×

Podpořte nás - text

Šetření tragédie ze dne 30. července 1946 dohledávání spisu Velitelskou stanicí ve Val. Polance

Stanice sboru národní bezpečnosti
Došlo v Hovězí 30. 7. 1946
Čís. jedn. 55/1/dův/46
 
Hovězí, 30. července 1946 Důvěrné
 
SNB-Velitelská stanice Val. Polanka.
 
Postupuji s tím, že urgovaný spis byl zdejší stanicí odeslán dme 7. 4. 1946 pod shorauvedeným číslem tamní stanice k dalšímu šetření.
Velitel neustaven
Šstrážm. Říha
SNB-Velitelství stanice došlo Val. Polanka 1. 8. 1946
 
Val. Ploanka, 1. srpna 1946
Ředitelství národní bezpečnosti Mor. Ostrava
Postupuji s tím, že urgovaný spis byl zdejší stanici odeslán dne 9. dubna 1946 pod čís. jedn. 416/dův. /46 tamnímu ředitelství k dalšímu šetření a přímému vyřízení.
Velitel stanice v super. Řízení: vrch. Strážm. Loveček.

 

Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde
TOP