisař Koch9) nějakou bednu /myslím s granáty/ a jednu pancéřovou pěst, kterou předal Schrottovi10). Po naložení bedny nasedl Koch do autobusu kde seděl vedle šoféra a jeli jsme od služebny gestapa po Veveří ul. Z Brna ven. Během mé přípravy k odjezdu jsem se již dozvěděl z doslechu, že se pojede do Zlína. Cestou mne kolega Walzberger vyprávěl, že na akci na kterou se jede přišlo najevona odd. II MB-So výslechy, které prováděl kolega Kerner František11). Dále mně řekl Walzberger, že detaily mne řekne a ř po skončení akce, jelikož vyšetřování bylo vedeno jako přísně důvěrné /geheime Reichsache/. Po příjezdu do Zlína jsme zastavili před služebnou gestapa. Před služebnou stál již jeden nákladní vůz potažený plachtou, do něhož asi po půl hodině nasedli členové Zlínské služebny gestapa. Nemohu přesně potvrdit, ale snad nastoupili do autobusu a většina pak do nákladního auta i někteří /počet neznám) členové Schutzpoliozei. Autobus odjel jako první, proto jsem ani nevěděl zda nákladní auto jede ssebou. Směr cesty jsem se nedozvěděl. Asi po 30 ti min. jízdě jsme zastavili a krim. komisař Koch dal rozkaz, abychom vysedali, Byli jsme rozděleni na 3 nebo čtyři družstva. Moje družstvo vedl SS Sturnschrfführer Linenaus nebo Liemenaus12). Jak se psal přesně nevím. Naše skupina šla jako předposlední a vedl jí sám Limenaus, který již asi znal směr cesty. Se mnou ve skupině byli Walzberger, Wiedermerth, Kropáček a 5 Schutzpolizei13), kteří nastoupili ve Zlíně. 3 gestapáky kteří byli u ref. II BM-So jmenovitě neznám, můžeje však jmenovat Wittmann který s nimi spolupracoval. Šli jsme lesní cestou a uslišeli jsme štěkot psů. Liemenaus dal pokyn ke klidu a sám se vypravil podívati se do okolí. Za malou chvíli jsme slišely hlasy jak asi Liemenus se setkal s nějakou naší skupinou a hned se vrátil a říkal že je to hloupost, že se musili zmýlit.
Pod námi v údolí bylo stavení které nas zmátlo. Když však Liemenaus zjistil omyl, pokračovali jsme v cestě. Obešli jsme těch několik stavení která nás zmátla a šli jsme sále lesem asi hodinu Limenaus šel chvílemi před námi a snad udržoval s někým spojení Když se opět vrátil, tak nás upozornil, že se již blížíme k místu určení a že se tady máme chovati naprosto tiše. Liemenaus mi vykázal místo které mám zaujmouti s kulometem. Vzdálenost mého postaveni od staveni v údolí bylo vzdušnou čarou asi 800 m. Naše družstvo se rozvinulo vlevo od mého postavení a asi 8—10 kroků ode mne jsem poznal Kriegiše14). Liemenaus mi dal pokyn, že jakmile počne z levého křídla střelba, abych okamžitě vypálil několik salv, poněvadž tato střelba měla působiti morálně na ukryté partyzány. Při střelbě se mi vzpříčil v hlavni náboj a snažil jsem se tedy poruchu odstraniti. Poruchu nemoh jsem za žádných okolností odstraniti a vystřelil jsem jenom jediránu a jednu dávku. Kolega Mayerhofer15) mne nadával, že teď musí táhnout domů opět celé zásobníky. Liemenaus mne tedy určil jiné místo abych tam mohl závadu odstraniti. Mayerhofer šel se mnou a byli jsme z tohoto nového místa vzdáleni asi 100 m snad i něco mění od stavení v údolí. Střelba mezi tím ustala. Jak si dodatečně vzpomínám, vystřelil krim. kom. Koch jednu ránu z pancéřové pěsti jako signál a na tento výstřel počali jsme i my s naší střelbou. Mayerhofer mne brzy opustil a musily jsem tedy se pokusit kulomet opravit sám. Liemenaus mne přikázal, že až se