×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 22. února 1946 Úřadovny státní bezpečnosti

Úřadovna státní bezpečnosti v Čechách
Praha II. Washingtonova 7
Č. jedn, 51/46 Tajné
Okresní velitelství SNB
Vsetín na Moravě
Přípis ministerstva vnitra čís. 284 Ka, č. Z/I - 3133 - 18/2 – 46 – 1 ze dne 22. 2. 1946
Úkryt partyzánského lazaretu v Léskovci v Beskydech /mlýn/ prozradil Gestapu v Brně nebo ve Zlíně se vší pravděpodobností velitel četníků Gurecký1), nebo Kurecký1), který byl znám pod jménem David1) a to z těchto důvodů :
Jmenovaný věděl o lazaretu a v březnu 1945 měl obavy, že bude Gestapem zatčen, mezi partyzány se nezdržoval a zmizel udánlivě do Brna. V krátké době nato byl prý brněnským Gestapem zatčen a později byl spat­řen s výpravou u Leskovského mlýna, kde přihlížel k likvidaci t. j. vypálení a mučení ruských a českých partyzánu vlastenců, jak jsou za živa házení do hořícího mlýna atd. S Kureckým byl ve styku jakýsi par­tyzán Řezníček Josef2) z Valašské Polanky u Vsetína.
Jeden z mála svědků, který akci proti lazaretu Leskovec pro­žil a byl Gestapem zatčen a odvlečen jest jistý Dr Oldřich Bláha3), který v tomto lazaretě ošetřoval raněná partyzány a jemuž dodnes nikdo neuz­nal jeho činnost, který by mohl pojati bližší osvětlení celého případu.
K orintaci přikládám ku spisu protokol sepsaný na zdejším úřadě s ošetřovatelem Oldřichem Bláhou a žádám o vyšetření všech okolnosti která by k objasnění celého případu mohly vésti zejména usvědčení četníka Gureckého.
Žádám o zavedení pátrání po partyzánu Josefu Řesníčkovi z Valašské Polanky a provedení jeho protokolárního výslechu ve smyslu přípisu a protokolu.
Konečně žádám o vyslechnutí babičky, která jedině se a rodiny mlynáře Juřičky a Léskovce zachránila, pal sousedů z Léskovce, kteří na rozkaz Gestapa zapalovali vnitřní zařízeni ve mlýně a mohli by o případu nějaké podrobnosti věděti.
Setření provdtě urychleně, protokolárně a připojený protokol nám a odpovědí vraťte.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

Rudolf Gurecký (13. 4. 1896 v Lubně u Frýdku - 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn domkaře Ignáce Gureckého z Lubně a jeho ženy Anny, roz. Foldýnové - okresní četnický velitel krycí jméno David - odbojář spojka Clay-Sousedík-Murzin. Začleněn do transporu KL3, který odvezl zatčené odbojáře z Brna a Jihlavy do KT Mauthausen. Záznam o svatbě v matrice Slezské Ostravy. 

2)

partyzán Josef Řezníček (18. 4. 1908 v Senince - 21. 3. 1991 Valašská Polanka), syn dělníka Jana Řezníčka ze Seninky 73 a jeho ženy Františky, roz. Šťastné, posledně bytem Valašské Polanky 179. Ve večerních hodinách dne 3. 4. 1945 přišly do jeho domu promočení Konstantin Jefimovič Kalabalin Vasilij Fjodorovič Sapelnik, kterým Řezníček poskytl pomoc a přemístil je k Pavlovi Hovořákovi do Seninky 38. U jeho rodičů na Seninských pasekách (Pokojka) se po zranění v lednu 1945 v Pozděchově, léčil D. B. Murzin. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

3)

ošetřovatel bratr Agapitus, obč. jm. Oldřich Bláha (27. 12. 1911 Loštice u Litovle – 22. 5. 1971 Zlín, pochován v řádové hrobce ve Vizovicích), syn dělníka Ignáce Bláhy (padl během 1. světové války) a jeho ženy Hedviky roz. Sieglové, posledně bytem Zlínská 467, Vizovice – od 50 let nejvyšší představený (správce) nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích. Při akci zajat, přežil v KT v Mirošově. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

 
TOP