×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 10. května 1946 zpráva sboru národní bezpečnosti v Novém Jičíně

Sbor národní bezpečnosti
Okresní velitelství II v Novém Jičíně.
Oblastní kriminální úřadovna Mor. Ostrava
 
Sděluji, že u příslušníků Gestapa Wilhelma Dvorzaka1) a Františka Jarosche2), kteří jsou ve věznici lidového soudu v Novém Jičíně, se mě nepodařilo výslechem zjistiti, kdo z gestapáků ve Vsetíně se vyhlazovací akce v Leskovci zúčastnil. Oba gestapáci udali, že jim o případu není nic známo.
Gestapák Schiefermüller3) se t. č. nachází u oblastní kriminální úřadovny v Mor. Ostravě.
Postupuji spis k vyšetření Schiefermüllera a přímému vyřízení spisu SNB ZV v Brně.
Okresní velitel: kpt. výk. Kubíček:
 
Okresní úřadovna státní bezpečnosti v Novém Jičíně
Nový Jičín, dne 9. 12. 1946
Čís. 2018/2/46
6 přil.
Sboru národní bezpečnosti - Zemskému velitelství v Brně
Vracím se zprávou, že ve věci vyhlazovací akce partyzánského lazaretu v Leskovci okr. Vsetín, dne 3. dubna l945 byl vyslechnut gestapák Schiefermüller, který se nachází t. č. ve vazbě lidového soudu v Novem Jičíne. Jmenovaný při výslechu udal, že od polovice roku 1943 nekonal službu ve Vsetíně a že mu není o shorauvedené akci ničeho známo a této se sám nezúčastnil4).
PO. Vedoucí:
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

kriminální vrchní asistent Wilhelm Dworzak (Vilém Dvořák) (27. 9. 1907 Mrač - ?), syn správce lomu v Mrači Jana Dvořáka a jeho ženy Emílie, roz. Vařátkové - odsouzen na doživotí. Sloužil na služebnách gestapa v Prostějově, Vsetíně a Zlíně. Od roku 1940 do 1945 převážně na služebně gestapa v Jihlavě.

2)

řidič Franz Jarosch (František Jaroš) (24. 1. 1905 Brno - ?) - odsouzen na 2 roky. Od roku 1941 do roku 1945 sloužil na služebně gestapa Vsetín.

3)

kriminální tajemník Karel Schiefermüller (26. 10. 1907 Sankt Ulrich, Rakousko - popraven 24. 4. 1947 Nový Jičín), posledně bytem Brno, Falkensteinerova 38 - v roce 1939 přidělen do Malacek později gestapo Vsetín, Moravská Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945). Jeden z možných vrahů Josefa Sousedíka. Dle poválečných svědectví měl v kanceláři úřadovny vsetínského Gestapa podrobit Sousedíka nelidskému výslechu, při němž jej Sousedík po jednom z fyzických útoků kopnul tak, až Schiefermüller spadl na zem. Tuto verzi po válce potvrdil také německý ředitel Zbrojovky ve Vsetíně Gritzbeck.

4)

podle ostatních zadržených gestapáků s Brna byl  Karel Schiefermüller přítomen u vypálení usedlosti u Juříčkův Leskovci 67.

TOP