mi to podaří opravit, tak mám přijít nazpět. Cestou jsem viděl na louce před stavením stáli krim. rada Römer16), krim. kom. Koch, krim. asistent Schroth, vlasovec Hillebrand17) a Dr. Marquort18). Byli s nimi ještě dvě ženy a jeden muž19), které byli prvděpodobně vyslýchány. Tyto osoby jak se domnívám byly přivedeny z mlýna. Došel jsem až k nějakému mostu kde již byla skupina členů gestapa a Schutzpolizei, kteří byly zde jako v rezervě. Na tomto místě jsem tedy opravoval kulomety a sice po celou dobu trvání akce. Místy bylo slyšel střelbu a také si vzpomínám že jsem slyšel vystřelit ještě jednu ránu z pancéřové pěsti.
Kolem nás viděl jsem projet, nějakého civilistu s hospodářským povozem a šel s ním nějaký Schutzpolicista. Za malou chvíly se tentýž vůz vracel a vezl mrtvého Schutzpolicistu. Jeho. mrtvolu jsem neviděl, ale dozvěděl jsem se, na zpáteční cestě v autobuse, že to byl, jak jsem již uvedl mrtvý Schutzpolicista. Na moje stanoviště se po skončené akci stáhli všichni gestapáci a Schupo a podle mého odhadu jich bylo všech asi 100 lidí. Bylo asi kolem 12 hod. Odtud jsme šli po skupinkách k autobusům, které nás čekali v blízké osadě. Byl jsem poněkud nachlazen a vlezl jsem si tedy do autobusu a spal jsem. Asi dvě hodiny, jsme čekali, nežli jsme na příkaz krim. rady Römera vyjeli.
Všimnul jsem si že tam čekali dva autobusy, ale nevšiml jsem si kdo do nich nasedal, protožejsem při našem odjezdu spal. Když jsem se vzbudil, vyprávěl právě Wiedermert, že byla přestřelka mezi partyzány a gestapem, při které bylo stříleno na gestapáka Radifa20). Radifa prý zachránil před odstřelením oberasistent Schrott, který partyzána ještě v čas zahlédl a jej také zastřelil. Dále vyprávěl Wiedemert, že při druhém vystřelení pancéřové pěsti shotovil nějaký člen ZbKdo21) / skupina vojenská pro zvláštní udaly/ gestrekteladung t. j. kus prkna na kterém byly přivázány odjištěné ruční granáty a poslední granát snad byl celý a bylo na něm umístěno nějaká zapalovací zařízení. Tuto časovanou nálož hodil snad nějakým okénkem do sklepa, kde byly ukryti partyzáni. Krim. kom. Koch zapálil stavení a Wiedemert nadával, že je škoda toho auta co nechali v šupě vyhořet. ZbKdo zanechalo potom na místě nějaké hlídky, aby se zamezil někumu příchod na místo činu. Dále ještě Wiedemert vyprávěl, že byl jeden Schuppo zastřelen a tajemník Nowok22) raněn do ruky /Do ramene/. Za ro, že gestapo mělo 1 ztrátu na život a jedno zranění, zapálil i krim. kom. Koch celé stavení.
Jinak nemám co bych k případu více podotknul, ale jsem ochoten kdykoliv svoji výpověď doplniti, vzpomenu-li si na nějaké podrobnosti.
Do Brna jsme přijeli před služebnu gestapa ve večerních hodinách. Bylo asi 19-20 hodin. Krim. kom. Koch nařídil ještě cestou autobusem, aby se zbraně hned po příjezdu odevzdaly zpět do skladu, kde jsem svůj kulomet dosud ještě neopravený uzamkl do skříně v kanceláři a teprve druhý den jsem jej odvedl do skladiště a musel k tomu ježte připojit hlášení o poruše a zbylých 5 zásobníků rovněž odvedl. Vystřelil jsem tedy celkem asi 10 ran. Ostatní střely byli pokroucené a nebo netknuty.
O celé táto akci jsem v úřadovně gestapa nic neslyšel, protože bylo zvykem, že se o vykonaných akcích nesmělo hovořiti.
Tímto celá tato akce byla ukončena.
Hlasitě diktováno, skončeno, schváleno a podepsáno.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

