×

Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Alexem Wandahlem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 22. července 1946
Odd. -III
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejší úřadovny s Wandahlem Alexem1), býv. polic. Vrch. Inspektorem býv. gestapa v Brně, nar. 14. 8. 1906 v Hamburgu, Německo, tamtéž příslušným, synem rodičů Friederika a Heleny, roz. Lundové, ženatým, v Boha věřícího, německé národnosti, posledně bytem v Brně, Vinařská ul. čís. 44, t. č. ve zdejší zajišťovací vazbě.
Jmenovaný byl obeznámen s povahou věci a napomenut k pravdě, vypovídá. V zhledem k tomu, že neovládám český jazyk, prosí, abych mohl vypovídat v jazyce německém.
 
Zatím není udělán opis ani překlad. Sháníme dobrovolníky na přepis.
 
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

vrchní policejní inspektor Alexander Wandahl (14. 8. 1906 Hamburk - ?), syn Friederika Wandahla a jeho ženy Heleny, roz. Lundové, posledně bytem Brno, Vinařská 44 - přidělen gestapo Brno referát I A (1940-1945) - po válce odsouzen na 20 let.

TOP