×

Podpořte nás - text

Vypsání partyzánské činnosti Jardy 7

Partyzánská činnost Jardy 71) byla těsně  spojena  s činností odbojovou v Leskovci, která se soustřeďovala  v rolnické  usedlosti  Jana Juříčka2) č. 67, kterou SS mani vypálili a vyvraždili. Ve jmenované usedlosti jsem ponejprv poznal našeho Jardu1) již v roku  1939 po té když nás zabrali Němci. Já jsem  osobně  znal  Jana  Juříčka jako starého nejlepšího přítele a Jarda za námi chodíval až čtyřikrát v týdnu z města Vsetína. Měli jsme se vespolek rádi, byli jsme  jednomyslni  v názorech na světovou situaci za okupace. Jelikož  jsme neměli tenkrát tak věrných přátel s kterými  bychom si sdíleli  svá smýšlení, zůstali jsme osamoceni na nějaký čas. Jarda se stal prvním našim přítelem, nejvěrnějším po celou dobu okupace. To ale nestačilo. Bylo zapotřebí hledat další věrné a oddané spojence pro myšlenku odboje a Jarda se stal v tomto směru aktivním pracovníkem. Přesto, že  nastalo vázané hospodářství, dodával nám Jarda cenné předměty i materiály na vybudování domácí elektrárny, které bylo zapotřebí pro tajný poslech z Moskvy i Londýna, která pak sloužila celému odbojovému hnutí i part . štábu 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky,  vel. maj. Murzin3) a kap. Petr Buďko4). Dodával také různé nástroje a přístroje nutné k zařízení  zám. dílny na opravu zbraní. Ve všem svém jednání si počínal Jarda velmi oparně. Svoji věrností a neohrožeností získal si Jarda veliké sympatie u  velitelů  1.československé  brigády Jana Žižky, takže se po zatčení okr. velitele pana Gureckého5) byl Jarda jmenován na  štábu  jmenované brigády na místo pana Gureckého. Dokumenty o tomto jmenování měl Jarda v bunkru usedlosti již dříve jmenované, kde je uložil na velikonoční pondělí   1945, kde následujícího dne buď byli od Němců zabrány a nebo shořely. V onen den, kdy SS mani vraždili rodinu Juřičkovu,  žena  p. Mrliny6) z Leskovce zpravila o tom Jardu, načež se rychle rozloučil s rodinou a odešel do lesů se zbraní v ruce, aby po boku bratrů Rusů nes krutou odplatu za naše umučené.

Pravdivost podepsané činnosti Jardy 7 potvrzují přísežně místopředseda Národního výboru v Leskovce Juříček Josef7) č. 102 a Jan Martinec8), předseda Svazu české mládeže v Leskovci, účastníci odboje.

                                                              

 V Leskovci dne 9. dubna  1945

Martinec Jan 

Juříček Josef 

                                             Razítko Národního výboru V Leskovci                                         

 Fotokopii výpovědi najdete zde. Výpověď byla sepsána hned po válce.

 

1)

partyzán Jaroslav Pala (22.4.1916 Valašské Meziříčí - ?), syn dozorce na železniční trati Jana Paly z Hošťálkové a jeho ženy Marie, roz. Vaculíkové, bytem Ústí u Vsetína 59, po válce Vsetín Jasenice 1283. Během války spolupracoval s odbojovou organizací Josefa Sousedíka a Pro vlastí, později se stal členem 1. čs partyzánské brigády Jana Žižky. Již na začátku okupace se scházel u rodiny Juříčkovy v Leskovci 67 s jejich sousedy a poslouchali zahraniční rozhlas. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921. 

2)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), syn gruntovníka Martina Juříčka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny, roz. Machálkové, vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy, roz. Muchové a Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 67 – majitel usedlosti. Záznam o narození v matrice Leskovce. Záznam o svatbě v matrice LeskovceZápis ze sčítání lidu z roku 1921. V tomto sčítacím operátu je i zapsán jejich prvorozený syn Josef viz. Fámy a zajímavosti.

3)

velitel Dajan Bajanovič Murzin (20. 1. 1921 Stará Baltika, někdy chybně uváděno 20. 12. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa), syn Fatkelbajana Galljamutdinoviče Murina a jeho ženy Fatimou Chasanovnou, roz. Enike - druhý velitel 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Nositel 86 řádů a vyznamenání, býval čestným občanem 16 měst v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

4)

kapitán Petr Fjodorovič Buďko (31. 12. 1915 v Nizovce - 5. 3. 2000 Talovka) - letec-stíhač, 18. 10. 1942 byl sestřelen, raněný byl léčen v Německu, odkud po vyléčení utekl ze zajetí a prchá na Slovensko. Posléze přechází s partyzánským oddílem Jana Žižky zpět na Moravu a stává se jedním ze zástupců velitele. Působil hlavně okolo Prlova a Ubla. Po válce učitelem ve vesnici Talovka (Таловка).

5)

Rudolf Gurecký (13. 4. 1896 v Lubně u Frýdku - 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn domkaře Ignáce Gureckého z Lubně a jeho ženy Anny, roz. Foldýnové - okresní četnický velitel krycí jméno David - odbojář spojka Clay-Sousedík-Murzin. Začleněn do transporu KL3, který odvezl zatčené odbojáře z Brna a Jihlavy do KT Mauthausen. Záznam o svatbě v matrice Slezské Ostravy.

6)

Malina (?) z Leskovce č.p. 106 - zeť pana Václava Františka Schmiedkeho obchodníka ze dřevem a jeho manželky Františky Štefkové, bývalé učitelky ručních prací v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvyšších představitelů slovenského národního povstání Karol Šmidke <Schmiedke>.

7)

Josef Juříček (3. 10. 1902 Leskovec - 4. 2. 1980 Vsetín), syn podruha Martina Juříčka z Hovězí 16 a jeho ženy Mariny, roz. Martincové, posledně bytem Leskovec 102 - do odboje se zapojil již v roce 1939, tiskli spolu s bratry Antonínem a Františkem letáky. Od září 1944 do ledna 1945 ukrýval spolu se svým bratrem Antonínem ve své chalupě v Leskovci 102 ruského partyzána poručíka Konstantina Jefimoviče Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odchází do ilegality a stává se členem 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Po odepsání z evidence obyvatelstva ho začalo hledat gestapo. Záznam o narození v matrice Horního sboru ve VsetíněZápis ze sčítání lidu z roku 1921.

8)

Josef Martinec (12. 12. 1906 - ?), syn rolníka Jana Martince z Leskovce 91 a jeho ženy Veruny, roz. Labajové, posledně bytem Leskovec 91 - k jeho domu (taktéž mlýn) s největší pravděpodobností dovedl skupinu Hanse Kocha zatčený okresní četnický velitel Rudolf Gurecký. Zápis ze sčítání lidu z roku 1921.

TOP