×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 7. srpna 1946 Oblastní úřadovna státní bezpečnosti v Ostravě

Oblastní úřadovna státní bezpečnosti v Ostravě
Ostrava, dne 7. 8. 1946.
Č. j. II/2-6154-8-46
4. V deníku škrt
2. V prvopisu
Oblastní úřadovna státní bezpečnosti v Brně.
Věc: Vyvraždění a vypálení partyzánského lazaretu v Leskovci v Beskydech.
 
Příloha: 1.
Zdejší úřadovnou byl tento spis vyšetřen a postoupen Oblastní úřadovně státní bezpečnosti v Brně za účelem dalšího šetření a přímého vyřízení pod čís. jedn. II/2-6154/7/46 ze dne 26. 4. 1946
Vedoucí:
 
Oblastní úřadovna státní bezpečnosti
Brno-Mozartova ul. čís. 3
V Brně dne 19. srpna 1945
 
Prvopisem
Zemskému národnímu výboru
Zemské úřadovně státní bezpečnosti v Čechách
Praha II, Washingtonova 7
 
Se sdělení, že v předmětné věci byla, tam již zdejším úřadem podána zpráva v níž je osobnost Fr. Bednáře1), /Malý Franta1)/ objasněna.
 
Přednosta:
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

agent B35 František Bednář, krycí jméno Malý Franta, Vašek, Pospíšil, Karpentský (4. 10. 1904 Brno-Chrlice – 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn stolařského mistra Rudolfa Bednáře s Chrlic 151 a jeho ženy Marie, roz. Fibicherové, posledně bytem Chrlice 384 – zakladatel bunkru. Jako učitel působil v Albrechticích a v Karpentné ve Slezsku. Zde v roce zakládá tzv. skupinu Slezkého odboje namířenou v té době proti polskému nacionalizmu a rozpínavosti. Po Mnichovu a záboru Těšínska polskou armádou na podzim roku 1938 se vrátil na Brněnsko (do rodných Chrlic). Do odboje se znovu zapojil začátkem května roku 1939 a to v Obraně národa a v organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme. Organizoval a podílel se na převádění osob do zahraničí na trase přes Uherské Hradiště, Vsetín (spolupracoval s Josefem Sousedíkem), na Těšínsko, kdy byly využívány služby jeho sestry Marie. V únoru roku 1940 se dostal do pozornosti konfidenta brněnského gestapa Viktora Ryšánka (25. 12. 1902 – popraven 7. 10. 1946 v Brně – bývalého důstojníka čs. armády. Po okupaci začal pracovat jako agent gestapa pod krycím jménem Pavel Vévoda A13). Od dubna roku 1940 žil v ilegalitě. Zatčen 15. listopadu 1942 a vězněn do 8. prosince 1943. Poté se stal konfidentem brněnského gestapa. V prosinci 1944, na udání konfidenta Františka Šmída, že pracuje pro obě strany, byl znovu zatčen a 7. 4. 1945 odeslán s transportem KL3 (stejným transportem byl odeslán i okresní četnický velitel Rudolf Gurecký) z brněnských Kounicových kolejí do plynových komor v Mauthausenu. Záznam o narození v matrice kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-TuřanechZáznam o svatbě v matrice Českého TěšínaFrantišek Bednář měl s manželou Evou pět dětí EvuZdenkuMariiMarelu a ?, přes které ho gestapo vydíralo.

TOP