×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 19. dubna 1946 zpráva oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně

Oblastní úřadovna státní bezpečnosti v Brně
V Brně dne 19. dubna 1946
 
K číslu 1. 074/46
ZPRÁVA
Výslechem zde zajištěných gestapáků, kteří by přicházeli v úvahu nebylo zjištěno, že by se byl některý z nich zúčastnil akce proti partyzánům ve vsetínském okrese v dubnu 1945, kde měli býti jimi vypálen partyzánský lazaret. Dle jejich sdělení se prý bude pravděpodobně jednati toliko o akci vedenou služebnou ve Zlíně nebo v Mor. Ostravě1).
Oblastní úřadovna STB Brno
V Brně dne 19. dubna 1946
 
K číslu 1. 074/46 ref. III
Prvopisem s 1 přílohou
Sboru národní bezpečnosti zemskému velitelství v Brně – Příční 31
S poukazem na hořejší zprávu k dalšímu lask. šetření a přímému vyřízení dle přiloženého dožádání Zemské státní bezpečnosti v Čechách.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

celou akci řídola úřadovna gestapav Brně.

TOP