Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Kronika Ju���kova ml�na

                                                                                        

Kroniku Ju���kova ml�ny najdete na obecn�m ��ad� v Leskovci 67. Kontakt: obec zavin�� leskovec.cz

Kontakt na autora str�nek je: babica zavin�� leskovec.cz

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018