×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 4. května 1946 zpráva sboru národní bezpečnosti v Brně

Sbor národní bezpečnosti

Zemské velitelství v Brně

Brno, 4. květen 1946.

Sbor národní bezpečnosti Okresní velitelství Vsetín. Spěchá.

 Přílohy: 2.

Hlaste kdo akci proti partyzánskému lazaretu v Leskovci prováděl / pokud možno s uvedením jména velitele a jiných gestapáků/ a kde se snad účastníci nyní zdržují.

S vrch. strážra. Josefem Sklenářem1) ze stanice Hovězí sepište protokol o okolnostech v původním dožádání uvedených ve čtyřech vyhotoveních, které sem se spisem předložte přímo.

 Pilné

Vsetín 7. května 1946.

Sbor národní bezpečnosti

Zemské velitelství

/ cestou SNB. OV. v Nov. Jičíně /

Přílohy: 6

Hlásím, že jména členů Gestapa a jejich velitele zde se nepodařilo zjistiti a jsou zde neznáma.

S vrch. strdžm. Josefem Sklenářem ze stan. SNB. Hovězí byl sepsán protokol /ve čtyřech vyhotoveních/, který k hlášení přikládám.

Cestou SNB okresního velitelství v Novém Jičíně se žádostí o urychlený výslech v Novém Jičíně u krajského soudu ve vazbě se nalézajících členů Gestapa Wilhelma Dworzaka2) a Karla Schiefermüllera3), kteří byli oba ve Vsetíně u Gestapa. Gestapák tehdy byl ve Vsetíně a mohl se snad sám osobně akce s účastniti.

Gestapák Karel Schiefermüller byl sice tehdy u Gestaoa v Brně, vyšetřoval však illegální činnost na Valašsku a o Leskovci by snad něco positivního mohl udati, ježto akce v Leskovci se mělo účastniti i Gestapo z Brna.

Proz. okresní velitel

Škpt. výk. SedImajer

Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde.

 

1)

vrchní strážmistr Josef Sklenář (14. 6. 1901 Praha - ?), Hovězí 34, zástupce velitele četnické stanice Hovězí. Byl zapojen do odboje a ve spojení s Rudolfem Gureckým. Obdržel dopis od Gureckého, který obsahoval instrukce, týkající se nakládání s potravinovými lístky při ústupu němců. Sklenář se domníval, že je to podvrh gestapa, tak ten dopis odevzdal na gestapo. Pro tento čin ho později chtěl  Konstantin Jefimovič Kalabalin zastřelit viz. výpověd Sklenáře zde.

2)

kriminální vrchní asistent Wilhelm Dworzak (Vilém Dvořák) (27. 9. 1907 Mrač - ?), syn správce lomu v Mrači Jana Dvořáka a jeho ženy Emílie, roz. Vařátkové - odsouzen na doživotí. Sloužil na služebnách gestapa v Prostějově, Vsetíně a Zlíně. Od roku 1940 do 1945 převážně na služebně gestapa v Jihlavě.

3)

kriminální tajemník Karel Schiefermüller (26. 10. 1907 Sankt Ulrich, Rakousko - popraven 24. 4. 1947 Nový Jičín), posledně bytem Brno, Falkensteinerova 38 - v roce 1939 přidělen do Malacek později gestapo Vsetín, Moravská Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945). Jeden z možných vrahů Josefa Sousedíka. Dle poválečných svědectví měl v kanceláři úřadovny vsetínského Gestapa podrobit Sousedíka nelidskému výslechu, při němž jej Sousedík po jednom z fyzických útoků kopnul tak, až Schiefermüller spadl na zem. Tuto verzi po válce potvrdil také německý ředitel Zbrojovky ve Vsetíně Gritzbeck.

 

TOP