×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 29. března 1946 Sboru národní bezpečnosti

Sbor národní bezpečnosti
Okresní velitelství ve Vsetíně
Vsetín, 29. března 1946.
Věc: Leskovec – partyzánský lazaret v Beskydech – šetření
Odpověď k čís. Jedn. 51/46 tajné Zemská úřadovna státní bezpečn.
Přílohy: 6
Po vyšetření sděluji následující:
Poručík výk. četnictva Rudolf Gurecký1) byl jedním z organisá­torů illegálního odboje ve zdejším okrese. Byl zapojen v parašutistické skupině CLAY - vedoucí parašutista škpt. Bartoš2) - pak udr­žoval styk s partyzány - ruským mjr. Murzin3) a jiní - a jako Čech byl velmi dobrý a naprosto spolehlivý. Poručík Gurecký byl okresním četnickým velitelem ve Vsetíně, od ledna 1945 se skrýval před ge­stapem. U velitelství byl hlášen jako nemocný. Když z Brna dostal předvolání k lékařské prohlídce, které mu bylo s ním pracujícími kolegy doručeno, psal Gurecký svému kolegovi k zemskému velitelství v Brně vrchnímu strážmistru Skřivánkovi4), který mu odepsal, že se jedná skutečně jen o lékařskou prohlídku, a že bez obavy muže do do Brna přijeti. Poručík Gurecký byl svými spolupracovníky zrazo­ván, důvěřoval zprávě z Brna a do Brna jel. Tam byl zadržen Gestapem, ježto to bylo na něho léčka od Gestapa připravená zemským velitelem.
Poručík Gurecký byl zadržen 28. 3. 1945, byl vícekráte vyslý­chán, dle svědka, který s ním byl na cele, tvrdil Gurecký, že je vše prozrazeno i bungr partyzánský v Leskovci a sice od malého Franty5) /Františka Bednáře, býv. učitele na Frýdecku:/, který byl jako špicl Gestapa zasazen na Valašsko a mnoho lidi z Valašska gestapu zradil. Dle výpovědi svědka, měla přítomnost Gureckýho při zničení bungru býti součásti trestu pro Gureckýho.
Zatčený Gurecký byl pak 6. 4. 1945 odvezen s transportem z Brna do Mathausenu6) a tam s druhými popraven.
Nějaké důkazy proti por. Gureckýmu Rudolfovi, že jedině on prozradil bungr v Leskovci nebo jinak zradil českou věc, nebyly zde zjištěny. Naopak jest zde známo, že na něho bylo zapojeno mnoho druhých spolupracovníku a po jeho zatčení z těchto nebyl nikdo zatčen, což jest důkaz, že Gurecký z těchto žádného nezradil.
Přikládám svědecké protokoly od svědků, kteří mohou něco o zničení bungrú udati:
protokol od Antonína Mynáře7) ze Vsetína,
protokol od Františky Surovcové8) z Leskovce,
protokol od Josefa Řezníčka9) z Val. Polanky,
protokol od Josefa Juřičky10), bytem Leskovec,
protokol od Josefa Martince11) z Leskovce
Protokol od Oldřicha Bláhy12) vracím zpět
 
Proz. okresní velitel škpt. výk. Sedlmajer v. r.
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

Rudolf Gurecký (13. 4. 1896 v Lubně u Frýdku - 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn domkaře Ignáce Gureckého z Lubně a jeho ženy Anny, roz. Foldýnové - okresní četnický velitel krycí jméno David - odbojář spojka Clay-Sousedík-Murzin. Začleněn do transporu KL3, který odvezl zatčené odbojáře z Brna a Jihlavy do KT Mauthausen. Záznam o svatbě v matrice Slezské Ostravy.

2)

Antonín Bartoš (12. 9. 1910 v Lanžhotě - 13. 12. 1998 New York), syn dělníka Antonína Bartoše z Lanžhotu a jeho ženy Rozálie, roz. Uhrové, velitel paravýsadku CLAY vysazeného na Moravě (u obce Hostišová) dne 13. dubna 1944 (další členové Jiří Štokman a Čestmír Šikola). Paraskupina CLAY spolupracovala s odbojovou organizací Josefa Sousedíka, s TVCO, Pro Vlastí a partyzány s 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky.Záznam o narození v matrice Lanžhota. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

3)

velitel Dajan Bajanovič Murzin (20. 1. 1921 Stará Baltika, někdy chybně uváděno 20. 12. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa), syn Fatkelbajana Galljamutdinoviče Murina a jeho ženy Fatimou Chasanovnou, roz. Enike - druhý velitel 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Nositel 86 řádů a vyznamenání, býval čestným občanem 16 měst v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

4)

poručík Alois Skřivánek (?), pracoval od roku pod Rudolfem Gureckým v Šumperku, po zabrání pohraničí v říjnu 1938 přechází na stanici do Boskovic a za rok je přeřazen na Zemské četnické velitelství (ZČV) do Brna na osobní oddělení. Skřivánek zůstává v kontaktu z Gureckému a pomáhá mu v roce 1942 k přeřazení na stanici Vsetín. Gurecký zasílá Skřivánkovi dopis, s prosbou o radu, zda na lékařskou kontrolu má do Brna přijeti. On ho od této návštěvy zrazuje. 

