×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 21. března 1946 s Františkou Surovcovou

PROTOKOL
sepsaný dne 21. března 1946 v Leskovci s Františkou Surovcovou1) z Leskovce čp. 1 okres Vsetín, národnosti česká, zachovalé, stran vypáleni hospodářské usedlosti hospodářské Jana Juříčky z Leskovce německými okupanty.
Byla napomenuta aby mluvila pravdu a vypovídá:
V době kdy němečtí okupanti ničili stavení Jana Juříčka2) z Leskovce-paseky dlela jsem v Leskovci doma v čísle 1 a není mi nic o případu známo a také jsem nebyla přítomna děje, který se tam odehrával. Jsem sice matkou manželky3) Jana Juříčky, dozvěděla jsem se to však až po činu a tak nemohu v té věci nic jako očitá svědkyně udati.
 Více nemám co k podotknutí.
Protokol mé byl nahlas přečten, schválen a podepsán.
Leskovec, dne 21. března 1946.
 
Vyslýchající: Vrchní strážmistr Karel Havlíček, v. r.
Svědek: četař Kohoutek v. r.
Vyslýchaná: Františka Surovcová, v. r
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopizde

 

1)

Františka Surovcová roz. Kotrlová, (18. 11. 1975 Střelná - ?), dcera hajného Martina Kotrli ze Střelné a jeho ženy Anny, roz. Mazáčové, posledně bytem Leskovec 1. Jejím prvním manželem byl Pavel Masař, se kterým měla dceru Františku provdanou Juříčkovou manželku Jana Juříčka, majitele vypálené usedlosti v Leskovci 67. Záznam o druhé svatbě v matrice Leskovce.

2)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn gruntovníka Martina Juříčka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny, roz. Machálkové, vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy, roz. Muchové a Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 67 – majitel usedlosti. Záznam o narození v matrice Leskovce. Záznam o svatbě v matrice LeskovceZápis ze sčítání lidu z roku 1921V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

3)

Františka Juříčková, roz. Masařová (16. 7. 1902 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), dcera Pavla Masaře rolníka z Leskovce 1 a jeho ženy Františky, roz. Kotrlové ze Střelné, posledně bytem Leskovec 67 – manželka majitele usedlosti. Záznam o oddání v matrice matrice Leskovce. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

TOP