1)

kriminální zaměstnanec František Schwarz (2. 7. 1914 Jihlava - popraven 10. 12. 1946), syn Jana Schwarze a jeho ženy Kateřiny, roz. Maškové, posledně bytem Brno, Bratislavská 61 - přidělen gestapo Brno referát II G (1939-1945). Údajně zadržen na našem území - bližší informace zatím nezjištěny.

2)

kriminální asistent Karel Wiedermerth (5. 1. 1908 Brno - popraven 31. 3. 1947 Ostrava), syn Josefa Wiedermertha a jeho ženy Otilie, roz. Meyerové, posledně bytem Brno, Cihlářská 32 - přidělen gestapo Moravská Ostrava (1940-1944), Brno (1945).

3)

kriminální tajemník Augustin Peuse (18. 7. 1908 Belkoro - ?), syn Jana Peuse a jeho ženy Marie, roz. Pinkasové, posledně bytem Brno, Příční 4 - přidělen gestapo Moravská Ostrava (1939-1940), Brno (1945), bližší informace zatím nezjištěny.

4)

kriminální asistent Alois Citovský (26 . 5. 1910 Šumperk - ?) - překladatel gestapa Brno referát II BM/So - bližší informace zatím nezjištěny.

5)

kriminální tajemník Maxmilián Kren (21. 8. 1903 Seeboden Kärnten - ?), posledně bytem Brno, Falkenstensrova 38 – přidělen na gestapo v Brně, referát III B (1939-1945). Údajně zadržen na našem území – bližší informace zatím nezjištěny.Velitel třetí skupiny. Tato skupina přichází od Hovězí (podle některých poválečných výpovědí zadržených gestapáků možná tato skupina vyšla stejně jako druhá vedená kriminálním komisařem Hansem Schraderem ze Vsetína a v lese mezi Ústím a Leskovcem zabloudili a došli až k panu Jaškovi do Hovězí). Pravděpodobná trasa z Hovězí zde. Tato skupina se měla skládat z příslušníků ZbV31 z Hovězí a psovodů ze Slušovic. O této skupině je bohužel jenom jedna drobná zmínka, že v ní mělo být okolo dvaceti osob, ale neví se, jestli nejsou náhodou započteni už v druhé (severní) skupině.

6)

vrchní kriminální asistent Leopold Walzberger (17. 9. 1907 Brno - ? mrtev) - přidělen gestapo Brno referát II MB/So (1939-1945), vedl vyšetřování ilegální sokolské organizace.

7)

kriminální asistent Otto Kropatschek (Kropáček) (31. 3. 1912 Brno - ? mrtev) - přidělen gestapo Brno referát II BM/So (1939-1945) - bližší informace zatím nezjištěny.

8)

kriminální zaměstnanec Alfred Wittmann (14. 3. 1906 Brno - popraven 3. 4. 1947 Brno), syn Jana Zelníčka a jeho ženy Anny, roz. Witmannové, posledně bytem Brno, Na rybníčku 4 - přidělen gestapo Hodonín, Brno referát I SD (1939-1945).

9)

kriminální komisař Jan Koch (27. 2. 1914 Stuttgart - ?), posledně bytem Brno, Pisárky 10 – přidělen na gestapo v Brně (1944–1945). Údajně měl zapálit stodolu i s autem pana Maliny z Leskovce č.p. 106 (zeť pana Václava Františka Schmiedkeho obchodníka ze dřevem a jeho manželky Františky Štefkové, bývalé učitelky ručních prací v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvyšších představitelů slovenského národního povstání Karol Šmidke /Schmiedke/). Údajně měl být po válce vězněn v Sovětském svazu. Velitel první (jižní) skupiny, přicházející od Valašské Polanky. S touto skupinou jde i zajatý Rudolf Gurecký a velitel celé operace Hugo Römer. Pravděpodobná trasa zde. Tato skupina se měla skládat z příslušníků brněnského gestapa, pohraniční policie ze Zlína (možná z Holešova), Policejního pluku SS 21 a jednotky složené z bývalých občanů sovětského svazu. Tato skupina byla mnohem početnější než druhá (severní skupina) a čítala cca 100 osob.

10)

vrchní kriminální asistent Gerhard Schrott (24. 3. 1907 Šternberk - ?), syn Františka Schrotta a jeho ženy Flory, roz. Wagnerové, posledně bytem Brno, Silniční 39a - přidělen gestapo Moravská Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945) působil proti partyzánům v oblasti severní Moravy i na Českomoravské vrchovině a také se zúčastnil akce proti desantu Komenský. Kromě toho řídil stálou agenturní síť v regionu. Byl to výborný sportovec a vynikající střelec z ručních zbraní. Během zásahů proti odbojářům býval vždy vyzbrojen dvěma pistolemi ráže 9 mm (možný náboj z jeho pistole nalezen nedaleko Juříčkova mlýna). V roce 1957 vstupuje do německé výzvědné služby BND (V-22198) a dne 31.10.1963 z BND odchází. Záznam o narození v matrice Šternberka.