5)

agent B35 František Bednář, krycí jméno Malý Franta, Vašek, Pospíšil, Karpentský (4. 10. 1904 Brno-Chrlice – 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn stolařského mistra Rudolfa Bednáře s Chrlic 151 a jeho ženy Marie, roz. Fibicherové, posledně bytem Chrlice 384 – zakladatel bunkru. Jako učitel působil v Albrechticích a v Karpentné ve Slezsku. Zde v roce zakládá tzv. skupinu Slezkého odboje namířenou v té době proti polskému nacionalizmu a rozpínavosti. Po Mnichovu a záboru Těšínska polskou armádou na podzim roku 1938 se vrátil na Brněnsko (do rodných Chrlic). Do odboje se znovu zapojil začátkem května roku 1939 a to v Obraně národa a v organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme. Organizoval a podílel se na převádění osob do zahraničí na trase přes Uherské Hradiště, Vsetín (spolupracoval s Josefem Sousedíkem), na Těšínsko, kdy byly využívány služby jeho sestry Marie. V únoru roku 1940 se dostal do pozornosti konfidenta brněnského gestapa Viktora Ryšánka (25. 12. 1902 – popraven 7. 10. 1946 v Brně – bývalého důstojníka čs. armády. Po okupaci začal pracovat jako agent gestapa pod krycím jménem Pavel Vévoda A13). Od dubna roku 1940 žil v ilegalitě. Zatčen 15. listopadu 1942 a vězněn do 8. prosince 1943. Poté se stal konfidentem brněnského gestapa. V prosinci 1944, na udání konfidenta Františka Šmída, že pracuje pro obě strany, byl znovu zatčen a 7. 4. 1945 odeslán s transportem KL3 (stejným transportem byl odeslán i okresní četnický velitel Rudolf Gurecký) z brněnských Kounicových kolejí do plynových komor v Mauthausenu. Záznam o narození v matrice kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-TuřanechZáznam o svatbě v matrice Českého TěšínaFrantišek Bednář měl s manželou Evou pět dětí EvuZdenkuMariiMarelu a ?, přes které ho gestapo vydíralo.

6)

bližší informace o transporu KL3

7)

školní inspektor ve Vsetíně Antonín Mynář (31. 1. 1896 v Lutonině - ?), Vsetín 863. Byl ve stejné cele jako Gurecký ( Kounicovy koleje, blok A, cela č. 43).

8)

Františka Surovcová roz. Kotrlová, (18. 11. 1975 Střelná - ?), dcera hajného Martina Kotrli ze Střelné a jeho ženy Anny, roz. Mazáčové, posledně bytem Leskovec 1. Jejím prvním manželem byl Pavel Masař, se kterým měla dceru Františku provdanou Juříčkovou manželku Jana Juříčka, majitele vypálené usedlosti v Leskovci 67. Záznam o druhé svatbě v matrice Leskovce.

9)

 partyzán Josef Řezníček (18. 4. 1908 v Senince - 21. 3. 1991 Valašská Polanka), syn dělníka Jana Řezníčka ze Seninky 73 a jeho ženy Františky, roz. Šťastné, posledně bytem Valašské Polanky 179. Ve večerních hodinách dne 3. 4. 1945 přišly do jeho domu promočení Konstantin Jefimovič Kalabalin Vasilij Fjodorovič Sapelnik, kterým Řezníček poskytl pomoc a přemístil je k Pavlovi Hovořákovi do Seninky 38. U jeho rodičů na Seninských pasekách (Pokojka) se po zranění v lednu 1945 v Pozděchově, léčil D. B. Murzin. Záznam o svatbě v matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

10)

Josef Juříček (3. 10. 1902 Leskovec - 4. 2. 1980 Vsetín), syn podruha Martina Juříčka z Hovězí 16 a jeho ženy Mariny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 102 - do odboje se zapojil již v roce 1939, tiskli spolu s bratry Antonínem a Františkem letáky. Od září 1944 do ledna 1945 ukrýval spolu se svým bratrem Antonínem ve své chalupě v Leskovci 102 ruského partyzána poručíka Konstantina Jefimoviče Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odchází do ilegality a stává se členem 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Po odepsání z evidence obyvatelstva ho začalo hledat gestapo. Záznam o narození v matrice Horního sboru ve VsetíněZápis ze sčítání lidu z roku 1921.

11)

Josef Martinec (12. 12. 1906 - ?), syn rolníka Jana Martince z Leskovce 91 a jeho ženy Veruny, roz. Labajové, posledně bytem Leskovec 91 - k jeho domu (taktéž mlýn) s největší pravděpodobností dovedl skupinu Hanse Kocha zatčený okresní četnický velitel Rudolf Gurecký. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

12)

ošetřovatel bratr Agapitus, obč. jm. Oldřich Bláha (27. 12. 1911 Loštice u Litovle – 22. 5. 1971 Zlín, pochován v řádové hrobce ve Vizovicích), syn dělníka Ignáce Bláhy (padl během 1. světové války) a jeho ženy Hedviky roz. Sieglové, posledně bytem Zlínská 467, Vizovice – od 50 let nejvyšší představený (správce) nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích. Při akci zajat, přežil v KT v Mirošově. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

TOP