×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 29. července 1946 Oblastní úřadovna StB Brno

Oblastní úřadovna Stb.
Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 29. července 1946.
Číslo: 1074/1946-ad.
Věc: Vyvraždění a vypálení partyzánského lazaretu v Leskovci, okr. Vsetín-podaní zprávy.
Předchozí spis: Přípis ZNV. Praha, Zemská úřadovna Stb. Prana II. Washingtonová ul. 7, čís. jedn. 51/1946. Tajné.
Přílohy: svazek protokolárních výslechu se zprávou. / 113 listů /.
PILNÉ DŮVĚRNÉ
Zemskému národnímu výboru v Praze - Zemská úřadovna státní bezp.
Praha II. , Washingtonova ul. čís. 7.
K Vašemu výše citovanému přípisu zasílánu výsledek setřeni ve věci shora uvedené. Konfident brněnské služebny gestapa „ Malý Franta1)", který pracoval pod krycím číslem B-35 je totožný s Františkem Bednářem1), učitelem, nar. 4. 10. 1904 v Chrlicích, okr. Brno, tamtéž příslušným, řím. kat. , ženatým, české národností, posledně bytem v Chrlících čis. 384, který byl odtransportován těsně před osvobozením Brna RA. neznámo kam a dosud je nezvěstný.
Dle dosavadního šetření odejel jeden transport českých politických vězňů v počtu 230 osob s gestapácké vězníce Kounicový koleje v Brnč-Žabovřeskách ve dnech 6. až 9. 4. 1945 do Mauthausenu2), kde byli všichni v plynových komorách popravení. Zda se v tomto transportu nacházel i Bednář, nepodařilo se dosud zjistiti, ježto nezůstaly po těchto obětech na brněnské služebně gestapa žádné záznamy.
Bednář František je hledán zdejší úřadovnou ve VKS čís. 47 ze dne 12. 11. 1945, pod. čl. 6251.
/ Jur.
Přednosta :
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

agent B35 František Bednář, krycí jméno Malý Franta, Vašek, Pospíšil, Karpentský (4. 10. 1904 Brno-Chrlice – 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn stolařského mistra Rudolfa Bednáře s Chrlic 151 a jeho ženy Marie, roz. Fibicherové, posledně bytem Chrlice 384 – zakladatel bunkru. Jako učitel působil v Albrechticích a v Karpentné ve Slezsku. Zde v roce zakládá tzv. skupinu Slezkého odboje namířenou v té době proti polskému nacionalizmu a rozpínavosti. Po Mnichovu a záboru Těšínska polskou armádou na podzim roku 1938 se vrátil na Brněnsko (do rodných Chrlic). Do odboje se znovu zapojil začátkem května roku 1939 a to v Obraně národa a v organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme. Organizoval a podílel se na převádění osob do zahraničí na trase přes Uherské Hradiště, Vsetín (spolupracoval s Josefem Sousedíkem), na Těšínsko, kdy byly využívány služby jeho sestry Marie. V únoru roku 1940 se dostal do pozornosti konfidenta brněnského gestapa Viktora Ryšánka (25. 12. 1902 – popraven 7. 10. 1946 v Brně – bývalého důstojníka čs. armády. Po okupaci začal pracovat jako agent gestapa pod krycím jménem Pavel Vévoda A13). Od dubna roku 1940 žil v ilegalitě. Zatčen 15. listopadu 1942 a vězněn do 8. prosince 1943. Poté se stal konfidentem brněnského gestapa. V prosinci 1944, na udání konfidenta Františka Šmída, že pracuje pro obě strany, byl znovu zatčen a 7. 4. 1945 odeslán s transportem KL3 (stejným transportem byl odeslán i okresní četnický velitel Rudolf Gurecký) z brněnských Kounicových kolejí do plynových komor v Mauthausenu. Záznam o narození v matrice kostela Zvěstování Panny Marie v Brně-TuřanechZáznam o svatbě v matrice Českého TěšínaFrantišek Bednář měl s manželou Evou pět dětí EvuZdenkuMariiMarelu a ?, přes které ho gestapo vydíralo.

2)

bližší informace o transporu KL3

 
TOP