11)

kriminální zaměstnanec Franz Kerner (27. 8. 1902 Brno - ?), posledně bytem Brno, Wilsnovo nám. 2 - přidělen gestapo Brno II BM/So (1940-1945), původem Čech vlastním jménem František Kopřiva, druhý možný vrah Josefa Sousedíka.

12)

k této osobě nic více nezjištěno.

13)

 Ochranná policie (Schutzpolizei).

14)

nejspíše kriminální tajemník Otto Kriegiesch (15. 6. 1907 Kurten - popraven 15. 1. 1947 Brno), syn Čeňka Kriegiescha a jeho ženy Terezie, roz. Schnopfhagelové, posledně bytem Beno, Akademická 22 - přidělen gestapo Brno referát II G (1939-1945).

15)

vrchní kriminální asistent Ludvík Mayerhofer (21. 5. 1912 Knittelfeld - ?), syn Ludvíka Mayerhofera a jeho ženy Marie, roz. Berglerové, posledně bytem Brno, Reicheltova 22 - přidělen gestapo Brno (1939-1945), bližší informace zatím nezjištěny.

16)

kriminální rada Hugo Römer (21. 9. 1897 Cerno, okr. Dortmund - ?), posledně bytem Brno, U botanické zahrady 36 – přidělen gestapo Brno referát III L (1942–1945). Do Brna přeložen dne 11. dubna1942 z Dortmundu místo Wilhelma Herzbergera (odsouzen na 12 let káznice za braní úplatků a pašování zboží ze Slovenska). Velel celé akci.

17)

smluvní pomocný zaměstnanec a překladatel Herman Hildebrand (13. 1. 1914 Kronsfelder-Soporoti - ?), posledně bytem Brno, Cejl 6 - přidělen gestapo Brno, bližší informace zatím nezjištěny.

18)

standartenführer MUDr. Walter Marquort (23. 4. 1905 Dortmund - popraven 11. 12. 1946 Brno), syn Hermana Marquorta a jeho ženy Berty, roz. Schmidtové, posledně bytem Brně, Hroznova 7 - primář interního oddělení Zemské nemocnice v Brně, od dubna 1940 navázal s Gestapem úzké styky, když se stal jeho smluvním lékařem. Na jaře roku 1944 byl povýšen na vedoucího lékaře ošetřovny na Kounicových kolejích. Spadal pod referát II A.

19)

asi Františka Juříčková, roz. Masařová (16. 7. 1902 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera Pavla Masaře rolníka z Leskovce 1 a jeho ženy Františky, roz. Kotrlové ze Střelné, posledně bytem Leskovec 67 – manželka majitele usedlosti. Záznam o oddání v matrice matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

dále 

Jan Juříček ml. (5. 11. 1926 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – syn majitele usedlosti a jeho ženy.

dále 

Františka Juříčková ml. (13. 3. 1929 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – starší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

Marie Juříčková (10. 5. 1931 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera rolníka Jana Juříčka a jeho ženy Františky, roz. Masařové, posledně bytem Leskovec 67 – Leskovec 67 – mladší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

20)

kriminální tajemník Franz Radif (28. 9. 1908 Klagenfurt - popraven 8. 1. 1947 Brno), syn Jana Radifa a Notburgy, roz. Fürntratové, posledně bytem Brno, Akademická 22 - přidělen gestapo Brno (1939-1945).

21)

oddíl ke zvláštnímu použití 31 z Rožnova (Zur besonderen Verwendung - Kommando 31 , ZbV-Kommando 31, ZbV 31).

22)

kriminální tajemník Jan Nowok (23. 1. 1903 Janów Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uherské Hradiště), syn Antonína Nowoka a jeho ženy Margarety, roz. Skýbové, posledně bytem Brno, Královo Pole, Leoše Janáčka 17b - přidělen gestapo Opava (1939), Moravská Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zlín (1944-1945), raněn při akci.

TOP