×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Janem Trittnerem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 22. července 1946
 
K čís. 1074/46
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejší úřadovny s Trittnerem Janem1), býv. krim. tajemníkem gestapa, nar. 8. 2. 1899 ve Vídni, tamtéž příslušným, rakouským státním přísl. , synem Jana a Marie, roz. Schrei-ové, ženatým, v Boha věřícího, posledně bytem v Brně, Merhautova ul. č. 5, t. č. ve zdejší zajišťovací vazbě, který s předmětem výslechu obeznámen a napomenut, aby mluvil pravdu, vypovídá: Jelikož obviněný neovládá český jazyk, je protokol s ním sepsán v jazyce německém.
 
Překlad zhotoven pomocí google překladače a me,usí být přesný. Pokuď by někdo našel chybu v překladu, budeme rádi, když nám jí zašle. Děkujeme.

 

 

Od roku 1939 až do konce války jsem byl u gestapa v Brně a vedl pracovní tábor Moravské Ostravě-Kunčicích. Od prosince 1944 do dubna 1945 jsem byl přeřazen do partyzánského oddělení IV 2a, s přednostou kriminálním komisařem Kochem. V posledních březnových nebo prvních dubnových dnech roku 1945 jsem dostal od Römera rozkaz odcestovat z Brna do Horních Rakous s kriminálním tajemníkem Kriegischerem obstarat pro několik žen a dětí úředníků gestapa ubikace za účelem evakuace. Kriegisch tam byl poslán, protože z této oblasti pocházel a měl tam mít ubytování. Byl jsem vybrán pro tuto jízdu, protože jsem byl oddělení III a uměl jezdit na motorce. Motocykl jsem na tuto cestu dostal od pohraniční policie. Vyjeli jsme tedy z Brna koncem března nebo začátkem dubna 1945 a jeli první den do Zwettlu v Dolním Rakousku, kde jsme zůstali. Druhý den jsme jeli přes Linz do Neumarktu v Horních Rakous. Kriegisch se tam spojil s různými kancelářemi NSV, aby našel ubytování pro ženy a děti. Co si dnes pamatuji, nestrávili jsme noc v Linci, ale až druhou noc jsme strávili ve Spitz na Dunaji na zpáteční cestě do Brna po splnění úkolů. Z Brna jsme tedy pryč asi 3 dny. Po našem příjezdu do Brna jsem šel nejprve do svého bytu s Kriegischem a nechal jsem ho pro manželku vzkaz, aby se vrátila. Ze svého bytu jsem zavezl Kriegischera do kanceláře, zatímco já jsem jel vrátit motocykl pohraniční policii2011ɛres, Kriegisch mi řekl, že půjde ohlásit jeho informace kriminálnímu radovi Römerovi. Já sám jsem k Römerovi nešel. Také nevím, zda Kriegis skutečně mluvil s Römerem, protože když jsem se s Ariegischem setkal v kanceláři, řekl mi, že se hlásil a byl také u oddělení I, vedoucího policejního inspektora Wandahla. Kriegisch mi o tom neřekl žádné podrobnosti a ani jsem se neptal. Přesně si pamatuji, že jsme měli zakázáno mluvit s kolegy o této záležitosti, protože NSDAP si údajně stěžovalo, že chce gestapo evakuovat   své příbuzné. Evakuační kampaň byla v té době oficiálně zrušena, jak jsem v této souvislosti informoval. Vím však, že pár dní po našem návratu několik žen a dětí v čele s Kriegischem odjelo z Brna vlakem do Rakouska. Už jsem s tím transportem neměl nic společného. Zda Kriegisch informoval Kriminálního radu o svých jednáních v Horních Rakousích v den příjezdu do Brna nebo později a tedy pouze odd. I policejního inspektora Wandahla nevím. Také nevím, zda byl Römer v době našeho příjezdu z Horního Rakouska v Brně nebo mimo. Nemohu říci, zda operace proti partyzánům v Leskovci proběhla za naší nepřítomnosti v Brně, nebo když jsme se vrátili do Brna. Vím, že taková akce byla v Leskovci. Rozhodně jsem se však této operace nezúčastnil. Od kriminální tajemník Franze Schwarze vím, že se na této operaci podílel. Kromě něho i Römer, kriminální komisař Koch, kriminální tajemník Nowok. Nevím o dalších lidech, kteří by tam byli.

Moje tvrzení jsou úplná a odpovídají pravdě.

 

 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopizde

 

1)

kriminální tajemník Hanz Trittner (8. 2. 1899 Vídeň - popraven 25. 3. 1947 Brno), syn Jana Trittnera a jeho ženy Marie, roz. Schrei-ové, posledně bytem Brno, Merhautova 5 - přidělen gestapo Brno (1939-1945), jeho manželka Anna Tritnerová roz. Protivínská-pomocná síla na gestapu v Brně referát II F (1939-1945).

TOP