×

Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Janem Trittnerem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 22. července 1946
 
K čís. 1074/46
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejší úřadovny s Trittnerem Janem1), býv. krim. tajemníkem gestapa, nar. 8. 2. 1899 ve Vídni, tamtéž příslušným, rakouským státním přísl. , synem Jana a Marie, roz. Schrei-ové, ženatým, v Boha věřícího, posledně bytem v Brně, Merhautova ul. č. 5, t. č. ve zdejší zajišťovací vazbě, který s předmětem výslechu obeznámen a napomenut, aby mluvil pravdu, vypovídá: Jelikož obviněný neovládá český jazyk, je protokol s ním sepsán v jazyce německém.
 
Zatím není udělán opis ani překlad. Sháníme dobrovolníky na přepis.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopizde

 

1)

kriminální tajemník Hanz Trittner (8. 2. 1899 Vídeň - popraven 25. 3. 1947 Brno), syn Jana Trittnera a jeho ženy Marie, roz. Schrei-ové, posledně bytem Brno, Merhautova 5 - přidělen gestapo Brno (1939-1945), jeho manželka Anna Tritnerová roz. Protivínská-pomocná síla na gestapu v Brně referát II F (1939-1945).

TOP