×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 22. července 1946 s Alexem Wandahlem

Oblastní úřadovna Stb Brno-Mozartova ul. 3
Brno, dne 22. července 1946
Odd. -III
PROTOKOL
sepsaný dnes u zdejší úřadovny s Wandahlem Alexem1), býv. polic. Vrch. Inspektorem býv. gestapa v Brně, nar. 14. 8. 1906 v Hamburgu, Německo, tamtéž příslušným, synem rodičů Friederika a Heleny, roz. Lundové, ženatým, v Boha věřícího, německé národnosti, posledně bytem v Brně, Vinařská ul. čís. 44, t. č. ve zdejší zajišťovací vazbě.
Jmenovaný byl obeznámen s povahou věci a napomenut k pravdě, vypovídá. V zhledem k tomu, že neovládám český jazyk, prosí, abych mohl vypovídat v jazyce německém.
 
Překlad zhotoven pomocí google překladače a me,usí být přesný. Pokuď by někdo našel chybu v překladu, budeme rádi, když nám jí zašle. Děkujeme.

 

Na dotaz dodávám jako dříve. Podle mého názoru se personalista a vedoucí referenta Jan Penias nemohl zúčastnit akce v Leskovci u Vsetína, protože v důsledku problémů s ledvinami a podle lékařského potvrzení, byl způsobilý pouze pro kancelářskou práci, a proto nebylo dovoleno abych se účastnil exekučních akci a zejména akcí venku. Výše zmíněná akce byla předem známá a připravená, takže účastníci museli být předem informováni. Pokud by byl Penias odhodlán zúčastnit se této akce, informoval by mě o tom a okamžitě bych proti tomu vznesl námitku a dosáhl bych jeho uvolnění. Zcela věrohodná jsou vyjádření Peniase, že se kvůli své nemoci nezúčastnil žádné akce. Podle mého názoru členové správního oddělení v době, kdy byli ještě v brněnské kancelářské budově, Eichhornerstr. 70, celebrován nebyl vůbec použit pro připravované nebo dříve známé akce. 

Informace, které jsem uvedl, se zakládají na pravdě, kterou jsem dobrovolně uvedl. Víc k věci říct nemůžu. 

Hlasitě diktováno, skončeno, schváleno a podepsáno.

 

Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

vrchní policejní inspektor Alexander Wandahl (14. 8. 1906 Hamburk - ?), syn Friederika Wandahla a jeho ženy Heleny, roz. Lundové, posledně bytem Brno, Vinařská 44 - přidělen gestapo Brno referát I A (1940-1945) - po válce odsouzen na 20 let.

TOP